SESJA NR XXIII/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXIII/66/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków w Żelistrzewie, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku 2016-07-04 13:06:25
Uchwała Nr XXIII/65/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Puck 2016-07-04 13:03:41
Uchwała Nr XXIII/64/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości zajętej pod drogę - ulicę Górską w Połchowie 2016-07-04 13:00:50
Uchwała Nr XXIII/63/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji 2016-07-04 12:58:54
Uchwała NR XXIII/62/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w Gminie Puck 2016-07-04 12:55:05
Uchwała Nr XXIII/61/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odrowadzanie ścieków na terenie sołectwa Mieroszyno w gminie Puck 2016-07-04 12:52:43
Uchwała Nr XXIII/60/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i gimnazjów prowadoznych przez Gminę Puck oraz granic ich obwodów 2016-07-04 12:49:56
Uchwała Nr XXIII/59/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-07-04 12:48:15
Uchwała Nr XXIII/58/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-07-04 12:46:34
Uchwała Nr XXIII/57/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie 2016-07-04 12:45:04
Uchwała Nr XXIII/56/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie 2016-07-04 12:43:50
Uchwała Nr XXIII/55/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie 2016-07-04 12:41:20
Uchwała Nr XXIII/54/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku 2016-07-04 12:39:31
Uchwała Nr XXIII/53/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-07-04 12:37:49
Uchwała Nr XXIII/52/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie 2016-07-04 12:36:27
Uchwała Nr XXIII/51/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie 2016-07-04 12:35:01
Uchwała Nr XXIII/50/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie 2016-07-04 12:33:08
Uchwała Nr XXIII/49/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2016-07-04 12:31:28
Uchwała Nr XXIII/48/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck 2016-07-04 12:29:56
Uchwała Nr XXIII/47/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rokminy Puck na lata 2016-2024 2016-07-04 12:27:42