SESJA NR XXXIV/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIV/51/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku 2017-04-11 11:20:48
Uchwała Nr XXXIV/50/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 2017-04-11 11:15:32
Uchwała Nr XXXIV/49/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 2017-04-11 11:12:41
Uchwała Nr XXXIV/48/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2017-04-11 11:10:31
Uchwała Nr XXXIV/47/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej 2017-04-11 11:07:41
Uchwała Nr XXXIV/46/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgodny na zamianę nieruchomości w celu pozyskania terenu na powiekszenia boiska piłkarskiego w Połczynie 2017-04-11 11:06:23
Uchwała Nr XXXIV/45/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia przystanku w Żelistrzewie którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku 2017-04-11 11:04:19
Uchwała Nr XXXIV/44/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 2017-04-11 11:00:29
Uchwała Nr XXXIV/43/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Leśniewo 2017-04-11 10:57:56
Uchwała Nr XXXIV/42/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatówko 2017-04-11 10:56:19
Uchwała Nr XXXIV/41/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łebcz 2017-04-11 10:54:11
Uchwała Nr XXXIV/40/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Czarny Młyn 2017-04-11 10:52:37
Uchwała Nr XXXIV/39/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położónej w obrębie geodezyjnym Werblinia, gmina Puck 2017-04-11 10:41:45
Uchwała Nr XXXIV/38/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położónego w miejscowości Celbowo, obręb geodezyjny Brudzewo, gmina Puck 2017-04-11 10:39:26
Uchwała Nr XXXIV/37/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno 2017-04-11 10:35:38
Uchwała Nr XXXIV/36/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Smolno 2017-04-10 15:30:43
Uchwała Nr XXXIV/35/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łebcz 2017-04-10 15:28:31
Uchwała Nr XXXIV/34/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2017 roku 2017-04-10 15:24:36
Uchwała Nr XXXIV/33/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Puck na lata 2016 - 2019 2017-04-10 15:14:30
Uchwała Nr XXXIV/32/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimanzjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, prowadzonych przez Gminę Puck na okres od dnia 01 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-10 15:13:16
Uchwała Nr XXXIV/31/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-04-10 15:10:54
Uchwała Nr XXXIV/30/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017 - 2024 2017-04-10 15:08:33