Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa boisk wielofunkcyjnych 2017-04-25 14:59:13 Składanie ofert w toku
2017-05-04
Nazór inwestorski - przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-04-19 13:10:13 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck. 2017-04-13 11:41:30 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-04-21 10:37:02 Składanie ofert w toku
2017-05-08
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2017-04-25 09:58:14 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leśniewo Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rekowo Górne Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mieroszyno 2017-04-18 15:02:56 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-04-10 07:49:57 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2017-03-29 10:39:33 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej 2017-03-03 13:28:59 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2 przetarg 2017-03-01 08:49:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu budowa ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-08 14:18:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2017-02-08 15:02:52 Minął termin składania ofert
Dostawa zewnętrznych nośników danych elektronicznych 2017-02-13 12:31:09 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni językowych 2017-02-21 12:57:13 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 2 przetarg 2017-01-31 13:57:06 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-06 14:35:07 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 1przetarg 2017-01-10 12:28:17 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2 przetarg 2017-02-17 11:52:40 Minął termin składania ofert
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na zajęcia dodatkowe oraz transport uczniów na zajęcia edukacyjne pozaszkolne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu ?Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck. 2017-01-05 12:17:54 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia oraz sprzętu do pracowni przedmiotowych i gabinetów w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Puck. II przetarg 2017-01-02 13:44:25 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2016-12-09 13:06:23 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z transportem wyposażenia oraz sprzętu do pracowni gabinetów 2017-01-09 14:57:28 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu ICT 2017-03-16 11:41:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Domatówku, Zelistrzewie i Smolnie 2016-11-15 08:40:43 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2016-11-24 15:38:09 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Domatowie 2016-11-24 15:39:04 Minął termin składania ofert
Nawierzchnie drogowe z płyt YOMB 2017-03-10 09:41:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Radoszewie, Leśniewie, Strzelnie i Werblinii oraz zjazdu w Łebczu 2016-10-21 11:32:49 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Leśniewie i Celbówku 2016-10-13 11:59:17 Minął termin składania ofert
Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na części działki 246 w obrębie geodezyjnym Werblinia. 2016-10-05 13:33:39 Minął termin składania ofert
Likwidacja urządzeń wodnych do poboru wody. 2016-09-07 09:28:32 Minął termin składania ofert
Budowa pętli autobusowej przy Zespole Szkół w Żelistrzewie. 2016-08-16 12:23:12 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016-2017 2016-08-29 12:54:05 Minął termin składania ofert
Remont drogi wewnętrznej w Starzynie 2016-07-27 13:39:28 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Młyńskiej w Gnieżdżewie 2016-08-16 11:36:49 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej w Połczynie i Strzelnie 2016-08-25 09:06:42 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno etap IV, Połczyno BIS, Leśniewo etap II, Swarzewo etap II, Łebcz, Mieroszyno, Rekowo Górne 2016-08-18 14:50:30 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Lipowej w Mrzezinie Wykonanie chodnika w Celbowie. 2016-07-21 11:13:02 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Osłoninie, Mieroszynie, Starzynie i Werblinii. 2016-07-20 14:19:11 Minął termin składania ofert
Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-07-08 08:16:13 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Rzucewie,Żelistrzewie i Widlinie. 2016-06-30 11:59:33 Minął termin składania ofert
Remont chodnika w Połchowie i Błądzikowie 2016-06-30 12:03:57 Minął termin składania ofert
1.Budowa zjazdów 2016-06-14 08:50:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 2016-06-16 10:58:55 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. 2016-07-04 09:27:19 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w Łebczu 2016-06-07 12:56:54 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową ul.Sportowej, 3 Maja i Zielonej w Strzelnie 2016-06-01 13:34:08 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-06-30 12:30:15 Minął termin składania ofert
1.Zjazd z drogi powiatowej w Leśniewie w Łebczu i Połczynie 2016-05-11 08:10:50 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu 2016-05-23 08:54:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont ul. Polnej w Swarzewie 2016-04-15 08:39:57 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Rekowie Górnym 2016-04-07 09:41:46 Minął termin składania ofert
Dostawa opału węgla kostki, groszku i miału węglowego do kotłowni placówek kultury 2016-03-08 11:19:23 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2016-03-30 14:13:25 Minął termin składania ofert