Ochrona środowiska

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:48:44
Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:47:27
Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:44:40
Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:04:01
Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:02:14
Projekt zmiany Studium:i nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 14:59:37
BGG.6720.03.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla obszarów wskazanych w obwieszczeniu. 2019-01-22 13:43:11
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gmina Puck za 2018 rok 2018-12-31 08:43:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana nr IX) . 2018-10-12 10:15:00
Pismo - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w związku ze zwiększoną liczbą zgloszeń i zapytań, żwiązanych z ochroną przed hałasem 2018-07-16 12:00:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów. 2018-06-20 14:03:26
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceną oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany studium dla obszarów: - działek od numeru 57/6 do nr 57/37 położonych w zachodniej części obrębu wsi Brudzewo; - działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21 202/22, 315 położonych w środkowej części obrębu wsi Sławutowo. 2018-06-20 13:44:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia 2018-04-18 15:03:38
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2003 r. [Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.03.2014. poz. 1204], sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/106/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 2. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2006 r. Nr 129 poz. 2676), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/108/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 3. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Publ. Dz. Urz.Woj.Pom. z 2006r. nr 121, poz. 2528), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLIl/107/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Puck: 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Puck, sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/105/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-09 14:41:50
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2017 rok 2017-12-14 13:10:12
BGG.6721.12.2017.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2017-09-21 08:06:41
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rekowo Górne w gminie Puck. 2017-08-28 13:04:30
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia w gminie Puck. 2017-08-28 13:02:48
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BŁĄDZIKOWO, GMINA PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-07-25 08:24:39
INFORMACJA DOT. UDOSTĘPNIANIA PRZEZ TUTEJSZY URZĄD DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 2017-03-01 14:14:06
OBWIESZCZENIA ŚRODOWISKOWE 2017-03-01 13:55:30
Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2016 r. 2017-02-10 10:48:38
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutówko za 2016 rok 2016-12-21 11:31:07
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutowo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:33
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:01
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mrzezino za 2016 rok 2016-12-20 13:52:13
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rekowo Górne za 2016 rok 2016-12-20 13:51:44
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gnieżdżewo za 2016 rok 2016-12-20 13:50:17
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata za 2016 rok 2016-12-20 13:39:24
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2016 rok 2016-12-15 08:41:25
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połczyno za 2016 rok 2016-12-15 08:23:51
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Darzlubie za 2016 rok 2016-12-15 08:02:46
Uchwała Nr XLII/134/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:09:03
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:10:15
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:11:36