SESJA NR XXVIII/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXVIII/133/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/74/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przenaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G-Żelistrzewo" 2016-12-07 12:12:34
Uchwała Nr XXVIII/132/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Władysławowo 2016-12-07 12:09:28
Uchwała Nr XXVIII/131/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie 2016-12-07 12:07:52
Uchwała Nr XXVIII/130/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie 2016-12-07 12:06:19
Uchwała Nr XXVIII/129/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domatowie 2016-12-07 12:05:01
Uchwała Nr XXVIII/128/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie 2016-12-07 12:02:59
Uchwała Nr XXVIII/127/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie 2016-12-07 12:01:20
Uchwała Nr XXVIII/126/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łebczu 2016-12-07 11:59:21
Uchwała Nr XXVIII/125/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Darzlubie", "Swarzewo" i "Dębogórze" 2016-12-07 11:58:04
Uchwała Nr XXVIII/124/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasau obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Swarzewo" 2016-12-07 11:54:40
Uchwała Nr XXVIII/123/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania śćieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Dębogórze" 2016-12-07 11:53:04
Uchwała Nr XXVIII/122/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino 2016-12-07 11:50:51
Uchwała Nr XXVIII/121/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich 2016-12-07 11:48:17
Uchwała Nr XXVIII/120/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy związanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną 2016-12-07 11:45:57
Uchwała Nr XXVIII/119/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck 2016-12-07 11:43:51
Uchwała Nr XXVIII/118/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck 2016-12-07 11:42:50
Uchwała Nr XXVIII/117/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek od nieruchomości na terenie Gminy Puck 2016-12-07 11:40:18
Uchwała Nr XXVIII/116/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-12-07 11:38:48
Uchwała Nr XXVIII/115/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyński Dwór 2016-12-07 11:37:28
Uchwała Nr XXVIII/114/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelistrzewo 2016-12-07 11:33:49
Uchwała Nr XXVIII/113/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brudzewo, gmina Puck 2016-12-07 11:32:35
Uchwała Nr XXVIII/112/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie komunalizacji nieruchomości zajętej pod ulicę Hetmańską i część ulicy Długiej w Łebczu 2016-12-06 15:20:54
Uchwała Nr XXVIII/111/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetragu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Leśniewo, gmina Puck 2016-12-06 15:19:19
Uchwała Nr XXVIII/110/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na powiększenia terenu boiska piłkarskiego w Połczynie 2016-12-06 13:47:50
Uchwała Nr XXVIII/109/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo 2016-12-06 13:45:37
Uchwała Nr XXVIII/108/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Starzyno 2016-12-06 13:44:01
Uchwała Nr XXVIII/107/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Połczyno 2016-12-06 13:42:08
Uchwała Nr XXVIII/106/16 Rady Gminy Puck w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Zdrada 2016-12-06 13:40:24
Uchwała Nr XXVIII/105/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Brudzewo 2016-12-06 13:38:38
Uchwałaq Nr XXVIII/104/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2016-12-06 13:36:55
Uchwała Nr XXVIII/103/16 w sprawie zatwierdzenia amin w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 2016-12-06 13:33:41
Uchwała Nr XXVIII/102/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-06 13:31:25
Uchwała Nr XXVIII/101/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-12-06 13:29:07