Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZOPO.U.271.1.2020 Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 Halina Pietruszkiewicz 2020-07-07 12:00:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. Weronika Budzisz 2020-07-03 09:24:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. Weronika Budzisz 2020-07-03 09:23:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Anna Bławat 2020-07-03 09:14:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji piasku ze złoża SMOLNO na części dz. nr 221 i 22 obręb Smolno." Bernadeta Thrun 2020-07-03 08:21:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 44 obręb Darzlubie, gmina Puck. Bernadeta Thrun 2020-07-03 08:18:43 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - za 2019 Styn Adama Maria Rost 2020-07-03 08:10:10 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe - za 2019 Styn Adama Maria Rost 2020-07-03 08:08:25 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łebczu, stanowiących własność gminy Puck. Bernadeta Thrun 2020-07-02 11:51:21 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzucewie, stanowiących własność gminy Puck. Bernadeta Thrun 2020-07-02 11:49:22 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bernadeta Thrun 2020-07-02 11:39:02 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Bernadeta Thrun 2020-07-02 11:36:27 dodanie dokumentu
Aktualizacja Plan Zamówień Publicznych 2020 Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 10:51:53 edycja dokumentu
Aktualizacja Plan Zamówień Publicznych 2020 Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 10:51:21 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych 2020 - aktualizacja Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 10:49:23 usunięcie dokumentu
Plan zamówień publicznych 2020 - aktualizacja Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 09:42:47 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych 2020 - aktualizacja Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 09:42:27 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych 2020 - aktualizacja Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 09:37:57 usunięcie załacznika
Plan zamówień publicznych 2020 - aktualizacja Halina Pietruszkiewicz 2020-07-02 09:36:13 dodanie dokumentu
Komunikat PKW dotyczący wyborców w ponownym głosowaniu Anna Bławat 2020-07-02 07:55:25 dodanie dokumentu
Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do kosultacji społęcznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Bernadeta Thrun 2020-07-01 08:14:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. gazociągu wysokiego ciśnienia na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu dystrybucyjnego o srednicy do DN 500 i maksymalnym cisnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck." Bernadeta Thrun 2020-07-01 08:10:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych, na terenie dz. nr 421/14 obręb Łebcz, gmina Puck." Bernadeta Thrun 2020-07-01 08:05:32 dodanie dokumentu
BGG.6733.24.2020.AC Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5 i 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-06-30 15:35:43 dodanie dokumentu
BGG.6733.28.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa czterech obudów studni głębinowych istniejących nr 11 i 12 i projektowanych nr 14 i 15 wraz z armaturą oraz wykonanie otworów studziennych nr 14 i 15, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-06-30 14:58:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - II TURA Anna Bławat 2020-06-30 12:51:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. - II TURA Anna Bławat 2020-06-30 12:51:32 dodanie dokumentu
BGG.6733.30.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr ewid. 28, 150/9, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 148/1, 149/1 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-06-29 11:56:30 dodanie dokumentu
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 28.06.2020 r. Anna Bławat 2020-06-29 11:47:13 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania - ponowne głosowanie Emilia Goyke 2020-06-29 10:18:07 dodanie dokumentu
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - ponowne głosowanie Emilia Goyke 2020-06-29 09:36:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja punktu zbierania odpadów na działce nr 323 zlokalizowanej przy ul. Kaszubskiej 66 w miejscowości Strzelno Bernadeta Thrun 2020-06-26 12:36:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck do realizacji programu "Maluch+" 2020 (moduł 2 Gminy). Maria Rost 2020-06-26 12:00:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck do realizacji programu "Maluch+" 2020 (moduł 2 Gminy). Maria Rost 2020-06-26 11:59:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2020-06-26 11:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2020-06-26 11:54:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. Maria Rost 2020-06-26 11:32:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. Maria Rost 2020-06-26 11:31:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie Maria Rost 2020-06-26 11:11:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie Maria Rost 2020-06-26 11:08:56 dodanie dokumentu