SESJA NR LV/18

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr LV/118/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 2018-09-17 11:15:38
Uchwała Nr LV/117/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini 2018-09-17 11:14:29
Uchwała Nr LV/116/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie 2018-09-17 11:13:06
Uchwała Nr LV/115/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2018-09-17 11:11:55
Uchwała Nr LV/114/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia 2018-09-17 10:51:49
Uchwała Nr LV/113/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna z Alei Lipowej w ciągu drogi powiatowej dz. 176/1 położona w Rzucewie w obrębie geodezyjnym Osłonino stanowiącej pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 75 2018-09-17 10:47:38
Uchwała Nr LV/112/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawaniaq napojów alkoholowych oraz ustalenia dla terenu wskazanych sołectw ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży 2018-09-14 12:45:02
Uchwała Nr LV/111/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puck - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Aktywny Powiat Pucki - edycja II" w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020 2018-09-14 12:41:48
Uchwała Nr LV/110/18 Rady Gminy Puck w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2018-09-14 12:38:41
Uchwała Nr LV/109/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Osłonino 2018-09-14 12:37:09
Uchwała Nr LV/108/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położónego w obrębie geodezyjnym Leśniewo 2018-09-14 12:20:54
Uchwała Nr LV/107/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Puck darowizn nieruchomości położonych w Starzynie, zajętych pod ulice: Słoneczną i Spokojną 2018-09-14 12:17:53
Uchwała Nr LV/106/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 roku 2018-09-14 12:16:07
Uchwała Nr LV/105/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck 2018-09-14 12:06:35