SESJA NR XVIII/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XVIII/32/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Puck nr XXIV/56/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku , nr VI/37/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, XII/115/07 z dnia 27 listopada 2007 roku oraz XXXI/102/09 z dnia 21 września 2009 roku 2016-04-13 12:03:38
Uchwała Nr XVIII/31/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Puckim dotyczacym zadania pn. "Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Pucką w Żelistrzewie 2016-04-13 12:00:47
Uchwała Nr XVIII/30/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne, zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/57/04 Rady Gminy Puck z dnia 28.04.2004 r. 2016-04-13 11:56:59
Uchwała Nr XVIII/29/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck 2016-04-13 11:47:27
Uchwała Nr XVIII/28/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2016-04-13 11:43:28
Uchwała Nr XVIII/27/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck 2016-04-13 11:35:24
Uchwała Nr XVIII/26/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" 2016-04-13 11:33:19
Uchwała Nr XVIII/25/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" 2016-04-13 11:31:01
Uchwała Nr XVIII/24/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)" 2016-04-13 11:25:32
Uchwała Nr XVIII/23/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku 2016-04-13 11:15:11
Uchwała Nr XVIII/22/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości połozonej w miejscowości Werblinia 2016-04-13 11:10:12
Uchwała Nr XVIII/21/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Starzyno 2016-04-13 11:08:53
Uchwała Nr XVIII/20/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia gminnego położonego w miejscowościach Połchowo i Mrzezino, gmina Puck 2016-04-13 11:05:11
Uchwała Nr XVIII/19/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Osłonino 2016-04-13 11:03:14
Uchwała Nr XVIII/18/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/135/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Werblinia 2016-04-13 11:01:56
Uchwała Nr XVIII/17/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej 2016-04-13 10:59:57
Uchwała Nr XVIII/16/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2016-04-13 10:58:43
Uchwała Nr XVIII/15/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmina w budżecie gminy na 2016 rok 2016-04-13 10:54:06
Uchwała Nr XVIII/14/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-04-13 10:52:55
Uchwała Nr XVIII/13/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-04-13 10:50:23