Organizacje pozarządowe

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA 2019 ROK 2018-10-01 13:36:45
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku 2017-12-06 13:11:28
Uchwała Nr XLVI/169/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-12-05 15:07:55
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok 2017-11-13 09:23:04
PROJEKT - Program współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-10-12 14:09:05
PROJEKT - Uchwała Nr ... Rady Gminy Puck z dnia ... w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-10-12 14:06:51
Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsulatacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2017-10-09 15:34:15
Druki sprawozdań z realizacji zadania publicznego za 2017 rok 2017-06-21 14:23:58
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2017-02-24 14:54:09
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rok 2017-02-21 11:30:08
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 rok 2016-12-12 14:42:38
Sprawozdanie z realizacji zdań za 2016 rok 2016-12-12 11:04:46
Uchwała nr XXVIII/104/16 Rady Gminy Puck z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy na 2017 rok 2016-12-08 15:09:25
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji 2016-12-08 15:07:44
PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2017 ROK 2016-10-06 09:53:38
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy na 2017 rok 2016-10-06 09:52:39
Zarządzenie Wójta Gminy Puck w sprawie przeporwadzenia konsultacji programu współpracy na 2017 rok 2016-09-29 13:01:41