SESJA NR XXV/16

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXV/84/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/29/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck 2016-09-06 11:28:58
Uchwała Nr XXV/83/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Swarzewo 2016-09-06 11:23:37
Uchwała Nr XXV/82/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz 2016-09-06 11:22:11
Uchwała Nr XXV/81/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Strzelno 2016-09-06 11:20:21
Uchwała Nr XXV/80/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno 2016-09-06 11:19:01
Uchwała Nr XXV/79/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 2016-09-06 11:16:58
Uchwała Nr XXV/78/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Puck zajętej pod ulicę Krótką w Domatowie 2016-09-06 11:14:49
Uchwała Nr XXV/77/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Puck darowizny nieruchomości położonej w Darzlubiu zajętej pod ujęcie wody 2016-09-06 11:12:49
Uchwała NR XXV/76/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-09-06 11:11:07
Uchwała Nr XXV/75/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 2016-09-06 11:09:24
Uchwała Nr XXV/74/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz na odcinku Smolno-Mrzezino oraz remont drogi powiatowej nr 1511G Puck-Żelistrzewo" 2016-09-06 11:07:12
Uchwała Nr XXV/73/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku 2016-09-06 11:04:28
Uchwała Nr XXV/72/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży pożarnej w Werblini 2016-09-06 11:03:00
Uchwała Nr XXV/71/16 Rady Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu 2016-09-06 10:46:49