Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Numery telefonów Anna Bławat 2018-03-22 09:24:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 marca 2018 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Anna Bławat 2018-03-21 10:01:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 14 marca 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Anna Bławat 2018-03-21 09:58:42 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. Anna Bławat 2018-03-21 09:21:59 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od 25 stycznia 2018 r. do 28 lutego 2018 r. Anna Bławat 2018-03-21 09:21:37 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLIX/30/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do ?Uchwały Nr XXIII/7/09 Rady Gminy Puck z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck Anna Bławat 2018-03-21 09:21:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/29/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór Anna Bławat 2018-03-21 09:17:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/28/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Mechowo Anna Bławat 2018-03-21 09:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/27/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Anna Bławat 2018-03-21 09:10:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/26/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłąty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Anna Bławat 2018-03-21 09:06:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/25/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności Anna Bławat 2018-03-21 09:04:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/24/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokości oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Anna Bławat 2018-03-21 08:57:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/23/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Bławat 2018-03-21 08:40:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/23/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Bławat 2018-03-21 08:40:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/22/18 Rady Gminy Puck 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2018 roku Anna Bławat 2018-03-21 08:35:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/21/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją żródeł energii poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem w ramach konkursu "Czyste Powietrze Gminy Puck" (edycja 2018) Anna Bławat 2018-03-21 08:31:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/20/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Strzelno Anna Bławat 2018-03-21 08:22:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/19/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo Anna Bławat 2018-03-21 08:20:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/18/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo Anna Bławat 2018-03-21 08:18:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/17/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie określenia przystanków w Leśniewie, którego właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku Anna Bławat 2018-03-21 08:12:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/16/17 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/89/16 Rady Gminy Puck z dnia 26 września 2016 roku w sprawie określenia przystanków na terenie Gminy Puck, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Anna Bławat 2018-03-21 08:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/15/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 Anna Bławat 2018-03-21 08:08:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/13/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wierzbickiego w Połchowie w Przedszkolu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie Anna Bławat 2018-03-21 08:05:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/14/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie w Przedszkolu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie Anna Bławat 2018-03-21 08:05:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/13/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Wierzbickiego w Połchowie w Przedszkolu i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie Anna Bławat 2018-03-21 08:01:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/12/18 Rady Gminy Puck z dnmia 1 marca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłąty do taryfy grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Połczyno Anna Bławat 2018-03-21 07:37:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/11/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Puck instrumentem płatniczym Anna Bławat 2018-03-21 07:35:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIX/11/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Puck instrumentem płatniczym Anna Bławat 2018-03-21 07:35:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/10/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Bławat 2018-03-21 07:33:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIX/9/18 Rady Gminy Puck z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Anna Bławat 2018-03-21 07:32:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy Anna Bławat 2018-03-15 14:45:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 14 marca 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Anna Bławat 2018-03-15 10:06:03 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP. Halina Pietruszkiewicz 2018-03-15 09:55:50 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie obwodu głosowania dla wyboru radnego Rady Gminy Puck w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 20, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 roku Anna Bławat 2018-03-14 12:06:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/8/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany opisu granic okręgu wyborczego Nr 20 na obszarze Gminy Puck Anna Bławat 2018-03-13 12:32:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/7/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Anna Bławat 2018-03-13 12:30:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/6/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Brudzewo, gmina Puck Anna Bławat 2018-03-13 12:28:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/5/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażeniaq zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mrzezino Anna Bławat 2018-03-13 12:26:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/2/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gvminy na 2018 rok Anna Bławat 2018-03-13 12:22:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/3/18 Rady Gminy Puck z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla sołtysów Gminy Puck Anna Bławat 2018-03-13 12:22:43 edycja dokumentu