PUNKT POMOCY RODZINIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK

PUNKT POMOCY RODZINIE

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PUCK

ul. Lipowa 3c 84-100 Puck

(budynek MOKSiR-u w Pucku)

 

Jeżeli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko rozumianej problematyki uzależnień.

 

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie,.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki
  i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.

 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.

 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.

 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.

 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.

 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.

 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 

Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie odbywają się w następujące dni:

Poniedziałek

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychologii

16:00 – 19:00 – konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w zakresie psychiatrii

Wtorek

13:00 – 16:00 – porady prawne 

Sobota (pierwsza i trzecia miesiąca)

13:00 - 17:00 - konsultacje dla osób uzależnionych od środków odurzających (narkotyki, dopalacze) i ich rodzin

 

Możliwość ustalenia terminu spotkania pod numerem tel. 695 357 670, w godzinach przyjęć specjalistów.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 24-03-2016 09:47:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Dettlaff 24-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 10-01-2017 13:59:34