SESJA NR XL/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XL/95/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 2017-08-11 10:26:53
Uchwała Nr XL/94/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/21/10 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy puck za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Stałych Rady 2017-08-11 10:24:59
Uchwała Nr XL/93/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnych, położonych w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck 2017-08-11 10:17:19
Uchwała Nr XL/92/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Strzelno, gmina Puck 2017-08-11 10:11:49
Uchwała Nr XL/91/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej 2017-08-11 10:09:49
Uchwała Nr XL/90/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana ... z dnia 20.06.2017 roku, wniesionej do Rady Gminy Puck dnia 03.07.2017 r. ... na działania Wójta Gminy Puck przy postepowaniu w sprawie likwidacji szkody 2017-08-11 10:08:41
Uchwała Nr XL/89/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-08-11 10:06:05
Uchwała Nr XL/88/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-08-11 10:04:45