Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Puck za 2017 Anna Bławat 2018-05-25 13:25:08 dodanie dokumentu
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Spółce Wodno- Ściekowej SWARZEWO taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Połczyna Anna Bławat 2018-05-24 09:06:53 usunięcie dokument
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia Spółce Wodno- Ściekowej SWARZEWO taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Połczyna Anna Bławat 2018-05-23 10:19:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Bławat 2018-05-22 11:22:15 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Bławat 2018-05-22 11:20:44 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 07.05.2018 r. w sprawie budowy drogi na ulicy Północnej w Połchowie Anna Bławat 2018-05-18 10:01:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie zapoznania się z dokumentacją - art 10 Kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo Bernadeta Thrun 2018-05-17 10:33:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 93/3, 93/4 przy ul. Puckiej w miejscowości Starzyno Anna Bławat 2018-05-16 13:15:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 5-- i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck" Anna Bławat 2018-05-16 13:12:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Gminy Puck ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Puck - Osłonino Anna Bławat 2018-05-16 13:02:39 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Gminy Puck ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność gminy Puck - Osłonino Anna Bławat 2018-05-16 13:01:56 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 14maja 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy Anna Bławat 2018-05-16 13:00:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz przystąpienia do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany studium Bernadeta Thrun 2018-05-16 10:59:48 dodanie dokumentu
Informacja dot. prowadzenia działalności gospodarczej Anna Bławat 2018-05-16 07:58:47 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2018-05-16 07:56:47 edycja dokumentu
SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Anna Bławat 2018-05-14 12:55:11 edycja dokumentu
SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Anna Bławat 2018-05-14 12:54:23 usunięcie załacznika
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 1 ETAT ZATRUDNIENIE W PEŁNYM WYMIARZE CZASU PRACY OD CZERWCA 2018 R. Anna Bławat 2018-05-14 12:18:51 dodanie dokumentu
Komisje Anna Bławat 2018-05-14 12:12:05 edycja dokumentu
Skład Rady Anna Bławat 2018-05-14 12:09:19 edycja dokumentu
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie swojego działania w miejscowościach: Połchowo, Rekowo Górne i Widlino W Gminie Wiejskiej Puck na okres trzech lat Bernadeta Thrun 2018-05-11 15:11:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie zapoznania się z dokumentacją - art 10 Kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo Bernadeta Thrun 2018-05-10 14:28:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie zapoznania się z dokumentacją - art 10 Kpa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo Bernadeta Thrun 2018-05-10 14:27:41 dodanie dokumentu
BGG.6733.04.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-10 14:11:53 edycja dokumentu
BGG.6733.04.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi leśnej, na działce nr ewid. 190/13, obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-10 14:11:38 dodanie dokumentu
BGG.6733.03.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-10 14:09:49 edycja dokumentu
BGG.6733.03.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 331 i 332, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-10 14:09:38 dodanie dokumentu
BGG.6733.52.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-09 12:06:11 edycja dokumentu
BGG.6733.52.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na działkach nr ewid. 100/16, ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck, na działkach nr ewid. 247/13, 69/1, obręb 19 Smolno, gmina Puck oraz na działce nr ew. 217, obręb 13 Osłonino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-05-09 12:05:58 dodanie dokumentu
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.48.2017.KM Katarzyna Guth 2018-05-09 12:03:46 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Bernadeta Thrun 2018-05-09 08:34:03 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Bernadeta Thrun 2018-05-09 08:33:58 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Bernadeta Thrun 2018-05-09 08:32:02 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych na wykonanie kartowania geologiczno - geomorfologicznego w obszarze planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej Żarnowiec". Anna Bławat 2018-05-08 14:43:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr LI/65/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Puck na stałe obwody głosowania Anna Bławat 2018-05-07 11:52:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LI/65/18 Rady Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału gminy Puck na stałe obwody głosowania Anna Bławat 2018-05-07 11:50:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwórstwa ryb na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gm. Puck Anna Bławat 2018-05-07 09:03:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwórstwa ryb na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gm. Puck Anna Bławat 2018-05-07 09:02:42 dodanie dokumentu
Skład Rady Anna Bławat 2018-05-02 13:29:25 edycja dokumentu
Komisje Anna Bławat 2018-05-02 13:29:04 edycja dokumentu