Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Decyzja nr ZA.5161.470.2017.WJ udzielająca pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na udzielającej pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 6-41, 6-42, 7-41, 7-42 na terenie gmin: Kosakowo, Reda, Rumia, Puck. Katarzyna Guth 2017-10-13 13:07:29 edycja dokumentu
Decyzja nr ZA.5161.470.2017.WJ udzielająca pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na udzielającej pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 6-41, 6-42, 7-41, 7-42 na terenie gmin: Kosakowo, Reda, Rumia, Puck. Katarzyna Guth 2017-10-13 13:07:11 edycja dokumentu
Decyzja nr ZA.5161.470.2017.WJ udzielająca pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na udzielającej pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 6-41, 6-42, 7-41, 7-42 na terenie gmin: Kosakowo, Reda, Rumia, Puck. Katarzyna Guth 2017-10-13 13:06:23 dodanie dokumentu
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych Halina Pietruszkiewicz 2017-10-13 10:52:36 dodanie dokumentu
PROJEKT - Program współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, októrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-10-12 14:09:05 dodanie dokumentu
PROJEKT - Uchwała Nr ... Rady Gminy Puck z dnia ... w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-10-12 14:06:51 dodanie dokumentu
INFORMACJA - zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowychjów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 13:49:30 edycja dokumentu
INFORMACJA - zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowychjów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 13:49:18 usunięcie załacznika
INFORMACJA - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 13:48:47 edycja dokumentu
INFORMACJA - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 13:48:32 usunięcie załacznika
INFORMACJA - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 13:48:21 edycja dokumentu
INFORMACJA - zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 13:47:14 usunięcie załacznika
INFORMACJA - zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 13:46:46 edycja dokumentu
INFORMACJA - zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 13:45:48 usunięcie załacznika
Przebudowa części drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie Halina Pietruszkiewicz 2017-10-12 10:55:12 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 10:14:08 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 10:14:01 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 10:13:50 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży Anna Bławat 2017-10-12 10:13:35 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:12:45 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:12:36 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których dzialalność polega na organizacji przyjęć Anna Bławat 2017-10-12 10:10:59 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których dzialalność polega na organizacji przyjęć Anna Bławat 2017-10-12 10:10:51 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolena na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:10:25 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolena na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:10:15 usunięcie załacznika
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:10:02 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:09:54 usunięcie załacznika
wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:09:29 edycja dokumentu
wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Anna Bławat 2017-10-12 10:09:21 usunięcie załacznika
Oświadczenie o wartości sprzedaży wyrobów alkohilowych w roku ... w punkcie sprzedaży detalicznej - lokalu gastronomicznym/sklepie Anna Bławat 2017-10-12 10:08:52 edycja dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży wyrobów alkohilowych w roku ... w punkcie sprzedaży detalicznej - lokalu gastronomicznym/sklepie Anna Bławat 2017-10-12 10:08:28 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsulatacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-10-09 15:35:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsulatacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-10-09 15:34:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 182/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsulatacji programu współpracy Gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-10-09 15:34:15 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2017-10-05 09:50:14 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2017-10-05 09:50:02 dodanie dokumentu
BGG.6733.47.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-10-04 11:06:54 edycja dokumentu
BGG.6733.47.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 273/62, 273/44, 273/58, 273/65, 273/66 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-10-04 11:06:38 dodanie dokumentu
DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE - PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH - 2 ETATY Anna Bławat 2017-10-04 10:21:23 dodanie dokumentu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego Halina Pietruszkiewicz 2017-10-04 09:52:19 dodanie dokumentu