SESJA NR XLII/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLII/117/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia Gminie Sulęczyno pomocy finansowej 2017-09-11 11:54:38
Uchwała Nr XLII/116/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu 2017-09-11 11:51:33
Uchwała Nr XLII/115/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Rzuć kotwicę za granicę" w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO - Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego, Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020 2017-09-11 11:48:49
Uchwała Nr XLII/114/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Werblinia 2017-09-11 11:41:05
Uchwała Nr XLII/113/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyński Dwór 2017-09-11 11:38:28
Uchwała Nr XLII/112/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieroszyno 2017-09-11 11:35:53
Uchwała Nr XLII/111/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gnieżdżewo 2017-09-11 11:32:14
Uchwała Nr XLII/110/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Strzelno 2017-09-11 11:31:02
Uchwała Nr XLII/109/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gnieżdżewo 2017-09-11 11:28:58
Uchwała Nr XLII/108/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck przyjętego uchwałą nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2003 roku 2017-09-11 11:03:39
Uchwała Nr XLII/107/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck przyjętego uchwałą nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 roku 2017-09-11 10:49:22
Uchwała Nr XLII/106/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck przyjętego uchwałą nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2003 r. 2017-09-11 10:46:53
Uchwała Nr XLII/105/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Puck 2017-09-11 10:43:31
Uchwała Nr XLII/104/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do spółki EKOWIK sp. zo.o. we Władysławowie wkładu niepieniężnego (aportu) na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym 2017-09-11 10:41:08
Uchwała Nr XLII/103/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2017-09-11 10:37:24
Uchwała Nr XLII/102/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck 2017-09-11 10:33:33
Uchwała Nr XLII/101/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości z terenu sołectwa Mieroszyno 2017-09-11 10:27:25
Uchwała Nr XLII/100/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołąch podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck 2017-09-11 10:22:37
Uchwała Nr XLII/99/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-09-11 10:20:56
Uchwała Nr XLII/98/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-09-11 10:19:38