Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja dot. dodatku energetycznego

DODATEK ENERGETYCZNY

Wymagane dokumenty

Niezbędnym dokumentem, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego:

 • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 • kopia  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

 • oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku energetycznego

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Puck, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pozostałe informacje

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c Prawo energetyczne).

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku.

 • Wysokość limitu zużycia energii elektrycznej, wynosi:

 • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

 • 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

 • 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób;

 • Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 17 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. wynosi:

 • dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 11,09 zł. miesięcznie;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 15,40 zł. miesięcznie;

 • dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 18,48 zł. miesięcznie.

 • Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2016 r.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:

 • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;

 • w kasie Urzędu Gminy Puck, ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku energetycznego wraz z drukiem oświadczenia wnioskodawcy, można uzyskać w  Urzędzie Gminy Puck, w pok. 42, w następujących dniach:

 • środa – od 7:30 do 15:30

 • czwartek - od 7:30 do 15:30

 • piątek -  od 7:30 do 15:00

Informacje udzielane są również drogą telefoniczną, pod numerem telefonu (58) 673 56 53.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 16-02-2016 12:08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Dettlaff 16-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 16-02-2016 12:14:32