Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog ROK 2020 2020-04-15 14:46:17
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja zakładu przeróbczego odpadów i kopalin, obręb Mrzezino". 2020-02-12 14:19:53
katalog ROK 2019 2019-01-02 15:00:17
katalog ROK 2018 2018-01-04 09:05:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/8 i 1476/7 z możliwością budowy magazyny energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowie w całości 2017-12-19 12:42:26
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-12-15 09:41:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakładu przetwórstwa ryb na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-14 13:02:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w srawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck 2017-12-12 13:01:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-12 12:58:32
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD 125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid. 221 obręb Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowa oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 239/15 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-05 13:55:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku planowaną inwestycją polegającą na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2017-12-05 13:51:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 13:41:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck 2017-12-05 13:34:07
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki ewidencyjnej nr 1476/8 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. 2017-09-20 12:38:14
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust na Kanale Młyńskim usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada na działkach nr 11, obręb Zdrada i nr 406, 333, 332, 40/2 obręb Darzlubie 2017-09-05 14:45:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dot. Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-08-22 12:28:06
dokument OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-07-06 14:46:07
dokument OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gmin Puck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii 2017-06-30 12:53:41
dokument ZAWIADOMIENIE - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa ryb, na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck" 2017-06-01 13:45:29
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-30 11:24:17
dokument OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.84.2016.MŚB.4. z dnia 10.05.2017r. (wpł. 15.05.2017r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5 MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gm. Puck 2017-05-22 13:44:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwórstwa ryb na działce nr 110/14 obręb Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:16:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.82.2017.MBC.IG.6 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-17 12:56:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-04-18 15:40:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW na terenie działki Nr 1476/6 położonej w miejscowości Moście Błota, gmina Puck 2017-04-03 12:30:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 2000kW w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gmina Puck 2017-03-20 08:54:48