Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podanie - wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Anna Bławat 2020-07-27 11:23:40 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXIII/54/20 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck. Weronika Budzisz 2020-07-24 13:08:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/53/20 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Puck na rok szkolny 2020/2021 Weronika Budzisz 2020-07-24 13:03:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przedstawienia wyjaśnień i innych odniesień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie Bernadeta Thrun 2020-07-24 12:05:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przedstawienia wyjaśnień i innych odniesień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie Bernadeta Thrun 2020-07-24 12:04:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie przedstawienia wyjaśnień i innych odniesień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie Bernadeta Thrun 2020-07-24 12:04:03 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.6.2020.AR Zadanie 1. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213 na drogę gminną teren działki nr 678 w Starzyńskim Dworze. Zadanie 2. Budowa odcinka drogi ul. Tęczowej w m. Mrzezino. Anita Romanowska 2020-07-24 09:05:26 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko: Referent ds. obsługi sekretariatu Anna Bławat 2020-07-23 14:03:32 dodanie dokumentu
BGG.6733.27.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 30/9,30/8,30/14,30/18 i 30/19 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-22 14:59:03 dodanie dokumentu
BGG.6733.24.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5, 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-22 14:17:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Puck z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatudnionej w formie umowy-zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. Maria Rost 2020-07-22 12:05:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. Maria Rost 2020-07-22 12:02:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. Maria Rost 2020-07-22 12:00:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. Maria Rost 2020-07-22 11:59:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie gminy na 2020 rok. Maria Rost 2020-07-22 11:57:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. Maria Rost 2020-07-22 11:56:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2020" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". Maria Rost 2020-07-22 11:54:04 dodanie dokumentu
Wykaz ilościowy mieszkańców w/g miejscowości. Stan na 30.06.2020r. Emilia Goyke 2020-07-20 10:05:22 dodanie dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2020-07-17 08:49:21 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2020-07-17 08:45:56 usunięcie załacznika
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2020-07-17 08:45:53 usunięcie załacznika
Obwieszczenie nr BGG.6721.21.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo - część północna wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-07-16 16:16:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zamiany. Ilona Kuraczyk 2020-07-16 11:09:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.21.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo - część północna wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Ilona Kuraczyk 2020-07-15 15:30:40 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Anna Bławat 2020-07-15 15:07:39 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko: Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych Anna Bławat 2020-07-15 15:04:37 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Anna Bławat 2020-07-15 15:02:21 edycja dokumentu
Wójt Gminy Puck ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Specjalista ds zamówień publicznych Anna Bławat 2020-07-15 15:00:48 edycja dokumentu
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracy: Główny Specjalista ds Zamówień Publicznych Anna Bławat 2020-07-15 15:00:28 edycja dokumentu
Wójt Gminy Puck ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor ds. zamówień publicznych Anna Bławat 2020-07-15 14:58:49 edycja dokumentu
Załączniki - Kwestionariusz /do pobrania/ Anna Bławat 2020-07-15 14:57:55 edycja dokumentu
BGG.6733.23.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm, na działkach nr ewid. 17/1, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-15 08:12:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez ody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/500 przez następujące cieki Kanał Mrzezino, Rzeka Gizdepka, Potok Błądzikowski, Strugę darzlubską, Strugę Młyńską, Rzekę Płutnicę Bernadeta Thrun 2020-07-14 13:29:13 dodanie dokumentu
WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 12.07.2020 r. Anna Bławat 2020-07-13 13:22:04 dodanie dokumentu
BGG.6733.25.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 144/26 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-13 13:18:09 dodanie dokumentu
BGG.6733.49.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-13 08:00:10 dodanie dokumentu
BGG.6733.48.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-13 07:56:41 dodanie dokumentu
BGG.6733.47.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 129/3, 123/1, 123/2, 121 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2020-07-13 07:52:39 dodanie dokumentu
SZKOŁA PODSTAWOWA W DARZLUBIU Weronika Budzisz 2020-07-10 12:37:09 edycja dokumentu
SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEŻDŻEWIE Weronika Budzisz 2020-07-10 12:36:26 edycja dokumentu