Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2020-12-02 08:54:04 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2020-12-02 08:54:01 usunięcie załacznika
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 Bożena Kamińska 2020-12-01 13:00:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 obręb Mieroszyno. Bernadeta Thrun 2020-12-01 10:23:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ALT I o maksymalnej mocy 28MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr 1472/1 w miejscowości Mości Błota. Bernadeta Thrun 2020-12-01 10:21:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.40.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ŻELISTRZEWO (część północna) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-11-30 15:02:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.40.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi ŻELISTRZEWO (część północna) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-11-30 15:01:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.37.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BŁĄDZIKOWO (w rejonie ul. Brzozowej) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-11-30 14:58:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.37.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BŁĄDZIKOWO (w rejonie ul. Brzozowej) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-11-30 14:58:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.37.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi BŁĄDZIKOWO (w rejonie ul. Brzozowej) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-11-30 14:57:15 dodanie dokumentu
Informacja z prac Wójta za okres od dnia 29.10.2020 r. do dnia 25.11.2020 r. Maria Rost 2020-11-30 13:45:10 dodanie dokumentu
Postanowienie BGG.6733.36.2020.KM o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji CP Ilona Kuraczyk 2020-11-30 09:36:02 dodanie dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-27 10:59:53 edycja dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.47.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 Agnieszka Ciskowska 2020-11-27 10:49:42 dodanie dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.48.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 Agnieszka Ciskowska 2020-11-27 10:43:59 dodanie dokumentu
Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.49.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 Agnieszka Ciskowska 2020-11-27 10:42:52 dodanie dokumentu
BGG.6733.51.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 349/4, 349/3, 350, 345/1, 344/5, 351/1, 276, 425, 342/15 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2020-11-26 16:12:00 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Łebcz osiedle "Dana" Anna Bławat 2020-11-25 12:18:34 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 713/3 obręb Mieroszyno. Bernadeta Thrun 2020-11-25 09:02:44 dodanie dokumentu
ZP.U.271.8.2020.AR Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. Anita Romanowska 2020-11-25 08:51:47 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Puck - dnia 26.11.2020 r. tryb zdalny (wideokonferencja) Maria Rost 2020-11-24 11:11:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie oraz składowanie złomu na działce nr 406/5 obręb Łebcz. Bernadeta Thrun 2020-11-23 13:03:42 dodanie dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:04:42 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:04:30 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:04:18 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:04:05 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:03:52 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:03:24 edycja dokumentu
ZP.U.271.12.2020.AR Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Celbowie na dzienny dom opieki dla osób starszych. Anita Romanowska 2020-11-19 14:02:44 dodanie dokumentu
BGG.6733.58.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-11-18 14:37:50 dodanie dokumentu
ZP.U.271.11.2020.AR odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Puck w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w podziale na 2 części Anita Romanowska 2020-11-18 13:18:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo Bernadeta Thrun 2020-11-18 13:03:48 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe LIDIA CEYNOWA-KRAWCZYK - za 2019 rok - korekta Anna Bławat 2020-11-17 14:40:54 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 2020 rok Anna Bławat 2020-11-17 14:37:42 edycja dokumentu
Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 2020 rok Anna Bławat 2020-11-17 14:34:11 dodanie dokumentu
BGG.6733.59.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-11-17 13:38:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 187/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zminy budżetu gminy na 2020 rok. Maria Rost 2020-11-16 12:35:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 187/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zminy budżetu gminy na 2020 rok. Maria Rost 2020-11-16 12:34:49 edycja dokumentu
Podanie o wydanie uzgodnienia zmiany sposobu zagospodarowania terenu - zjazd Ilona Kuraczyk 2020-11-16 12:16:04 usunięcie dokumentu
BGG.6733.57.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-11-16 12:15:38 dodanie dokumentu