SESJA NR XXXV/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Gminy Puck z dnia 18.09.2017 r. 2017-09-19 13:01:52
Uchwała Nr XXXV/72/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno 2017-05-22 13:00:33
Uchwała Nr XXXV/71/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej 2017-05-22 12:58:49
Uchwała Nr XXXV/70/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 2017-05-22 12:57:34
Uchwała Nr XXXV/69/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyno 2017-05-22 12:56:22
Uchwała Nr XXXV/68/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31.08.2006 r. 2017-05-22 12:54:28
Uchwała Nr XXXV/67/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego - Uchwała nr X/83/03 Rady Gminy Puckz dnia 28.08.2003 r. 2017-05-22 12:51:20
Uchwała Nr XXXV/66/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 09.12.2003 r. 2017-05-22 12:26:09
Uchwała Nr XXXV/65/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późn. zmianami 2017-05-22 12:22:34
Uchwała Nr XXXV/64/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia 2017-05-22 12:10:45
Uchwała Nr XXXV.63.17 - uchwalenie zmainy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck 2017-05-22 12:04:05
Uchwała Nr XXXV/62/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck 2017-05-22 11:09:52
Uchwała Nr XXXV/61/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swarzewo 2017-05-22 10:12:36
Uchwała Nr XXXV/60/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Połczyno 2017-05-22 10:10:42
Uchwała Nr XXXV/59/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno 2017-05-22 10:07:35
Uchwała Nr XXXV/58/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2017-05-22 10:05:41
Uchwała Nr XXXV/57/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulic w miejscowości Werblinia 2017-05-22 10:03:58
Uchwała Nr XXXV/56/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi gminami w zakresie utrzymania i eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy 2017-05-22 09:49:01
Uchwała Nr XXXV/55/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Mieroszynie 2017-05-22 09:27:21
Uchwała Nr XXXV/54/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie utworzenia publicznego rzedszkola w Mieroszynie 2017-05-22 08:28:10
Uchwała Nr XXXV/53/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-05-22 08:27:24
Uchwała Nr XXXV/52/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017 - 2024 2017-05-22 08:24:26