INFORMACJA DALA WŁAŚCICIELI DOMKÓW LETNISKOWYCH

Informacja
dla właścicieli DOMKÓW LETNISKOWYCH


nowy OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI


W związku ze zmianą przepisów w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminach, Rada Gminy Puck zobligowana została do ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Oznacza to, że od 2016 roku obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych przejęła gmina.
Rada Gminy Puck ustaliła roczną ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 180,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny, 270,00 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – jeśli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.


Właściciele domków letniskowych zobowiązani są do ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO-2 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Deklaracje dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędy Gminy Puck pokój nr 44 oraz na stronie internetowej Gminy Puck pod adresem www.gmina.puck.pl w dziale „gospodarka komunalna i odpadami” w zakładce „dokumenty, ulotki, uchwały”.
Wypełnione deklaracje należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędy Gminy Puck, pokój nr 44.
Ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszcza się w pełnej wysokości, niezależnie od ilości osób i okresu korzystania z nieruchomości.
Opłatę należy wnieść bez wezwania w terminie do 30 czerwca za dany rok, w którym powstało zobowiązanie.
Wpłat dokonać należy na indywidualny numer rachunku bankowego, który nadawany jest przy składaniu deklaracji lub w kasie Urzędu Gminy Puck w godzinach 900 – 1400.
 

INFORMACJE:
Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 44
lub pod numerem telefonu 58 673-56-38.

Załączniki do pobrania

1 Informacja dla właścicieli DOMKÓW LETNISKOWYCH.pdf (PDF, 27KB) 2016-05-11 09:54:19 341 razy
2 deklaracja DOMKI LETNISKOWE.doc (DOC, 10KB) 2016-05-11 09:54:19 363 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 11-05-2016 09:54:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Nadolska 11-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 11-05-2016 09:55:30