Uchwała Nr LI/66/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIX/16/17 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/89/16 Rady Gminy Puck z dnia 26 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Puck , których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków