SESJA NR XLIV/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLIV/129/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Błądzikowo w gminie Puck 2017-11-02 11:29:48
Uchwała Nr XLIV/128/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Puck 2017-11-02 11:11:35
Uchwała Nr XLIV/127/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Puck, jak również jednostkom organizacyjnym gminy, oraz wskazania organu do tego uprawnionego 2017-11-02 10:49:29
Uchwała Nr XLIV/126/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/87/17 Rady Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie 2017-11-02 10:36:13
Uchwała Nr XLIV/125/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2017-11-02 10:33:14
Uchwała Nr XLIV/124/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Leśniewo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 2017-11-02 10:29:34
Uchwała Nr XLIV/123/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno 2017-11-02 10:27:32
Uchwała Nr XLIV/122/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-11-02 10:25:53
Uchwała Nr XLIV/121/17 Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-11-02 10:23:50