Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z badań wody - Połczyno, Sławutówko - wrzesień 2019 Agnieszka Ciskowska 2019-09-20 10:02:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań wody - Połczyno, Sławutówko - wrzesień 2019 Agnieszka Ciskowska 2019-09-20 10:01:53 dodanie dokumentu
BGG.6733.40.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 262/3, 262/9, 261/12, 263/1, 264/3, 264/8, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2019-09-19 11:44:55 edycja dokumentu
BGG.6733.40.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 262/3, 262/9, 261/12, 263/1, 264/3, 264/8, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2019-09-19 11:44:33 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych z dnia 18.09.2019 r. Anna Bławat 2019-09-18 12:48:45 dodanie dokumentu
I ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PUCK Anna Bławat 2019-09-18 11:36:26 edycja dokumentu
II ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PUCK Anna Bławat 2019-09-18 11:25:12 edycja dokumentu
I ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PUCK Anna Bławat 2019-09-18 11:24:35 edycja dokumentu
I ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PUCK Anna Bławat 2019-09-18 11:24:05 edycja dokumentu
II ZASTĘPCA WÓJTA GMINY PUCK Anna Bławat 2019-09-18 11:23:41 dodanie dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2019-09-18 09:00:58 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2019-09-18 09:00:31 usunięcie załacznika
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 16 września 2019 r. Monika Temska 2019-09-17 08:28:13 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 16 września 2019 r. Monika Temska 2019-09-17 08:27:06 dodanie dokumentu
BGG.6733.44.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 390/21, 390/23, 407 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2019-09-16 09:24:15 edycja dokumentu
BGG.6733.44.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 390/21, 390/23, 407 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2019-09-16 09:24:00 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do sprzedaży i dzierżawy - Rekowo Góne, Zdrada, Łebcz, Brudzewo, Anna Bławat 2019-09-13 08:54:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. Maria Rost 2019-09-13 08:36:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 177/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych Maria Rost 2019-09-13 08:34:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. ewidencji ludności Maria Rost 2019-09-13 08:31:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno; 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck Maria Rost 2019-09-13 08:30:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno; 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck Maria Rost 2019-09-13 08:28:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 174/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności Maria Rost 2019-09-13 08:21:29 dodanie dokumentu
Petycja z dnia 20.12.2018 r. dot. zagospodarowania brzegu zatokowego Anna Bławat 2019-09-12 08:30:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu Halina Pietruszkiewicz 2019-09-11 13:50:41 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n.Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły w Łebczu Halina Pietruszkiewicz 2019-09-11 13:21:39 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck Katarzyna Guth 2019-09-11 11:08:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 r. - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Anna Bławat 2019-09-11 10:46:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 173/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck Maria Rost 2019-09-11 10:30:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 172/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok Maria Rost 2019-09-11 10:28:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 171/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok Maria Rost 2019-09-11 10:27:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących Maria Rost 2019-09-11 10:25:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 169/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Maria Rost 2019-09-11 10:21:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 168/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Maria Rost 2019-09-11 10:20:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Maria Rost 2019-09-11 10:19:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Maria Rost 2019-09-11 10:18:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych Maria Rost 2019-09-11 10:11:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 164/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok Maria Rost 2019-09-11 10:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Maria Rost 2019-09-11 10:06:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Maria Rost 2019-09-11 10:05:03 dodanie dokumentu