Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 235/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej. 2020-05-25 10:02:59
dokument Zarządzenie Nr 234/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 2020-05-25 10:01:46
dokument Zarządzenie Nr 233/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok". 2020-02-19 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 232/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Puck, Panu Jerzemu Tkaczyk do prowadzenia wszystkich spraw Gminy Puck w imieniu Wójta Gminy. 2020-02-19 12:35:34
dokument Zarządzenie Nr 231/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020 2020-02-19 12:33:06
dokument Zarządzenie Nr 230/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck. 2020-02-19 12:30:20
dokument Zarządzenie Nr 229/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:27:37
dokument Zarządzenie Nr 228/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:26:15
dokument Zarządzenie Nr 227/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:25:06
dokument Zarządzenie Nr 226/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:24:05
dokument Zarządzenie Nr 225/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 224/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2020-02-19 12:21:04
dokument Zarządzenie Nr 223/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej praz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdyjącym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2020-02-19 12:10:55
dokument Zarządzenie Nr 222/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2020-02-19 12:07:13
dokument Zarządzenie Nr 221/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2020-02-19 12:04:16
dokument Zarządzenie Nr 220/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:02:53
dokument Zarządzenie Nr 219/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:01:21
dokument Zarządzenie Nr 218/19 Wójta Gminy Puck z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2020-02-19 11:59:53
dokument Zarządzenie Nr 217/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2020-02-19 11:54:28
dokument Zarządzenie Nr 216/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 11:52:40
dokument Zarządzenie Nr 215/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-02-19 11:50:08
dokument Zarządzenie Nr 214/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-11-28 11:56:05
dokument Zarządzenie Nr 213/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Puck 2019-11-28 11:52:23
dokument Zarządzenie Nr 212/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2020 rok. 2019-11-28 11:50:21
dokument Zarządzenie Nr 211/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-11-28 11:47:05
dokument Zarządzenie Nr 210/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze "Główny Specjalista ds. zamówień publicznych" w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-28 11:44:26
dokument Zarządzenie Nr 209/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-11-28 11:41:50
dokument Zarządzenie Nr 208/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-28 11:40:15
dokument Zarządzenie Nr 207/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:14:24
dokument Zarządzenie Nr 206/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-11-27 12:12:25
dokument Zarządzenie Nr 205/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz powołania jego składu w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:08:45
dokument Zarządzenie Nr 204/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:04:41
dokument Zarządzenie Nr 203/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:00:14
dokument Zarządzenie Nr 202/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-27 11:57:32
dokument Zarządzenie Nr 201/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Puck 2019-10-29 11:08:30
dokument Zarządzenie Nr 200/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-10-29 11:05:20
dokument Zarządzenie Nr 199/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Puck". 2019-10-28 08:28:10
dokument Zarządzenie Nr 198/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:17:12
dokument Zarządzenie Nr 197/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-10-28 08:11:08
dokument Zarządzenie Nr 196/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 08:06:46
dokument Zarządzenie Nr 195/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:01:46
dokument Zarządzenie Nr 194/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonwgo na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo". 2019-10-28 07:59:32
dokument Zarządzenie Nr 193/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 roku. 2019-10-28 07:56:29
dokument Zarządzenie Nr 192/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 07:54:44
dokument Zarządzenie Nr 191/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:22:32
dokument Zarządzenie Nr 190/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 2019-10-14 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 189/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:19:23
dokument Zarządzenie Nr 188/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-14 09:17:56
dokument Zarządzenie Nr 187/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Strzelno 2019-10-14 09:15:02
dokument Zarządzenie Nr 186/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-09-25 12:25:58
dokument Zarządzenie Nr 185/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:23:12
dokument Zarządzenie Nr 184/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:22:01
dokument Zarządzenie Nr 183/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. zamówień publicznych. 2019-09-25 12:20:45
dokument Zarządzenie Nr 182/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. inwestycji i dróg gminnych 2019-09-25 12:19:27
dokument Zarządzenie Nr 181/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:08
dokument Zarządzenie Nr 180/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:16:41
dokument Zarządzenie Nr 179/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywtnego w Gminie Puck. 2019-09-25 12:14:36
dokument Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2019-09-13 08:36:25
dokument Zarządzenie Nr 177/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2019-09-13 08:34:08
dokument Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. ewidencji ludności 2019-09-13 08:31:42
dokument Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno; 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2019-09-13 08:28:31
dokument Zarządzenie Nr 174/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności 2019-09-13 08:21:29
dokument Zarządzenie Nr 173/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-09-11 10:30:33
dokument Zarządzenie Nr 172/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:28:23
dokument Zarządzenie Nr 171/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-11 10:27:08
dokument Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2019-09-11 10:25:20
dokument Zarządzenie Nr 169/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:21:34
dokument Zarządzenie Nr 168/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:20:31
dokument Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:19:35
dokument Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:18:44
dokument Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:11:53
dokument Zarządzenie Nr 164/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:07:47
dokument Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:06:25
dokument Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:05:03
dokument Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-11 10:03:02
dokument Zarządzenie Nr 160/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 159/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:57:24
dokument Zarządzenie Nr 158/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr 157/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:54:57
dokument Zarządzenie Nr 156/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:53:58
dokument Zarządzenie Nr 155/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:52:25
dokument Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:43:13
dokument Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:39:15
dokument Zarządzenie Nr 152/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:38:24
dokument Zarządzenie Nr 151/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:37:18
dokument Zarządzenie Nr 150/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:36:26
dokument Zarządzenie Nr 149/19 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:34:41
dokument Zarządzenie Nr 148/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu przystanków autobusowych przy ul. Wrzosowej i ul. Młyńskiej w miejscowości Domatówko 2019-09-11 09:33:04
dokument Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-11 09:30:42
dokument Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-11 09:28:39
dokument Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-09-11 09:27:15
dokument Zarządzenie Nr 144/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania drugiego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck 2019-08-07 09:52:47
dokument Zarządzenie Nr 143/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Budowę strefy rekreacyjno sportowej w Starzynie 2019-08-07 09:47:20
dokument Zarządzenie Nr 142/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:44:57
dokument Zarządzenie Nr 141/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-07 09:43:35
dokument Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:42:02
dokument Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:39:02
dokument Zarządzenie Nr 138/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:23:18
dokument Zarządzenie Nr 137/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-08-07 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 136/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:19:54
dokument Zarządzenie Nr 135/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-08-07 09:18:43
dokument Zarządzenie Nr 134/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-08-07 09:16:16
dokument Zarządzenie Nr 133/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Darzlubie 2019-07-18 08:02:56
dokument Zarządzenie Nr 132/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Radoszewo 2019-07-18 08:02:05
dokument Zarządzenie Nr 131/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 2019-07-15 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 130/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-07-15 09:15:18
dokument Zarządzenie Nr 129/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awns na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-07-10 14:06:18
dokument Zarządzenie Nr 128/19 Wójta Gminy Puck z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2019-07-10 09:22:28
dokument Zarządzenie Nr 127/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-07-10 09:20:29
dokument Zarządzenie Nr 126/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia kart przydziału do formacji Obrony Cywilnej i powołania komisji do zniszczenia tych kart 2019-07-10 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 125/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:14:46
dokument Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 09:11:33
dokument Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Maluch w żłobku, mama w pracy!" - zwiększenie zatrudnienie mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Starzynie" 2019-07-10 09:09:43
dokument Zarządzenie Nr 122/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do Żłobka Samorządowego w Starzynie 2019-07-10 09:06:28
dokument Zarządzenie Nr 121/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:04:33
dokument Zarządzenie Nr 120/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" 2019-07-10 09:02:07
dokument Zarządzenie Nr 119/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku szkoły podstawowej w Starzynie 2019-07-10 08:57:48
dokument Zarządzenie Nr 118/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-10 08:54:46
dokument Zarządzenie Nr 117/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:52:36
dokument Zarządzenie Nr 116/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:51:18
dokument Zarządzenie Nr 115/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:49:39
dokument Zarządzenie Nr 114/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:56
dokument Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:01
dokument Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:44:36
dokument Zarządzenie Nr 111/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:43:31
dokument Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:42:35
dokument Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:41:31
dokument Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:40:11
dokument Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:39:20
dokument Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:37:19
dokument Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:35:49
dokument Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:34:41
dokument Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:33:51
dokument Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie okresowego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły 2019-07-10 08:31:59
dokument Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 08:30:46
dokument Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 08:29:22
dokument Zarządzenie Nr 99/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Puck 2019-06-17 11:26:08
dokument Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Puck do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem 2019-06-17 11:20:02
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-06-17 11:17:35
dokument Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 11:16:15
dokument Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-06-17 11:15:09
dokument Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-06-17 11:14:01
dokument Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-06-17 11:12:41
dokument Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-06-17 11:10:43
dokument Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-17 11:08:25
dokument Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2019" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś" 2019-06-17 11:04:22
dokument Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Puck przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-06-17 10:59:50
dokument Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych asfaltowych w Darzlubiu. 2. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Swarzewie. 3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750.000 Euro pod nazwą: część I - organizacji i realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna); część II - Organizacja i realizacja kursu prawo jazdy kategorii C dla uczestników projektu: "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 4. Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-06-17 10:45:25
dokument Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-06-17 10:32:44
dokument Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-17 10:31:23
dokument Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowościach Domatówko i Mrzezino 2019-06-17 10:11:43
dokument Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym 2019-06-17 10:10:07
dokument Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 09:54:13
dokument Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie 2019-06-17 09:52:34
dokument Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bk. Konstantyna Dominika w Swarzewie 2019-06-17 09:50:09
dokument Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie 2019-06-17 09:47:06
dokument Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: Integracja, Działania 6.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 6.1.2: Aktywizacja społeczno-zawodowa. 2019-06-17 09:39:05
dokument Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-10 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Puck z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-10 13:22:57
dokument Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:19:35
dokument Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:18:01
dokument Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:15:35
dokument Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:13:53
dokument Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:11:58
dokument Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, ul. Mechowska 2; Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Konstantyna Dominika w Swarzewie, ul. Szkolna 36; Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie, ul. Szkolna 5; Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2; Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym, ul. Czapiewskiego 1; dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2019-05-10 13:09:11
dokument Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej 22, 84 - 107 Starzyno 2019-05-10 13:00:50
dokument Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:58:04
dokument Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:56:14
dokument Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:54:18
dokument Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:52:39
dokument Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:50:46
dokument Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Puck z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności 2019-05-10 12:45:26
dokument Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2019-05-10 12:43:28
dokument Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:40:01
dokument Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:37:22
dokument Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 14:27:42
dokument Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Rekowie Górnym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne w dniu 31 marca 2019 r. 2019-05-07 14:24:54
dokument Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:21:38
dokument Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-07 14:14:08
dokument Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 2019-05-07 14:12:01
dokument Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2019 2019-05-07 14:09:13
dokument Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty od posiadania psów i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rekowie Górnym 2019-05-07 14:06:59
dokument Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:03:14
dokument Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2019 2019-05-07 14:00:59
dokument Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-07 13:57:57
dokument Zarządzenie Nr 50A/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:54:13
dokument Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu" oraz powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. budownictwa" w Urzędzie Gminy Puck 2019-05-07 13:45:57
dokument Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 13:41:35
dokument Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności 2019-05-07 13:38:42
dokument Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:35:24
dokument Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2019-05-07 13:25:26
dokument Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-05-07 13:22:05
dokument Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Polityce Ochrony Danych 2019-05-07 13:18:53
dokument Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2019-05-07 13:12:48
dokument Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-05-07 13:08:10
dokument Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołu do oceny stanu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr ........... należącego do zasobu Gminy Puck po wygaśnięciu najmu tego lokalu. 2019-05-07 13:04:02
dokument Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 12:57:26
dokument Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 12:52:57
dokument Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Puck na lata 2019 - 2021. 2019-05-07 12:50:40
dokument Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 17 lutego 2019 r. 2019-05-07 12:46:49
dokument Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:59:03
dokument Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 10:52:33
dokument Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:50:53
dokument Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-25 10:47:58
dokument Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-02-25 10:42:02
dokument Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2019-02-25 10:39:16
dokument Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck 2019-02-25 10:34:50
dokument Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury dotyczącej postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Puck przez Radnych Gminy Puck 2019-02-25 10:32:54
dokument Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na oświetlenie ulic w następujących miejscowościach: Zadanie 1 - Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Połczyno; Zadanie 2 - Domatowo, Domatówko, Leśniewo; Zadanie 3 - Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno; Zadanie 4 - Radoszewo, Starzyno, Werblinia; Zadanie 5 - Osłonino, Smolno, Połchowo, Rekowo Górne 2019-02-25 10:15:07
dokument Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-25 10:12:33
dokument Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:09:29
dokument Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:07:39
dokument Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:55:05
dokument Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 09:53:48
dokument Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:51:31
dokument Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:50:30
dokument Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:49:38
dokument Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:48:18
dokument Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:47:23
dokument Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:46:22
dokument Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:45:25
dokument Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:42:57
dokument Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:40:52
dokument Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:57
dokument Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:01
dokument Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:37:49
dokument Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:36:40
dokument Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:34:54
dokument Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:33:50
dokument Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:32:44
dokument Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:28:50
dokument Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu" w Urzędzie Gminy Puck 2019-02-25 09:26:27
dokument Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:12:45
dokument Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w roku 2019 na terenie gminy Puck 2019-02-25 09:09:38