Wybory samorządowe 2018

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW 2018-09-21 13:57:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2018 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-09-21 11:27:01
UCHWAŁY - Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku 2018-09-21 10:47:06
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dużurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku w wyborach do Rad Gmin, Wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-20 14:27:30
PLAN DYŻURÓW Gminej Komisji Wyborczej w Pucku dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Puck oraz list kandydatów na Wójta Gminy Puck w wyborach samorządowych na dzień 21 października 2018 roku 2018-09-13 10:27:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z 22 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Puck w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:05:52
Obwieszczenie Marszałka Wojwództwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 11:02:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 10:59:13
Obwieszczenie - Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023 2018-08-24 10:56:16
Uchwała Nr LI/65/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Puck na stałe obwody głosowania 2018-05-07 11:52:44