Gospodarka komunalna

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
WYNIKI BADAŃ WODY 2016-03-02 12:37:57
WYNIKI BADAŃ WODY - KĄPIELISKA 2018-08-03 12:25:02
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Puckiej Gospodarce Komunalnej Sp. z.o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Miasta Puck i Gminy Puck 2018-10-11 12:30:58
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Gminie Puck taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Puck 2018-08-20 10:36:41
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Spółce Wodno- Ściekowej SWARZEWO taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Połczyna. 2018-06-08 11:54:29
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia przedsiębiorstwu EKOWIK sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Łebcza, Strzelna, Swarzewa, Gnieżdżewa i Mieroszyna. 2018-06-08 11:52:59
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w miejscowościach: Połchowo, Rekowo Górne i Widlino W Gminie Wiejskiej Puck na okres trzech lat 2018-05-11 15:11:27
Informacja MPWiK "EKOWIK" dot. obowiązku zawarcia przez wszystkich mieszkańców Wsi: Gnieżdżewo, Swarzewo, Łebcz i Strzelno Umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków 2017-12-21 12:45:11
Informacja MPWiK "EKOWIK" dot. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzone uchwałami Nr XXVIII/121/16 i XXVIII/125/16 Rady Gminy Puck 2017-12-21 12:41:59
Zarządzenie Nr 75/16 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2016 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów 2016-05-09 15:18:24
Zmiana tras konserwatorów rozliczających pobór wody na terenie Gminy Puck 2016-03-11 14:02:46
Uchwała Nr XV/176/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck 2016-02-10 10:37:02
Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania z budżetu gminy na program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puck 2016-02-10 10:35:09