Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGG.6733.41.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:51:14 edycja dokumentu
BGG.6733.41.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:50:37 dodanie dokumentu
BGG.6733.32.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:47:19 edycja dokumentu
BGG.6733.32.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 620/8, 626/14 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:47:04 dodanie dokumentu
BGG.6733.30.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:46:01 edycja dokumentu
BGG.6733.30.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 mm na działce nr ewid. 244 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:45:48 dodanie dokumentu
BGG.6733.28.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:44:26 edycja dokumentu
BGG.6733.28.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 22/4, 22/5, 24/15, 24/9, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 22/3, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-05-23 14:44:16 dodanie dokumentu
Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność Gminy Puck? Zadanie nr 1.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie Zadanie nr 2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie Zadanie nr 3.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie Halina Pietruszkiewicz 2017-05-23 09:29:00 dodanie dokumentu
Zadanie 1. Remont nawierzchni drogowej ul. Bursztynowej i Kasztanowej w Rekowie Górnym Zadanie 2: Remont i przebudowa ul. Polnej w Swarzewie Halina Pietruszkiewicz 2017-05-22 15:08:07 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.84.2016.MŚB.4. z dnia 10.05.2017r. (wpł. 15.05.2017r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5 MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gm. Puck Anna Bławat 2017-05-22 13:44:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/17 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck przeznaczonych do sprzedaży Anna Bławat 2017-05-22 13:34:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 Anna Bławat 2017-05-22 13:33:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Anna Bławat 2017-05-22 13:31:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/17 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2017 Anna Bławat 2017-05-22 13:29:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:28:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/17 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:26:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/17 Wójta Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:25:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie ustawienia znaków zakazu zatrzymania w Radoszewie Anna Bławat 2017-05-22 13:24:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:22:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/17 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:21:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury-Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Anna Bławat 2017-05-22 13:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Puck Anna Bławat 2017-05-22 13:17:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. "Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Połchowie" Anna Bławat 2017-05-22 13:16:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetragu na: Dostawa, wraz transportem, wyposażenia do pracowni terapii integracji sensorycznej w szkołąch podstawowych na terenie Gminy Puck. Zadania Nr 1 - Dostawa zestawów do diagnozy i terapii metodą Biofeedback - 15 sztuk. Zadanie Nr 2 - Dostawa zestawów do terapii integracji sensorycznej - 15 sztuk. Anna Bławat 2017-05-22 13:13:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:08:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/17 Wójta Gminy Puck z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-05-22 13:06:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/16 Wójta Gminy Puck z dnia 31.12.2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Puck Anna Bławat 2017-05-22 13:03:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/72/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno Anna Bławat 2017-05-22 13:00:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/71/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2017-05-22 12:58:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/70/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2017-05-22 12:57:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/69/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Starzyno Anna Bławat 2017-05-22 12:56:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/68/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała Nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31.08.2006 r. Anna Bławat 2017-05-22 12:54:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/67/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego - Uchwała nr X/83/03 Rady Gminy Puckz dnia 28.08.2003 r. Anna Bławat 2017-05-22 12:51:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/66/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwała nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 09.12.2003 r. Anna Bławat 2017-05-22 12:26:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/65/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późn. zmianami Anna Bławat 2017-05-22 12:23:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/65/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późn. zmianami Anna Bławat 2017-05-22 12:22:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/64/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia Anna Bławat 2017-05-22 12:10:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV.63.17 - uchwalenie zmainy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck Anna Bławat 2017-05-22 12:04:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/62/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck Anna Bławat 2017-05-22 11:09:52 dodanie dokumentu