Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki ewidencyjnej nr 1476/8 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. 2017-09-20 12:38:14
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust na Kanale Młyńskim usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada na działkach nr 11, obręb Zdrada i nr 406, 333, 332, 40/2 obręb Darzlubie 2017-09-05 14:45:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dot. Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-08-22 12:28:06
OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-07-06 14:46:07
OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gmin Puck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii 2017-06-30 12:53:41
ZAWIADOMIENIE - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa ryb, na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck" 2017-06-01 13:45:29
OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-30 11:24:17
OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.84.2016.MŚB.4. z dnia 10.05.2017r. (wpł. 15.05.2017r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5 MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gm. Puck 2017-05-22 13:44:06
O B W I E S Z C Z E N I E - Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwórstwa ryb na działce nr 110/14 obręb Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:16:54
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.82.2017.MBC.IG.6 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-17 12:56:15
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-04-18 15:40:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW na terenie działki Nr 1476/6 położonej w miejscowości Moście Błota, gmina Puck 2017-04-03 12:30:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 2000kW w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gmina Puck 2017-03-20 08:54:48