Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zadanie 1 Przebudowa drogi transportu rolnego w m. Celbowo część dz. nr 170/1 i 170/2 Zadanie 2 Przebudowa drogi transportu rolnego w Żelistrzewo część dz. nr 170/2 obręb Brudzewo, 56 i 57 obręb Żelistrzewo Halina Pietruszkiewicz 2017-08-21 14:03:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/97/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 10:29:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/96/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Anna Bławat 2017-08-11 10:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/95/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2017-08-11 10:26:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/94/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/21/10 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy puck za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Stałych Rady Anna Bławat 2017-08-11 10:24:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/93/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnych, położonych w obrębie geodezyjnym Osłonino, gmina Puck Anna Bławat 2017-08-11 10:17:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/92/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Strzelno, gmina Puck Anna Bławat 2017-08-11 10:11:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/91/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej Anna Bławat 2017-08-11 10:09:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/90/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana ... z dnia 20.06.2017 roku, wniesionej do Rady Gminy Puck dnia 03.07.2017 r. ... na działania Wójta Gminy Puck przy postepowaniu w sprawie likwidacji szkody Anna Bławat 2017-08-11 10:08:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/89/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 10:06:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/88/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Anna Bławat 2017-08-11 10:04:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 136/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na; Zadanie 1: "Przebudowa drogi w Mrzezinie ul. Łąkowa, Akacjowa i Topolowa w zakresie wykoanania nawierzchni asfaltowej", Zadanie 2: "Przebudowa drogi ul. Pokoju w Mrzezinie - studnie chłonne", Zadanie 3: "Przebudowa drogi ul. Nowej i Krótkiej w Starzynie w zakresie wykonania nawierzchni z kostki" Anna Bławat 2017-08-11 09:56:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 135/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Anna Bławat 2017-08-11 09:52:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 134/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:51:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 133/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 Anna Bławat 2017-08-11 09:49:26 dodanie dokumentu
ZArządzenie nr 132/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:47:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 130/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej dotyczącej przetragu na; Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Mieroszynie Anna Bławat 2017-08-11 09:45:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/17 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego URzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:42:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:41:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/17 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/17 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Anna Bławat 2017-08-11 09:39:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego na sprzedaż środka trwałego Anna Bławat 2017-08-11 09:37:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/17 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji PRzetrgowej do przeprowadzenia przetrgu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck Anna Bławat 2017-08-11 09:36:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetrgowej dotyczącej przetrgu na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Prowadzenie nazdzoru inwestorskiego przy zadaniu "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Puck", Zadanie Nr 1. Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Połczynie, Zadanie Nr 2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połczynie, Zadanie Nr 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie" Anna Bławat 2017-08-11 09:34:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:29:35 dodanie dokumentu
ZArządzenie Nr 120/17 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-08-11 09:28:19 dodanie dokumentu
Protokół z XXXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2017 roku Anna Bławat 2017-08-11 08:39:02 dodanie dokumentu
Protokół z XXXVIII sesji Rady Gminy Puck z dnia 08 czerwca 2017 roku Anna Bławat 2017-08-11 08:34:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Pomorskiego Wójewódzkiego Konserwatora Zabytków sygn. akt nr: ZA.5161.470.2017.WJ informujące o o trwającym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na obszarach AZP 6-41, 6-42, 7-41, 7-42, na terenie gmin: Kosakowo, Reda, Rumia, Puck. Katarzyna Guth 2017-08-11 08:30:43 dodanie dokumentu
Decyzja nr ZA.5161.111.2017.EP udzielająca pozwolenie na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w ramach realizacji programu Archeologiczne Zdjęcie Polski na części obszarów AZP 1-37, 1-38, 1-39, 1-40, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 3-35, 3-36, 3-37, 3-38, 3-39, 3-40, 4-36, 4-37, 4-38, 4-38, 4-39, 4-40, 5-38, 5-39, 6-39, 6-40; zlokalizowanych na terenie gmin: Wejherowo (gmina miejska i wiejska), Gniewino, Choczewo, Puck, Krokowa Katarzyna Guth 2017-08-11 08:26:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - Autobus szkolny Autosan H9-21.41S Anna Bławat 2017-08-10 10:11:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym - Autobus szkolny Autosan H9-21.41S Anna Bławat 2017-08-10 10:09:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Rzucewo, Osłonino, Swarzewo, Błądzikowo - sierpień 2017 Anna Bławat 2017-08-10 10:07:09 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Rzucewo, Osłonino, Swarzewo, Błądzikowo - sierpień 2017 Anna Bławat 2017-08-10 10:06:40 dodanie dokumentu
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej w Gnieżdżewie Zadanie 2: Przebudowa drogi ul. Ogrodowej w Łebczu w zakresie wykonania nawierzchni z płyt YOMB Halina Pietruszkiewicz 2017-08-09 09:29:22 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2017-08-08 12:52:39 edycja dokumentu
Dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017-2018 Halina Pietruszkiewicz 2017-08-07 14:09:10 dodanie dokumentu
Rewitalizacja boiska przy Zespole Szkół w Żelistrzewie Halina Pietruszkiewicz 2017-08-04 12:32:51 dodanie dokumentu
Zarządzanie projektem Halina Pietruszkiewicz 2017-08-02 11:48:40 dodanie dokumentu