Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 229/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie realizacji ryzyk w Urzędzie Gminy Puck 2018-08-09 14:41:46
dokument Zarządzenie Nr 228/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 14:39:32
dokument Zarządzenie nr 227/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 14:37:39
dokument Zarządzenie Nr 226/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2018 rok" 2018-08-09 14:31:08
dokument Zarządzenie Nr 225/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 14:28:59
dokument Zarządzenie Nr 224/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 14:24:02
dokument Zarządzenie Nr 223/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 roku 2018-08-09 14:21:41
dokument Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-09 14:20:05
dokument Zarządzenie Nr 221/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Dla Gminy Puck na rok 2018 2018-08-09 14:18:33
dokument Zarządzenie Nr 220/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 14:00:22
dokument Zarządzenie Nr 219/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku 2018-08-09 13:55:50
dokument Zarządzenie Nr 218/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2018-08-09 13:53:30
dokument Zarządzenie Nr 217/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do wybrakowania zużytego sprzętu znajdującego się w magazynie Zarządzania Kryzysowego Gminy Puck 2018-08-09 13:50:16
dokument Zarządzenie Nr 216/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2018-08-09 12:56:31
dokument Zarządzenie Nr 215/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:54:28
dokument Zarządzenie Nr 214/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:53:03
dokument Zarządzenie Nr 213/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych służących do zbiorowego odprowadzania ścieków w miejscowościach Błądzikowo, Celbowo, Mrzezino, Osłonino, Połczyno (część), Zdrada, Rekowo Górne (część), Rzucewo, Sławutówko, smolno, Starzyno, Starzyński Dwór, Werblinia, Radoszewo, Żelistrzewo 2018-08-09 12:46:14
dokument Zarządzenie Nr 212/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Iwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującym się w gminnym magazynie w m. Połczyno 2018-08-09 12:41:51
dokument Zarządzenie Nr 211/17 Wójta Gminy Puck z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 12:36:53
dokument Zarządzenie Nr 210/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck 2018-08-09 12:32:58
dokument Zarządzenie Nr 209A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:30:42
dokument Zarządzenie Nr 209/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:29:11
dokument Zarządzenie Nr 208/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 12:27:34
dokument Zarządzenie Nr 207/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 12:25:27
dokument Zarządzenie Nr 206/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2018-08-09 12:04:29
dokument Zarządzenie Nr 205/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/07 Wójta Gminy Puck, z dnia 01 września 2007 r. w sprawie wprowadzania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 2018-08-09 11:59:51
dokument Zarządzenie Nr 204/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 11:55:07
dokument Zarządzenie Nr 203/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 11:42:34
dokument Zarządzenie Nr 202/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2018-08-09 11:41:05
dokument Zarządzenie Nr 201/17 Wojta Gminy Puck z dnia 15.11.2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Pucku 2018-08-09 11:38:16
dokument Zarządzenie Nr 200/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2018-08-09 09:39:16
dokument Zarządzenie Nr 199/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2018 rok 2018-08-09 09:36:27
dokument Zarządzenie Nr 198/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2018-08-09 09:32:59
dokument Zarządzenie Nr 197/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 09:31:16
dokument Zarządzenie Nr 196/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2018-08-09 09:25:56
dokument Zarządzenia Nr 195/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego w 15 Szkołąch Podstawowych i 4 Gimnazjach z terenu Gminy Puck oraz opracowanie programu zajęć (dostosowanych do wieku grupy docelowej)w ramach projektu pn. "Dziś nauka -jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjum z terenu Gminy Puck" 2018-08-09 09:24:05
dokument Zarządzenie Nr 194/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2018-08-09 09:14:17
dokument Zarządzenie Nr 193/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej dotyczącej przetragu na Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Puck 2018-08-09 09:12:48
dokument Zarządzenie Nr 192/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2018-08-09 09:10:54
dokument Zarządzenie Nr 191/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 12:22:31
dokument Zarządzenie Nr 190/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Przebudowa częśći drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki 2017-11-08 12:20:50
dokument Zarządzenie Nr 189/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:17:57
dokument Zarządzenie Nr 188/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 października 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-11-08 12:16:45
dokument Zarządzenie Nr 187/17 Wójta Gminy Puck z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:15:25
dokument Zarządzenie Nr 186/17 Wójta Gminy Puck z dnia 12 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 12:13:46
dokument Zarządzenie Nr 185/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Prowadzenie ajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego w 15 Szkołach Podstawowych i 4 Gimnazjach z terenu Gminy Puck oraz opracowanie programu zajęć (dostosowanego do wieku grupy docelowej) w ramach projektu pn. "Dziś nauka - juro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck". 2017-11-08 12:12:14
dokument Zarządzenie Nr 184/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 12:07:12
dokument Zarządzenie Nr 183/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 października 2017 roku w sprawie organizacji Formacji Obrony Cywilnej w gminie Puck 2017-11-08 12:06:03
dokument Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-11-08 12:04:42
dokument Zarządzenie Nr 181/17 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 12:02:12
dokument Zarządzenie Nr 180/17 Wójta Gminy Puck z dnia 5 października 2017 roku w sprawie przyznania stypendiów i określenia ichwysokości dla uczniów gimanzjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów na rok szkolny/akademicki 2017-2018 2017-11-08 12:00:51
dokument Zarządzenie Nr 179/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2017-11-08 11:58:46
dokument Zarządzenie Nr 178/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 11:56:47
dokument Zarządzenie Nr 177/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:55:35
dokument Zarządzenie Nr 176/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 11:54:28
dokument Zarządzenie Nr 175/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:53:05
dokument Zarządzenie Nr 174/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 roku 2017-11-08 11:51:52
dokument Zarządzenie Nr 173/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:50:36
dokument Zarządzenie Nr 172/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2018 roku oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck 2017-11-08 11:45:55
dokument Zarządzenie Nr 171/17 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2017-11-08 11:44:13
dokument Zarządzenie Nr 170A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 11:40:18
dokument Zarządzenie Nr 170/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie ePuap pism kierowników do organów egzekucyjnych 2017-11-08 11:39:12
dokument Zarządzenie Nr 169/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Zadanie 1 "Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Celbowo część dz. 170/1 i 170/2", Zadanie 2 "Przebudowa drogi transportu rolnego w Żelistrzewo część dz. 170/2 obręb Brudzewo, 56 i 57 obręb Żelistrzewo" 2017-11-08 11:36:35
dokument Zarządzenie Nr 168/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:33:34
dokument Zarządzenie Nr 167/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:32:38
dokument Zarządzenie Nr 166/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:31:03
dokument Zarządzenie Ne 165/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:29:49
dokument Zarządzenie Nr 164/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-11-08 11:26:55
dokument Zarządzenie Nr 163/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-11-08 11:23:57
dokument Zarządzenie Nr 162/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowanego stanowiska przez Dyrektora dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Mieroszynie 2017-11-08 11:17:42
dokument Zarządzenie Nr 161/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Darzlubiu wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Darzlubiu 2017-11-08 11:16:13
dokument Zarządzenie Nr 160/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Starzynie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Starzynie 2017-11-08 11:14:33
dokument Zarządzenie Nr 159/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Mrzezinie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Mrzezinie 2017-11-08 11:12:57
dokument Zarządzenie Nr 158/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Żelistrzewie wchodzącej w skład dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelistrzewie 2017-11-08 10:58:22
dokument Zarządzenie Nr 157/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Darzlubiu 2017-11-08 10:54:34
dokument Zarządzenie Nr 156/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Starzynie 2017-11-08 10:53:05
dokument Zarządzenie Nr 155/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie potwierdzenia zajmowania stanowiska przez Dyrektora dotychczasowego Zespołu Szkół w Żelistrzewie 2017-11-08 10:51:23
dokument Zarządzenie Nr 154/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 10:49:48
dokument Zarządzenie Nr 153/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 10:48:35
dokument Zarządzenie Nr 152/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu fianansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 10:47:19
dokument Zarządzenie Nr 151/2017 Wójta Gminy Puck z dnia 29.08.2017 roku w sprawie wyznaczenia osoby do przeprowadzenia rozprawy administracyjnej 2017-11-08 10:46:03
dokument Zarządzenie Nr 150/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Mieroszynie 2017-11-08 10:44:27
dokument Zarządzenie Nr 149/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż środka trwałego 2017-11-08 10:42:39
dokument Zarządzenie Nr 148/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2017-11-08 10:40:54
dokument Zarządzenie Nr 147/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: 1. Rewitalizację boiska przy Zespole Szkół w Żelistrzewie, 2. Zadanie 1: "Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie", Zadanie 2: "Przebudowę drogi ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonywania nawierzchni z płyt YOMB" 2017-11-08 10:02:39
dokument Zarządzenie Nr 146/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:56:14
dokument Zarządzenie Nr 145/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:37:20
dokument Zarządzenie Nr 144/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:35:06
dokument Zarządzenie Nr 143/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:33:41
dokument Zarządzenie Nr 142/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Pracownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:32:21
dokument Zarządzenie Nr 141/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:29:55
dokument Zarządzenie Nr 140/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-11-08 09:27:59
dokument Zarządzenie Nr 139/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: Zarządzanie projektem pod nazwą "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne 2017-11-08 09:26:30
dokument Zarządzenie Nr 138/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-11-08 09:21:41
dokument Zarządzenie Nr 137/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-11-08 09:20:10
dokument Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Zadanie 1: "Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykoanania nawierzchni asfaltowej", Zadanie 2: "Przebudowa drogi ul. Pokoju w Mrzezinie - studnie chłonne", Zadanie 3: "Przebudowa drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki" 2017-08-11 09:56:11
dokument Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-08-11 09:52:29
dokument Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:51:15
dokument Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-08-11 09:49:26
dokument ZArządzenie nr 132/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:47:25
dokument Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:46:09
dokument Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej dotyczącej przetragu na; Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie 2017-08-11 09:45:01
dokument Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:42:40
dokument Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:41:35
dokument Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:40:21
dokument Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-08-11 09:39:10
dokument Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego na sprzedaż środka trwałego 2017-08-11 09:37:42
dokument Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2017-08-11 09:36:06
dokument Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetrgowej dotyczącej przetrgu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Prowadzenie nazdzoru inwestorskiego przy zadaniu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck", Zadanie Nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Zadanie Nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie, Zadanie Nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie" 2017-08-11 09:34:00
dokument Zarządzenie Nr 121A/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na: Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zadanie 1 - Mrzezino ul. Zielona, Żytnia i Spacerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa, Zadania 2 - Mała Piaśnica, Zadanie Nr 3 - Połczyno ul. Kasztanowa, Zadanie 4 - Darzlubie ul. Słoneczna i Złota, Zadanie Nr 5 - Domatowo ul. Polna. 2017-09-12 08:37:22
dokument Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-08-11 09:29:35
dokument ZArządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-08-11 09:28:19
dokument Zarządzenie Nr 119/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-13 11:50:37
dokument Zarządzenie Nr 118/17 Wójta Gminy Puck z dnia 03 lipca 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły 2017-07-13 11:40:47
dokument Zarządzenie Nr 117/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-13 11:32:28
dokument Zarządzenie Nr 116/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-13 11:25:05
dokument Zarządzenie Nr 115/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu gminy Puck na 2017 rok 2017-07-13 11:23:32
dokument Zarządzenie Nr 114/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Orofilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-07-03 11:49:00
dokument Zarządzenie Nr 113/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upowaznienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-03 11:44:04
dokument Zarządzenie Nr 112/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-07-03 11:39:09
dokument Zarządzenie Nr 111/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 11:27:18
dokument Zarządzenie Nr 110/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestorskiego p.n. Zadanie 1: "Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym", Zadanie 2: "Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie" 2017-07-03 11:13:27
dokument Zarządzenie Nr 109/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 11:07:54
dokument Zarządzenie Nr 108/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-03 11:05:43
dokument Zarządzenie Nr 107/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej 2017-07-03 11:03:53
dokument Zarządzenie Nr 106/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru uczniów na Edukacyjne Programy Wakacyjne w ramach projektu "Dziś nauka - jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck 2017-07-03 11:00:22
dokument Zarządzenie Nr 105/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Puck 2017-07-03 10:55:29
dokument Zarządzenie Nr 104/17 Wójta Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 10:52:22
dokument Zarządzenie Nr 103/17 Wójta Gminy Puck z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetragowej dotyczącej przetragu na: Zadanie 1. "Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym", Zadanie 2 "Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie" oraz "Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck", Zadanie Nr 1 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie , Zadanie Nr 2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie, Zadanie Nr 3 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-03 10:50:28
dokument Zarządzenie Nr 102/17 Wojta Gminy Puck z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż środka trwałego 2017-07-03 10:06:18
dokument Zarządzenie Nr 101/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna wieś" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś" 2017-07-03 10:02:49
dokument Zarządzenie Nr 100/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: "Organizację letniego wypoczynku z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach projektu" "Dziś nauka-jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 1 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wopjewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2017-07-03 09:53:40
dokument Zarządzenie Nr 99/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-07-03 09:36:27
dokument Zarządzenie Nr 98/17 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-07-03 09:34:26
dokument Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck przeznaczonych do sprzedaży 2017-05-22 13:34:31
dokument Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-05-22 13:33:12
dokument Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-05-22 13:31:09
dokument Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2017 2017-05-22 13:29:44
dokument Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:28:09
dokument Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:26:58
dokument Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:25:46
dokument Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustawienia znaków zakazu zatrzymania w Radoszewie 2017-05-22 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:22:55
dokument Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:21:58
dokument Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2017-05-22 13:20:38
dokument Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Puck 2017-05-22 13:17:40
dokument Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie" 2017-05-22 13:16:13
dokument Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na: Dostawa, wraz transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołąch podstawowych na terenie Gminy Puck. Zadania Nr 1 - Dostawa zestawów do diagnozy i terapii metodą Biofeedback - 15 sztuk. Zadanie Nr 2 - Dostawa zestawów do terapii integracji sensorycznej - 15 sztuk. 2017-05-22 13:13:53
dokument Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-05-22 13:08:00
dokument Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-05-22 13:06:58
dokument Zarządzenie Nr 81/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-04-14 11:19:49
dokument Zarządzenie Nr 80/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: Przebudowę i rozbudowę budynku szkoły w Połchowie 2017-04-14 11:18:32
dokument Zarządzenie Nr 79/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku ws prawie przeprowadzenia ćwiczenia gminego pk. "WIOSNA - 2017" "oprganizacja pracy Stanowiska Kierowania Wójta w Zapasowym Miejscu Pracy podczas wykonywania zadań obronnych 2017-04-14 11:16:41
dokument Zarządzenie Nr 78/17 Wójta Gminy Puck z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2017-04-14 11:13:25
dokument Zarządzenie Nr 77/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 11:11:55
dokument Zarządzenie Nr 76/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 roku 2017-04-14 11:10:33
dokument Zarządzenie Nr 75/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:49:15
dokument Zarządzenie Nr 74/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położónych na terenie gminy Puck 2017-04-14 10:47:50
dokument Zarządzenie Nr 73/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2017-04-14 10:46:00
dokument Zarządzenie Nr 72/17 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w II konkursie na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-04-14 10:42:08
dokument Zarządzenie Nr 71/17 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organzem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2017 2017-04-14 10:40:29
dokument Zarządzenie Nr 70/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:38:41
dokument Zarządzenie Nr 69/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-14 10:28:41
dokument Zarządzenie Nr 68/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:26:14
dokument Zarządzenie Nr 67/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-04-14 10:23:49
dokument Zarządzenie Nr 66/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-04-14 10:22:14
dokument Zarządzenie Nr 65/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-04-14 10:20:30
dokument Zarządzenie Nr 64/17 Wójta Gminy Puck zd nia 10 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowne na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-04-14 10:16:45
dokument Zarządzenie Nr 63/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie zmiany plnau finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-04-14 10:08:25
dokument Zarządzenie Nr 62/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2107 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-04-14 10:06:53
dokument Zarządzenie Nr 61/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Dostawę, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sesnorycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck 2017-04-14 10:05:24
dokument Zarządzenie Nr 60/17 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie udziału wydzielonych sił Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2017-04-14 09:56:53
dokument Zarządzenie Nr 59/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:54:33
dokument Zarządzenie Nr 58/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-09 10:53:20
dokument Zarządzenie Nr 57/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-03-09 10:52:15
dokument Zarządzenie Nr 56/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Puck 2017-03-09 10:50:29
dokument Zarządzenie Nr 55/17 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie ustawienia zanków zakazu w Sławutowie 2017-03-09 10:48:57
dokument Zarządzenie Nr 54/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Puck 2017-03-09 10:47:27
dokument Zarządzenie Nr 53/17 Wójta Gminy Puck z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 2017-03-09 10:45:27
dokument Zarządzenie Nr 52/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:40:12
dokument Zarządzenie Nr 51/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-03-09 10:38:04
dokument Zarządzenie Nr 50/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-09 10:35:51
dokument Zarządzenie Nr 49/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie odwołania upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-09 10:34:27
dokument Zarządzenie Nr 48/17 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-03-09 10:33:10
dokument Zarządzenie Nr 47/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-03-09 10:31:29
dokument Zarządzenie Nr 46/17 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 15:35:44
dokument Zarządzenia Nr 45/17 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-01 15:33:33
dokument Zarządzenie Nr 44/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie Zarządzenia Wójta Gminy Puck nr 66/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Rwegulaminu Organizacyjnego Gminnych Świetlic Wsparcia Dziennego w Gminie Puck 2017-02-01 15:32:17
dokument Zarządzenie Nr 43/17 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji do wybrakowania zużytego sprzętu znajdującego się w magazynie Zarządzania Kryzysowego Gminy Puck 2017-02-01 15:28:39
dokument Zarządzenie Nr 42/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 Stycznia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 15:26:37
dokument Zarządzenie Nr 41/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok 2017-02-01 15:25:15
dokument Zarządzenie Nr 40/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:17:59
dokument Zarządzenie Nr 39/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:15:39
dokument Zarządzenie Nr 38/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:14:47
dokument Zarządzenie Nr 37/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:11:25
dokument Zarządzenie Nr 36/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:09:46
dokument Zarządzenie Nr 35/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:08:48
dokument Zarządzenie Nr 34/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:08:01
dokument Zarządzenie Nr 33/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:07:19
dokument Zarządzenie Nr 32/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:06:32
dokument Zarządzenie Nr 31/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 15:00:30
dokument Zarządzenie Nr 30/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:59:40
dokument Zarządzenie Nr 29/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:58:40
dokument Zarządzenie Nr 28/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:57:59
dokument Zarządzenie Nr 27/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:57:11
dokument Zarządzenie Nr 26/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:56:27
dokument Zarządzenie Nr 25/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:55:26
dokument Zarządzenie Nr 24/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2017-02-01 14:54:47
dokument Zarządzenie Nr 23/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok 2017-02-01 14:52:35
dokument Zarządzenie Nr 22/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:50:18
dokument Zarządzenie Nr 21/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:49:21
dokument Zarządzenie Nr 20/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:48:23
dokument Zarządzenie Nr 19/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:43:35
dokument Zarządzenie Nr 18/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:42:47
dokument Zarządzenie Nr 17/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:41:44
dokument Zarządzenie Nr 16/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:40:01
dokument Zarządzenie Nr 15/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:37:07
dokument Zarządzenie Nr 14/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:36:26
dokument Zarządzenie Nr 13/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Palcówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:33:09
dokument Zarządzenie Nr 12/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2017-02-01 14:31:03
dokument Zarządzenie Nr 11/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realziację zadań publicznych w 2017 roku 2017-02-01 14:29:43
dokument Zarządzenie Nr 10/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:09:52
dokument Zarządzenie Nr 9/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:07:50
dokument Zarządzenie Nr 8/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:06:48
dokument Zarządzenie Nr 7/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:05:59
dokument Zarządzenie Nr 6/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:04:48
dokument Zarządzenie Nr 5/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 14:03:44
dokument Zarządzenie Ne 4/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 13:59:30
dokument Zarządzenie Nr 3/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzilenia upowaznienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-02-01 13:54:11
dokument Zarządzenie Nr 2/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",a także do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-02-01 13:50:10
dokument Zarządzenie Nr 1/17 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach o ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia, o tórym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", a także do wydawania w tych sprawach decyzji - dokument stracił ważność 2017-02-01 13:42:03