Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Dostawa szerokopasmowego Internetu w okresie trwałości projektów 2018-02-19 12:16:08 Składanie ofert w toku
2018-02-23
Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej , przebudowy drogi, oraz budowy chodnika w miejscowości Darzlubie Gmina Puck. 2018-02-21 09:02:11 Składanie ofert w toku
2018-03-19
Kurs spawania i kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych 2018-02-12 11:36:33 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2018-02-13 10:51:32 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2018-01-08 09:57:14 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018-02-21 13:26:20 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego 2017-12-11 11:20:19 Minął termin składania ofert
Eksploatacja sieci kanalizacyjnej 2018-01-04 08:17:55 Minął termin składania ofert
Organizacja i realizacja szkoleń z języka angielskiego 2018-01-31 10:19:32 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2017-11-14 09:20:08 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2017-12-18 12:46:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa części drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie 2017-11-17 13:03:43 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego 2017-12-13 11:48:13 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Swarzewie 2017-10-26 13:54:00 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów z Połchowa do Darzlubia w roku szkolnym 2017-2018 2017-09-13 13:49:23 Minął termin składania ofert
Zadanie 1 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Celbowo część dz. nr 170/1 i 170/2 Zadanie 2 Przebudowa drogi transportu rolnego w Żelistrzewo część dz. nr 170/2 obręb Brudzewo, 56 i 57 obręb Żelistrzewo 2017-09-22 14:16:14 Minął termin składania ofert
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie Zadanie 2: Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonania nawierzchni z płyt YOMB 2017-09-07 15:10:25 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017-2018 2017-09-20 11:40:52 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelistrzewie 2017-08-23 11:27:03 Minął termin składania ofert
Zarządzanie projektem 2017-09-04 12:41:18 Minął termin składania ofert
Zadanie 1: Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej? Zadanie 2: ?Przebudowa drogi ul. Pokoju w Mrzezinie ? studnie chłonne? Zadanie 3: ?Przebudowa drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki? 2017-09-12 11:40:54 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. 2017-08-18 13:58:03 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-13 13:48:35 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zadanie 1 - Mrzezino ul. Zielona, Żytnia i Spacerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa Zadanie 2 - Mała Piaśnica Zadanie 3 - Połczyno ul. Kasztanowa Zadanie 4 - Darzlubie ul. Słoneczna i Złota Zadanie 5 - Domatowo ul. Polna 2017-08-30 12:00:15 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck Zadanie nr 1.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-28 11:23:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Zadanie 1: ?Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym?; Zadanie 2: ?Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie?. 2017-07-13 13:07:40 Minął termin składania ofert
Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Puck 2017-07-13 10:24:49 Minął termin składania ofert
Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-13 14:23:52 Minął termin składania ofert
Zadanie 1. Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym Zadanie 2: Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie 2017-07-13 11:51:52 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017-12-07 15:27:24 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017-05-09 14:33:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa boisk wielofunkcyjnych 2017-05-18 13:50:25 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski - przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-05-05 09:49:20 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck. 2017-05-23 14:47:07 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-05-10 11:27:34 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2017-04-25 09:58:14 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leśniewo Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rekowo Górne Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mieroszyno 2017-05-06 09:07:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-05-06 08:39:33 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2017-03-29 10:39:33 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej 2017-03-03 13:28:59 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2 przetarg 2017-03-01 08:49:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu budowa ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-08 14:18:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2017-02-08 15:02:52 Minął termin składania ofert
Dostawa zewnętrznych nośników danych elektronicznych 2017-07-13 11:52:12 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni językowych 2017-02-21 12:57:13 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 2 przetarg 2017-01-31 13:57:06 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-06 14:35:07 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 1przetarg 2017-01-10 12:28:17 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2 przetarg 2017-02-17 11:52:40 Minął termin składania ofert
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na zajęcia dodatkowe oraz transport uczniów na zajęcia edukacyjne pozaszkolne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu ?Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck. 2017-01-05 12:17:54 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia oraz sprzętu do pracowni przedmiotowych i gabinetów w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Puck. II przetarg 2017-09-22 11:12:55 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2016-12-09 13:06:23 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z transportem wyposażenia oraz sprzętu do pracowni gabinetów 2017-01-09 14:57:28 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu ICT 2017-03-16 11:41:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Domatówku, Zelistrzewie i Smolnie 2016-11-15 08:40:43 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2016-11-24 15:38:09 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Domatowie 2016-11-24 15:39:04 Minął termin składania ofert
Nawierzchnie drogowe z płyt YOMB 2017-03-10 09:41:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Radoszewie, Leśniewie, Strzelnie i Werblinii oraz zjazdu w Łebczu 2016-10-21 11:32:49 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Leśniewie i Celbówku 2016-10-13 11:59:17 Minął termin składania ofert
Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na części działki 246 w obrębie geodezyjnym Werblinia. 2016-10-05 13:33:39 Minął termin składania ofert
Likwidacja urządzeń wodnych do poboru wody. 2016-09-07 09:28:32 Minął termin składania ofert
Budowa pętli autobusowej przy Zespole Szkół w Żelistrzewie. 2016-08-16 12:23:12 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016-2017 2016-08-29 12:54:05 Minął termin składania ofert
Remont drogi wewnętrznej w Starzynie 2016-07-27 13:39:28 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Młyńskiej w Gnieżdżewie 2016-08-16 11:36:49 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej w Połczynie i Strzelnie 2016-08-25 09:06:42 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno etap IV, Połczyno BIS, Leśniewo etap II, Swarzewo etap II, Łebcz, Mieroszyno, Rekowo Górne 2016-08-18 14:50:30 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Lipowej w Mrzezinie Wykonanie chodnika w Celbowie. 2016-07-21 11:13:02 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Osłoninie, Mieroszynie, Starzynie i Werblinii. 2016-07-20 14:19:11 Minął termin składania ofert
Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-07-08 08:16:13 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Rzucewie,Żelistrzewie i Widlinie. 2016-06-30 11:59:33 Minął termin składania ofert
Remont chodnika w Połchowie i Błądzikowie 2016-06-30 12:03:57 Minął termin składania ofert
1.Budowa zjazdów 2016-06-14 08:50:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 2016-06-16 10:58:55 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. 2016-07-04 09:27:19 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w Łebczu 2016-06-07 12:56:54 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową ul.Sportowej, 3 Maja i Zielonej w Strzelnie 2016-06-01 13:34:08 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-06-30 12:30:15 Minął termin składania ofert
1.Zjazd z drogi powiatowej w Leśniewie w Łebczu i Połczynie 2016-05-11 08:10:50 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu 2016-05-23 08:54:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont ul. Polnej w Swarzewie 2016-04-15 08:39:57 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Rekowie Górnym 2016-04-07 09:41:46 Minął termin składania ofert
Dostawa opału węgla kostki, groszku i miału węglowego do kotłowni placówek kultury 2016-03-08 11:19:23 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2016-03-30 14:13:25 Minął termin składania ofert