Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4210.21.2017.AJ.3 - Budowa gazociągu o średnicy do DN 300 i maksymalnym ciśnieniem roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck 2018-04-16 10:36:45
Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego Zoeller Tech Sp. z o.o. na działkach nr 40/109, 40/132 w miejscowości Rekowo Górne 2018-04-06 11:48:36
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o wydanym postanowieniu przez RDOŚ Gdańsk dotyczące budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo, Brudzewo, Wejherowo 2018-02-09 14:16:48
Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji do produkcji betonu, w ilości nie mniejszej niż 15 ton na dobę wraz z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-02-02 10:32:16
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnegvo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łebczu na działce nr 472/3 2018-01-31 08:11:16
Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 93/3, 93/4 przy ulicy Puckiej w miejscowości Starzyno 2018-01-26 09:06:12
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 2100 kW w miejscowości Łebcz, na działkach nr 77/6 i 77/8, gmina Puck 2018-01-24 13:36:19
ZAWIADOMIENIE - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przedłużeniu istniejącej eksploatacji poprzez wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Mrzezino I - Pole B, w granicach działek nr 78/4, 81/3 oraz części działek nr 78/5 i 82/3 obręb Mrzezino, gmina Puck 2018-01-22 13:47:16
OBWIESZCZENIE - dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2018-01-04 09:08:07