Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowa zakładu przetwórstwa ryb, na działce nr 110/14 obręb Żelistrzewo, gmina Puck 2017-01-02 14:20:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łebcz na działkach nr 384/7, 384/37, 386/15, 386/23, 386/52, 386/67, 390/1, 399/4, 599, 645, gmina Puck 2016-10-25 13:42:01
dokument Obwieszczenie BGG.6720.5.2016.KM informujące o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu opracowania pn.: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" dla fragmentu wsi WEBLINIA, położonego po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej nr 213. 2016-10-13 11:35:45
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie kontynuacji wydobycia piasku ze złoża MRZEZINO VIII na działce nr 77/8, 77/11, 77/17 i części dz. nr 77/4 obręb Mrzezino 2016-10-12 08:55:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łebcz na działakch nr 384/7, 384/37, 386/15, 386/23, 386/52, 386/67, 390/1, 399/4, 599, 645 gmina Puck 2016-10-07 14:11:23
dokument Obwieszczenie - Wójta Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.498.2016.MŚB.2 z dnia 21.09.2016 r. (wpł. do tut. Urzędu 26.09.2016 r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie sieci kanalizacji w miejscowości Łebcz na działkach 384/7, 384/37, 386/15, 386/23, 386/52, 386/67, 390/1, 399/4, 599, 645, gmina Puck 2016-09-28 13:44:22
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW na terenie działki nr 1476/2 położonej w miejscowości Moście Błota, gmina Puck 2016-09-14 14:44:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łebcz, na działkach nr 384/7, 384/37, 386/15, 386/23, 386/52, 386/67, 390/1, 399/4, 599, 645, gmina Puck 2016-08-26 10:09:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck 2016-08-11 09:28:45
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck 2016-08-02 09:06:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.216.2016.MŚB.6 z dnia 18.07.2016 r. uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck 2016-08-02 09:02:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji wydobycia piasku ze złoża Mrzezino VIII na działce nr 77/8, 77/11, 77/17 i część dz. nr 77/4 obręb Mrzezino 2016-07-11 14:41:25
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Wielka Piaśnica, Mała Piaśnica, gmina Puck 2016-06-13 09:12:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Strzelno na działkach nr 378, 379, 381, 382, 388 - obręb Strzelno i 658 - obręb Mieroszyno, gmina Puck 2016-05-25 11:12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedłużeniu istniejącego pomostu stałego i budowie sezonowego obiektu sanitariatów realizowanego na terenie Gminy Puck w Rzucewie na działkach nr 167/9, 177/3, 177/2, w ramach przedsięwzięcia "Rozwój oferty turystyki wodnej w obrębie Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" 2016-05-25 11:06:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Domatowo, Domatówko, Mechowo, Leśniewo, Wielka Piaśnica, Mała Piaśnica, gmina Puck 2016-05-16 12:44:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Domatowo, Domatówko, Mechowo, Lesniewo, Wielka Piaśnica, Mała Piaśnica, gmina Puck 2016-05-16 12:36:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowa urzadzeń wodnych dla projektowanego otworu studziennego nr 1 i nr 2 na terenie działki nr 233/13 i 233/14 w miejscowości Błądzikowo, gmina Puck 2016-04-28 08:45:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Odbudowa stacji pomp Mrzezino, Gmina Puck 2016-04-21 09:50:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Odbudowa stacji popmp Rekowo, Gmina Puck 2016-04-21 09:48:37
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck 2016-04-07 09:21:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowa stacji paliw płynnych na terenie działki nr 44/1 w miejscowości Rekowo Górne 2016-04-05 08:47:44
dokument Obwieszczenie o wydaniu przez Ministra Środowiska postanowienia z dnia 11.03.2016 r. podejmującego postępowanie w sprawie zminay koncesji nr 28/2014/p udzielonej w dniu 1 października 2014 r. na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. 2016-03-16 13:36:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Odbudowa stacji pomp Mrzezino, gmina Puck 2016-03-16 13:34:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nakładające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: Odbudowa stacji pomp Rekowo, gmina Puck 2016-03-16 13:25:07
dokument Obwieszczenie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa farmy elektrowni wiatrowych "Lublewo" wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczną, stacją GPZ, dwutorowym przyłaczem napowietrznym do istniejącej linii WN, drogami dojazdowymi, placami manewrowymi, zlokalizowanej na części obrębu ewidencyjnego Lublewo, na terenie gminy Choczewo 2016-03-15 13:56:09