SESJA NR XLVI/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XLVI/173/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XL/95/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 2017-12-14 11:39:21
Uchwała Nr XLVI/172/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2017-12-14 11:36:52
Uchwała Nr XLVI/171/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2017-12-14 11:35:16
Uchwała Nr XLVI/170/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie 2017-12-14 11:33:22
Uchwała Nr XLVI/169/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-12-14 11:31:54
Uchwała Nr XLVI/168/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puck w sołectwach: Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Swarzewo 2017-12-14 11:27:13
Uchwała Nr XLVI/167/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części Gminy Puck objętej obszarem działalności Gminy Puck w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 2017-12-14 11:21:38
Uchwała Nr XLVI/166/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla części Gminy Puck objętej obszarem działalności Gminy Puck w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę 2017-12-14 10:38:44
Uchwała Nr XLVI/165/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części gminy związanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną Spółką z.o.o. w Pucku 2017-12-14 10:36:40
Uchwała Nr XLVI/164/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2020 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalziacji "EKOWIK" Spółka z.o.o. we Władysławowie na obszerze działania Gminy Puck 2017-12-14 10:25:45
Uchwała Nr XLVI/163/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck 2017-12-14 10:21:19
Uchwała Nr XLVI/162/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo 2017-12-14 10:19:23
Uchwała Nr XLVI/161/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko 2017-12-14 10:14:03
Uchwała Nr XLVI/160/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo 2017-12-14 10:03:32
Uchwała Nr XLVI/159/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 2017-12-14 10:00:51
Uchwała Nr XLVI/158/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-12-13 15:36:10
Uchwała Nr XLVI/157/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-12-13 15:29:09