SESJA NR XVI/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
UCHWAŁA NR XVI/1/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-02-15 08:30:42
UCHWAŁA NR XVI/2/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-02-15 08:37:16
UCHWAŁA NR XVI/3/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Puck na lata 2016-2018 2016-02-15 08:38:50
UCHWAŁA NR XVI/4/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Puck nieruchomości położonej w Rekowie Górnym 2016-02-15 08:40:24
UCHWALA NR XVI/5/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Mechowo 2016-02-15 08:41:39
UCHWAŁA NR XVI/6/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz okreslenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Puck 2016-02-15 08:43:13
UCHWAŁA NR XVI/7/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie przystapienia do sporządzenia zminay miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego frgamentu wsi Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32 i 161/13 oraz nr 166/15 i nr 167/9 2016-02-15 08:46:55
UCHWAŁA NR XVI/8/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatowo 2016-02-15 08:48:58
UCHWAŁA NR XVI/9/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno 2016-02-15 08:50:15
UCHWAŁA NR XVI/10/16 Rady Gminy Puck z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie określenia przystanku w Małej Piaśnicy, którego właścicielem i zarzadzajacym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku 2016-02-15 08:53:46
UCHWAŁA NR XVI/11/16 z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej 2016-02-15 08:54:48