Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
ZP.RB.271.12.2020.AR Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo - etap I 2020-09-23 13:32:41 Składanie ofert w toku
2020-10-08 10:00
ZP.RB.271.11.2020.AR Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Leśniewo, Połczyno, Mieroszyno, Strzelno w podziale na 7 części. 2020-09-23 12:08:01 Składanie ofert w toku
2020-10-08 10:00
ZP.RB.271.10.2020.AR Utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB w podziale na 3 części. 2020-09-18 09:57:56 Składanie ofert w toku
2020-10-05 10:00
ZP.U.271.6.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Budowa układu drogowego z podłączeniem obiektów handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej do układu dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Górnym. 2020-09-23 14:11:09 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.5.2020.AR Rzucewo rozwój oferty żeglarskiej w gminie Puck - budowa pomostu. 2020-09-21 09:25:40 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.9.2020.AR Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żelistrzewo - etap I. 2020-09-23 12:41:44 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.8.2020.AR Przebudowa drogi transportu rolnego Strzelno - Łebcz część dz. Nr 141 obręb Strzelno - Etap 1. 2020-09-07 09:22:11 Minął termin składania ofert
ZP.D.271.2.2020.AR Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 16.425 szt. w podziale na 3 części. 2020-08-20 13:15:57 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.7.2020.AR Budowa układu drogowego z podłączeniem obiektów handlowo-produkcyjnych i ulicy Słonecznej do układu dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniem DW 216 w Rekowie Górnym. 2020-09-22 11:37:17 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.6.2020.AR Zadanie 1. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213 na drogę gminną teren działki nr 678 w Starzyńskim Dworze. Zadanie 2. Budowa odcinka drogi ul. Tęczowej w m. Mrzezino. 2020-08-27 08:54:14 Minął termin składania ofert
ZOPO.U.271.1.2020 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 2020-07-13 08:30:00 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.IV.2020.POIS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości LEŚNIEWO 2020-06-12 11:29:26 Minął termin składania ofert
ZP.U.271.3.2020.HP Utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanych dalej PSZOK dla mieszkańców Gminy Puck. (ID 352602) 2020-06-08 09:43:35 Minął termin składania ofert
ZP.U.271.4.2020.AR Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do wysokości 10.000.000 PLN na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2020-06-02 10:07:06 Minął termin składania ofert
ZP.D.271.1.2020.AR Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB w ilości 16.425 szt. w podziale na 3 części. 2020-04-27 11:48:33 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.3.2020.AR Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo Radoszewo wraz z miejscami postojowymi w ramach projektu Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Partnerstwo Gminy Puck w podziale na 2 części. 2020-04-30 11:44:23 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.2.2020 Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 3 części. 2020-03-18 11:10:58 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck 2020-02-28 11:52:41 Minął termin składania ofert
ZP.RB.271.1.2020 Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Swarzewie 2020-03-02 09:11:58 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Puck. 2020-02-14 09:42:40 Minął termin składania ofert
Organizacja i realizacja kursu prawa jazdy kategorii C dla uczestników projektu: Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej. 2020-01-13 12:12:15 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług eksploatacyjnych sieci wodociagoweji stacji uzdatniania wodyna terenie Gminy Puck. 2019-12-31 14:35:41 Minął termin składania ofert
Eksploatacja urzadzeń kanalizacyjnych 2019-12-31 14:41:34 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Puck. 2020-01-02 15:22:12 Minął termin składania ofert
Utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB dostarczonymi przez Zamawiajacego 2019-10-15 13:56:55 Minął termin składania ofert
Organizacja i realizacja kursów z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych z zakresu podstaw pracy z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych dla uczestników projektu.Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej. 2020-02-07 09:19:19 Minął termin składania ofert
Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości BRUDZEWO 2019-11-29 10:42:39 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych w miejscowościach na terenie Gminy Puck 2019-10-02 14:45:56 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno 2019-10-02 14:46:08 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji deszczowej w Łebczu - I etap 2019-10-02 14:46:21 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Puck od listopada 2019 roku do zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2021 roku 2019-08-12 13:16:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu 2019-10-14 11:08:50 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Puck od 2.09.2019 r. do 31.10.2019 roku 2019-08-29 11:29:36 Minął termin składania ofert
Budowa strefy rekreacyjno sportowej w Starzynie. 2019-10-02 14:51:29 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019-2020 2019-07-26 11:34:44 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniow do szkół na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 2019-07-26 11:35:33 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku Szkoły Podstawowej w Starzynie 2019-10-02 14:53:19 Minął termin składania ofert
Dostawa nowych płyt drogowych wielootworowych typu YOMB 2019-07-11 12:55:20 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2019-07-12 08:40:50 Minął termin składania ofert
Organizacja i realizacja kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna) ; współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. IZP.U-S.271.6.2019 2020-02-07 09:18:55 Minął termin składania ofert
Przebudowa części drogi ul. Nowej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki 2019-10-02 14:57:10 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji kierownika projektu dla zadania pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 partnerstwo Gminy Puck realizowanego w ramach Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 2019-10-02 14:54:38 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2019-06-04 08:55:54 Minął termin składania ofert
Zadanie 1: Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 1512G na odcinku Puck - Błądzikowo Zadanie 2: Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10. 2019-10-02 14:55:16 Minął termin składania ofert
Część 1 - organizacja i realizacja kursu spawanie bklach Część 2 - organizacja i realizacja kursu prawa jazdy kat. C 2020-01-08 11:53:18 Minął termin składania ofert
Budowa strefy rekreacyjno sportowej w Swarzewie 2 przetarg 2019-10-02 15:00:30 Minął termin składania ofert
Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych asfaltowych w Darzlubiu. 2019-06-10 13:25:18 Minął termin składania ofert
Budowa strefy rekreacyjno - sportowej w Swarzewie 2019-05-09 16:36:13 Minął termin składania ofert
Organizacja kursu spawania i magazyniera 2019-04-05 12:30:03 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP 2019-06-08 16:43:39 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi transportu rolnego Celbowo - Celbówko część działki 56 2019-10-02 15:01:57 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck IZP.RB.271.3.2019 2019-10-02 15:03:54 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-04-02 08:32:50 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2019-10-02 15:04:27 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo 2019-02-14 11:37:17 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo 2019-10-02 15:06:02 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii zaistniałych na sieciach i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-02-13 11:38:46 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego 2019-01-14 11:12:46 Minął termin składania ofert
Usługi społeczne - organizacja kursu SEP 1 KV i kursu montera rusztowań 2019-01-11 11:16:02 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 2019-01-02 13:02:28 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla OSP 2018-12-18 14:59:19 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2018-11-29 08:51:30 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa narzędzi i materiałów terapeutycznych oraz pomocy naukowych w tym narzędzi TIK dla przedszkola w Żelistrzewie i Połchowie. 2018-11-26 14:48:40 Minął termin składania ofert
Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych 2018-11-08 13:27:38 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg transportu rolnego 2018-11-20 10:32:08 Minął termin składania ofert
Usługa przygotowania i dostarczenia gotowych posiłków do przedszkola w Połchowie. 2018-10-30 13:57:19 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino Gmina Puck 2019-10-02 15:10:22 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu 6 000 000 zł 2018-10-25 14:11:31 Minął termin składania ofert
Przebudowa dróg transportu rolnego 2019-10-02 15:12:18 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Połchowie 2018-11-07 12:22:56 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposażenia do szkoły w Połchowie - 3 części 2018-10-12 08:09:48 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na zadanie: Budowa drogi ul. Zytniej w Mrzezinie. 2019-10-02 15:13:04 Minął termin składania ofert
Budowa oswietlenia drogowego. 2019-10-02 15:13:39 Minął termin składania ofert
Utwardzenie dróg gminnych płytami Yomb 2019-10-02 15:14:41 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa wyposazenia do szkoły w Połchowie - 4 części 2018-09-07 15:12:28 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski na zadaniu Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie. 2018-09-11 08:08:44 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewi i Połchowo. 2018-11-29 14:12:11 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Połchowie. Część 1 dostawa mebli do sal lekcyjnych świetlicy i biblioteki Część 2 wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy 2018-09-05 13:00:05 Minął termin składania ofert
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu pod nazwą Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 partnerstwo Gminy Puck realizowanego w ramach Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-20 10:38:53 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewo i Połchowo 2018-11-29 14:15:56 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 II przetarg 2018-08-06 08:43:59 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - Budowy drogi na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo 2018-08-23 13:26:00 Minął termin składania ofert
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego 2018-09-07 14:40:08 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku 2018/2019 2018-07-20 12:18:57 Minął termin składania ofert
Budowa sieci wodociagowej w Błądzikowie. 2018-08-08 12:10:25 Minął termin składania ofert
Dostawa nowych płyt drogowych typu YOMB 2018-07-12 12:55:55 Minął termin składania ofert
Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektu pod nazwą ?Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 ? partnerstwo Gminy Puck? realizowanego w ramach Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-17 13:58:17 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zadanie 1 ; Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo. Zadanie 2: Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla. 2018-11-15 09:14:40 Minął termin składania ofert
Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie 2018-08-06 11:47:04 Minął termin składania ofert
Zadanie 1 ; Budowa ciągu pieszo rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo Zadanie 2: Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo Radoszewo Zadanie 3: Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla Zadanie 4: Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 2018-06-26 10:02:03 Minął termin składania ofert
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino. 2019-01-02 07:42:32 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck 2018-05-23 13:29:26 Minął termin składania ofert
Organizacja letniego wypoczynku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2018-05-16 12:37:41 Minął termin składania ofert
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP. 2018-05-29 11:52:08 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck 2018-04-26 09:36:14 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck. 2018-04-09 10:38:56 Minął termin składania ofert
Dostawa szerokopasmowego Internetu w okresie trwałości projektów 2018-04-04 13:16:44 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej , przebudowy drogi, oraz budowy chodnika w miejscowości Darzlubie Gmina Puck. 2019-01-02 07:42:10 Minął termin składania ofert
Kurs spawania i kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych 2018-03-02 10:40:28 Minął termin składania ofert
Remonty dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2018-02-13 10:51:32 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2018-01-08 09:57:14 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów 2018-03-13 10:25:29 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego 2017-12-11 11:20:19 Minął termin składania ofert
Eksploatacja sieci kanalizacyjnej 2018-01-04 08:17:55 Minął termin składania ofert
Organizacja i realizacja szkoleń z języka angielskiego 2018-01-31 10:19:32 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2017-11-14 09:20:08 Minął termin składania ofert
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2017-12-18 12:46:10 Minął termin składania ofert
Przebudowa części drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie 2017-11-17 13:03:43 Minął termin składania ofert
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego 2017-12-13 11:48:13 Minął termin składania ofert
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Swarzewie 2017-10-26 13:54:00 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów z Połchowa do Darzlubia w roku szkolnym 2017-2018 2017-09-13 13:49:23 Minął termin składania ofert
Zadanie 1 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Celbowo część dz. nr 170/1 i 170/2 Zadanie 2 Przebudowa drogi transportu rolnego w Żelistrzewo część dz. nr 170/2 obręb Brudzewo, 56 i 57 obręb Żelistrzewo 2017-09-22 14:16:14 Minął termin składania ofert
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie Zadanie 2: Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonania nawierzchni z płyt YOMB 2017-09-07 15:10:25 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017-2018 2017-09-20 11:40:52 Minął termin składania ofert
Rewitalizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelistrzewie 2017-08-23 11:27:03 Minął termin składania ofert
Zarządzanie projektem 2017-09-04 12:41:18 Minął termin składania ofert
Zadanie 1: Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej? Zadanie 2: ?Przebudowa drogi ul. Pokoju w Mrzezinie ? studnie chłonne? Zadanie 3: ?Przebudowa drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki? 2017-09-12 11:40:54 Minął termin składania ofert
Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie. 2017-08-18 13:58:03 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 2017-09-13 13:48:35 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Zadanie 1 - Mrzezino ul. Zielona, Żytnia i Spacerowa, Wrzosowa, Polna i Olchowa Zadanie 2 - Mała Piaśnica Zadanie 3 - Połczyno ul. Kasztanowa Zadanie 4 - Darzlubie ul. Słoneczna i Złota Zadanie 5 - Domatowo ul. Polna 2017-08-30 12:00:15 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck Zadanie nr 1.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-28 11:23:04 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Zadanie 1: ?Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym?; Zadanie 2: ?Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie?. 2017-07-13 13:07:40 Minął termin składania ofert
Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy Puck 2017-07-13 10:24:49 Minął termin składania ofert
Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-07-13 14:23:52 Minął termin składania ofert
Zadanie 1. Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym Zadanie 2: Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie 2017-07-13 11:51:52 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017-12-07 15:27:24 Minął termin składania ofert
Zorganizowanie wypoczynku letniego z uwzględnieniem edukacyjnych programów wakacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2017-05-09 14:33:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego - budowa boisk wielofunkcyjnych 2017-05-18 13:50:25 Minął termin składania ofert
Nadzór inwestorski - przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-05-05 09:49:20 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Puck. 2017-05-23 14:47:07 Minął termin składania ofert
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2017-05-10 11:27:34 Minął termin składania ofert
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2017-04-25 09:58:14 Minął termin składania ofert
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leśniewo Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rekowo Górne Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mieroszyno 2017-05-06 09:07:04 Minął termin składania ofert
Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie 2017-05-06 08:39:33 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2017-03-29 10:39:33 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej 2017-03-03 13:28:59 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2 przetarg 2017-03-01 08:49:03 Minął termin składania ofert
Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu budowa ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-08 14:18:26 Minął termin składania ofert
Usuwanie awarii na sieciach i przyłaczach wodociągowych na terenie Gminy Puck 2017-02-08 15:02:52 Minął termin składania ofert
Dostawa zewnętrznych nośników danych elektronicznych 2017-07-13 11:52:12 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni językowych 2017-02-21 12:57:13 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 2 przetarg 2017-01-31 13:57:06 Minął termin składania ofert
Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie 2017-03-06 14:35:07 Minął termin składania ofert
Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego - 1przetarg 2017-01-10 12:28:17 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2 przetarg 2017-02-17 11:52:40 Minął termin składania ofert
dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na zajęcia dodatkowe oraz transport uczniów na zajęcia edukacyjne pozaszkolne w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w ramach projektu ?Dziś nauka ? jutro praca! Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 15 szkołach podstawowych i 4 gimnazjach z terenu Gminy Puck. 2017-01-05 12:17:54 Minął termin składania ofert
Dostawa, wraz z transportem, wyposażenia oraz sprzętu do pracowni przedmiotowych i gabinetów w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na terenie Gminy Puck. II przetarg 2017-09-22 11:12:55 Minął termin składania ofert
Usługi szkoleniowe 2016-12-09 13:06:23 Minął termin składania ofert
Dostawa wraz z transportem wyposażenia oraz sprzętu do pracowni gabinetów 2017-01-09 14:57:28 Minął termin składania ofert
Dostawa sprzętu ICT 2017-03-16 11:41:19 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Domatówku, Zelistrzewie i Smolnie 2016-11-15 08:40:43 Minął termin składania ofert
Zimowe utrzymanie dróg 2016-11-24 15:38:09 Minął termin składania ofert
Remont pokrycia dachu budynku komunalnego w Domatowie 2016-11-24 15:39:04 Minął termin składania ofert
Nawierzchnie drogowe z płyt YOMB 2017-03-10 09:41:12 Minął termin składania ofert
Wykonanie chodników w Radoszewie, Leśniewie, Strzelnie i Werblinii oraz zjazdu w Łebczu 2016-10-21 11:32:49 Minął termin składania ofert
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w Leśniewie i Celbówku 2016-10-13 11:59:17 Minął termin składania ofert
Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na części działki 246 w obrębie geodezyjnym Werblinia. 2016-10-05 13:33:39 Minął termin składania ofert
Likwidacja urządzeń wodnych do poboru wody. 2016-09-07 09:28:32 Minął termin składania ofert
Budowa pętli autobusowej przy Zespole Szkół w Żelistrzewie. 2016-08-16 12:23:12 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2016-2017 2016-08-29 12:54:05 Minął termin składania ofert
Remont drogi wewnętrznej w Starzynie 2016-07-27 13:39:28 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Młyńskiej w Gnieżdżewie 2016-08-16 11:36:49 Minął termin składania ofert
Rozbudowa sieci wodociągowej w Połczynie i Strzelnie 2016-08-25 09:06:42 Minął termin składania ofert
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Połczyno etap IV, Połczyno BIS, Leśniewo etap II, Swarzewo etap II, Łebcz, Mieroszyno, Rekowo Górne 2016-08-18 14:50:30 Minął termin składania ofert
Remont drogi ul. Lipowej w Mrzezinie Wykonanie chodnika w Celbowie. 2016-07-21 11:13:02 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Osłoninie, Mieroszynie, Starzynie i Werblinii. 2016-07-20 14:19:11 Minął termin składania ofert
Wielobranżowy projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-07-08 08:16:13 Minął termin składania ofert
Remonty dróg w Rzucewie,Żelistrzewie i Widlinie. 2016-06-30 11:59:33 Minął termin składania ofert
Remont chodnika w Połchowie i Błądzikowie 2016-06-30 12:03:57 Minął termin składania ofert
1.Budowa zjazdów 2016-06-14 08:50:27 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. 2016-06-16 10:58:55 Minął termin składania ofert
Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. 2016-07-04 09:27:19 Minął termin składania ofert
Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad budową drogi w Łebczu 2016-06-07 12:56:54 Minął termin składania ofert
Budowa nawierzchni drogowej z kanalizacją deszczową ul.Sportowej, 3 Maja i Zielonej w Strzelnie 2016-06-01 13:34:08 Minął termin składania ofert
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łebczu 2016-06-30 12:30:15 Minął termin składania ofert
1.Zjazd z drogi powiatowej w Leśniewie w Łebczu i Połczynie 2016-05-11 08:10:50 Minął termin składania ofert
Budowa drogi gminnej 110012G ul. Długiej w Łebczu 2016-05-23 08:54:08 Minął termin składania ofert
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę i remont ul. Polnej w Swarzewie 2016-04-15 08:39:57 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni drogi ul. Słonecznej w Rekowie Górnym 2016-04-07 09:41:46 Minął termin składania ofert
Dostawa opału węgla kostki, groszku i miału węglowego do kotłowni placówek kultury 2016-03-08 11:19:23 Minął termin składania ofert
Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck 2019-10-02 10:23:02 Minął termin składania ofert