Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:31 edycja dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. Bernadeta Thrun 2020-12-22 08:00:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.59.2020.OM z dnoa 16.12.2020- dot. rozbiórki słupa linii napowietrznej i budowy sieci elektroenergetycznej nn w Gnieżdżewie- dz 698 Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 14:04:16 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 10:03:33 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:40:18 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:39:44 dodanie dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:37:36 edycja dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:37:03 edycja dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:36:09 dodanie dokumentu
BGG.6733.54.2020.IK z dnia 18.12.20020 Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:02:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr 1478/3 obręb Moście Błota. Bernadeta Thrun 2020-12-18 13:22:31 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:50 edycja dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:38 edycja dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:00 dodanie dokumentu
Informacja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.4210.635.2020.KT z dnia 11.12.2020 - dot. pozw. wodnoprawnego Agnieszka Ciskowska 2020-12-17 08:10:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 356/4 obręb Żelistrzewo. Bernadeta Thrun 2020-12-15 15:23:50 dodanie dokumentu
BGG.6733.57.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:50:48 dodanie dokumentu
BGG.6733.58.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:49:26 dodanie dokumentu
BGG.6733.59.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:47:31 dodanie dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 11:00:57 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:51:31 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:48:22 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:35:39 edycja dokumentu
BGG.6733.56.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-11 10:56:07 dodanie dokumentu
BGG.6733.55.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 177/6, 177/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-11 10:53:10 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek Rolny Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:50:43 usunięcie dokumentu
Deklaracja na podatek Leśny Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:50:37 usunięcie dokumentu
BGG.6733.52.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/59 i 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-11 10:50:19 dodanie dokumentu
IR-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:46:01 usunięcie dokumentu
IL-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:45:14 usunięcie dokumentu
DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTEK ORGANIZACYJCH AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, A TAKŻE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:45:00 usunięcie dokumentu
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK NIE MAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH EGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, A TAKŻE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:44:47 usunięcie dokumentu
DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK NIE MAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH, A TAKŻE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH LASÓW PAŃSTWOWYCH Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:36:42 usunięcie dokumentu
IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:36:26 usunięcie dokumentu
Deklaracja na podatek od Nieruchomości Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:34:33 usunięcie dokumentu
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:34:12 usunięcie dokumentu
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:34:03 usunięcie dokumentu
DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:33:52 usunięcie dokumentu
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego Halina Ellwart-Ferra 2020-12-11 10:33:44 usunięcie dokumentu