Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z badań wody - Połczyno 19.03.2019 Agnieszka Kolp 2019-03-21 08:08:20 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy Referent ds obsługi sekretariatu" Anna Bławat 2019-03-20 15:06:06 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds budownictwa" Anna Bławat 2019-03-20 15:04:02 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds budownictwa" Anna Bławat 2019-03-20 15:03:26 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2019-03-20 13:10:51 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2019-03-20 13:08:25 edycja dokumentu
Dotyczy projektu MZPM fragmentu Wsi Mechowo Katarzyna Guth 2019-03-19 14:52:43 dodanie dokumentu
Dotyczny projektu MZPM fragmentu Wsi Mechowo Katarzyna Guth 2019-03-19 14:51:17 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 20.12.2018 r. dot. zagospodarowania brzegu zatokowego Anna Bławat 2019-03-19 14:29:15 edycja dokumentu
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stawisko urzędnicze "Referent ds świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i wychowawczych - 1 etat Anna Bławat 2019-03-18 15:14:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno Agnieszka Kolp 2019-03-15 13:57:00 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno Agnieszka Kolp 2019-03-15 13:53:06 usunięcie dokument
Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno Agnieszka Kolp 2019-03-15 13:51:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno Agnieszka Kolp 2019-03-15 13:50:38 usunięcie dokument
Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno Agnieszka Kolp 2019-03-15 13:49:55 dodanie dokumentu
RB-Z Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:23:18 dodanie dokumentu
RB-UZ Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:22:43 dodanie dokumentu
RB-ST Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:21:57 dodanie dokumentu
RB-PDP Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:21:03 dodanie dokumentu
RB-NDS Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:19:53 dodanie dokumentu
RB-N Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:18:13 dodanie dokumentu
RB-34S Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:17:32 dodanie dokumentu
RB-28S Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:15:37 dodanie dokumentu
RB-27S Halina Ellwart-Ferra 2019-03-15 13:14:15 dodanie dokumentu
Organizacja kursu spawania i magazyniera Halina Pietruszkiewicz 2019-03-14 15:11:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Anna Bławat 2019-03-14 10:16:01 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa sprzętu sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla OSP Halina Pietruszkiewicz 2019-03-13 14:45:15 dodanie dokumentu
BGG.6733.01.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 392, 393, 400/13, 400/32, 400/30, 400/33 obręb 26 Żelistrzewo Katarzyna Guth 2019-03-12 11:47:00 edycja dokumentu
BGG.6733.04.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz przyłączeniami na działkach nr ewid. 122/7, 122/4, 89 obręb 02 Brudzewo Katarzyna Guth 2019-03-12 11:46:43 dodanie dokumentu
BGG.6733.03.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach nr ewid. 289, 295, 294, 158, 146/12, obręb 04 Domatowo, gmina Puck Katarzyna Guth 2019-03-12 11:43:19 dodanie dokumentu
BGG.6733.02.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Guth 2019-03-12 11:39:29 dodanie dokumentu
BGG.6733.02.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Guth 2019-03-12 11:38:19 edycja dokumentu
BGG.6733.02.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Guth 2019-03-12 11:38:16 usunięcie załacznika
BGG.6733.01.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 392, 393, 400/13, 400/32, 400/30, 400/33 obręb 26 Żelistrzewo Katarzyna Guth 2019-03-12 11:35:28 dodanie dokumentu
BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Guth 2019-03-12 11:00:10 dodanie dokumentu
BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Guth 2019-03-12 10:59:01 edycja dokumentu
BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Guth 2019-03-12 10:58:47 dodanie dokumentu
BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Katarzyna Guth 2019-03-12 10:57:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów. Katarzyna Guth 2019-03-12 10:49:31 edycja dokumentu
Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Pana Adam Styn - początek kadencji 2018 - 2023 Maria Rost 2019-03-11 19:27:56 dodanie dokumentu