Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie Wójta Gminy Puck w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia i prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu Bernadeta Thrun 2018-09-25 14:40:41 dodanie dokumentu
Przebudowa dróg transportu rolnego Halina Pietruszkiewicz 2018-09-25 12:41:44 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Połchowie Halina Pietruszkiewicz 2018-09-25 10:25:01 usunięcie załacznika
Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Połchowie Halina Pietruszkiewicz 2018-09-25 10:24:27 dodanie dokumentu
Odpowiedź na Petycję z dnia 22.08.2018 r. - wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszewo Anna Bławat 2018-09-25 08:25:57 edycja dokumentu
Odpowiedź na Petycję z dnia 22.08.2018 r. - wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszewo Anna Bławat 2018-09-25 08:24:22 usunięcie załacznika
BGG.6733.24.1.2018.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni drogowej, na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck Anna Bławat 2018-09-24 15:15:35 dodanie dokumentu
BGG.6733.32.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowa drogi powiatowej nr 1440G, na działakch nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck Anna Bławat 2018-09-24 15:11:44 dodanie dokumentu
BGG.6733.31.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck Anna Bławat 2018-09-24 15:08:29 dodanie dokumentu
BGG.6733.30.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją poelgającą na przesunięciu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck Anna Bławat 2018-09-24 15:05:23 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa wyposażenia do szkoły w Połchowie - 3 części Halina Pietruszkiewicz 2018-09-24 11:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/121/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Anna Bławat 2018-09-24 09:37:24 edycja dokumentu
Uchwała Nr LVI/122/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łebcz Anna Bławat 2018-09-24 09:28:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/121/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Anna Bławat 2018-09-24 09:25:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/120/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Bławat 2018-09-24 09:23:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVI/119/18 Rady Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Anna Bławat 2018-09-24 09:21:21 dodanie dokumentu
ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW Anna Bławat 2018-09-21 13:57:14 dodanie dokumentu
ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW Anna Bławat 2018-09-21 13:51:28 usunięcie dokument
ULOTKA INFORMACYJNA NA TEMAT REJESTRU WYBORCÓW Anna Bławat 2018-09-21 13:49:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2018 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Anna Bławat 2018-09-21 11:27:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 8/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wady zgłoszenia Anna Bławat 2018-09-21 11:24:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 7/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wady zgłoszenia Anna Bławat 2018-09-21 11:21:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 6/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wady zgłoszenia Anna Bławat 2018-09-21 11:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku do usunięcia wady zgłoszenia Anna Bławat 2018-09-21 11:12:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 20 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku Anna Bławat 2018-09-21 11:04:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 18 września 2018 roku w sprawie wezwania do usunięcia wady zgłoszenia listy kandydatów na radnych do Rady Gminy w Pucku w okręgu wyborczym nr 4, zgłoszonej przez Komitet Wyborczy Wyborców Lepsza Gmina Puck Anna Bławat 2018-09-21 11:02:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącegfo Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Anna Bławat 2018-09-21 11:00:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Anna Bławat 2018-09-21 10:59:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącegfo Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Anna Bławat 2018-09-21 10:56:56 dodanie dokumentu
Odpowiedź na Petycję z dnia 22.08.2018 r. - wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszewo Anna Bławat 2018-09-21 08:12:40 edycja dokumentu
Odpowiedź na Petycję z dnia 22.08.2018 r. - wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszewo Anna Bławat 2018-09-21 08:11:46 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Bławat 2018-09-20 14:45:46 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Bławat 2018-09-20 14:43:54 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Bławat 2018-09-20 14:43:13 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dużurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku w wyborach do Rad Gmin, Wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Anna Bławat 2018-09-20 14:27:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Leśniewo, Łebcz, Rzucewo Anna Bławat 2018-09-20 11:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Przedłużenie istniejącej eksploatacji poprzez wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Mrzezino I - Pole B, w granicach działek nr 78/4, 81/3 oraz części działek nr 78/5 i 82/3 obręb Mrzezino, gmina Puck Anna Bławat 2018-09-20 10:48:30 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad LVI Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-09-17 12:27:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/118/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Anna Bławat 2018-09-17 11:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/117/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini Anna Bławat 2018-09-17 11:14:29 dodanie dokumentu