Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BGG.6733.67.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 433 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2019-02-14 10:38:15
dokument BGG.6733.41.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej , zaistniałej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 23.06.2017r. sygn. Nr BGG.6733.41.2017.ŁG. 2018-06-11 14:05:09
dokument BGG.6733.52.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-05-09 12:05:58
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.48.2017.KM 2018-04-12 09:17:52
dokument BGG.6733.59.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 2018-03-08 13:12:04
dokument Zawiadomienie sygn. akt nr BGG.6733.48.2017.KM - o złożeniu odwołania od decyzji BGG.6733.48.2017.ŁG z dnia 30.11.2017r. wydanej dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD125, PEHD90, PEHD63, na dziatkach nr ewid. 221 obręb 02 Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1,19/1,19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1,17,16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4,16/12,16/13,16/3, 22/1,19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5,13/4,13/7,13/5,138, 27,28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745,100/16,108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck przez stronę postępowania. 2018-03-05 11:32:14
dokument BGG.6733.68.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, 100/17, 106/1, 105/4, 107/1, 108, 187, 87/1, 178, 175/17, 175/5, 186/1, 175/16, 186/21, 176, 436, 437/1, 371/1, 497, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, 430, 431 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-03-05 11:14:53
dokument BGG.6733.66.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 134/2, 180 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-02-23 10:14:32
dokument BGG.6733.65.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-02-23 10:13:10
dokument BGG.6733.59.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-02-01 09:21:28
dokument BGG.6733.58.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 08 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2018-02-01 09:19:34
dokument BGG.6733.63.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2018-01-31 14:40:41
dokument BGG.6733.57.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2018-01-31 14:33:15
dokument BGG.6733.64.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2018-01-26 10:04:49
dokument BGG.6733.68.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa na działkach nr ewid. 100/16, 100/17, 106/1, 105/4, 107/1, 108, 187, 87/1, 178, 175/17, 175/5, 186/1, 175/16, 186/21, 176, 436, 437/1, 371/1, 497, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, 430, 431 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-01-22 13:14:01
dokument BGG.6733.67.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 433 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-01-22 13:12:03
dokument BGG.6733.66.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 134/2, 180 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-01-22 13:10:34
dokument BGG.6733.65.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-01-22 13:09:01
dokument BGG.6733.49.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej , zaistniałej w treści rozstrzygnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 16.10 2017r. Sygn. Nr BGG.6733.49.2017.KG. 2018-01-11 12:31:34
dokument BGG.6733.52.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ? obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-01-11 11:21:35
dokument BGG.6733.61.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ulicznego, na działce nr ewid. 239/15 obręb Połczyno, gmina Puck. 2018-01-09 10:46:55
dokument BGG.6733.60.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2018-01-09 10:45:14
dokument BGG.6733.57.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2018-01-09 10:39:22
dokument BGG.6733.56.2017.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-12-15 09:42:42
dokument BGG.6733.64.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck 2017-12-12 13:07:03
dokument BGG.6733.63.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-12 13:04:25
dokument BGG.6733.48.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD 125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid. 221 obręb Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:21:51
dokument BGG.6733.61.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowa oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 239/15 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-05 14:20:38
dokument BGG.673.60.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku planowaną inwestycją polegającą na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2017-12-05 14:19:37
dokument BGG.6733.59.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:17:51
dokument BGG.6733.58.2017.ŁG Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 23 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb Swarzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:16:04
dokument BGG.6733.55.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 25/38, 26, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-11-22 10:52:48
dokument BGG.6733.56.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-11-21 12:48:45
dokument BGG.6733.54.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka istniejącego budynku przepompowni wody oraz budowa remizy strażackiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 303/8, 303/10 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-11-20 08:48:20
dokument BGG.6733.53.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 298, 54/12, 54/11, 55/10, 55/7, 55/8, 7obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-11-20 08:32:47
dokument BGG.6733.51.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6, 128/3, 87/39 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-11-20 08:19:23
dokument BGG.6733.49.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 218/7 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2017-11-03 12:56:43
dokument BGG.6733.55.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 25/38, 26, 25/8 obręb 04 Domatowo , gmina Puck 2017-10-27 10:44:15
dokument BGG.6733.48.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PEHD125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid.: 221 obręb 02 Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-10-26 12:04:00
dokument BGG.6733.50.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/17, 24/18, 25/14, 25/12, 25/19, 25/23, 25/8, 24/2 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-10-20 08:58:50
dokument BGG.6733.47.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-10-04 11:06:38
dokument BGG.6733.51.1.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6, 128/3, 87/39 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-10-03 12:33:18
dokument BGG.6733.53.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 298, 54/12, 54/11, 55/10, 55/7, 55/8, 7 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-09-29 11:59:04
dokument BGG.6733.54.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka istniejącego budynku przepompowni wody oraz budowa remizy strażackiej wraz z urządzeniami budowlanymi, na działkach nr ewid. 303/8, 303/10 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-09-28 10:32:30
dokument BGG.6733.50.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/17, 24/18, 25/14, 25/12, 25/19, 25/23, 25/8, 24/2 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-09-20 10:26:49
dokument BGG.6733.51.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6,128/3 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-09-19 13:12:21
dokument BGG.6733.49.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 218/7 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2017-09-11 13:45:28
dokument BGG.6733.47.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz i przyłączami, na działkach nr ewid 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz. gmina Puck. 2017-09-11 13:44:16
dokument BGG.6733.46.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 275/43, 275/49 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-08-01 10:09:29
dokument BGG.6733.45.2017.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-07-19 11:49:17
dokument BGG.6733.44.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-07-19 11:47:35
dokument BGG.6733.24.1.2017.KM - Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści decyzji nr BGG.6733.24.1.2017.KG z dnia 10.05.2017r. 2017-07-18 07:49:08
dokument BGG.6733.46.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 275/43, 275/49 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-07-13 08:54:34
dokument BGG.6733.43.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-07-11 09:56:25
dokument BGG.6733.42.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid, 390/2, 418/9, obręb 08 Łebcz oraz 361/4 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-07-06 13:43:18
dokument BGG.6733.41.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-06-28 11:32:02
dokument BGG.6733.39.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-06-28 11:29:11
dokument BGG.6733.36.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-06-28 11:27:45
dokument BGG.6733.25.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-06-27 14:35:23
dokument BGG.6733.45.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-06-21 12:24:03
dokument BGG.6733.44.2017.ŁG Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr eiwd. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13, obręb 19 Smolno, gmina Puck 2017-06-21 12:22:28
dokument BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo 2017-06-21 12:18:42
dokument BGG.6733.40/2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck 2017-06-19 09:39:12
dokument BGG.6733.38.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 39/10, 39/17, obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2017-06-19 09:36:00
dokument BGG.6733.37.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z bubową przylączy na działakch nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck 2017-06-19 09:33:35
dokument BGG.6733.35.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2017-06-19 09:28:40
dokument BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-06-13 12:28:22
dokument BGG.6733.15.2017.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej w treści rozstrzygnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 20 marca 2017r. Sygn. Nr BGG.6733.15.2017.ŁG. 2017-06-06 08:12:26
dokument BGG.6733.42.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 390/2, 418/9, obręb 08 Łebcz oraz 361/4 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-06-02 12:51:15
dokument BGG.6733.34.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 863/12 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-05-31 14:35:03
dokument BGG.6733.39.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-05-26 14:04:33
dokument BGG.6733.41.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-05-23 14:50:37
dokument BGG.6733.32.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-23 14:47:04
dokument BGG.6733.30.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-23 14:45:48
dokument BGG.6733.28.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-05-23 14:44:16
dokument BGG.6733.24.1.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Mrzezino na działkach nr ewid. 85/1, 133/4, 133/8, 133/9, 133/5, 133/6, 133/7, 133/13, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9, 136/9, 136/10, 133/12, 150/5, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/13, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 i 150/7 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-05-19 15:03:21
dokument BGG.6733.40.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:27:40
dokument BGG.6733.38.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 39/10, 39/17 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-05-19 08:26:20
dokument BGG.6733.37.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:24:59
dokument BGG.6733.36.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:23:42
dokument BGG.6733.35.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączem, na działkach nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-05-19 08:21:36
dokument BGG.6733.33.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-19 08:18:26
dokument BGG.6733.31.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 442 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-05-16 15:22:36
dokument BGG.6733.29.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm działkach nr ewid. 307 i 340 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2017-05-16 15:20:05
dokument BGG.6733.27.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 205, 235, 244, 177, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2017-05-16 15:17:11
dokument BGG.6733.34.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 863/12 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-05-06 13:37:25
dokument BGG.6733.26.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na działkach nr ewid. 222/3, 236/1, 236/2, 221/15, 221/19, 221/21 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2017-05-06 09:19:58
dokument BGG.6733.21.1.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/25, 48/24, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-05-06 09:19:04
dokument BGG.6733.23.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz remontem obiektów istniejących na działce nr ewid. 548 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-04-21 09:56:46
dokument BGG.6733.22.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż i rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3, demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV z działki nr ewid. 53/4 i przestawienie go na działkę nr ewid. 52/5, budowa linii kablowej SN-15 kV, na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-04-21 09:53:36
dokument BGG.6733.28.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-04-14 09:10:33
dokument BGG.6733.29.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm działkach nr ewid. 307 i 340 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-13 12:44:35
dokument BGG.6733.32.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-04-12 14:05:05
dokument BGG.6733.31.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 442 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-12 14:03:25
dokument BGG.6733.30.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-04-12 14:01:43
dokument BGG.6733.24.1.2017.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Mrzezino na działkach nr ewid. 85/1, 133/4, 133/8, 133/9, 133/5, 133/6, 133/7, 133/13, 135/3, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9, 136/9, 136/10, 133/12, 150/5, 136/5, 136/6, 136/7, 136/8, 136/13, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 i 150/7 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-04-11 15:07:30
dokument BGG.6733.05.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 288/4, 208/3, 357, 234/1, 293/2, 293/7, 294/6, 208/26, 229/3, 294/7, 244/16, 535/2, 523/2, 280/11, 234/1, 295, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-04-07 11:53:20
dokument BGG.6733.04.1.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 5/7, 6, 9/4, 13 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-04-07 11:47:46
dokument BGG.6733.26.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z budową przyłączy na działkach nr ewid. 222/3, 236/1, 236/2, 221/15, 221/19, 221/21, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2017-04-07 10:02:07
dokument BGG.6733.27.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 205, 235, 244, 177, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2017-04-05 14:47:17
dokument BGG.6733.25.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2017-04-05 13:56:08
dokument BGG.6733.19.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 66/3, 172/3, 849/9, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-04-03 10:59:47
dokument BGG.6733.18.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami stalowymi, na działkach nr ewid. 250/4, 137, 250/2, 251/1, 251/3, 178/4, 178/3, 220/7, 131, 219, 218/3, 217/5, 217/4, 217/3, 216/1, 215/5, 215/3, 214, 213/1, 212/1, 211/1, 208/22, 208/24, 208/2, 205/8, 130/9, 124/69, 124/67, 124/73, 124/71, 122/1, 119/1, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-04-03 08:53:23
dokument BGG.6733.14.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 193, 239/1, 254, 274, 275, 299, 300, 370, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-04-03 08:51:11
dokument BGG.6733.21.1.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/25, 48/24, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-03-29 11:36:22
dokument BGG.6733.09.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 70, 79, 112/2, 114/4, 116/3, 115/1, 105, 81/3, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2017-03-29 11:35:15
dokument BGG.6733.08.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 623/1, 625/3, 625/6, 629, 630, 635, 639, 643, 289, 648, 647, 644, 666, 660, 730, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-29 11:33:43
dokument BGG.6733.20.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 230, 167/56, 167/50, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-28 11:49:04
dokument BGG.6733.03.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 212/34, 212/20, 337/33, 340, 230, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-28 11:47:40
dokument BGG.6733.23.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zespołu obiektów sportowo-rekreacyjnych wraz z niezbędnymi instalacjami oraz remontem obiektów istniejących na działce nr ewid. 548 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-23 13:20:50
dokument BGG.6733.22.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - demontaż i rozbiórka odcinka linii napowietrznej SN-15 kV na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3, demontaż istniejącego słupa linii napowietrznej SN-15 kV z działki nr ewid. 53/4 i przestawienie go na działkę nr ewid. 52/5, budowa linii kablowej SN-15 kV, na działkach nr ewid. 53/4, 52/5, 52/7, 53/3 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-03-23 13:19:06
dokument BGG.6733.15.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 560/3, 560/41, 560/42, 560/43, 560/44, 560/45, 560/46, 561/1, 561/4, 561/23, 561/24, 561/25, 561/26, 561/27, 561/28, 562/1, 562/12, 567/12, 567/13, 567/15, 567/38, 567/39, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/34, 569/53, 571/33, 571/13, 571/14, 571/15, 571/53, 572 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-03-22 14:18:37
dokument BGG.6733.17.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 459/12, 459/9, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-03-22 14:15:03
dokument BGG.6733.16.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 141/17, 143/2, 130/23, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck oraz na działce nr ewid. 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-03-21 13:33:09
dokument BGG.6733.13.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV, wraz z budową złączy, na działkach nr ewid. 418/5, 418/6, 418/9, 418/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-03-21 13:29:15
dokument BGG.6733.06.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 615/42, 615/6, 615/32, 615/33, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-03-21 13:21:09
dokument BGG.6733.01.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 224, 255/18, 255/26, 256/2, 247/9, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-03-21 13:17:18
dokument BGG.6733.10.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 383/7, 303/9, 382, 303/14, 778, 303/13, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-03-21 08:19:59
dokument BGG.6733.12.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 330/4 i 343 wraz z przyłączami, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-20 07:53:21
dokument BGG.6733.07.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 165, 164/5, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2017-03-20 07:52:13
dokument BGG.6733.02.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 621/4, 465, 464, 450, 468, 467, 384, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-03-13 13:07:42
dokument BGG.6733.11.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110PE na działkach nr ewid. 18/1, 22/11, 19/64 i 17/1, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2017-03-13 11:24:05
dokument BGG.6733.05.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 281/7, 282/7, 283/1, 284/4, 285/2, 286/4, 287/2, 288/4, 208/3, 357, 234/1, 293/2, 293/7, 294/6, 208/26, 229/3, 294/7, 244/16, 535/2, 280/11, 234/1, 295, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2017-03-02 11:51:06
dokument BGG.6733.04.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 5/7, 6, 9/4, 13, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2017-03-02 10:46:42
dokument BGG.6733.21.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy, na działkach nr ewid. 48/27, 48/8, 48/32, 48/30, 48/31 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2017-03-01 14:31:20
dokument BGG.6733.20.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 230, 167/56, 167/50, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-03-01 14:30:13
dokument BGG.6733.19.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 66/3, 172/3, 849/9, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2017-02-28 10:06:25
dokument BGG.6733.18.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami stalowymi, na działkach nr ewid. 250/4, 137, 250/2, 251/1, 251/3, 178/4, 178/3, 220/7, 131, 219, 218/3, 217/5, 217/4, 217/3, 216/1, 215/5, 215/3, 214, 213/1, 212/1, 211/1, 208/22, 208/24, 208/2, 205/8, 130/9, 124/69, 124/67, 124/73, 124//71, 122/1, 119/1, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-02-28 10:04:19
dokument BGG.6733.17.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 459/12, 459/9, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2017-02-28 10:02:26
dokument BGG.6733.09.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 70, 79, 112/2, 114/4, 116/3, 115/1, 105, 81/3, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2017-02-28 10:00:26
dokument BGG.6733.08.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 623/1, 625/3, 625/6, 629, 630, 635, 639, 643, 289, 648, 647, 644, 666, 660, 730, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2017-02-28 09:58:28
dokument BGG.6733.03.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 212/34, 212/20, 337/33, 340, 230, 177/17, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-02-28 09:56:19
dokument BGG.6733.02.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 621/4, 465, 464, 450, 468, 467, 384, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2017-02-28 09:54:11
dokument BGG.6733.07.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 165, 164/5, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2017-02-24 14:16:29
dokument BGG.6733.06.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 615/42, 615/6, 615/32, 615/33, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2017-02-24 14:12:06
dokument BGG.6733.01.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 224, 255/18, 255/26, 256/2, 247/9, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-02-24 14:10:41
dokument BGG.6733.16.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 141/17, 143/2, 130/23, obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2017-02-20 14:28:28
dokument BGG.6733.15.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 560/3, 560/41, 560/42, 560/43, 560/44, 560/45, 560/46, 561/1, 561/4, 561/23, 561/24, 561/25, 561/26, 561/27, 561/28, 562/1, 562/12, 567/12, 567/13, 567/15, 567/38, 567/39, 569/13, 569/14, 569/15, 569/16, 569/17, 569/34, 569/53, 571/33, 571/13, 571/14, 571/15, 571/53, 572 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-02-20 14:26:49
dokument BGG.6733.14.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 193, 239/1, 254, 274, 275, 299, 300, 370, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2017-02-20 14:25:01
dokument BGG.6733.13.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/04 kV, budowa linii kablowej SN 15kV, budowa linii kablowej nn-0,4kV, wraz z budową złączy, na działkach nr ewid. 418/5, 418/6, 418/9, 418/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2017-02-20 14:23:27
dokument BGG.6733.12.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63PE wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 330/4 i 343 wraz z przyłączami, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2017-02-20 14:21:53
dokument BGG.6733.10.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia drogowego, na działkach nr ewid. 383/7, 303/9, 382, 303/14, 778, 303/13, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2017-02-16 14:41:44
dokument BGG.6733.11.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 110PE na działkach nr ewid. 18/1, 22/11, 19/64 i 17/1, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2017-02-16 12:22:15