Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument BGG.6733.50.1.2018.KM Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGG.6733.50.1.2018.KG z dnia 14.10.2019r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12 ? obręb 23 Swarzewo. 2020-06-01 12:58:26
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5, 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5, 213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2019-10-18 12:17:30
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo. 2019-07-12 10:37:39
dokument BGG.6733.39.2018.KG Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o., na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2019-04-17 12:43:49
dokument BGG.6733.06.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb Strzelno, gmina Puck 2019-04-09 09:20:22
dokument BGG.6733.46.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 19 Smolno, gmina Puck 2019-03-01 07:54:46
dokument BGG.6733.48.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizy sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz , gmina Puck 2019-02-19 11:51:29
dokument BGG.6733.50.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/, obręb 23 Swarzewo. 2019-02-19 11:49:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid 870, 891, obręb 15 , Połczyna, gmina Puck 2019-02-19 11:46:44
dokument BGG.6733.39.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2019-02-19 11:41:39
dokument BGG.6733.45.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:44:42
dokument BGG.6733.44.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:43:34
dokument BGG.6733.43.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2019-01-31 10:42:31
dokument BGG.6733.42.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ? obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2019-01-31 10:41:20
dokument BGG.6733.48.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-01-18 10:25:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 870, 891 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-01-18 10:21:10
dokument BGG.6733.46.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-01-18 10:13:17
dokument BGG.6733.41.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck . 2019-01-18 10:11:37
dokument BGG.6733.40.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2019-01-10 12:28:52
dokument BGG.6733.45.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:15:35
dokument BGG.6733.44.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:14:17
dokument BGG.6733.43.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2018-12-28 11:13:01
dokument BGG.6733.36.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-28 11:11:22
dokument BGG.6733.42.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ... obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-19 08:28:49
dokument BGG.6733.38.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-12-11 08:20:08
dokument BGG.6733.41.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2018-12-05 11:01:45
dokument BGG.6733.40.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-12-05 11:00:15
dokument BGG.6733.36.1.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-11-27 10:31:10
dokument BGG.6733.35.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowie nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-11-22 14:25:01
dokument BGG.6733.33.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-22 14:23:21
dokument BGG.6733.29.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ? obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-11-22 14:21:52
dokument BGG.6733.37.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-11-16 12:05:04
dokument BGG.6733.34.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-13 12:55:23
dokument BGG.6733.38.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-11-05 14:32:12
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 1440 G, na działkach nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-31 10:18:47
dokument BGG.6733.08.2018.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 21.05.2018r. sygn. Nr BGG.6733.08.2018.ŁG. 2018-10-31 10:11:11
dokument BGG.6733.31.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-10-23 14:33:54
dokument BGG.6733.30.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przesunięcie istniejącej linii napowietrznej SN ? 15 kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-10-23 14:32:24
dokument BGG.6733.36.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-10-17 09:05:46
dokument BGG.6733.35.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-17 09:03:55
dokument BGG.6733.34.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 09:01:30
dokument BGG.6733.33.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 08:59:18
dokument BGG.6733.29.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ... obręb 19 Smolno oraz 371/1 ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-10-17 08:57:54
dokument BGG.6733.28.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-10-08 14:12:21
dokument BGG.6733.27.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10 i 175/1, obręb 07 Leśniewo 2018-09-28 11:56:39
dokument BGG.6733.24.1.2018.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni drogowej, na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck 2018-09-24 15:15:35
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowa drogi powiatowej nr 1440G, na działakch nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck 2018-09-24 15:11:44
dokument BGG.6733.31.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck 2018-09-24 15:08:29
dokument BGG.6733.30.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją poelgającą na przesunięciu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck 2018-09-24 15:05:23
dokument BGG.6733.28.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414 obręb 24 Werblinia, gmina Puck 2018-09-07 13:09:24
dokument BGG.6733.27.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10, 175/1, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-09-07 12:33:38
dokument BGG.6733.24.1.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z budową nawierzchni drogowej na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-08-23 10:47:30
dokument BGG.6733.26.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 180 i 134/4, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2018-08-10 14:36:09
dokument BGG.6733.23.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 444, 152/2, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck 2018-08-10 14:34:52
dokument BGG.6733.22.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/1, 122/2, 131, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 212/8, obręb 08 Łebcz, gmina Puck 2018-08-10 14:33:31
dokument BGG.6733.21.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2018-08-10 14:32:07
dokument BGG.6733.15.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 1470/1,1468/4,1468/3,1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-08-10 14:30:48
dokument BGG.6733.18.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 282/7, 283/1, 283/6, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2018-07-17 10:06:15
dokument BGG.6733.17.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 383/7, 384/1, 383/13, 383/5, 383/22, 79, 89, 90/13, 90/7, 91, 93/1, 93/5, 217, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck 2018-07-17 10:04:09
dokument BGG.6733.14.2018.ŁG - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 316/8, 321, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2018-07-17 10:00:33
dokument BGG.6733.20.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7/20 i 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-07-12 14:25:59
dokument BGG.6733.16.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 331/34 i 331/32, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-07-12 14:24:45
dokument BGG.6733.19.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele przedszkolne, na działce nr ewid. 312/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-07-11 12:17:21
dokument BGG.6733.26.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 180 i 134/4, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-07-06 10:44:01
dokument BGG.6733.25.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 213 z działki nr ewid. 411, na teren drogi gminnej nr ewid. 678, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2018-07-06 10:17:58
dokument BGG.6733.24.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, wraz z budową nawierzchni drogowej na działkach nr ewid. 360, 352, 349/14, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-07-06 10:04:15
dokument BGG.6733.23.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 456, 444, 152/2, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-07-05 14:36:06
dokument BGG.6733.21.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 113/6 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2018-07-05 14:21:55
dokument BGG.6733.22.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/1, 122/2, 131, 212/4, 212/5/, 212/6, 212/7, 212/8, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-06-25 08:51:12
dokument BGG.6733.20.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7/20 i 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-06-25 08:48:56
dokument BGG.6733.13.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, na działkach nr ewid. 191, 189/4, 473/11, 473/13 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-06-20 11:42:25
dokument BGG.6733.12.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 414, 93/4, 92, 94/8, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95, 395, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-06-20 11:40:19
dokument BGG.6733.11.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 390/9 i 390/19 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-20 11:39:43
dokument BGG.6733.19.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele przedszkolne, na działce nr ewid. 312/4, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-06-13 12:07:59
dokument BGG.6733.18.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 282/7, 283/1, 283/6, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-13 12:06:29
dokument BGG.6733.17.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 383/7, 384/1, 383/13, 383/5, 383/22, 79, 89, 90/13, 90/7, 91, 93/1, 93/5, 217, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2018-06-13 12:05:11
dokument BGG.6733.16.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 Mpa wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 331/34 i 331/32, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-13 12:03:52
dokument BGG.6733.15.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 1470/1, 1468/4, 1468/3, 1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-06-13 12:02:29
dokument BGG.6733.14.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 316/8, 321, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-13 12:00:42
dokument BGG.6733.10.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 369/16 i 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-06-01 13:27:21
dokument BGG.6733.09.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 131, 203/1, 204/4, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-06-01 13:25:35
dokument BGG.6733.08.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 244/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-06-01 13:24:17
dokument BGG.6733.07.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257, 20 i 85/2, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-06-01 13:22:51
dokument BGG.6733.05.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Nn 0,4 kV oraz szafy pomiarowej, na działkach nr ewid. 135/20, 135/9, 135/11 i 135/14, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-06-01 13:21:08
dokument BGG.6733.04.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-05-10 14:11:38
dokument BGG.6733.03.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-05-10 14:09:38
dokument BGG.6733.13.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, na działkach nr ewid. 191, 189/4, 473/11, 473/13, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. gmina Puck. 2018-04-30 08:39:55
dokument BGG.6733.12.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 414, 93/4, 92, 94/8, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 95, 395, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-04-30 08:38:23
dokument BGG.6733.11.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 390/9 i 390/19, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-04-30 08:35:53
dokument BGG.6733.10.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej o ciśnieniu do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 369/16 i 389, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-04-30 08:34:01
dokument BGG.6733.09.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 131, 203/1, 204/4, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2018-04-30 08:31:39
dokument BGG.6733.08.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 244/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2018-04-27 10:41:06
dokument BGG.6733.02.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz latarni ulicznych, na działkach nr ewid. 102/16,102/24 i 102/29, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-23 12:15:04
dokument BGG.6733.07.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 374, 257, 20 i 85/2, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2018-04-18 14:27:19
dokument BGG.6733.06.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2018-04-17 09:23:00
dokument BGG.6733.05.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Nn 0,4 kV oraz szafy pomiarowej, na działkach nr ewid. 135/20, 135/9, 135/11 i 135/14, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2018-04-17 09:21:42
dokument BGG.6733.03.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-06 11:14:13
dokument BGG.6733.01.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV oraz Nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach nr ewid. 52/17, 52/26 i 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-04-06 11:12:04
dokument BGG.6733.04.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-04-03 09:57:58
dokument BGG.6733.02.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz latarni ulicznych, na działkach nr ewid. 102/16, 102/24 i 102/29, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-04-03 09:56:54
dokument BGG.6733.01.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN-15 kV oraz Nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej, na działkach nr ewid. 52/17, 52/26 i 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-02-23 10:36:20