SESJA NR XXXI/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXI/17/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2017-03-02 14:57:48
Uchwała Nr XXXI/16/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 2017-03-02 14:56:11
Uchwała Nr XXXI/15/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-02 14:51:01
Uchwała Nr XXXI/14/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne 2017-03-02 14:47:55
Uchwała Nr XXXI/13/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2017-03-02 14:45:49
Uchwała Nr XXXI/12/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2017-03-02 14:44:05
Uchwała Nr XXXI/11/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2017-03-02 14:42:19
Uchwała Nr XXXI/10/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położónej w obrębie geodezyjnym Łebcz, gmina Puck 2017-03-02 14:40:31
Uchwała Nr XXXI/9/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Połczyno, gmina Puck 2017-03-02 14:38:46
Uchwała Nr XXXI/8/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Leśniewo 2017-03-02 14:36:50
Uchwała Nr XXXI/7/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położónej w obrębie ewidencyjnym Rekowo Górne 2017-03-02 14:33:32
Uchwała Nr XXXI/6/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Werblinia 2017-03-02 14:30:58
Uchwała Nr XXXI/5/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2017-03-02 14:26:26
Uchwała Nr XXXI/4/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-03-02 14:23:27
Uchwała Nr XXXI/3/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-03-02 14:18:19