Ochrona środowiska

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
BGG.6721.12.2017.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2017-09-21 08:06:41
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rekowo Górne w gminie Puck. 2017-08-28 13:04:30
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia w gminie Puck. 2017-08-28 13:02:48
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BŁĄDZIKOWO, GMINA PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-07-25 08:24:39
INFORMACJA DOT. UDOSTĘPNIANIA PRZEZ TUTEJSZY URZĄD DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 2017-03-01 14:14:06
OBWIESZCZENIA ŚRODOWISKOWE 2017-03-01 13:55:30
Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2016 r. 2017-02-10 10:48:38
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutówko za 2016 rok 2016-12-21 11:31:07
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutowo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:33
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:01
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mrzezino za 2016 rok 2016-12-20 13:52:13
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rekowo Górne za 2016 rok 2016-12-20 13:51:44
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gnieżdżewo za 2016 rok 2016-12-20 13:50:17
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata za 2016 rok 2016-12-20 13:39:24
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2016 rok 2016-12-15 08:41:25
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połczyno za 2016 rok 2016-12-15 08:23:51
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Darzlubie za 2016 rok 2016-12-15 08:02:46
Uchwała Nr XLII/134/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:09:03
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:10:15
Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:11:36