Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2018/2019 II przetarg Halina Pietruszkiewicz 2018-07-20 12:53:39 dodanie dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2018-07-20 09:34:21 edycja dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego - Budowy drogi na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo Halina Pietruszkiewicz 2018-07-19 12:52:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Puck o przyjęciu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociagu wysokiego ciśnienia w gminie Puck P6 Bernadeta Thrun 2018-07-19 11:35:12 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Rzucewo Anna Bławat 2018-07-19 09:44:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/104/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej DW213 Werblinia - Starzyno Anna Bławat 2018-07-18 12:03:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/103/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przesłania petycji wniesionej przez grupę osób z Gnieżdżewa dnia 7 czetwca 2018 roku, Wójtowi Gminy Puck Anna Bławat 2018-07-18 12:01:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/102/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego cisnienia w gminie Puck Anna Bławat 2018-07-18 11:56:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/101/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Anna Bławat 2018-07-18 11:51:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/100/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Widlino Anna Bławat 2018-07-18 11:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/99/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieroszyno Anna Bławat 2018-07-18 11:35:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/98/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Osłonino gmina Puck Anna Bławat 2018-07-18 11:33:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/97/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Sławutowo Anna Bławat 2018-07-18 11:32:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/96/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położónej w obrębie ewidencyjnym Sławutowo Anna Bławat 2018-07-18 11:30:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/95/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie Anna Bławat 2018-07-18 11:28:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/94/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/100/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck Anna Bławat 2018-07-18 11:27:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/93/18 Rady Gminy Puck ustalonej uchwałą Nr XXXIV/32/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 r. Anna Bławat 2018-07-18 11:25:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/92/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Bławat 2018-07-18 11:23:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIV/91/18 Rady Gminy Puck z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Anna Bławat 2018-07-18 11:22:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/90/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Anna Bławat 2018-07-18 11:20:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/89/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy grupy odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Połczyno Anna Bławat 2018-07-18 11:19:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/88/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu Anna Bławat 2018-07-18 11:17:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/87/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustaleniu jej przebiegu Anna Bławat 2018-07-18 11:15:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/86/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustaleniu ich przebiegu Anna Bławat 2018-07-18 11:14:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/85/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu Anna Bławat 2018-07-18 11:11:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/84/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rekowo Górne Anna Bławat 2018-07-18 11:09:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/83/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Połchowo Anna Bławat 2018-07-18 11:07:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/82/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Darzlubie Anna Bławat 2018-07-17 15:31:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/81/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w miejscowości Rzucewo, w obrębie geodezyjnym Osłonino gmina Puck Anna Bławat 2018-07-17 15:30:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/80/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo Anna Bławat 2018-07-17 15:28:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/79/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie pprzez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Sławutowo Anna Bławat 2018-07-17 15:26:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/78/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mieroszyno Anna Bławat 2018-07-17 15:25:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/77/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku Anna Bławat 2018-07-17 15:23:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/76/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Wejherowskiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2018-07-17 15:22:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/75/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Anna Bławat 2018-07-17 15:21:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/74/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Anna Bławat 2018-07-17 15:19:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/73/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck Anna Bławat 2018-07-17 15:18:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LIII/72/18 Rady Gminy Puck z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 roku Anna Bławat 2018-07-17 15:17:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/71/18 Rady Gminy Puck z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie pozostawienia petycji wniesionej przez grupę osób z Połchowa dnia 7 maja 2018 roku bez rozpatrzenia Anna Bławat 2018-07-17 15:14:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LII/70/18 Rady Gminy Puck z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie projektu zmiany sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Puck, ustalonej uchwałą Nr XXXIV/32/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 marca 2017 roku Anna Bławat 2018-07-17 15:12:46 dodanie dokumentu