Uchwała Nr LV/112/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawaniaq napojów alkoholowych oraz ustalenia dla terenu wskazanych sołectw ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży