Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-19 12:27:13 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-19 12:25:52 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-19 12:25:36 dodanie dokumentu
Statut Gminy Puck podjęty Uchwałą Nr LVII/125/18 Rady Gminy Puck w dniu 2 października 2018 r. obowiązuje od dnia rozpoczęcia kadencji Rady Gminy 2018 - 2023 Anna Bławat 2018-11-16 12:24:26 dodanie dokumentu
BGG.6733.37.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-16 12:05:17 edycja dokumentu
BGG.6733.37.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-16 12:05:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dniaq 14 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Strzelno, Rekowo Górne, Smolno, Leśniewo. Anna Bławat 2018-11-15 11:22:06 dodanie dokumentu
BGG.6733.34.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-13 12:55:39 edycja dokumentu
BGG.6733.34.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-13 12:55:23 dodanie dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:51:32 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:51:19 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:51:16 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:50:56 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:50:44 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:50:12 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:49:55 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:49:33 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 12:49:30 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 1476/8 i 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowie w całości. Anna Bławat 2018-11-13 08:43:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/134/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowowiązujących na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-13 08:23:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/131/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2019 roku Anna Bławat 2018-11-13 08:22:24 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2018-11-08 14:24:42 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Anna Bławat 2018-11-08 14:24:01 edycja dokumentu
RB-Z Anna Bławat 2018-11-08 13:38:53 dodanie dokumentu
RB-N Anna Bławat 2018-11-08 13:38:20 dodanie dokumentu
RB-34S Anna Bławat 2018-11-08 13:37:35 dodanie dokumentu
RB-NDS Anna Bławat 2018-11-08 13:31:52 dodanie dokumentu
RB-28S Anna Bławat 2018-11-08 13:31:09 dodanie dokumentu
RB-27S Anna Bławat 2018-11-08 13:30:21 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad LIX (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-07 13:30:46 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad LIX (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-07 13:30:25 dodanie dokumentu
BGG.6733.38.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-05 14:32:27 edycja dokumentu
BGG.6733.38.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2018-11-05 14:32:12 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-05 13:08:40 dodanie dokumentu
Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. udzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie oraz informacji o nieudzielaniu takiej pomocy - stan wykorzystania limitu. Anna Bławat 2018-11-05 12:28:48 edycja dokumentu
Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. udzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie oraz informacji o nieudzielaniu takiej pomocy - stan wykorzystania limitu. Anna Bławat 2018-11-05 12:28:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/134/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowowiązujących na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2018-11-05 10:10:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/133/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/45/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2018-11-05 10:05:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/132/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Puck Anna Bławat 2018-11-05 09:42:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LVIII/131/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2019 roku Anna Bławat 2018-11-05 09:38:51 dodanie dokumentu