Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-30 13:11:02 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-30 13:10:41 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:03:55 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:03:14 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:01:38 edycja dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2020-12-30 12:01:03 dodanie dokumentu
Wzór oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:25:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXVII/120/20 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:22:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy Bernadeta Thrun 2020-12-30 09:19:46 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1485/1 obręb Moście Błota Bernadeta Thrun 2020-12-30 07:48:02 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Puck - dnia 30.12.2020 r. tryb zdalny (wideokonferencja) Maria Rost 2020-12-28 20:12:54 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM wywozu odpadów 2021 rok - SEKTOR I Bożena Kamińska 2020-12-28 14:14:22 dodanie dokumentu
HARMONOGRAM wywozu odpadów 2021 rok - SEKTOR II Bożena Kamińska 2020-12-28 14:12:02 dodanie dokumentu
Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych za 2020 rok Bernadeta Thrun 2020-12-23 10:58:14 dodanie dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:31 edycja dokumentu
ZP.U.271.14.2020.AR Usługa zarządzania projektem pod nazwą Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne. Anita Romanowska 2020-12-22 09:02:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. Bernadeta Thrun 2020-12-22 08:00:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.59.2020.OM z dnoa 16.12.2020- dot. rozbiórki słupa linii napowietrznej i budowy sieci elektroenergetycznej nn w Gnieżdżewie- dz 698 Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 14:04:16 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 10:03:33 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:40:18 edycja dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2020-12-21 09:39:44 dodanie dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:37:36 edycja dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:37:03 edycja dokumentu
BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:36:09 dodanie dokumentu
BGG.6733.54.2020.IK z dnia 18.12.20020 Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-12-21 08:02:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr 1478/3 obręb Moście Błota. Bernadeta Thrun 2020-12-18 13:22:31 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:50 edycja dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:38 edycja dokumentu
ZP.RB.271.16.2020.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck w podziale na 2 części. Anita Romanowska 2020-12-18 11:14:00 dodanie dokumentu
Informacja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.4210.635.2020.KT z dnia 11.12.2020 - dot. pozw. wodnoprawnego Agnieszka Ciskowska 2020-12-17 08:10:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 356/4 obręb Żelistrzewo. Bernadeta Thrun 2020-12-15 15:23:50 dodanie dokumentu
BGG.6733.57.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:50:48 dodanie dokumentu
BGG.6733.58.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:49:26 dodanie dokumentu
BGG.6733.59.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-15 08:47:31 dodanie dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 11:00:57 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:51:31 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:48:22 edycja dokumentu
Numery telefonów Anna Bławat 2020-12-14 09:35:39 edycja dokumentu
BGG.6733.56.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-12-11 10:56:07 dodanie dokumentu