Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Decyzja nr BGG.6733.65.2021.AC z dnia 19.10.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 48/8 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2021-10-21 09:19:36
dokument Decyzja nr BGG.6733.61.2021.AC z dnia 19.10.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 388/3, 388/18, 388/20, 388/21, 388/22, 390/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-10-20 11:09:56
dokument Zarządzenie Nr 154/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 2021-10-20 08:17:02
dokument Zarządzenie Nr 153/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021 2021-10-20 08:13:23
dokument Zarządzenie Nr 152/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 października 2021 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach projektu "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" określonych umową nr RPPM.06.02.02-22-0043/20-00 z dnia 27.11.2020r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku i Dom Dziennego Pobytu w Celbowie. 2021-10-20 08:07:19
dokument Decyzja nr BGG.6733.63.2021.AC z dnia 18.10.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 63/6, 63/7, 63/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-10-20 08:05:04
dokument Decyzja nr BGG.6733.64.2021.AC z dnia 19.10.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 370/5, 370/4, 370/11, 368, 369/3, 369/8 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-10-20 07:58:10
dokument Zarządzenie Nr 151/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki odpadami. 2021-10-20 07:57:19
dokument Zarządzenie Nr 150/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 października 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-10-20 07:50:53
dokument Zarządzenie Nr 149/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-10-20 07:45:30
dokument Zarządzenie Nr 148/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-10-20 07:37:58
dokument Zarządzenie Nr 147/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-10-20 07:25:55
dokument Plan postępowań OSP Gnieżdżewo. 2021-10-19 12:57:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na instalacji linii produkcyjnej do produkcji i pakowania panierowanych produktów oraz owoców morza w zakładzie Nord Capital na działce nr 45/25 w miejscowości Rekowo Górne. 2021-10-18 14:21:19
dokument Zawiadomienie Starosty Puckiego z dnia 11 października 2021 r., w sprawie wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej 2021-10-18 13:54:28
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.68.2021.AC z dnia 12.10.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 691/3, 691/15, 691/23, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-10-13 08:12:08
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.69.2021.AC z dnia 12.10.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej na działce nr ewid. 200 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2021-10-13 08:07:37
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.67.2021.AC z dnia 11.10.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 297/7, 297/21, 308/8, 438, 440, 221/15, 222/3, 221/19 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-10-13 07:58:46
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr 18 obręb Moście Błota. 2021-10-12 14:20:26
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 15 obręb Moście Błota. 2021-10-12 14:19:25
dokument Obwieszczenie o zawiadomieniu o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn Budowa elektrowni fotowoltaicznej ALT o maksymalnej mocy przyłączeniowej 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 1472/1, 1494/2, 1478/6 obręb Moście Błota. 2021-10-12 14:15:49
dokument Zarządzenie Nr 146/21 Wójta Gminy Puck z dnia 24 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2021/2022 2021-10-11 13:51:57
dokument Zarządzenie Nr 145/21 Wójta Gminy Puck z dnia 21 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze ds. obsługi interesanta. 2021-10-11 13:49:44
dokument Zarządzenie Nr 144/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 września 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-10-11 13:47:56
dokument Zarządzenie Nr 143/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-10-11 13:45:41
dokument Zarządzenie Nr 142/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-10-11 13:43:32
dokument Zarządzenie Nr 141/21 Wójta Gminy Puck z dnia 9 września 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2021-10-11 13:41:35
dokument Zarządzenie Nr 140/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Dziennego Domu Pobytu w Celbowie. 2021-10-11 13:37:39
dokument Zarządzenie Nr 139/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie 2021-10-11 13:36:04
dokument Zarządzenie Nr 138/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika jednostki budżetowej Gminy Puck Dziennego Domu Pobytu w Celbowie. 2021-10-11 13:34:07
dokument Decyzja nr BGG.6733.48.2021.AC z dnia 04.10.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 22/7 obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2021-10-11 07:57:09
dokument Decyzja nr BGG.6733.66.2021.AC z dnia 07.10.2021 r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 52/26, 51/9, 51/13, 51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/27, 52/28, 52/30, 52/31 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-10-11 07:51:01
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MAŁA PIAŚNICA, ŁEBCZ I CELBOWO LISTOPAD 2021R. 2021-10-07 13:55:47
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 1 października 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. 2021-10-06 14:21:24
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr 18 obręb Moście Błota. 2021-10-05 11:29:40
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW zlokalizowanej na działce nr 15 obręb Moście Błota. 2021-10-05 11:28:39
dokument Decyzja BGG.6733.62.2021.AC z dnia 01.10.2021 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działkach nr 373/1, 376/4, 368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-10-04 12:26:46
dokument Decyzja BGG.6733.56.2021.AC z dnia 30.09.2021 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63, na działkach nr 357, 366/52, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-10-04 12:22:52
dokument Informacja w związku z odwołaniem od wydanej decyzji nr BGG.6733.1.2021.AC - pismo SKO z dnia 01.10.2021 (dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-10-04 12:06:48
dokument Obwieszczenie GD.RUZ.4210.32.2.2021.AB Państwowego Gospodarstwa Wodnego w sprawie udzielenie PKP s.a. pozwolenia wodnoprawnego dla działki 183/2 w Mrzezinie 2021-10-04 11:25:56
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Sekcji Pomocy środowiskowej - 1 etat 2021-09-30 13:34:41
dokument Decyzja BGG.6733.55.2021.IK z dnia 20.09.2021 ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działce nr ewid. 167/21, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-09-21 10:35:15
dokument Decyzja nr BGG.6733.58.2021.IK z dnia 20.09.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr 158/67, 157, 142/1, 141, 142/16, 142/15, 142/14, 142/13 obręb 22 Strzelno, gmina Puck 2021-09-21 09:53:11
dokument Zarządzenie Nr 137/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących. 2021-09-20 13:49:35
dokument Zarządzenie Nr 136/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-09-20 13:46:47
dokument Zarządzenie Nr 135/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-09-20 13:43:59
dokument Zarządzenie Nr 134/21 Wójta Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-09-20 13:41:29
dokument Zarządzenie Nr 133/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2021-09-20 13:38:38
dokument Zarządzenie Nr 132/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-09-20 13:29:23
dokument Zarządzenie Nr 131/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-09-20 13:28:07
dokument Zarządzenie Nr 130/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia gminnego pk. "PLATAN- 2021" nt. "Organizacja pracy Stanowiska Kierowania Wójta w Dotychczasowym Miejscu Pracy podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej i wykonywania zadań obronnych". 2021-09-20 13:24:27
dokument Zarządzenie Nr 129/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-09-20 13:02:29
dokument Zarządzenie Nr 128/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-09-20 13:00:49
dokument Zarządzenie Nr 127/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-09-20 12:58:47
dokument Zarządzenie Nr 126/21 Wójta Gminy Puck z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Puck. 2021-09-20 12:55:42
dokument Zarządzenie Nr 125/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021 2021-09-20 12:52:16
dokument Zarządzenie Nr 124/21 Wójta Gminy Puck z dnia 20 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-09-20 12:48:14
dokument Zarządzenie Nr 123/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-09-20 12:43:40
dokument Zarządzenie Nr 122/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie 2021-09-20 12:40:35
dokument Zarządzenie Nr 121/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-09-20 12:39:00
dokument Zarządzenie Nr 120/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-09-20 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 119/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-09-20 12:34:33
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.66.2021.AC z dnia 15.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 52/26, 51/9, 51/13, 51/6, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/27, 52/28, 52/30, 52/31 obręb 14 Polchowo, gmina Puck. 2021-09-16 09:41:22
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.59.2021.AC z dnia 14.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 328, 184, 185, 116, 186/2, 190/23, 203/1, 269 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2021-09-15 13:35:17
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.61.2021.AC z dnia 14.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 388/3, 388/18, 388/20, 388/21, 388/22, 390/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-09-15 11:12:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr 20/2 obręb Moście Błota. 2021-09-15 09:21:54
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.64.2021.IK z dnia 14.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 370/5, 370/4, 370/11, 368, 369/3, 369/8, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-09-14 12:45:22
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.63.2021.IK z dnia 13.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr ewid. 168, 63/6, 63/7, 63/8, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-09-14 10:57:25
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.65.2021.ac z dnia 10.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 48/8 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-09-14 10:50:25
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.62.2021.IK z dnia 10.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 373/1,376/4,368, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-09-13 07:44:33
dokument Kierownik Dziennego Domu Pobytu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy 2021-09-10 11:42:56
dokument Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze w Sekcji Pomocy środowiskowej - 1 etat 2021-09-09 14:38:52
dokument Oświadczenie majątkowe JUSTYNA MAZUR - za 2020 rok 2021-09-09 14:02:33
dokument Oświadczenie majątkowe HANNA MOZOLEWSKA - za 2020 rok 2021-09-09 14:01:15
dokument Oświadczenie majątkowe DOROTA BUDNIK - za 2020 rok 2021-09-09 13:59:38
dokument Oświadczenie majątkowe KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK za 2020 rok 2021-09-09 13:55:36
dokument Oświadczenie majątkowe KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK za 2019 rok 2021-09-09 13:54:54
dokument Oświadczenie majątkowe Katarzyna Rudecka za 2020 rok 2021-09-09 13:26:43
dokument Oświadczenie majątkowe MARIA MACIEJEWSKA - za 2020 rok 2021-09-09 13:21:29
dokument Oświadczenie majątkowe MAŁGORZATA PARYLAK - za 2020 rok 2021-09-09 13:16:46
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA CYBULA - za 2020 rok 2021-09-09 13:15:58
dokument Oświadczenie majątkowe ZYGMUNT BORKOWSKI - za 2020 rok 2021-09-09 13:14:19
dokument Oświadczenie majątkowe LIDIA CEYNOWA-KRAWCZYK - za 2020 rok 2021-09-09 13:11:57
dokument Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 2020 rok 2021-09-09 13:09:57
dokument Oświadczenie majątkowe GRAŻYNA WOLF - za 2020 rok 2021-09-09 13:05:42
dokument Oświadczenie majątkowe BOŻENA KORTH - za 2020 rok 2021-09-09 13:04:08
dokument Oświadczenie majątkowe BEATA MIECZKOWSKA - za 2020 rok 2021-09-09 13:02:46
dokument Oświadczenie majątkowe MARIUSZ MISCHKOWSKI - za 2020 rok 2021-09-09 12:54:33
dokument Oświadczenie majątkowe SŁAWOMIR STROMSKI - za 2020 rok 2021-09-09 12:50:56
dokument Oświadczenie majątkowe ARTUR SURMAJ - za 2020 rok 2021-09-09 12:46:42
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.54.2021.IK z dnia 08.09.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE 100 SDR o średnicy DE 110/90/63 mm, na działkach nr ewid. 30/1, 30/5, 38/2, 47/2, 47/4, 60, 61/3, 61/4, 64/4, 64/5, 64/6, 64/7, 68/2, 68/3, 72/1, 72/2, 72/3, 72/7, 72/8, 73/5, 73/6, 73/24, 73/26, 73/27, 73/28, 74/2, 76/4, 76/7, 77/5, 77/6, 78/3, 78/5, 79, 80, 83, 84/1, 84/3, 84/4, 85/2, 87/4, 89, 90/7, 90/13, 90/14, 90/15, 90/17, 90/18, 90/19, 90/20, 90/21, 91, 93/1, 93/5, 95/9, 95/11, 95/12, 95/13, 96/3, 96/7, 101/1, 101/2, 102/2, 102/3, 102/4, 103/3, 103/6, 110/2, 111, 112, 113/1, 113/2, 116/2, 117/2, 118/4, 120/2, 125/2, 125/3, 125/6, 126/3, 128/2, 132/1, 132/2, 136, 145/1, 145/2, 146/5, 146/7, 146/8, 147/3, 151/1, 161/3, 162/9, 212/1, 212/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, 212/7, 213/7, 214/5, 217, 218, 226/6, 227/1, 227/2, 228/2, 228/4, 251/20, 251/30, 259/5, 260/6, 303/8, 303/9, 303/13, 303/14, 303/27, 304/27, 304/44, 304/53, 304/89, 304/96, 304/106, 304/109, 304/111, 304/114, 304/117, 304/121, 304/125, 304/129, 304/134, 304/144, 304/145, 304/153, 304/154, 304/155, 304/157, 304/162, 304/163, 304/164, 304/165, 304/167, 304/169, 304/171, 304/173, 304/175, 382, 383/3, 383/7, 383/8, 383/9, 383/10, 384/1, 385/4, 385/5, 419/6, 419/7, 419/11, 419/44, 419/45, 419/46, 423/4, 427, 720, 734, 736, 759, 778, 779, 780 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2021-09-09 12:25:27
dokument KOREKTA - Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Burchacka - Klimczuk Katarzyna 2021-09-09 12:10:31
dokument KOREKTA - Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Groenwald Zbigniew 2021-09-09 12:06:54
dokument Oświadczenie majątkowe JACEK STASIERSKI - za 2020 rok 2021-09-09 11:44:19
dokument Oświadczenie majątkowe JOLANTA BIESZKE - za 2020 rok 2021-09-09 11:30:51
dokument Decyzja nr BGG.6733.52.2021.AC z dnia 08.09.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr 578/3, 578/6, 578/13 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck 2021-09-08 10:32:46
dokument Decyzja nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 03.09.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr eiwd. 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-09-03 09:50:45
dokument KOREKTA - Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Hallmann Aleksandra 2021-08-30 12:46:45
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.56.2021.IK z dnia 30.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 63, na działkach nr ewid. 357, 366/52, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-08-30 12:39:42
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW zlokalizowanej na działce nr 20/2 obręb Moście Błota, gmina Puck. 2021-08-30 08:21:04
dokument Decyzja nr BGG.6733.46.2021.IK z dnia 27.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 209/2, 20/3, 320/1, 20/6, 20/7 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2021-08-27 12:44:11
dokument Oferta pracy na stanowisko ds obsługi interesanta 2021-08-25 15:33:48
dokument Decyzja nr BGG.6733.44.2021.IK z dnia 24.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 50/1, 156/8, 156/12, 156/13, 156/14, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-08-24 10:43:17
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.58.2021.IK z dnia 23.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 158/67, 157, 142/1, 141, 142/16, 142/15, 142/14, 142/13, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-08-24 10:40:06
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.55.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działce nr ewid. 167/21, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-08-20 11:51:32
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr ewid. 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-08-20 09:25:47
dokument Sprawozdanie z badań Nr 959/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Swarzewie 2021-08-19 09:14:42
dokument Sprawozdanie z badań Nr 954/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Osłoninie 2021-08-19 09:13:56
dokument Sprawozdanie z badań Nr 953/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Rzucewie 2021-08-19 09:13:10
dokument Sprawozdanie z badań Nr 952/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Błądzikowie 2021-08-19 09:12:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Elektrownia Fotowoltaiczna Połczyno I na terenie działki nr 594/3 obręb Połczyno , o mocy do 1 MW. 2021-08-19 08:52:23
dokument Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzji Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo. 2021-08-19 08:50:26
dokument Decyzja nr BGG.6733.53.2021.IK z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/33,615/42,615/65,615/4,615/54 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-08-19 08:49:04
dokument Decyzja nr BGG.6733.50.2021.IK z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 297/7, 297/21, 308/8, 438,440 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-08-19 08:45:21
dokument Oferta pracy Nr 10/2021 na stanowisko: Informatyk 2021-08-18 14:36:44
dokument Oferta pracy Nr 9/2021 na stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki odpadami 2021-08-18 14:28:05
dokument Oferta pracy Nr 8/2021 na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2021-08-18 14:25:20
dokument Oferta pracy Nr 7/2021 na stanowisko: Główny Księgowy 2021-08-18 14:21:32
dokument Oferta pracy Nr 6/2021 na stanowisko: Inspektor ds. drogowych 2021-08-18 14:19:05
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.51.2021.AC z dnia 16.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa sieci kablowej nn-0,4kV, na działkach nr ewid. 29/23, 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-08-17 14:30:24
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.52.2021.AC z dnia 12.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 578/3, 578/6, 578/13, obręb 06 Gnieżdżewo, gm. Puck 2021-08-12 16:20:19
dokument Decyzja nr BGG.6733.45.2021.IK z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 213/7, 15, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2021-08-12 15:35:59
dokument Ogłoszenie o pracę na stanowisko Pielęgniarka (1 etat) w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie 2021-08-12 11:44:20
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy  Puck z  dnia 12 sierpnia 2021 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 2021-08-12 10:46:07
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 20MW, na działkach nr 550/10 i 558/2 obręb Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-08-11 13:55:11
dokument Zarządzenie Nr 118/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży. 2021-08-10 12:39:06
dokument Zarządzenie Nr 117/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-08-10 12:36:35
dokument Zarządzenie Nr 116/21 Wójta Gminy Puck z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2021-08-10 12:34:16
dokument Zarządzenie Nr 115/21 Wójta Gminy Puck z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Radoszewie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radoszewo w dniu 8 sierpnia 2021 r. 2021-08-10 12:15:08
dokument Zarządzenie Nr 114/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej. 2021-08-10 11:58:58
dokument Zarządzenie Nr 113/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-08-10 11:57:59
dokument Zarządzenie Nr 112/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany Zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Puck. 2021-08-10 11:54:13
dokument Zarządzenie Nr 111/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-08-10 11:50:57
dokument Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-08-10 11:42:37
dokument Zarządzenie Nr 109/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-08-10 11:40:26
dokument Zarządzenie Nr 108/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-08-10 09:58:20
dokument Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Opiekun osoby starszej (3 etaty) w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie 2021-08-09 15:44:04
dokument Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Terapeuta (2 etaty) w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie 2021-08-09 15:43:06
dokument Oferta pracy Nr 5/2021 - Dzienny Dom Pobytu w Celbowie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik administracyjny do spraw księgowo-kadrowych - 1 etat 2021-08-09 15:41:36
dokument Wyniki wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radoszewo 2021-08-09 12:04:53
dokument RB-34S 2021-08-05 10:53:23
dokument RB-N 2021-08-05 10:52:54
dokument RB-Z 2021-08-05 10:52:20
dokument RB-NDS 2021-08-05 10:51:37
dokument RB-28S 2021-08-05 10:51:01
dokument RB-27S 2021-08-05 10:50:25
dokument Decyzja nr BGG.6733.49.2021.IK z dnia 03.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku garażowo-gospodarczego do obsługi dziennego domu opieki (DDO) wraz z urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 164/15, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2021-08-03 13:25:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie listy kandydatów na Sołtysa Sołectwa Radoszewo 2021-08-02 12:17:09
dokument Zarządzenie Nr 107/21 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. 2021-08-02 10:26:30
dokument Zarządzenie Nr 106/21 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego. 2021-08-02 10:24:35
dokument Zarządzenie Nr 105/21 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck. 2021-08-02 10:21:19
dokument Zarządzenie Nr 104/21 Wójta Gminy Puck z dnia 7 lipca 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa w roku 2021 w Radoszewie. 2021-08-02 10:15:41
dokument Zarządzenie Nr 103/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 lipca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-08-02 10:13:39
dokument Zarządzenie Nr 102/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 lipca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-08-02 10:12:11
dokument Zarządzenie Nr 101/21 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-08-02 10:09:25
dokument Decyzja nr BGG.6733.47.2021.IK z dnia 30.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 177 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-08-02 08:43:53
dokument Decyzja nr BGG.6733.43.2021.IK z dnia 29.07.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa) na działkach nr ewid. 212/24, 212/3 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-07-29 15:21:32
dokument Sprawozdanie z rozpatrzonych petycji przez Radę Gminy Puck w 2020 2021-07-29 10:35:20
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w którym wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie budowy zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą, o mocy do 20 MW, na działkach nr 550/10, 559/6 i 558/2 obręb Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-07-26 09:49:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 354 w miejscowości Strzelno 2021-07-26 08:56:40
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Radoszewo 2021-07-23 12:17:44
dokument Zarządzenie Nr 100/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-07-22 12:39:02
dokument Zarządzenie Nr 99/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-07-22 12:36:36
dokument Zarządzenie Nr 98/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-07-22 12:35:27
dokument Zarządzenie Nr 97/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru druku oświadczenia o miejscu zamieszkania dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Puck, a zamieszkujących poza terenem Gminy Puck 2021-07-22 12:34:27
dokument Zarządzenie Nr 96/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24|21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 2021-07-22 12:32:13
dokument Zarządzenie Nr 95/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych. 2021-07-22 12:28:19
dokument Zarządzenie Nr 94/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko: Kierownik Dziennego Domu Pobytu. 2021-07-22 12:24:26
dokument Zarządzenie Nr 93/21 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-07-22 12:19:24
dokument Zarządzenie Nr 92/21 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-07-22 12:18:00
dokument Proponowany porządek obrad XXXV (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck dnia 23.07.2021 r. 2021-07-22 12:00:57
dokument Zarządzenie Nr 91/21 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021rok. 2021-07-22 09:50:24
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w/g miejscowości. Stan na 30.06.2021r. 2021-07-21 11:28:10
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.49.2021.AC z dnia 20.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa budynku garażowo- gospodarczego do obsługi dziennego domu opieki (DDO) wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr ewid. 164/15 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2021-07-21 10:45:46
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.53.2021.IK z dnia 19.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji deszczowej  wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 615/33, 615/42, 615/65, 615/4, 615/54  obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-07-20 10:13:50
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.50.2021.IK z dnia 19.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej  wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 297/7, 297/21, 308/8, 438, 440  obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-07-20 10:03:03
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Uruchomieniu eksploatacji piasku ze złoża Smolno IV na działkach nr 225, 226 obręb Smolno. 2021-07-19 10:54:48
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy  Puck z  dnia  14 lipca 2021 r.  w sprawie:  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę. 2021-07-16 07:53:26
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.48.2021.IK z dnia 13.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej  na działce nr ewid. 22/7  obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2021-07-15 08:43:08
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.46.2021.IK z dnia 13.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 209/2, 20/3, 320/1, 20/6, 20/7  obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2021-07-13 12:20:33
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.45.2021.IK z dnia 13.07.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 213/7, 15  obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2021-07-13 12:18:13
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.47.2021.AC z dnia 13.07.2021 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr ewid. 177 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-07-13 10:51:05
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.44.2021.AC z dnia 12.07.2021 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 50/1, 156/8, 156/12, 156/13, 156/14 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-07-13 09:15:42
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 lipca 2021 roku w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Radoszewo 2021-07-12 12:17:35
dokument Oświadczenie kandydata na Sołtysa Sołectwa Radoszewo 2021-07-12 12:16:19
dokument Zawiadomienie Starosty Puckiego o wydaniu decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej (AB.6740.1415.2016.RW)- dot. działek nr 857/1 i 857/2, 858/1 obręb Leśniewo 2021-07-12 11:19:04
dokument Decyzja nr BGG.6733.39.2021.IK z dnia 08.07.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr ewid. 390/1,670/1,668/1,669/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-07-08 16:12:32
dokument Decyzja nr BGG.6733.40.2021.IK z dnia 08.07.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 355/32,355/33,355/39 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-07-08 16:10:49
dokument Decyzja nr BGG.6733.38.2021.IK z dnia 07.07.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/3,167/6 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-07-08 11:27:34
dokument Decyzja nr BGG.6733.37.2021.IK z dnia 07.07.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 81/6,81/3, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2021-07-08 11:26:13
dokument Decyzja BGG.6733.41.2021.KM z dnia 06.07.2021 r., zmieniająca decyzję BGG.6733.41.2021.IK z dnia 17.06.2021 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej, budowa zbiornika podziemnego przeciwpożarowego, budowa wiaty śmietnikowej, budowa placu zabaw, przebudowa i rozbudowa instalacji uzbrojenia i mediów oraz układu komunikacyjnego, na działce nr ewid. 172/4, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-07-08 11:12:17
dokument Sprawozdanie z badań próbek wody powierzchniowej w Osłoninie 2021-07-08 09:35:24
dokument Sprawozdanie z badań próbek wody powierzchniowej w Rzucewie z dnia 25.06.2021 r. 2021-07-08 09:33:45
dokument Sprawozdanie z badań próbek wody powierzchniowej w Błądzikowie z dnia 25.06.2021 r. 2021-07-08 09:32:28
dokument Sprawozdanie z badań próbek wody powierzchniowej w Swarzewie z dnia 25.06.2021 r. 2021-07-08 09:25:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW zlokalizowanej na działce nr 20/2 obręb Moście Błota. 2021-07-08 09:21:35
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3MW zlokalizowanej na działce nr 18 obręb Moście Błota 2021-07-08 09:17:48
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW zlokalizowanej na działce nr 15 obręb Moście Błota 2021-07-08 09:15:13
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia na Uruchomienie eksploatacji piasku ze złoża Smolno IV na działkach nr 225, 226 obręb Smolno 2021-07-08 09:12:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia na budowę trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 354 w miejscowości Strzelno. 2021-07-08 09:09:08
dokument Decyzja nr BGG.6733.35.2021.AC z dnia 28.06.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 128/6, 128/2 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-07-01 15:59:36
dokument Decyzja nr BGG.6733.36.2021.AC z dnia 30.06.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączemi, na działkach nr ewid. 128/21, 128/3, 128/40, 128/35 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-07-01 15:55:31
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2021 r. o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck w miejscowości Łebcz. 2021-07-01 15:15:58
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na działce nr 405/1 obręb Łebcz, gmina Puck 2021-07-01 15:13:06
dokument Decyzja nr BGG.6733.34.2021.AC z dnia 28.06.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 234/1, 247/3, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-06-30 10:15:17
dokument Decyzja nr BGG.6733.42.2021.AC z dnia 25.06.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/26, 255/52, 255/54, 255/55, 255/56, 255/57, 255/58, 255/59, 255/60 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-06-28 08:42:09
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 29.04.2021 r. do dnia 16.06.2021 r. 2021-06-25 12:25:39
dokument Zarządzenie Nr 90/21 Wójta Gminy Puck z dnia 18 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021. 2021-06-24 14:15:46
dokument Zarządzenie Nr 89/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-24 14:13:00
dokument Zarządzenie Nr 88/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-24 14:11:47
dokument Zarządzenie Nr 87/21 Wójta Gminy Puck z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-24 14:10:38
dokument Zarządzenie Nr 86/21 Wójta Gminy Puck z dnia 09 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck oraz ustalenia jej zadań i trybu działania. 2021-06-24 14:07:41
dokument Zarządzenie Nr 85/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2021-06-24 14:04:25
dokument Zarządzenie Nr 84/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-24 14:02:41
dokument Zarządzenie Nr 83/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-24 14:00:51
dokument Zarządzenie Nr 82/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021rok. 2021-06-24 13:59:34
dokument Decyzja BGG.6733.33.2021.IK z dnia 23.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 269/11, 427/150, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-06-24 08:09:13
dokument Decyzja BGG.6733.32.2021.IK z dnia 23.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 272/3, 624, 623/9, 623/14, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-06-24 08:06:09
dokument Decyzja BGG.6733.31.2021.IK z dnia 23.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 19/11, 19/14, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2021-06-23 14:34:27
dokument Decyzja BGG.6733.29.2021.IK z dnia 22.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 179/8, 179/10, 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-06-23 10:21:20
dokument Decyzja BGG.6733.30.2021.IK z dnia 22.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 390/23, 390/28, 390/29, 390/30, 390/35, 390/40, 390/41, 390/42, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-06-23 08:31:57
dokument Formularz A - budynki i lokale mieszkalne 2021-06-22 08:47:36
katalog Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2021-06-22 08:46:15
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na działce nr 405/1 obręb Łebcz, gmina Puck. 2021-06-18 14:10:38
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym na działkach nr 24/8 i 24/1, gmina Puck. 2021-06-18 14:07:36
dokument Decyzja BGG.6733.41.2021.IK z dnia 17.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej, budowa zbiornika podziemnego przeciwpożarowego, budowa wiaty śmietnikowej, budowa placu zabaw, przebudowa i rozbudowa instalacji uzbrojenia i mediów oraz układu komunikacyjnego, na działce nr ewid. 172/4, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-06-18 08:18:49
dokument Postanowienie  Wójta Gminy Puck z dnia 16.06.2021 r. o wznowieniu  postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną nr BGG.6733.20.2021.IK ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 212/7, 100/2, 128/2, 212/1, 136, 110/2, 212/9, 212/15, 117/2, 210/8, 212/2, 212/8, 212/13, 103/3, 114/8, 212/6, 212/14, 113/2, 120/2, 212/12, 116/2, 125/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/10, 212/11, 212/16 obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21, 574/23, 573/7, 573/8, 573/9, 574/26, 574/27, 577/1, 577/2, 575, 573/10, 573/11, 573/14, 468/3, 572/1, 574/24, 574/22, 574/20, 574/14, 574/18, 573/5, 574/15, 574/19, 574/16, 574/28, 576/3, 576/4, 473/8, 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-06-17 12:41:40
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.43.2021.AC z dnia 16.06.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działkach nr ewid. 212/24, 212/3 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-06-16 13:56:04
dokument Decyzja BGG.6733.27.2021.IK z dnia 14.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 60, 198 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-06-15 12:31:17
dokument Oświadczenie majątkowe za 2020 rok 2021-06-14 15:31:26
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Styn Adam 2021-06-14 08:25:46
katalog Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady za rok 2020 2021-06-14 08:24:13
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Styn Adam 2021-06-14 08:21:04
dokument Decyzja BGG.6733.19.2021.IK z dnia 08.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 685/7, 685/9, 822, 564/4, 564/5, 564/6, 693/8, 693/10, 819, 691/5, 639/5, 639/4, 707/6, 707/4, 1/4, 213/1, 213/2, 15, 213/7, 214/5, 213/4, 213/5, 213/6, 70, 47/2, 72/7, 73/5, 73/8, 212/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2021-06-14 08:14:56
dokument Decyzja BGG.6733.20.2021.IK z dnia 08.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 212/7, 100/2, 128/2, 212/1, 136, 110/2, 212/9, 212/15, 117/2, 210/8, 212/2, 212/8, 212/13, 103/3, 114/8, 212/6, 212/14, 113/2, 120/2, 212/12, 116/2, 125/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/10, 212/11, 212/16 obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21, 574/23, 573/7, 573/8, 573/9, 574/26, 574/27, 577/1, 577/2, 575, 573/10, 573/11, 573/14, 468/3, 572/1, 574/24, 574/22, 574/20, 574/14, 574/18, 573/5, 574/15, 574/19, 574/16, 574/28, 576/3, 576/4, 473/8, 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-06-14 08:01:15
dokument Proponowany porządek obrad XXXIV sesji dnia 17.06.2021 r. 2021-06-11 12:29:05
dokument Proponowany porządek obrad XXXIII (nadzwyczajnej) sesji dnia 27.05.2021 r. 2021-06-11 12:27:45
dokument Decyzja BGG.6733.28.2021.AC z dnia 10.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 178/33, 50/1, 178/3 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-06-11 07:33:03
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:33:00
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:29:42
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:28:26
katalog ROK 2021 2021-06-10 16:27:38
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:24:25
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:19:04
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:16:59
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:15:47
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:13:54
katalog ROK 2020 2021-06-10 16:13:02
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:09:42
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:08:14
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:07:16
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 16:01:54
katalog ROK 2019 2021-06-10 16:00:27
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 15:59:45
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 15:58:48
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 15:58:03
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 15:57:06
dokument [wprowadź właściwy tytuł dokumentu] 2021-06-10 15:55:17
katalog ROK 2018 2021-06-10 15:52:42
dokument Oferta pracy Nr 4/2021 na stanowisko: Kierownik Dziennego Domu Pobytu 2021-06-10 15:48:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie przystani kajakowej końcowej na rzece Reda na terenie działek nr 1468/3, 1468/4, 1469/2, 1470/1,150/7,315 obręb Moście Błota, gmina Puck. 2021-06-10 10:15:21
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy  Puck z  dnia  9 czerwca 2021 r.  w sprawie:  sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania dzierżawę. 2021-06-09 12:40:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy  Puck z  dnia  9 czerwca 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-06-09 12:36:34
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 Ellwart Jan 2021-06-09 12:30:34
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 Selonke Marcin 2021-06-09 12:30:00
katalog Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczących Rady za rok 2020 2021-06-09 12:28:16
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Wegner Monika 2021-06-09 12:25:26
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Sikora Marcin 2021-06-09 12:24:28
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Selonke Marcin 2021-06-09 12:23:49
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Pliński Eugeniusz 2021-06-09 12:23:03
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Pieper Florian 2021-06-09 12:22:11
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Nikrant Marcin 2021-06-09 12:21:25
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Myślisz Wojciech 2021-06-09 12:20:40
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Musiałkowski Józef 2021-06-09 12:19:57
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Kunc Henryk 2021-06-09 12:19:17
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Korthals Łukasz 2021-06-09 12:18:41
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Idkowiak Sławomir 2021-06-09 12:17:59
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Hallmann Aleksandra 2021-06-09 12:08:23
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Groenwald Zbigniew 2021-06-09 12:07:32
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Grandicki Przemysław 2021-06-09 12:06:40
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Głowienka Jan 2021-06-09 12:05:52
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Ellwart Jan 2021-06-09 12:04:18
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Dettlaff Arkadiusz 2021-06-09 12:03:11
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Burchacka- Klimczuk Katarzyna 2021-06-09 12:02:08
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Bradtke Waldemar 2021-06-09 12:00:28
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2020 r. Białk Józef 2021-06-09 11:58:04
katalog Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 2021-06-09 11:40:01
dokument Zarządzenie Nr 81/21 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 11:22:21
dokument Zarządzenie Nr 80/21 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:21:21
dokument Zarządzenie Nr 79/21 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:20:13
dokument Zarządzenie Nr 78/21 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:19:08
dokument Zarządzenie Nr 77/21 Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2021" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". 2021-06-09 11:17:55
dokument Zarządzenie Nr 76/21 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 11:15:27
dokument Zarządzenie Nr 75/21 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 11:14:19
dokument Zarządzenie Nr 74/21 Wójta Gminy Puck z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-09 11:12:34
dokument Zarządzenie Nr 73/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w miejscowości Łebcz skrzyżowanie ul. Hetmańskiej i Łąkowej. 2021-06-09 11:11:31
dokument Zarządzenie Nr 72/21 Wójta Gminy Puck z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:08:05
dokument Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Puck z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:06:11
dokument Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Puck z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 11:03:32
dokument Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 10:59:50
dokument Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-09 10:57:29
dokument Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 57/20 Wójta Gminy Puck z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów:wniosku,umowy i rozliczenia kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola,szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz powierzenia wykonania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi. 2021-06-09 10:53:37
dokument Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu oświaty. 2021-06-09 10:44:52
dokument Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 10:38:48
dokument Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2021 roku. 2021-06-09 10:37:04
dokument Zarządzenie Nr 63/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy- zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-06-09 10:33:38
dokument Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 10:29:08
dokument Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 10:24:29
dokument Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-09 10:19:27
dokument Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-06-09 10:00:55
dokument Zarządzenie Nr 58/21 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w miejscowości Leśniewo obręb szkoły. 2021-06-09 09:53:59
dokument Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-06-09 09:51:11
dokument Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-06-09 09:48:10
dokument Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zaopatrzeniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021. 2021-06-09 09:42:37
dokument Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2021-06-09 09:33:58
dokument Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 09:26:25
dokument Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-06-09 09:23:15
dokument Zarządzenie Nr 51/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-06-09 09:18:34
dokument Raport o stanie Gminy Puck za rok 2020 2021-06-08 12:17:22
dokument Decyzja BGG.6733.24.2021.IK z dnia 07.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działkach nr ewid. 233/23, 275 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-06-08 09:40:44
dokument INF. DODATKOWA II 2020 2021-06-07 14:51:13
dokument INF. DODATKOWA I 2020 2021-06-07 14:50:32
dokument ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU ZBIORCZO 2020 2021-06-07 14:49:19
dokument RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZBIORCZO 2020 2021-06-07 14:48:03
dokument BILANS JEDNOSTKI ZBIORCZY 2020 2021-06-07 14:47:04
dokument BILANS Z WYKONANIA 2020 2021-06-07 14:46:08
dokument BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2020 2021-06-07 14:41:02
dokument KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST 2020 2021-06-07 11:35:17
dokument ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 2020 2021-06-07 11:33:53
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2020 - woda i ścieki PDF 2021-06-07 09:26:04
dokument Wyjaśnienie 2021-06-02 12:22:15
dokument Opinia RIO 2021-06-02 12:20:48
dokument Decyzja BGG.6733.22.2021.IK z dnia 02.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: modernizacja linii napowietrznej WN 110kV relacji Żarnowiec - Władysławowo poprzez podwyższenie stanowisk słupowych, na działkach nr ewid. 685/9 obręb 23 Swarzewo oraz nr ewid. 255/14 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2021-06-02 10:23:36
dokument Decyzja BGG.6733.23.2021.IK z dnia 01.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 712, 1/44, 1/25, 720, 719, 718, 717, 716 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-06-02 07:42:56
dokument Decyzja BGG.6733.26.2021.AC z dnia 01.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 327/19, 327/20, 327/23 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-06-02 07:30:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania całości. 2021-05-31 15:48:38
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.42.2021.IK z dnia 27.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/26, 255/52, 255/54, 255/55, 255/56, 255/57, 255/58, 255/59, 255/60 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-05-31 15:08:12
dokument Informacja w związku z odwołaniem od wydanej decyzji nr BGG.6733.1.2021.AC - pismo z dnia 27.05.2021 (dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-05-31 07:45:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 664 w miejscowości Mieroszyno, Gmina Puck. 2021-05-27 16:27:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania dla przedsięwzięcia pn Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 20 MW na działkach nr 550/10, 559/6 i 558/2 obręb Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-05-27 16:25:00
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.38.2021.IK z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 167/3, 167/6 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-05-27 12:53:16
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.41.2021.IK z dnia 27.05.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku szkoły podstawowej, budowa zbiornika podziemnego przeciwpożarowego, budowa wiaty śmietnikowej, budowa placu zabaw, przebudowa i rozbudowa instalacji uzbrojenia i mediów oraz układu komunikacyjnego, na działce nr ewid. 172/4, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-05-27 12:50:50
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.40.2021.IK z dnia 27.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 355/32, 355/33, 355/39 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-05-27 12:45:44
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.39.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 390/1, 670/1, 668/1, 669/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-05-27 12:37:15
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.33.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 269/11, 427/150, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-05-27 11:36:01
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.37.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 81/3, 81/6, obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2021-05-27 11:32:42
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.35.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 128/6, 128/2, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-05-27 11:31:01
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.34.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 248/12, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 234/1, 247/3, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-05-27 11:29:11
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.36.2021.IK z dnia 26.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 128/21, 128/3, 128/40, 128/35, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-05-27 11:26:24
dokument WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ (2) 2021-05-26 12:19:19
dokument WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNE1 2021-05-26 12:14:22
dokument WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ZA ROK 2020 2021-05-25 09:33:41
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie przystani kajakowej na rzece Reda na terenie działek 1468/3, 1468/4, 1469/2, 1470/1, 150/7, 315 obręb Moście Błota. 2021-05-21 11:00:02
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w dzierżawę. 2021-05-21 08:15:29
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 2021-05-21 08:13:24
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.30.2021.AC z dnia 19.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 390/23, 390/28, 390/29, 390/30, 390/35, 390/40, 390/41, 390/42, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-05-20 09:14:38
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.31.2021.AC z dnia 19.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 19/11 i 19/14 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2021-05-20 08:57:45
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.29.2021.AC z dnia 12.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 179/7, 179/8, 179/10, 180, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-05-19 10:21:50
dokument Decyzja BGG.6733.18.2021.IK z dnia 18.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa chodnika, na działkach nr ewid. 98/10, 96/3, 97/1, 97/2, 98/1, 480 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-05-19 10:04:26
dokument Decyzja BGG.6733.15.2021.IK z dnia 18.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi wraz z realizacją odcinków kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 151/2, 142/10, 148/9 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-05-19 09:48:13
dokument Decyzja BGG.6733.25.2021.IK z dnia 13.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 34/5, 677 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-05-18 08:10:04
dokument Decyzja BGG.6733.17.2021.IK z dnia 13.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 250/7, 250/8, 250/15 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-05-18 08:07:51
dokument Decyzja BGG.6733.16.2021.IK z dnia 13.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 178/3, 471 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-05-18 08:04:30
dokument Decyzja BGG.6733.27.2021.AC z dnia 12.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 60, 198 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-05-17 10:09:24
dokument Decyzja BGG.6733.28.2021.AC z dnia 12.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 178/3, 178/33, 50/1 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-05-17 09:39:52
dokument Decyzja BGG.6733.32.2021.AC z dnia 12.05.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 272/3, 624, 623/9, 623/14 obręb 10 MIeroszyno, gmina Puck. 2021-05-17 09:27:31
dokument Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Osłoninie dz. nr 145/8. 2021-05-13 16:38:52
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym na działkach nr 24/8 i 24/1, gmina Puck. 2021-05-13 14:18:07
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 664 w miejscowości Mieroszyno, gmina Puck. 2021-05-13 09:36:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1485/1 obręb Moście Błota 2021-05-13 09:34:52
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. 2021-05-13 09:32:46
dokument Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego 2021-05-07 13:23:51
dokument Wniosek o zwrot kosztów dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka. 2021-05-07 13:11:16
dokument Wniosek o przyznanie bezpłatnego przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych w ramach systemu edukacji 2021-05-07 13:09:21
katalog Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego. 2021-05-07 12:53:20
dokument Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck - korekta 2021-05-07 11:12:00
dokument Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2021-05-07 11:09:57
dokument Samorządowy Żłobek w Starzynie - korekta 2021-05-07 11:08:15
dokument Samorządowy Żłobek w Starzynie 2021-05-07 11:03:56
dokument Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 2021-05-07 11:02:33
dokument Szkoła Podstawowa w Werblini 2021-05-07 11:01:34
dokument Szkoła Podstawowa w Połczynie 2021-05-07 11:00:45
dokument Szkoła Podstawowa w Swarzewie 2021-05-07 10:59:52
dokument Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 2021-05-07 10:58:57
dokument Szkoła Podstawowa w Strzelnie 2021-05-07 10:58:15
dokument Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie 2021-05-07 10:57:30
dokument Szkoła Podstawowa w Leśniewie 2021-05-07 10:56:23
dokument Szkoła Podstawowa w Łebczu 2021-05-07 10:55:35
dokument Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 2021-05-07 10:53:35
dokument Szkoła Podstawowa w Darzlubie 2021-05-07 10:52:54
dokument Szkoła Podstawowa w Starzynie 2021-05-07 10:50:42
dokument Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 2021-05-07 10:49:44
dokument Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie 2021-05-07 10:48:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ALT o maksymalnej mocy przyłączeniowej 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 1472/1, 1494/2, 1468/6 obręb Moście Błota 2021-05-06 10:11:29
dokument RB-27S 2021-05-04 11:48:54
dokument RB-NDS 2021-05-04 11:47:52
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Uruchomienie eksploatacji piasku ze złoża Smolno IV na działkach nr 225, 226 obręb Smolno. 2021-04-30 13:54:34
dokument Decyzja BGG.6733.14.2021.AC z dnia 30.04.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 293/18, 293/16 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-04-30 13:52:00
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 2021-04-30 13:44:13
dokument RB-34S 2021-04-30 13:42:55
dokument RB-N 2021-04-30 13:42:12
dokument RB-Z 2021-04-30 13:41:30
dokument RB-28S 2021-04-30 13:40:07
dokument Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie 2021-04-28 16:31:07
dokument Decyzja BGG.6733.9.2021.IK z dnia 23.04.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 102/8 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2021-04-28 13:16:54
dokument Decyzja BGG.6733.8.2021.IK z dnia 23.04.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 56, 57/6 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2021-04-28 13:13:03
dokument Decyzja BGG.6733.7.2021.IK z dnia 23.04.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 357, 743, 742, 741, 740 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-04-28 13:09:00
dokument Obwieszczenie BGG.6733.21.2021.IK z dnia 23.04.2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na rozbiórce elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 685/7, 822, 685/9, 564/4, 564/5, 564/6, 693/8, 819,691/5, 707/6, 707/4, 1/4, 213/1, 3, 4, 8/8, 8/3, 8/1, 11/1, 15, 18, 23, 213/7, 38/2, 427, 423/4, 72/2 72/1, 73/28, 73/24, 73/26, 73/27, 74/2, 83, 84/1, 84/3, 87/4, 94/8, 98/2, 99, 104, 106, 107/4, 108/2, 109, 393/2, 115, 118/1, 118/4, 119, 122, 123/1, 126/4, 126/2, 127/2, 127/3, 135/1, 129, 135/2, 139/2, 142/1, 152, 156, 166/6, 166/8, 166/4, 166/3, 167/1, 176, 177, 186, 187/2, 187/1, 196, 212/12, 212/13, 830, 202, 207, 208, 210/7, 210/8, 210/15, 212/16, obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 473/8, 459/4, 458/6, 457/40, 456/2, 573/14, 573/10, 573/11, 573/9, 577/2, 574/15, 574/14, 574/28, 574/19, 574/21, 574/23, 574/25, 574/27, 575, 576/4 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-04-28 13:01:08
dokument Decyzja BGG.6733.11.2021.AC z dnia 27.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 106/11, 106/33, 106/21, 106/22, 106/23, 106/24, 106/32, 106/16, 106/17, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-04-27 15:20:38
dokument RB-Z Korekta 2021-04-27 13:39:02
dokument Obwieszczenie BGG.6733.20.2021.IK z dnia 23.04.2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 212/7, 100/2, 128/2, 212/1, 136, 110/2, 212/9, 212/15, 117/2, 210/8, 212/2, 212/8, 212/13, 103/3, 114/8, 212/6, 212/14, 113/2, 120/2, 212/12, 116/2, 125/2, 212/3, 212/4, 212/5, 212/10, 212/11, 212/16 obręb 23 Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21, 574/23, 573/7, 573/8, 573/9, 574/26, 574/27, 577/1, 577/2, 575, 573/10, 573/11, 573/14, 468/3, 572/1, 574/24, 574/22, 574/20, 574/14, 574/18, 573/5, 574/15, 574/19, 574/16, 574/28, 576/3, 576/4, 473/8, 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-04-27 07:57:55
dokument Obwieszczenie BGG.6733.19.2021.IK z dnia 22.04.2021 r., w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie i przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, na działkach nr ewid. 685/7, 685/9, 822, 564/4, 564/5, 564/6, 693/8, 693/10, 819, 691/5, 639/5, 639/4, 707/6, 707/4, 1/4, 213/1, 213/2, 15, 213/7, 214/5, 213/4, 213/5, 213/6, 70, 47/2, 72/7, 73/5, 73/8, 212/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2021-04-27 07:50:34
dokument Obwieszczenie BGG.6733.26.2021.IK z dnia 22.04.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 327/19, 327/20, 327/23 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-04-23 11:46:52
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem na części działki nr 620 obręb Mieroszyno, gmina Puck. 2021-04-23 11:44:06
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.22.2021.IK z dnia 22.04.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na modernizacji linii napowietrznej WN 110kV relacji Żarnowiec - Władysławowo poprzez podwyższenie stanowisk słupowych, na działkach nr ewid. 685/9 obręb 23 Swarzewo oraz nr ewid. 255/14 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2021-04-23 11:37:36
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.24.2021.IK z dnia 22.04.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działkach nr ewid. 233/23, 275, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-04-23 11:29:40
dokument Decyzja BGG.6733.13.2021.Ac z dnia 22.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 315, 308/8, 307/1, 297/25, obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-04-23 08:16:06
dokument Decyzja BGG.6733.12.2021.AC z dnia 22.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną, na działkach nr ewid. 180/1, 167/33, obręb 12 Mrzezino i działce 389 obręb 19 Smolno gmina Puck. 2021-04-23 08:05:37
dokument Decyzja BGG.6733.2.2021.AC z dnia 20.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 176/12 i 198, obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-04-23 07:55:45
dokument Decyzja BGG.6733.1.2021.AC z dnia 19.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-04-22 16:42:07
dokument Obwieszczenie BGG.6733.18.2021.IK z dnia 21.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie chodnika, na działkach nr ewid. 98/10, 96/3, 97/1, 97/2, 98/1, 480 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-04-21 14:30:13
dokument Obwieszczenie BGG.6733.25.2021.IK z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 34/5, 677 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-04-21 08:09:05
dokument Obwieszczenie BGG.6733.23.2021.IK z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 712, 1/44, 1/25, 720, 719, 718, 717, 716 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-04-21 08:07:16
dokument Obwieszczenie BGG.6733.17.2021.IK z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 250/7, 250/8, 250/15 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-04-21 08:04:12
dokument Obwieszczenie BGG.6733.16.2021.IK z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 178/3, 471 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2021-04-21 08:01:35
dokument Obwieszczenie BGG.6733.15.2021.IK z dnia 20.04.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na przebudowie drogi wraz z realizacją odcinków kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 151/2, 142/10, 148/9 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-04-21 07:59:03
dokument Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Puck. 2021-04-20 10:17:30
dokument Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2020/2021. 2021-04-20 09:54:41
dokument Zarządzenie Nr 48/21 Wójta Gminy Puck z dnia 6 kwietnia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-04-20 09:51:57
dokument Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-04-20 09:37:33
dokument Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-04-20 09:36:44
dokument Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2021-04-20 09:35:31
dokument Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-04-20 09:32:50
dokument Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. obsługi biura Rady Gminy w referacie Organizacji i Rozwoju - 1 etat. 2021-04-20 09:29:49
dokument Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta ds. obsługi sekretariatu w referacie Organizacji i Rozwoju - 1 etat. 2021-04-20 09:27:20
dokument Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Biurze Obsługi Interesanta w Referacie Organizacji i Rozwoju - 2 etaty. 2021-04-20 09:24:06
dokument Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-04-20 09:20:47
dokument Zarządzenie Nr 39/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-04-20 09:19:44
dokument Zarządzenie Nr 38/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 marca 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-04-20 09:13:45
dokument Proponowany porządek obrad XXXII (zdalnej) sesji dnia 29.04.2021 r. 2021-04-19 12:59:01
dokument Decyzja BGG.6733.06.2021.IK z dnia 16.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr ewid. 549/3, 549/2, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-04-19 10:50:57
dokument Decyzja BGG.6733.05.2021.IK z dnia 16.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działce nr ewid. 313/7, 313/18, 315/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-04-19 10:46:46
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na Budowie elektrowni fotowoltaicznej ATL o maksymalnej mocy przyłączeniowej 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach nr 1472/1, 1494/2, 1468/6 obręb Moście Błota 2021-04-15 16:52:39
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1485/1obręb Moście Błota 2021-04-15 16:49:14
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2021-04-15 10:53:09
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 2021-04-15 10:51:16
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 1478/3 obręb Moście Błota, gmina Puck. 2021-04-14 09:45:30
dokument Decyzja BGG.6733.73.2020.AC z dnia 07.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. 2021-04-13 09:30:38
dokument Decyzja BGG.6733.67.2020.IK z dnia 08.04.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 52/26, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-04-09 12:07:31
dokument Decyzja BGG.6733.20.2020.IK z dnia 08.04.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbiórka linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa podziemnej linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1, 187/2 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-04-09 11:57:29
dokument Decyzja BGG.6733.10.2021.AC z dnia 07.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenie windy wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 312/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-04-09 09:31:29
dokument Decyzja BGG.6733.3.2021.AC z dnia 08.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/12, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-04-09 09:15:32
dokument Decyzja BGG.6733.4.2021.AC z dnia 08.04.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 171/14 i 171/22 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-04-09 09:04:09
dokument Decyzja BGG.6733.81.2020.AC z dnia 08.04.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 67/12, 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-04-08 14:35:45
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2021-04-07 12:28:27
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelistrzewie 2021-04-07 12:17:26
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Żelistrzewie 2021-04-07 12:15:10
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Przedszkole w Żelistrzewie 2021-04-07 12:14:04
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Werblini 2021-04-07 12:12:25
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Swarzewie 2021-04-07 12:11:27
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Strzelnie 2021-04-07 12:10:12
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Starzynie 2021-04-07 12:08:57
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Rekowie Górnym 2021-04-07 12:07:59
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Połczynie 2021-04-07 12:06:41
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Połchowie 2021-04-07 12:05:35
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Połchowie 2021-04-07 12:02:08
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Przedszkole w Połchowie 2021-04-07 12:00:39
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Mrzezinie 2021-04-07 11:59:33
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mieroszynie 2021-04-07 11:58:36
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Mieroszynie 2021-04-07 11:56:47
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Przedszkole w Mieroszynie 2021-04-07 11:55:39
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Łebczu 2021-04-07 11:54:22
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Leśniewie 2021-04-07 11:52:17
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Gnieżdżewie 2021-04-07 11:51:13
dokument Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa w Darzlubiu 2021-04-07 11:49:01
katalog Raport o stanie zapewnienia dostępności szkół 2021-04-07 11:47:00
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 04.02.2021 r. do dnia 24.03.2021 r. 2021-04-06 10:03:25
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr 1478/3 obręb Moście Błota. 2021-04-01 15:57:20
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620, obręb Mieroszyno. 2021-04-01 15:55:02
dokument Obwieszczenie BGG.6733.14.2021.AC z dnia 30.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 293/18 i 193/16 obręb 05 Domatówko, gmina Puck.. 2021-03-31 10:13:17
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 713/3 obręb Mieroszyno. 2021-03-31 07:34:11
dokument Obwieszczenie BGG.6733.13.2021.AC z dnia 30.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 315, 308/8, 307/1 i 297/25 obręb 22 Strzelno, gmina Puck.. 2021-03-30 12:09:26
dokument Obwieszczenie BGG.6733.11.2021.AC z dnia 29.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 106/11, 106/33, 106/21, 106/22, 106/23, 106/24, 106/32, 106/16, 106/17, 412, obręb 03 Darzlubie, gmina Puck.. 2021-03-29 15:15:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.9.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej na działce nr ewid. 102/8 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. 2021-03-29 13:11:25
dokument Obwieszczenie BGG.6733.8.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 56 i 57/6 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2021-03-26 11:48:54
dokument Obwieszczenie BGG.6733.7.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 357, 743, 742, 741, 740 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-03-26 11:19:36
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.12.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną, na działkach nr ewid. 180/1, 167/33, obręb 12 Mrzezino i działce nr 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-03-25 16:32:07
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power. 2021-03-25 09:29:32
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 354 w miejscowości Strzelno. 2021-03-25 09:27:21
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzenia i budowanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 356/4 obręb Żelistrzewo 2021-03-22 14:04:50
dokument Proponowany porządek obrad XXXI (zdalnej) sesji dnia 25.03.2021 r. 2021-03-22 10:29:30
dokument Petycja - naprawa drogi gruntowej tj. wyrównania i utwardzenia ulicy Kwiatowej w miejscowości Połczyno (bis) w gminie Puck 2021-03-19 08:12:06
dokument Decyzja BGG.6733.74.2020.AC z dnia 05.03.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 130/20, 130/16, 130/26, 131/6 i 131/2 obręb 07 Lesniewo, gmina Puck. 2021-03-15 14:57:22
dokument Obwieszczenie BGG.6733.10.2021.AC z dnia 05.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na rozbudowie budynku szkoły o pomieszczenie windy wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, na działce nr ewid. 312/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-03-12 10:30:14
dokument Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2020 rok. 2021-03-12 10:28:54
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 obręb Mieroszyno 2021-03-12 10:26:09
dokument WÓJT GMINY PUCK ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck w Celbówku, Połczynie, Rekowie Górnym 2021-03-11 11:59:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda na terenie Moście Błota. 2021-03-10 10:55:22
dokument Decyzja BGG.6733.80.2020.AC z dnia 03.03.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 272/5, 624, 623/9, 623/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-03-10 08:24:19
dokument Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-03-09 09:56:24
dokument Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-03-09 09:55:18
dokument Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021. 2021-03-09 09:53:25
dokument Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu. 2021-03-09 09:50:55
dokument Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-03-09 09:41:34
dokument Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-03-09 09:39:26
dokument Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. 2021-03-09 09:37:54
dokument Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. 2021-03-09 09:36:45
dokument Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2021-03-09 09:34:22
dokument Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w miejscowości Swarzewo ul. Polna. 2021-03-09 09:29:31
dokument Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2021. 2021-03-09 09:27:12
dokument Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Puck z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2021. 2021-03-09 09:24:37
dokument Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku. 2021-03-09 09:22:44
dokument Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. 2021-03-09 09:20:17
dokument Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Puck dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. 2021-03-09 09:15:14
dokument Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora ds. transportu do punktów szczepień osób mających problemy w samodzielnym dotarciu do takich punktów. 2021-03-09 09:12:55
dokument Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Starzynie 2021-03-09 09:10:17
dokument Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 - 2028, wyznaczenia jego koordynatora oraz określenie zasad działania zespołu oceniającego. 2021-03-09 09:08:20
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 2021-03-08 14:32:32
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620 obręb Mieroszyno gm. Puck. 2021-03-08 14:29:03
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 713/3 obręb Mieroszyno, gmina Puck. 2021-03-08 14:26:03
dokument Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:42:34
dokument Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:41:42
dokument Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:40:33
dokument Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:39:53
dokument Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:39:09
dokument Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:38:29
dokument Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:37:45
dokument Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:37:08
dokument Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:36:28
dokument Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:35:21
dokument Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:34:26
dokument Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:33:42
dokument Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:32:59
dokument Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:32:22
dokument Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:31:34
dokument Zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:30:54
dokument Zarządzenie Nr 3/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-03-08 13:28:51
dokument Zarządzenie Nr 2/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok 2021-03-08 12:13:08
dokument Zarządzenie Nr 1/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 roku. 2021-03-08 12:05:30
dokument Zarządzenie Nr 251/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do poświadczenia za zgodność z oryginałem odpisów przedstawionych przez stronę dokumentów na potrzeby prowadzonych postepowań. 2021-03-08 11:34:58
dokument Zarządzenie Nr 250/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2021-03-08 11:32:31
dokument Zarządzenie Nr 249/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie 2021-03-08 11:31:00
dokument Zarządzenie Nr 248/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Puck. 2021-03-08 11:30:29
dokument Zarządzenie Nr 247/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-03-08 11:28:22
dokument Zarządzenie Nr 246/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2021-03-08 11:27:14
dokument Zarządzenie Nr 245/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2021-03-08 11:25:48
dokument Zarządzenie Nr 244/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-03-08 11:24:01
dokument Zarządzenie Nr 243/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2021. 2021-03-08 11:21:13
dokument Obwieszczenie BGG.6733.81.2020.AC z dnia 02.03.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 67/12 i 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-03-04 16:16:04
dokument Obwieszczenie BGG.6733.4.2021.AC z dnia 01.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 171/14 i 171/22 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2021-03-04 12:32:00
dokument Proponowany porządek obrad XXX (nadzwyczajnej - zdalnej) sesji dnia 25.02.2021 r. 2021-03-03 14:06:36
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 02.01.2021 r. do dnia 03.02.2021 r. 2021-03-03 14:02:30
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowlanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na terenie działek nr 356/1 obręb Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-03-03 08:54:48
dokument Obwieszczenie BGG.6733.3.2021.AC z dnia 01.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/12, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-03-02 15:25:22
dokument Obwieszczenie BGG.6733.2.2021.AC z dnia 01.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 176/12 i 198 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-03-02 15:05:30
dokument Obwieszczenie BGG.6733.5.2021.AC z dnia 01.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 313/17, 313/18, 315/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-03-02 14:38:08
dokument RB-34S 2021-03-01 08:30:08
dokument RB-N 2021-03-01 08:29:25
dokument RB-NDS 2021-03-01 08:28:45
dokument RB-PDP 2021-03-01 08:28:07
dokument RB-ST 2021-03-01 08:27:26
dokument RB-UZ 2021-03-01 08:26:23
dokument RB-Z 2021-03-01 08:25:37
dokument RB-28S 2021-03-01 08:24:48
dokument RB-27S 2021-03-01 08:24:10
dokument Petycja do tutejszej Rady Gminy o opinię ws przeprowadzenia Referendum Ludowego 2021-02-26 10:16:05
dokument Obwieszczenie BGG.6733.6.2021.AC z dnia 22.02.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 549/3, 549/2, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-02-26 07:31:21
dokument Decyzja BGG.6733.44.2020.AC ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa oświetlenia cmentarza na fragmencie działki nr ewid. 21/1 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-02-25 14:58:02
dokument Decyzja BGG.6733.64.2020.AC z dnia 22.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa istniejącej linii napowietrznej WN-110kV (wymiana przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej) na działkach nr ewid. 455/1, 455/5, 474/9 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-02-25 11:15:19
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości na działce nr 405/1 obręb Łebcz, gmina Puck. 2021-02-25 08:28:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie oraz składowanie złomu na działce nr 406/5 obręb Łebcz gmina Puck. 2021-02-24 10:55:17
dokument Oferta pracy Nr 3/2021 na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. obsługi biura Rady Gminy - 1 etat 2021-02-22 14:36:23
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 664 w miejscowości Mieroszyno. 2021-02-22 09:38:32
dokument Oferta pracy Nr 2/2021 na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds obsługi sekretariatu - 1 etat 2021-02-19 14:44:59
dokument Oferta pracy Nr 1/2021 na wolne stanowiska urzędnicze Referenta w Biurze Obsługi Interesanta w Referacie Organizacji i Rozwoju - 2 etaty 2021-02-19 14:42:08
dokument Decyzja BGG.6733.79.2020.AC z dnia 18.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 111/11, 131, 205/8, 712/10, 205/30 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-02-19 09:57:00
dokument Decyzja BGG.6733.77.2020.AC ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 714/2, 714/8, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-02-18 14:27:27
dokument Decyzja BGG.6733.76.2020.AC z dnia 18.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 327/18, 327/20, 327/23, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-02-18 14:04:56
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej ATL o maksymalnej mocy przyłączeniowej 70 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na terenie działki nr 1472/1, 1494/2, 1468/6 Moście Błota 2021-02-18 09:31:34
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Rekowie Górnym na działkach nr 24/8 i 24/1, gmina Puck. 2021-02-17 14:57:56
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 obręb Mieroszyno gmina Puck. 2021-02-16 14:51:29
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Leśniewie w miesiącach od marca do grudnia 2020 r. 2021-02-16 08:10:39
dokument Decyzja nr BGG.6733.66.2020.AC z dnia 15.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-02-15 13:13:43
dokument Decyzja nr BGG.6733.75.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/90, 30/91, 30/92 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-02-15 12:05:30
dokument Decyzja nr BGG.6733.68.2020.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 870, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-02-11 12:31:51
dokument Decyzja nr BGG.6733.70.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 244/10, 244/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-02-11 12:07:37
dokument Decyzja BGG.6733.78.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 230, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-02-11 11:48:42
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Realizacji punktu zbierania odpadów na działce nr 323 zlokalizowanej przy ul. kaszubskiej 66 w miejscowości Strzelno. 2021-02-11 09:13:14
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie oraz składowanie złomu na działce nr 406/5 obręb Łebcz. 2021-02-11 09:09:56
dokument Decyzja BGG.6733.69.2020.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 319 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-02-11 07:58:48
dokument Decyzja BGG.6733.72.2021.Ac z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 224/32, 224/36, 224/38, 360 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-02-10 14:55:29
dokument Decyzja nr BGG.6733.71.2020.AC z dnia 10.02.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 246/2, 247/11, 188/1, 247/10 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-02-10 14:37:41
dokument Obwieszczeni BGG.6733.67.2020.AC z dnia 05.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 52/26, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-02-09 13:03:10
dokument Obwieszczenie nr BGG.6733.20.2020.AC z dnia 08.02.2021 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na: rozbiórce linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, budowie linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1, 187/2 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2021-02-09 11:12:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.1.2021.AC z dnia 05.02.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-02-08 11:45:53
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 2021-02-05 08:45:50
dokument Postanowienie BGG.6733.45.2020.KM dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach 369/13, 355/21, 355/24, 368/2 obręb Smolno 2021-02-04 16:21:18
dokument Okresowa ocena jakości wody za 2020 r, w miejscowościach Darzlubie, Mrzezino, Połczyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutówko, Starzyno. 2021-02-03 14:38:01
dokument Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Puck - dnia 4 lutego 2021 r. 2021-02-01 12:28:22
dokument Zarządzenie nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-01-29 11:16:20
dokument Obwieszczenie BGG.6733.73.2020.AC z dnia 26.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z związku z planowaną inwestycją o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. 2021-01-28 12:11:46
dokument Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku 2021-01-25 15:24:57
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji punktu zbierania odpadów na działce nr 323 zlokalizowanej przy ul. kaszubskiej 66 w miejscowości Strzelno. 2021-01-21 14:51:28
dokument Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 2021-01-21 14:49:17
dokument Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-20 09:46:10
dokument Informacja z prac Wójta za okres od dnia 26.11.2020 r. do dnia 29.12.2020 r. 2021-01-20 08:35:35
dokument Obwieszczenie BGG.6733.80.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem , na działkach nr ewid. 272/5, 624, 623/9, 623/16, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-20 07:50:34
dokument Obwieszczenie BGG.6733.79.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami , na działkach nr ewid. 111/11,131, 205/8,712/10,205/30 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-20 07:47:13
dokument Obwieszczenie BGG.6733.78.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej , na działce nr ewid. 230 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-01-20 07:44:38
dokument Zarządzenie Nr 242/20 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie. 2021-01-19 14:14:27
dokument Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Puck z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia wyboru reprezentantów pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Puck przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). 2021-01-19 14:12:36
dokument Zarządzenie Nr 240/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 14:09:19
dokument Zarządzenie Nr 239/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2021-01-19 14:07:54
dokument Zarządzenie Nr 238/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck. 2021-01-19 14:04:43
dokument Zarządzenie Nr 237/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2021-01-19 14:02:43
dokument Zarządzenie Nr 236/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2021-01-19 13:59:23
dokument Zarządzenie Nr 235/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Gminy Puck oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych. 2021-01-19 13:56:31
dokument Zarządzenie Nr 234/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-01-19 13:54:20
dokument Zarządzenie Nr 233/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini. 2021-01-19 13:51:29
dokument Zarządzenie Nr 232/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdujacym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2021-01-19 13:49:51
dokument Zarządzenie Nr 231/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 13:45:43
dokument Zarządzenie Nr 230/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zaminy planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2021-01-19 13:43:55
dokument Zarządzenie Nr 229/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zmiany bużdżetu gminy na 2020 rok 2021-01-19 13:42:25
dokument Obwieszczenie BGG.6733.77.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 714/2, 714/8 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-18 15:33:53
dokument Obwieszczenie BGG.6733.76.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 327/18, 327/20, 327/23 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2021-01-18 15:07:27
dokument Obwieszczenie BGG.6733.74.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 130/20, 130/16, 130/26, 131/6, 131/2 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-18 13:26:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.72.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 224/32, 224/36, 224/38, 360 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2021-01-18 13:24:02
dokument Obwieszczenie BGG.6733.69.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej , na działce nr ewid. 319 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-01-18 12:07:54
dokument BGG.6733.63.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 278/29, 278/45, 278/47, 278/48 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-18 12:04:43
dokument Obwieszczenie BGG.6733.71.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 246/2, 247/11, 188/1, 247/10 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2021-01-18 12:01:56
dokument Obwieszczenie BGG.6733.70.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 244/10 i 244/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2021-01-18 11:58:42
dokument Obwieszczenie BGG.6733.75.2020.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/90, 30/91, 30/92 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2021-01-18 11:53:34
dokument Obwieszczenie BGG.6733.44.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oświetlenia cmentarza na fragmencie działki nr ewid. 21/1 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2021-01-15 10:52:18
dokument Obwieszczenie BGG.6733.68.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 870 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2021-01-14 16:17:54
dokument Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Puck. 2021-01-14 14:40:04
dokument Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.4210.666.2020.MW z dnia 07.01.2021 PGW Wody Polskie- w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego- Wniosek PGNiG GAZOPROJEKT s.a.) 2021-01-14 14:31:03
dokument Obwieszczenie BGG.6733.66.2020.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji o nazwie: budowa oraz rozbiórka sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ewid. 203/1, 205/4, 205/30, 205/8, 712/10, 205/24, 205/25, 205/26, 205/27, 205/28, 205/29, 712/9, 205/33 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2021-01-14 13:26:01
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2021 roku 2021-01-14 12:16:23
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu, którego przedmiotem jest tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego 2021-01-13 12:45:23
dokument Obowiązek informacyjny i zgoda 2021-01-11 13:26:40
dokument BGG.6733.60.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 46/6, 46/5, 46/4, 46/3, 293,294,289 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2021-01-11 12:40:53
dokument BGG.6733.62.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2021-01-07 13:18:31
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości 2021-01-07 07:52:53
dokument Petycja w sprawie założenia lampy oświetleniowej w Smolnie przy ul. Kwiatowej 2021-01-05 10:30:23
dokument Wykaz ilościowy w poszczególnych sołectwach - stan na dzień 31.12.2020r. 2021-01-04 14:36:36
dokument BGG.6733.61.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2021-01-04 13:35:35
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na Budowie 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 w Mieroszynie. 2021-01-04 10:29:48
dokument Wzór oferty na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2020-12-30 09:25:57
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-12-30 09:24:55
dokument Uchwała nr XXVII/120/20 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku, w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-12-30 09:22:19
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy 2020-12-30 09:19:46
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Realizacja elektrowni słonecznej o mocy do 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 1485/1 obręb Moście Błota 2020-12-30 07:48:02
dokument Proponowany porządek obrad XXVIII sesji Rady Gminy Puck - dnia 30.12.2020 r. tryb zdalny (wideokonferencja) 2020-12-28 20:12:54
dokument Wzór sprawozdania z realizacji zadań publicznych za 2020 rok 2020-12-23 10:58:14
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. 2020-12-22 08:00:56
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.59.2020.OM z dnoa 16.12.2020- dot. rozbiórki słupa linii napowietrznej i budowy sieci elektroenergetycznej nn w Gnieżdżewie- dz 698 2020-12-21 14:04:16
dokument BGG.6733.46.2020.IK z dnia 18.12.2020 decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-12-21 08:36:09
dokument BGG.6733.54.2020.IK z dnia 18.12.20020 Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-12-21 08:02:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW na działce nr 1478/3 obręb Moście Błota. 2020-12-18 13:22:31
dokument Informacja PGW Wody Polskie GD.ZUZ.4210.635.2020.KT z dnia 11.12.2020 - dot. pozw. wodnoprawnego 2020-12-17 08:10:05
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Budowa 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzeniami budowanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 356/4 obręb Żelistrzewo. 2020-12-15 15:23:50
dokument BGG.6733.57.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-12-15 08:50:48
dokument BGG.6733.58.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-12-15 08:49:26
dokument BGG.6733.59.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-12-15 08:47:31
dokument BGG.6733.56.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-12-11 10:56:07
dokument BGG.6733.55.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 177/6, 177/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-12-11 10:53:10
dokument BGG.6733.52.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/59 i 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-12-11 10:50:19
dokument Stawki-podatku-od-nieruchomosci-na-terenie-gminy-puck-w-2021-roku 2020-12-11 10:28:05
dokument Stawki podatku rolnego i leśnego na rok 2021 2020-12-11 10:27:02
dokument BGG.6733.61.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 747/3, 747/4, 747/5, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-12-10 12:13:43
dokument BGG.6733.53.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 24/2, 24/26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-12-09 07:54:35
dokument Zarządzenie Nr 228/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-12-07 11:52:23
dokument Zarządzenie Nr 227/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-12-07 11:15:05
dokument Zarządzenie Nr 226/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2020 roku. 2020-12-07 11:12:31
dokument Zarządzenie Nr 225/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-12-07 11:09:25
dokument Zarządzenie Nr 224/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini. 2020-12-07 10:18:30
dokument Zarządzenie Nr 223/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2020-12-07 10:04:11
dokument Zarządzenie Nr 222/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w szkole na terenie Gminy Puck. 2020-12-07 10:00:43
dokument Zarządzenie Nr 221/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-12-07 09:56:57
dokument Zarządzenie Nr 220/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów przedstawionych przez stronę dokumentów na potrzeby prowadzonych postepowań. 2020-12-07 09:54:29
dokument Zarządzenie Nr 219/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2020 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2021 rok. 2020-12-07 09:47:53
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ALT II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej - usytuowanej na działkach nr 1357/1, 1468/9, 1468/10,1468/1, 1474/3,1474/2 obręb Moście Błota 2020-12-07 09:46:20
dokument Zarządzenie Nr 218/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-12-07 09:44:19
dokument Zarządzenie Nr 217/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-12-07 09:41:18
dokument Zarządzenie Nr 216/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-12-07 09:39:25
dokument BGG.6733.60.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 46/6, 46/5, 46/4, 46/3, 294, 293, 289, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-12-07 08:07:33
dokument BGG.6733.63.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 278/29, 278/45, 278/47, 278/48 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-12-07 07:58:08
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenie. 2020-12-03 13:07:17
dokument Obwieszczenia BGG.6733.64.2020.AC z dnia 02.12.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV (wymiana przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej) na działkach nr ewid. 455/1, 455/5, 474/9 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-12-02 12:33:09
dokument Obwieszczenie BGG.6733.62.2020.AC z dnia 02.12.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie drogi dojazdowej oraz kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-12-02 12:12:32
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 2020-12-01 13:00:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie działek nr 740 i 742 obręb Mieroszyno. 2020-12-01 10:23:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej ALT I o maksymalnej mocy 28MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr 1472/1 w miejscowości Mości Błota. 2020-12-01 10:21:41
dokument Informacja z prac Wójta za okres od dnia 29.10.2020 r. do dnia 25.11.2020 r. 2020-11-30 13:45:10
dokument Postanowienie BGG.6733.36.2020.KM o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji CP 2020-11-30 09:36:02
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.47.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:49:42
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.48.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:43:59
dokument Postanowienie o sprostowaniu omyłki pisarskiej nr BGG.6733.49.2019.KM (dot. budowa gazociągu dystrybucyjnego relacji Kosakowo- Władysławowo) z dnia 26.11.2020 2020-11-27 10:42:52
dokument BGG.6733.51.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 349/4, 349/3, 350, 345/1, 344/5, 351/1, 276, 425, 342/15 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-11-26 16:12:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 713/3 obręb Mieroszyno. 2020-11-25 09:02:44
dokument Proponowany porządek obrad XXVII sesji Rady Gminy Puck - dnia 26.11.2020 r. tryb zdalny (wideokonferencja) 2020-11-24 11:11:21
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zbieranie oraz składowanie złomu na działce nr 406/5 obręb Łebcz. 2020-11-23 13:03:42
dokument BGG.6733.58.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 124/6, 163 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-11-18 14:37:50
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo 2020-11-18 13:03:48
dokument Oświadczenie majątkowe LIDIA CEYNOWA-KRAWCZYK - za 2019 rok - korekta 2020-11-17 14:40:54
dokument Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 29.10.2020 rok 2020-11-17 14:34:11
dokument BGG.6733.59.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 863/12, 863/15, 549/1 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-11-17 13:38:53
dokument BGG.6733.57.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 178/3, 178/9 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-11-16 12:15:38
dokument BGG.6733.55.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 168, 177/6, 177/8 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-11-16 12:12:37
dokument BGG.6733.56.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 528, 409/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-11-16 12:09:51
dokument BGG.6733.53.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 24/2 i 24/26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-11-13 11:39:11
dokument BGG.6733.54.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii napowietrznych nn-0,4kV oraz rozbiórka linii napowietrznych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn i linii kablowych niskiego napięcia 0,4kV na działkach nr ewid. 113, 118, 298/3, 298/4, 298/5 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-11-13 11:32:44
dokument Proponowany porządek obrad XXVI sesji Rady Gminy Puck z dnia 29 października 2020 r. (tryb zdalny - online) 2020-11-13 11:02:43
dokument Informacja z prac Wójta za okres od dnia 27.08.2020 r. do dnia 28.10.2020 r. 2020-11-13 10:55:41
dokument Zarządzenie Nr 215/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 - 2028. 2020-11-13 10:50:07
dokument Zarządzenie Nr 214/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności. 2020-11-13 10:46:36
dokument Zarządzenie Nr 213/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:41:22
dokument Zarządzenie Nr 212/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:40:13
dokument Zarządzenie Nr 211/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:39:09
dokument Zarządzenie Nr 210/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:38:06
dokument Zarządzenie Nr 209/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:36:48
dokument Zarządzenie Nr 208/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:34:18
dokument Zarządzenie Nr 207/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:32:31
dokument Zarządzenie Nr 206/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:31:26
dokument Zarządzenie Nr 205/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:30:04
dokument Zarządzenie Nr 204/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-11-13 10:27:45
dokument Zarządzenie Nr 203/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Gminy Puck na sfinansowanie wykonania testów na COVID-19 wśród pracowników Urzędu Gminy Puck. 2020-11-13 10:25:18
dokument Zarządzenie Nr 202/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad organizacji systemu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Puck 2020-11-13 10:22:20
dokument Zarządzenie Nr 201/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Polityce Ochrony Danych Osobowych. 2020-11-13 10:19:46
dokument Zarządzenie Nr 200/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie wdrożenia w Urzędzie Gminy Puck procedury postępowania w celu zmniejszenia ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 2020-11-13 10:17:57
dokument Zarządzenie Nr 199/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck. 2020-11-13 10:11:50
dokument Zarządzenie Nr 198/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-11-13 10:09:18
dokument Zarządzenie Nr 197/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 10:08:40
dokument Zarządzenie Nr 196/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-11-13 10:07:46
dokument Zarządzenie Nr 195/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-11-13 10:06:44
dokument Zarządzenie Nr 194/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-11-13 10:04:11
dokument Zarządzenie Nr 193/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini 2020-11-13 09:44:11
dokument Zarządzenie Nr 192/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Dzkoły Podstawowej w Werblini. 2020-11-13 09:41:14
dokument Zarządzenie Nr 191/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 2020-11-13 09:36:31
dokument Zarządzenie Nr 190/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2020-11-13 09:30:58
dokument Zarządzenie Nr 189/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 09:24:45
dokument Zarządzenie Nr 188/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-11-13 09:19:44
dokument Zarządzenie Nr 187/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zminy budżetu gminy na 2020 rok. 2020-11-13 09:15:15
dokument Oświadczenie majątkowe MARIA MACIEJEWSKA - za 2019 rok 2020-11-10 12:57:48
dokument Oświadczenie majątkowe Katarzyna Rudecka za 2019 rok 2020-11-10 12:49:04
dokument Oświadczenie majątkowe KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK za 2019 rok 2020-11-10 12:40:13
dokument Oświadczenie majątkowe HANNA MOZOLEWSKA - za 2019 rok 2020-11-10 11:55:20
dokument Oświadczenie majątkowe JUSTYNA MAZUR - za 2019 rok 2020-11-10 11:50:42
dokument Oświadczenie majątkowe KATARZYNA MACIEJEWSKA - za 2019 rok 2020-11-10 11:19:24
dokument Oświadczenie majątkowe URSZULA ŁEPKOWSKA - za 2019 rok 2020-11-10 11:11:47
dokument Oświadczenie majątkowe DOROTA BUDNIK - za 2019 rok 2020-11-10 10:46:11
dokument Oświadczenie majątkowe ZYGMUNT BORKOWSKI - za 2019 rok 2020-11-10 10:42:40
dokument Oświadczenie majątkowe LIDIA CEYNOWA-KRAWCZYK - za 2019 rok 2020-11-10 10:38:20
dokument Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 2019 rok 2020-11-10 10:32:47
dokument Oświadczenie majątkowe GRAŻYNA WOLF - za 2019 rok 2020-11-10 10:27:19
dokument BGG.6733.52.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr ewid. 255/59 i 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-11-10 08:17:35
dokument BGG.6733.51.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 349/4, 349/3, 350, 345/1, 344/5, 351/1, 276, 425, 342/15 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-11-10 07:42:04
dokument Oświadczenie majątkowe BOŻENA KORTH - za 2019 rok 2020-11-09 14:43:02
dokument Oświadczenie majątkowe BEATA MIECZKOWSKA - za 2019 rok /korekta/ 2020-11-09 14:17:59
dokument Oświadczenie majątkowe BEATA MIECZKOWSKA - za 2019 rok 2020-11-09 14:01:57
dokument Oświadczenie majątkowe MARIUSZ MISCHKOWSKI - za 2019 rok 2020-11-09 13:46:53
dokument Oświadczenie majątkowe SŁAWOMIR STROMSKI - za 2019 rok 2020-11-09 12:59:53
dokument Oświadczenie majątkowe ARTUR SURMAJ - za 2019 rok 2020-11-09 12:56:19
dokument Oświadczenie majątkowe JACEK STASIERSKI - za 2019 rok 2020-11-09 12:53:02
dokument Oświadczenie majątkowe JOLANTA BIESZKE - za 2019 rok 2020-11-09 12:48:15
dokument Oświadczenie majątkowe MAŁGORZATA PARYLAK - za 2019 rok 2020-11-09 12:43:43
dokument Oświadczenie majątkowe MAŁGORZATA PARYLAK - WRZESIEŃ 2019 rok 2020-11-09 12:41:03
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA CYBULA - WRZESIEŃ 2020 rok 2020-11-09 12:35:11
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA CYBULA - SIERPIEŃ 2020 rok 2020-11-09 12:31:43
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA CYBULA - za 2019 rok 2020-11-09 12:28:33
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego nr WI-III.746.1.48.2020.AM dot. budowy urządzeń i instalacji Ship-Shore-Ship Buffer - system radiokomunikacyjny - radiowa stacja odbiorcza, na terenie kompleksu wojskowego 8636 Rzucewo, na działce ewidencyjnej nr 481 obręb 0013 Osłonino w gminie Puck, na terenie zamkniętym. 2020-11-09 07:54:26
dokument BGG.6733.46.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączami oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działkach nr ewid. 409, 383/7, 418, 313/5, 313/6, 290/19 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-11-05 15:46:00
dokument BGG.6733.50.2020.AC -Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 293/9, 293/15, 293/18, 298 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-11-05 13:39:38
dokument BGG.6733.49.2020.AC- Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 305, 25/13, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-11-05 13:21:42
dokument BGG.6733.47.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 266/16, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-11-05 11:42:30
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2019 rok Styn Adam - KOREKTA 2020-11-04 13:08:13
dokument Petycja w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej Łebcz osiedle "Dana" 2020-11-04 11:55:56
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo. 2020-11-02 15:17:58
dokument RB-27S 2020-10-30 13:21:27
dokument RB-28S 2020-10-30 13:20:49
dokument RB-34S 2020-10-30 13:20:01
dokument RB-N 2020-10-30 13:19:05
dokument RB-Z 2020-10-30 13:18:24
dokument RB-NDS 2020-10-30 13:17:30
dokument BGG.6733.45.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączamim, na działkach nr ewid. 369/13, 355/21, 355/24 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-10-29 16:46:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych na terenie działki nr 421/14 obręb Łebcz, gmina Puck. 2020-10-27 15:06:15
dokument BGG.6733.48.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 246 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-10-26 15:09:15
dokument BGG.6733.42.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 298, 293/9, 293/12 i 293/18 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-10-26 14:47:50
dokument BGG.6733.37.1.2018.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej, końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-10-22 16:55:49
dokument Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck. 2020-10-22 10:49:40
dokument BGG.6733.43.2020.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 122/8 i 122/4 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-10-21 14:08:01
dokument Zarządzenie Nr 186/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych fla Gminy Puck na rok 2020. 2020-10-20 14:14:36
dokument Zarządzenie Nr 185/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-10-20 14:11:51
dokument Zarządzenie Nr 184/20 Wójta Gminy Puck z dnia 8 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych w występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-10-20 14:10:35
dokument Zarządzenie Nr 183/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-10-20 14:08:15
dokument Zarządzenie Nr 182/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-10-20 14:06:39
dokument Zarządzenie Nr 181/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-20 13:45:20
dokument Zarządzenie Nr 180/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-20 13:44:28
dokument Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-20 13:42:54
dokument Zarządzenie Nr 178/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności. 2020-10-20 13:41:36
dokument Zarządzenie Nr 177/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-20 13:40:08
dokument Zarządzenie Nr 176/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-20 13:37:13
dokument Zarządzenie Nr 175/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-20 13:36:10
dokument Zarządzenie Nr 174/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Puck. 2020-10-20 13:34:45
dokument Zarządzenie Nr 173/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2020 roku w sprawie powołania komisji do opróżniania wrzutu monet z szaletu gminnego przy ścieżce rowerowej w Radoszewie. 2020-10-20 13:32:11
dokument BGG.6733.39.2018.IK Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., na działce nr ewid. 201/13 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-10-19 15:19:16
dokument Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych 2020-10-15 16:29:07
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-10-15 15:17:31
dokument Pełnomocnictwo dot. meldunków 2020-10-13 13:15:26
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy dworca kolejowego Mrzezino, na działce nr 183/2 obręb Mrzezino, gmina Puck, na kolejowym terenie zamkniętym. 2020-10-12 09:07:36
dokument PROJEKT uchwały Rady Gminy Puck w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-10-12 09:07:30
dokument Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Puck w 2019 r. 2020-10-09 13:55:53
dokument BGG.6733.50.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.293/9, 293/15, 293/18 i 298 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-10-08 16:13:15
dokument BGG.6733.49.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid.305, 25/13, 25/8, obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-10-08 15:50:50
dokument BGG.6733.47.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 266/16, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 266/7, 266/8, 266/9, 266/10, 266/11, 266/12, 266/13, 266/14 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-10-08 09:32:38
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. budowy urządzeń i instalacji Ship-Shore-Ship Buffer - system radiokomunikacyjny - radiowa stacja odbiorcza, na terenie kompleksu wojskowego 8636 Rzucewo, na działce ewidencyjnej nr 481 obręb 0013 Osłonino w gminie Puck, na terenie zamkniętym. 2020-10-07 14:25:18
dokument BGG.6733.38.2020.AC Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 260/16, 258/14, 258/9, 258/10, 258/11, 258/12 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-10-06 14:46:13
dokument Zarządzenie Nr 172/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck w roku szkolnym 2020/2021. 2020-10-06 14:02:20
dokument Zarządzenie Nr 171/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. 2020-10-06 13:59:38
dokument Zarządzenie Nr 170/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 13:57:19
dokument Zarządzenie Nr 169/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puck 2020-10-06 13:55:45
dokument Zarządzenie Nr 168/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 września 2020 roku w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Puck. 2020-10-06 12:45:24
dokument Zarządzenie Nr 167/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 12:43:19
dokument Zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-06 12:31:28
dokument Zarządzenie Nr 165/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-06 12:29:10
dokument Zarządzenie Nr 164/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2021 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2020-10-06 12:27:13
dokument Zarządzenie Nr 163/20 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych". 2020-10-06 12:22:43
dokument Zarządzenie Nr 162/20 Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Referent ds. obsługi sekretariatu". 2020-10-06 12:19:43
dokument Zarządzenie Nr 161/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:17:23
dokument Zarządzenie Nr 160/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 160/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:15:56
dokument Zarządzenie Nr 159/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:14:22
dokument Zarządzenie Nr 158/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:12:49
dokument Zarządzenie Nr 157/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:10:51
dokument Zarządzenie Nr 156/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:09:43
dokument Zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności. 2020-10-06 12:07:44
dokument Zarządzenie Nr 154/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Puck. 2020-10-06 11:56:07
dokument Zarządzenie Nr 153/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 11:53:40
dokument Zarządzenie Nr 152/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-10-06 11:52:25
dokument Zarządzenie Nr 151/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-10-06 11:49:54
dokument Zarządzenie Nr 150/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-10-06 11:48:18
dokument Zarządzenie nr 182/20 Wójta Gminy Puck w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy gminy Puck na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-10-06 10:43:31
dokument BGG.6733.48.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 246 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-10-05 12:19:11
dokument BGG.6733.45.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 369/13, 355/21, 355/24 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-10-05 11:35:23
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw płynnych na terenie działki nr 421/14 obręb Łebcz,gm. Puck 2020-10-01 10:26:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej ATL II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na terenie Moście Błota. 2020-09-30 10:31:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 44 obręb Darzlubie, gmina Puck 2020-09-23 10:01:54
dokument Proponowany porządek obrad XXV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 22 września 2020 r. 2020-09-21 12:33:32
dokument Proponowany porzadek obrad XXIV sesji Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 r 2020-09-21 12:31:28
dokument Proponowany porzadek obrad XXIII sesji Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 r 2020-09-21 12:26:28
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dot. przebudowy dworca kolejowego Swarzewo, na terenie działki nr 400 obręb 0023 Swarzewo, na kolejowym terenie zamkniętym. 2020-09-17 15:54:29
dokument BGG.6733.41.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami , na działkach nr ewid. 615/33, 615/85, 615/91, 615/92 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-09-17 09:44:59
dokument BGG.6733.40.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 225/6, 225/16, 225/17 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-09-17 09:26:29
dokument BGG.6733.37.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 66/18, 66/21, 66/4 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-15 08:33:38
dokument BGG.6733.39.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 287/6, 287/8, 311, 270/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-09-15 08:12:54
dokument BGG.6733.43.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 122/8 i 122/4 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-09-14 12:57:18
dokument BGG.6733.42.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 298, 293/9, 293/18 i 293/12 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-09-14 12:53:18
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania Stowarzyszenia Dar Serca z Darzlubia 2020-09-11 12:19:54
dokument Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Eksploatacja piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620 obręb Mieroszyno 2020-09-10 16:26:55
dokument Zarządzenie Nr 149/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2020-09-09 10:37:40
dokument Zarządzenie Nr 148/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-09-09 10:33:29
dokument Zarządzenie Nr 147/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-09-09 10:08:58
dokument Zarządzenie Nr 146/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2020-09-09 10:06:40
dokument Zarządzenie Nr 145/20 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej". 2020-09-09 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 144/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:59:07
dokument Zarządzenie Nr 143/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-09-09 09:57:51
dokument Zarządzenie Nr 142/20 Wójta Gminy Puck z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:56:20
dokument Zarządzenie Nr 141/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck. 2020-09-09 09:54:50
dokument Zarządzenie Nr 140/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:52:35
dokument Zarządzenie Nr 139/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:50:50
dokument Zarządzenie Nr 138/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:49:19
dokument Zarządzenie Nr 137/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 2020-09-09 09:47:18
dokument Zarządzenie Nr 136/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2020 roku 2020-09-09 09:45:58
dokument Zarządzenie Nr 135/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie: Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo. 2020-09-09 09:43:21
dokument Zarządzenie Nr 134/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2020-09-09 09:40:01
dokument Zarządzenie Nr 133/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:35:43
dokument Zarządzenie Nr 132/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-09-09 09:34:35
dokument Zarządzenie Nr 131/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-09-09 09:33:20
dokument Zarządzenie Nr 130/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-09-09 09:30:47
dokument HARMONOGRAM - wystawka wrzesień 2020 2020-09-07 11:12:56
dokument OGŁOSZENIE wystawka - wrzesień 2020 2020-09-07 11:10:32
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa punktu zbierania złomu metali żelaznych i kolorowych oraz przetwarzania niektórych rodzajów odpadów na części działki nr 27/97 obręb Rekowo Górne 2020-09-04 11:58:01
dokument BGG.6733.35.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 124/47, 124/50 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-09-02 14:43:48
dokument BGG.6733.32.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 361, 778/27, 778/29 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-02 14:42:26
dokument BGG.6733.33.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z przyłączami, na działkach nr ewid. 167, 168, 170, 173, 210 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-09-02 14:39:55
dokument BGG.6733.36.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 197/3, 196/6, 197/5, 197/9 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-09-02 14:32:07
dokument Informacja Wójta za okres od dnia 09.07.2020 do 26.08.2020 r. 2020-09-01 07:54:41
dokument GD.ZUZ.3.4210.304.2020.MW. Obwieszczenie Dyrektora Pańswowego Gospodartwa Wodnego Wody Polskie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego odbudowy urządzeń melioracji wodnych rowów zlokalizowanych w obrębie Mosty gm. Kosakowo, Moście Błota gm. Kosakowo, Mrzezino,Połczyno, Zdrada, Darżlubie, Werblinia, Gnieżdżewo, Łebcz g. Puck oraz drenowań zlokalizowanych w obrębie Brudzewo gm. Puck w ramach realizowanego zadania " Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck". 2020-08-28 09:27:54
dokument Obwieszczenie o wydanym postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla inwestycji polegającej na Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej ATL o maksymalnej mocy przyłączeniowej 26 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działce nr 1472/14 obręb Moście Błota 2020-08-28 08:35:32
dokument BGG.6733.34.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 389/27, 615/4 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-08-27 16:05:09
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o macy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 44 obręb Darzlubie gmina Puck 2020-08-25 08:23:55
dokument Informacja z prac Wójta za okres od dnia 28 maja do dnia 8 lipca 2020 r. 2020-08-18 13:20:59
dokument BGG.6733.37.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 66/18,66/21,66/4 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-18 08:35:41
dokument BGG.6733.41.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączami, na działkach nr ewid. 615/33,615/85,615/91,615/92 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-08-18 08:20:09
dokument BGG.6733.40.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 225/6,225/16,225/17 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-08-18 08:15:59
dokument BGG.6733.39.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 287/6, 287/8, 311, 270/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-08-13 16:44:56
dokument BGG.6733.38.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 260/16, 258/14, 258/9, 258/10, 258/11, 258/12 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-08-13 16:14:51
dokument Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski w Gdańsku - dokument stracił ważność 2020-08-13 11:54:56
dokument wzór uproszczonego sprawozdania 2020-08-13 11:51:57
dokument Wzór uproszczonej oferty 2020-08-13 11:51:14
katalog Realizacja zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - MAŁE GRANTY 2020-08-13 11:47:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno-Łebcz-Swarzewo. 2020-08-12 14:28:09
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620, obręb Mieroszyno. 2020-08-12 14:26:24
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej ATL I o maksymalnej mocy przyłączeniowej 26 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej położonego na dz. nr 1472/1 obręb Moście Błota 2020-08-12 14:24:23
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji piasku ze złoża SMOLNO obręb Smolno na części dz. nr 221 i 222 obręb Smolno 2020-08-12 14:21:16
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzucewie i Strzelnie. 2020-08-11 10:22:05
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. 2020-08-11 10:18:06
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-08-06 09:55:37
dokument BGG.6733.33.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 167, 168, 170, 173, 210 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-04 08:51:22
dokument BGG.6733.39.2018.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., na działce nr ewid. 201/13 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-08-04 07:49:59
dokument BGG.6733.32.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 361,778/27, 778/29 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-08-03 12:29:26
dokument BGG.6733.36.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 197/3, 196/6, 197/5, 197/9 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-07-29 12:27:42
dokument RB-34S 2020-07-29 08:20:57
dokument RB-Z 2020-07-29 08:20:16
dokument RB-N 2020-07-29 08:17:35
dokument RB-NDS 2020-07-29 08:16:41
dokument RB-28S 2020-07-29 08:16:01
dokument RB-27S 2020-07-29 08:15:13
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie punktu zbierania złomu metali żelaznych i kolorowych oraz przetwarzania niektórych rodzajów odpadów, na części działki nr 27/97 obręb Rekowo Górne, gmina Puck. 2020-07-28 15:02:02
dokument BGG.6733.35.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 124/47 i 124/50 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-07-28 12:38:55
dokument BGG.6733.34.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ewid. 389/27, 615/4 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-07-28 11:29:57
dokument BGG.6733.29.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 19,17/22,17/24,17/25 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-07-28 11:07:15
dokument BGG.6733.31.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 64/4, 64/9, 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-07-28 10:10:17
dokument BGG.6733.30.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 28,150/9,150/2,150/3,150/4,150/5,150/7,148/1,149/1 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-07-28 09:38:06
dokument Obwieszczenie w sprawie przedstawienia wyjaśnień i innych odniesień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie 2020-07-24 12:04:03
dokument BGG.6733.27.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 30/9,30/8,30/14,30/18 i 30/19 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2020-07-22 14:59:03
dokument BGG.6733.24.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5, 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-07-22 14:17:25
dokument Zarządzenie Nr 129/20 Wójta Gminy Puck z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatudnionej w formie umowy-zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-07-22 12:05:27
dokument Zarządzenie Nr 128/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-07-22 12:02:58
dokument Zarządzenie Nr 127/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-07-22 12:00:25
dokument Zarządzenie Nr 126/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-07-22 11:59:04
dokument Zarządzenie Nr 125/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie gminy na 2020 rok. 2020-07-22 11:57:34
dokument Zarządzenie Nr 124/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 2020-07-22 11:56:06
dokument Zarządzenie Nr 123/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2020" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". 2020-07-22 11:54:04
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w/g miejscowości. Stan na 30.06.2020r. 2020-07-20 10:05:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zamiany. 2020-07-16 11:09:18
dokument BGG.6733.23.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm, na działkach nr ewid. 17/1, 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-07-15 08:12:39
dokument BGG.6733.25.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 144/26 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-07-13 13:18:09
dokument BGG.6733.49.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-07-13 08:00:10
dokument BGG.6733.48.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-07-13 07:56:41
dokument BGG.6733.47.2019.KM - Postanowienie o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej decyzji ustalajacej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 129/3, 123/1, 123/2, 121 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-07-13 07:52:39
dokument SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W STARZYNIE 2020-07-10 11:48:15
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W WERBLINI 2020-07-10 11:45:35
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELNIE 2020-07-10 11:44:52
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W STARZYNIE 2020-07-10 11:44:11
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W REKOWIE GÓRNYM 2020-07-10 11:43:38
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W POŁCZYNIE 2020-07-10 11:42:58
dokument ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W POŁCHOWIE 2020-07-10 11:34:11
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W MRZEZINIE 2020-07-10 11:33:08
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU 2020-07-10 11:32:25
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNIEWIE 2020-07-10 11:31:55
dokument ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŻELISTRZEWIE 2020-07-10 11:31:15
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W DARZLUBIU 2020-07-10 11:30:09
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEŻDŻEWIE 2020-07-10 11:25:09
dokument ZESPÓŁ OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE PUCK 2020-07-10 10:51:44
dokument SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELNIE 2020-07-10 10:50:36
dokument ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W MIEROSZYNIE 2020-07-10 10:49:43
dokument wyniki badań wód Zatoki Puckiej 29.06.2020 2020-07-09 08:46:43
dokument WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ ŁĄCZNIE 500 ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN UMORZENIA ZA ROK 2019 2020-07-08 11:54:04
dokument Uchwała Nr XII/94/19 Rady Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Puck. 2020-07-03 09:23:17
dokument Oświadczenie majątkowe za 2019 rok 2020-07-03 09:14:39
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji piasku ze złoża SMOLNO na części dz. nr 221 i 22 obręb Smolno." 2020-07-03 08:21:03
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 44 obręb Darzlubie, gmina Puck. 2020-07-03 08:18:43
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Styn Adama 2020-07-03 08:10:10
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Styn Adama 2020-07-03 08:08:25
katalog Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady za rok 2019 2020-07-03 08:07:03
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łebczu, stanowiących własność gminy Puck. 2020-07-02 11:51:21
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzucewie, stanowiących własność gminy Puck. 2020-07-02 11:49:22
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-07-02 11:36:27
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa istniejącej stacji paliw płynnych, na terenie dz. nr 421/14 obręb Łebcz, gmina Puck." 2020-07-01 08:05:32
dokument BGG.6733.24.2020.AC Informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5 i 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-06-30 15:35:43
dokument BGG.6733.28.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa czterech obudów studni głębinowych istniejących nr 11 i 12 i projektowanych nr 14 i 15 wraz z armaturą oraz wykonanie otworów studziennych nr 14 i 15, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-06-30 14:58:06
dokument BGG.6733.30.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr ewid. 28, 150/9, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/7, 148/1, 149/1 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2020-06-29 11:56:30
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania - ponowne głosowanie 2020-06-29 10:18:07
dokument Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - ponowne głosowanie 2020-06-29 09:36:02
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rewitalizacja punktu zbierania odpadów na działce nr 323 zlokalizowanej przy ul. Kaszubskiej 66 w miejscowości Strzelno 2020-06-26 12:36:59
dokument Zarządzenie Nr 122/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck do realizacji programu "Maluch+" 2020 (moduł 2 Gminy). 2020-06-26 11:59:00
dokument Zarządzenie Nr 121/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:55:54
dokument Zarządzenie Nr 120/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:54:26
dokument Zarządzenie Nr 119/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 11:32:47
dokument Zarządzenie Nr 118/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok. 2020-06-26 11:31:09
dokument Zarządzenie Nr 117/20 Wójta Gminy Puck z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie 2020-06-26 11:11:10
dokument Zarządzenie Nr 116/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2020-06-26 11:08:56
dokument Zarządzenie Nr 115/20 Wójta Gminy Puck z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-06-26 11:07:39
dokument BGG.6733.31.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 64/4, 64/9 i 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-06-26 11:07:25
dokument Zarządzenie Nr 114/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Puck 2020-06-26 11:05:54
dokument BGG.6733.29.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 19, 17/22, 17/24 i 17/25 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-06-26 10:46:00
dokument Zarządzenie Nr 113/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Knkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gmina Puck. 2020-06-26 10:36:03
dokument Zarządzenie Nr 112/20 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS CoV-2. 2020-06-26 10:34:08
dokument Zarządzenie Nr 111/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:18:09
dokument Zarządzenie Nr 110/20 Wójta Gminy Puck z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-06-26 10:06:42
dokument Zarządzenie Nr 109/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:01:38
dokument Zarządzenie Nr 108/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 10:00:07
dokument Zarządzenie Nr 107/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-06-26 09:58:38
dokument Zarządzenie Nr 106/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-06-26 09:55:52
dokument Zarządzenie Nr 105/20 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie zapewnienia okularów lub soczewek kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 2020-06-26 09:36:56
dokument BGG.6733.21.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa słupów elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, na działkach nr ewid. 561/26, 563/7, 564/48, 563/5, 561/28, 563/20, 563/24, 564/51, 563/19, 563/18, 563/22, 563/23, 564/52, 561/4, 561/1, 563/21, 564/55, 564/54 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-06-25 08:01:56
dokument BGG.6733.27.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 30/9, 30/8, 30/14, 30/18 i 30/19 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2020-06-19 08:32:35
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwa 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2020-06-19 07:42:20
dokument BGG.6733.24.2020.AC Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 224/12, 224/5 i 221/2 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2020-06-18 14:00:52
dokument Bilans 2019 2020-06-18 11:46:29
dokument Bilans jednostki budżetowej.pdf 2020-06-18 11:43:15
dokument ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 2019 PDF 2020-06-18 11:16:48
dokument KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST 2019 PDF 2020-06-18 11:14:17
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono umorzeń w 2019 roku - opłata za wodę i ścieki PDF 2020-06-18 11:05:53
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2019 - woda i ścieki PDF 2020-06-18 11:04:35
dokument RAPORT O STANIE GMINY PUCK ZA ROK 2019 2020-06-17 11:28:43
dokument BGG.6733.23.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm, na działkach nr ewid. 17/1 i 161 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2020-06-15 10:38:25
dokument BGG.6733.25.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia DN 63 mm wraz z przyłączem, na działce nr ewid. 144/26,obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-06-12 10:24:16
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Ellwart Jan 2020-06-10 13:30:00
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Selonke Marcin 2020-06-10 13:29:10
katalog Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczących Rady za rok 2019 2020-06-10 13:28:02
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Białk Józef 2020-06-10 13:13:51
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Bradtke Waldemar 2020-06-10 13:13:10
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Burchacka-Klimczuk Katarzyna 2020-06-10 13:12:19
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Dettlaff Arkadiusz 2020-06-10 13:11:27
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Ellwart Jan 2020-06-10 13:09:55
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Głowienka Jan 2020-06-10 13:09:05
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Grandicki Przemysław 2020-06-10 13:08:08
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Groenwald Zbigniew 2020-06-10 13:07:01
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Hallmann Aleksandra 2020-06-10 13:05:54
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Idkowiak Sławomir 2020-06-10 13:05:00
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Korthals Łukasz 2020-06-10 13:04:21
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Kunc Henryk 2020-06-10 13:03:11
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Musiłkowski Józef 2020-06-10 13:02:01
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Myślisz Wojciech 2020-06-10 13:00:22
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Nikrant Marcin 2020-06-10 12:59:15
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Pieper Florian 2020-06-10 12:57:27
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Pliński Eugeniusz 2020-06-10 12:56:29
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Selonke Marcin 2020-06-10 12:55:28
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Sikora Marcin 2020-06-10 12:54:04
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2019 Wegner Monika 2020-06-10 12:52:16
katalog Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 2020-06-10 12:50:31
dokument Sprawozdanie Wójta za okres do 27 maja 2020 2020-06-10 10:45:02
dokument Informacja Wójta o przetargach za okres od lutego do 30 kwietnia 2020 r. 2020-06-10 10:42:56
dokument BGG.6733.28.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa czterech obudów studni głębinowych istniejących nr 11 i 12 i projektowanych nr 14 i 15 wraz z armaturą oraz wykonanie otworów studziennych nr 14 i 15, na działce nr ewid. 411/1,obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-06-09 08:15:17
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 2020-06-04 12:35:07
dokument Petycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 2020-06-04 11:47:49
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Połczyno, Sławutówko, Rekowo Górne, Brudzewo, Leśniewo, RAdoszewo 2020-06-04 07:41:12
dokument BGG.6733.22.2020.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 3/7, 274/7 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-06-02 10:28:52
dokument Obowiązek informacyjny przy zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych 2020-06-01 13:31:28
dokument BGG.6733.50.1.2018.KM Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGG.6733.50.1.2018.KG z dnia 14.10.2019r. dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12 ? obręb 23 Swarzewo. 2020-06-01 12:58:26
dokument Opinia RIO 2020-05-29 12:55:43
dokument Wyjaśnienie 2020-05-29 12:53:55
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu wierceń w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości wiekszej niż 100 m oraz wykonaniu urządzeń do poboru wody dla projektowanych otworów nr 14 i 15 oraz istniejących otworów nr 11 i 12 na terenie ujęcia wód podziemnych Władysławowo-Cetniewo tj. na działce nr 411/1 obręb Strzelno stanowiącej własność MPWiK EKOWIK Sp. z o.o., znajdujących się w odległości mniejszej niż 500 m od sąsiednich studni ujmujących tą samą warstwę wodonośną." 2020-05-28 08:04:38
dokument Zarządzenie Nr 235/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany zasad prowadzenia i procedur kontroli zarządczej. 2020-05-25 10:02:59
dokument Zarządzenie Nr 234/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 2020-05-25 10:01:46
dokument Proponowany porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Puck - dnia 28.05.2020 r. tyb zdalny (online) 2020-05-25 09:54:00
dokument Proponowany porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Puck - dnia 30 kwietnia 2020 r. w trybie zdalnym (online) 2020-05-25 09:50:30
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa punktu zbierania złomu metali żelaznych i kolorowych oraz przetwarzania niektórych rodzajów odpadów, na części dz. nr 27/97 obręb Rekowo Górne, gmina Puck." 2020-05-22 08:46:19
dokument RB-Z 2020-05-21 13:31:59
dokument RB-N 2020-05-21 13:31:18
dokument RB-34S 2020-05-21 13:30:36
dokument RB-NDS 2020-05-21 13:29:51
dokument RB-28S 2020-05-21 13:28:58
dokument RB-27S 2020-05-21 13:27:42
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 2020-05-21 09:17:21
dokument BGG.6733.01.2020.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej popełnionej w Decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-05-15 07:44:35
dokument Zarządzenie Nr 104/20 Wójta Gminy Puck z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mieroszynie. 2020-05-14 08:51:31
dokument Zarządzenie Nr 103/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie. 2020-05-14 08:49:05
dokument Zarządzenie Nr 102/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-05-14 08:47:28
dokument Zarządzenie Nr 101/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-05-14 08:16:19
dokument Zarządzenie Nr 100/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-05-14 08:13:59
dokument Zarządzenie Nr 99/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:11:06
dokument Zarządzenie Nr 98/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:10:46
dokument Zarządzenie Nr 97/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-05-14 08:10:29
dokument Zarządzenie Nr 96/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:09:27
dokument Zarządzenie Nr 95/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzedu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:06:14
dokument Zarządzenie Nr 94/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-14 08:04:11
dokument Zarządzenie Nr 93/20 Wójta Gminy Puck z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-05-14 08:02:40
dokument Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, do realizacji projektu "Nowe przedszkola w Gdańsku i w gminie Puck". 2020-05-14 07:58:21
dokument Zarządzenie Nr 91/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, do realizacji projektu "Nowe - dodartkowe miejsca w Pozytywnych Przedszkolach w Swarzewie i przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku". 2020-05-14 07:52:41
dokument Zarządzenie Nr 90/20 Wójta Gminy Puck z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-05-13 10:16:35
dokument Zarządzenie Nr 89/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-13 10:14:15
dokument Zarządzenie Nr 88/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-05-13 10:12:53
dokument Zarządzenie Nr 87/20 Wójta Gminy Puck z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-05-13 10:10:47
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Darzlubie, Domatowo, Werblinia, Żelistrzewo. 2020-05-12 11:03:49
dokument BGG.6733.18.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 427/21, 427/22, 427/23 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-05-11 15:10:18
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Eksploatacja piasku ze złoża "MRZEZINO X" obręb Mrzezino na działkach ewidencyjnych nr 81/2 i 82/2" 2020-05-11 10:43:14
dokument Wykaz 2 - 2019 2020-05-11 10:10:53
dokument Wykaz 1 - 2019 2020-05-11 10:10:09
dokument BGG.6733.17.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 182/2, 182/10 w miejscowości Mała Piaśnica obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-05-08 12:48:27
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 06 maja 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Nieruchomości położone w obrębie wsi: Łebcz i Połchowo. 2020-05-08 08:08:29
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 05 maja 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Nieruchomości położone w miejscowości Rzucewo obręb Osłonino. 2020-05-08 08:06:23
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "wykonaniu wierceń w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości wiekszej niż 100 m oraz wykonaniu urządzeń do poboru wody dla projektowanych otworów nr 14 i 15 oraz istniejących otworów nr 11 i 12 na terenie ujęcia wód podziemnych Władysławowo-Cetniewo tj. na działce nr 411/1 obręb Strzelno, stanowiącej własność MPWiK EKOWIK Sp. z o.o., znajdujących się w odległości mniejszej niż 500 m od sąsiednich studni ujmujących tą samą warstwę wodonośną." 2020-05-06 11:06:52
dokument BGG.6733.19.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazociągowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 340 i 337/32 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-05-05 12:21:08
dokument BGG.6733.22.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 3/7 i 274/7,obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-04-27 14:04:08
dokument Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Eksploatacji piasku ze złoża Mrzezino X" i 2020-04-27 11:55:21
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Darzlubie, Domatowo, Werblinia, Żelistrzewo. 2020-04-24 12:49:23
dokument BGG.6733.16.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 380/2, 672, 671/3, 671/4 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-23 14:49:16
dokument Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.15.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie dwóch obudów studni głębinowych nr 14 i 15 wraz z armaturą, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-04-23 14:48:03
dokument BGG.6733.14.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 25/48, 25/32, 26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-04-23 14:45:17
dokument BGG.6733.13.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 141/3, 141/13 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-04-23 14:44:09
dokument BGG.6733.08.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/15, 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-04-23 14:43:08
dokument Zarządzenie Nr 86/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok 2020-04-21 13:04:51
dokument Zarządzenie Nr 85/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 r. 2020-04-21 13:03:43
dokument Zarządzenie Nr 84/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-04-21 13:02:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620, obręb Mieroszyno." 2020-04-21 11:14:01
dokument BGG.6733.12.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15kV dla zasilenia stacji transformatorowej słupowej, budowie linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 389, 388 obręb 23 Swarzewo oraz 390/1, 670/1, 701, 412/9, 412/12, 668/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-16 12:00:03
dokument Okresowa ocena jakości wody- wodociag Leśniewo, 13.03.2020 2020-04-16 09:33:45
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Starzyno. 2020-04-16 09:21:00
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Sławutowo 2020-04-16 09:13:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie rozpoczęcia procedury o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa rurociagów tłocznych z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. 2020-04-15 14:53:34
dokument Zarządzenie Nr 83/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach projektu "Czas zacząć działać!" - kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck, określonych umową nr RPPM.06.01.02-22-0029/19-00 z dnia 14.02.2020 r. o dofinansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-04-15 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 82/20 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck. 2020-04-15 14:29:14
dokument BGG.6733.20.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1 kV, budowa słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1,187/2,187/3,188/1,473/11, 698 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2020-04-10 11:57:26
dokument Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf 2020-04-10 09:36:20
dokument BGG.6733.21.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, budowa słupów elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV, na działkach nr ewid. 561/26, 563/26, 563/7, 564/48, 563/5, 561/28, 563/20, 563/24, 564/51, 563/19, 563/18, 563/22, 563/23, 564/52, 561/4, 561/1, 563/21, 564/55, 564/54 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-04-09 14:15:00
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Widlino. 2020-04-09 11:44:32
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Osłonino. 2020-04-09 11:44:02
dokument BGG.6733.19.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazociągowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 340 i 337/32 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-04-08 15:24:25
dokument BGG.6733.18.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 270/2, 427/21, 427/22, 427/23 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-08 15:12:51
dokument BGG.6733.11.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 191/12, 129/10 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-04-08 14:57:07
dokument BGG.6733.09.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej , na działkach nr ewid. 208/3, 713/26 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-04-08 14:34:39
dokument BGG.6733.10.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 390/1, 389/1, 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-04-08 14:22:00
dokument BGG.6733.06.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 412, 447, 456, 455, 454, 445 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-04-03 14:08:23
dokument Zarządzenie Nr 81/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. zamówień publicznych" Urzędzie Gminy Puck. 2020-04-02 14:03:25
dokument Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Mieroszynie. 2020-04-02 14:00:07
dokument Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini. 2020-04-02 13:58:38
dokument Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Połczynie. 2020-04-02 13:57:28
dokument Zarządzenie Nr 77/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swarzewie. 2020-04-02 13:56:09
dokument Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym. 2020-04-02 13:54:54
dokument Zarządzenie Nr 75/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzelnie. 2020-04-02 13:53:31
dokument Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Połchowie. 2020-04-02 13:51:46
dokument Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leśniewie. 2020-04-02 13:49:13
dokument Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łebczu. 2020-04-02 13:47:49
dokument Zarządzenie Nr 71/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie. 2020-04-02 13:46:18
dokument Zarządzenie Nr 70/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Darzlubiu. 2020-04-02 13:44:16
dokument Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starzynie. 2020-04-02 13:41:48
dokument Zarządzenie Nr 68/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2020-04-02 13:39:39
dokument Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przdszkolnego w Żelistrzewie. 2020-04-02 13:36:28
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Połczyno. 2020-04-02 10:01:34
dokument wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2020-04-01 13:01:01
dokument Wniosek o wpisanie do spisu wyborców 2020-04-01 12:57:43
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania 2020-04-01 12:55:25
dokument BGG.6733.04.2020.IK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych na działkach nr ewid. 414,450/4,452/3,453/2,451,453/1,454/1,455/9,455/16,454/4,455/13,455/15 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-03-31 12:31:52
dokument Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania 2020-03-26 12:10:48
dokument Zarządzenie Nr 66/20 Wójta Gminy Puck z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia działalności Samorządowego Żłobka w Starzynie 2020-03-26 11:51:10
dokument Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-26 11:49:22
dokument Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-26 11:48:48
dokument Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-03-26 11:48:12
dokument BGG.6733.17.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 182/2, 182/10 w miejscowości Mała Piaśnica, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-03-26 09:01:31
dokument BGG.6733.13.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 141/3, 141/13 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-03-25 14:24:23
dokument BGG.6733.14.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 25/48, 25/32, 26 obręb 04 Domatowo, gmina Puck. 2020-03-25 14:10:39
dokument BGG.6733.08.2020.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 368/15, 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-03-25 14:02:20
dokument Zarządzenie Nr 62/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-25 12:26:10
dokument Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-25 12:25:16
dokument Zarządzenie Nr 60/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok 2020-03-25 12:22:30
dokument BGG.6733.16.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 380/2, 672, 671/3, 671/4 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-24 13:34:17
dokument BGG.6733.15.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa dwóch obudów studni głębinowych nr 14 i 15 wraz z armaturą, na działce nr ewid. 411/1 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-03-24 13:32:39
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 18 marca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i zamiany. Nieruchomości położone w obrębie wsi: Mrzezino, Gnieżdżewo, Łebcz. 2020-03-20 11:11:32
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Darzlubie. 2020-03-18 15:08:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.12.2020.IK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej SN 15 kV dla zasilenia stacji transformatorowej, budowa linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kVwraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 389, 388 obręb 23 Swarzewo oraz 390/1, 670/1, 701, 412/9, 412/12, 668/1, 669/2, 669/3, 669/4, 669/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-18 09:11:28
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Połczyno. 2020-03-17 13:06:40
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- wykonanie wierceń w celu zaopatrzenia w wodę na działce 411/1 Strzelno 2020-03-17 13:05:33
dokument BGG.6733.05.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 105/32, 105/33, 105/23 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-03-17 10:51:29
dokument Zarządzenie Nr 59/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia w Gminie Puck zmian organizacyjnych związanych z występowaniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV-2. 2020-03-13 13:29:36
dokument Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Puck nr 95/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. 2020-03-13 13:27:40
dokument Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wzorów: wniosku, umowy i rozliczenia kosztówprzewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich opiekunów z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia przewozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz powierzenia wykonywania transportu i sprawowania opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi. 2020-03-13 13:27:16
dokument Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany składy osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2020-03-13 13:26:41
dokument Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań w ramach projektu "Wykwalifiokowani gotowi do pracy!" - aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Puck, określonych umową nr RPPM.05.02.02-22-0023/19-00 z dnia 14.11.2019 r. o dofinansowanie Projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-03-13 13:26:20
dokument Zarządzenie Nr 54/20 Wójta Gminy Puck z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z "Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 6: Integracja, Działanie 6.2: Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2: Rozwój usług społecznych". 2020-03-13 13:26:00
dokument Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Puckz dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia strategii wyjścia - mechanizmu zachowania trwałości po zakończeniu finansowania projektu pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów". 2020-03-13 13:25:38
dokument Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-03-13 13:25:12
dokument Zarządzenie Nr 51/20 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych 2020-03-13 13:24:50
dokument Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne. 2020-03-13 13:24:24
dokument Zarządzenie Nr 49/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck. 2020-03-13 13:23:57
dokument Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-13 13:23:34
dokument Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-03-13 13:23:06
dokument Zarządzenie Nr 46/20 Wójta Gminy Puck z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-03-13 13:22:43
dokument BGG.6733.07.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na dz. nr ewid. 128/8, 175/1 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-03-13 12:24:20
dokument BGG.6733.03.2020.MK Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189/1, 246/1, 224, 247/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-03-13 12:23:19
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Połczyno, Sławutówko 2020-03-13 09:00:35
dokument Proponowany porządek obrad XX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck - dnia 11 marca 2020 r. 2020-03-11 13:22:17
dokument BGG.6733.02.2020.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na działkach nr ewid. 35/4,89,39,40/2,40/1,362/5 obręb 12 Mrzezino oraz 67/2,68/3,68/4,67/6,67/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-03-11 11:02:10
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.11.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 191/12, 129/10 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-03-10 14:13:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.10.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 390/1, 389/1, 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-03-10 14:11:04
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.09.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 208/3, 713/26 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-03-10 14:07:00
dokument BGG.6733.06.2018.MK Decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2020-03-10 14:05:44
dokument RB-Z 2020-03-09 10:29:27
dokument RB-UZ 2020-03-09 10:28:53
dokument RB-ST 2020-03-09 10:28:11
dokument RB-PDP 2020-03-09 10:27:34
dokument RB-NDS 2020-03-09 10:26:55
dokument RB-N 2020-03-09 10:26:14
dokument RB-34S 2020-03-09 10:25:36
dokument RB-28S 2020-03-09 10:24:56
dokument RB-27S 2020-03-09 10:23:55
dokument Sprawozdanie z badań wody wodociag Leśniewo, Zdrada, Piaśnica, Domatowo, Domatówko, Mechowo, Sławutowo 2020-03-09 09:55:44
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 04 marca 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Nieruchomość położona w obrębie wsi Leśniewo. 2020-03-05 09:37:01
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg Darzlubie. 2020-03-04 10:31:58
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Piaśnica, Mrzezino, Darzlubie, Sławutowo 2020-03-02 08:21:18
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.898.2018.AN/SP SUW Mrzezino 2020-02-28 10:59:04
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 26.02.2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia. 2020-02-28 09:08:28
dokument Proponowany porządek obrad XIX (nadzwyczajnej+wyjazdowa) sesji Rady Gminy Puck - dnia 27 lutego 2020 r. 2020-02-27 10:44:18
dokument BGG.6733.67.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 658, 665/16, 665/9, 665/10, 665/12, 665/13, 665/14, 665/15 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-02-26 11:16:11
dokument BGG.6733.66.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 278/29, 278/15, 278/17 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2020-02-25 12:13:13
dokument BGG.6733.65.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na działkach nr ewid. 327/12, 276, 252 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-02-25 12:11:51
dokument BGG.6733.64.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka oraz budowa elektroenergetycznych linii kablowych oraz napowietrznych nn-0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nn, na działkach nr ewid. 404/1, 404/8, 404/19, 407/2, 407/5, 410/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-02-25 12:10:30
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2020-02-24 10:59:29
dokument Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:57:22
dokument Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Puck przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-02-21 09:55:36
dokument Zarządzenie Nr 43/20 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:53:55
dokument Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla zastępcy Wójta Gminy Puck. 2020-02-21 09:52:41
dokument Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:51:22
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.07.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na dz. nr ewid. 128/8, 175/1obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-02-21 09:50:50
dokument Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2020-02-21 09:49:38
dokument Zarządzenie Nr 39/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:48:12
dokument Zarządzenie Nr 38/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:46:34
dokument Zarządzenie Nr 37/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-02-21 09:45:24
dokument Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:44:03
dokument Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:42:34
dokument Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu ma środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:39:41
dokument Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Puck z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2020-02-21 09:37:11
dokument Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2020-02-21 09:32:23
dokument Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Puck w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 2020-02-21 09:30:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.06.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 412, 447, 456, 455, 454, 445 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2020-02-21 09:29:19
dokument Zarządzenie Nr 30/20 Wójta Gminy Puck z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:28:48
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.04.2020.MK w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowych, na działkach nr ewid. 414, 450/4, 452/3, 453/2, 451, 453/1, 454/1, 455/9, 455/16, 454/4, 455/13, 455/15 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2020-02-21 09:28:17
dokument Zarządzenie Nr 29/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2020-02-21 09:26:54
dokument Zarządzenie Nr 28/20 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2020-02-21 09:20:06
dokument Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 roku. 2020-02-21 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 26/20 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrytacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. 2020-02-21 09:12:05
dokument Zarządzenie Nr 25/20 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2020-02-21 09:08:52
dokument Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-21 09:06:23
dokument Zarządzenie Nr 23/20 Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok. 2020-02-21 09:05:04
dokument Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Puck z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2020. 2020-02-21 09:03:56
dokument Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 09:01:56
dokument Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 09:01:09
dokument Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-21 08:58:53
dokument Odpowiedź na petycję z dnia 06.12.2019 r. 2020-02-21 08:41:10
dokument Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 13:00:52
dokument Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:59:49
dokument Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:59:11
dokument Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:58:10
dokument Zarządzenie Nr 14/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:56:55
dokument Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:56:22
dokument Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:54:48
dokument Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:53:09
dokument Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:52:30
dokument Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:51:29
dokument Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:50:47
dokument Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:49:35
dokument Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:48:56
dokument Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 2020-02-20 12:47:28
dokument Zarządzenie Nr 4/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-20 12:44:50
dokument Zarządzenie Nr 3/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2020 rok. 2020-02-20 12:43:15
dokument Zarządzenie Nr 2/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Inspektor ds. rozliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi" 2020-02-20 12:42:03
dokument Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej 2020-02-20 12:40:04
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.05.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo (,,SŁAWUTOWO I'') wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:54:10
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.02.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz nr 166/15, 167/9 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:51:13
dokument BGG.6733.08.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na dz. nr ewid. 368/11, 368/9, 321 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2020-02-19 13:57:13
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 02.01.2020 r. do dnia 05.02.2020 r. 2020-02-19 12:49:40
dokument Zarządzenie Nr 233/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2020 rok". 2020-02-19 12:36:58
dokument Zarządzenie Nr 232/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Puck, Panu Jerzemu Tkaczyk do prowadzenia wszystkich spraw Gminy Puck w imieniu Wójta Gminy. 2020-02-19 12:35:34
dokument Zarządzenie Nr 231/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2020 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2020 2020-02-19 12:33:06
dokument Zarządzenie Nr 230/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie powołania pierwszego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck. 2020-02-19 12:30:20
dokument Zarządzenie Nr 229/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:27:37
dokument Zarządzenie Nr 228/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:26:15
dokument Zarządzenie Nr 227/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:25:06
dokument Zarządzenie Nr 226/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:24:05
dokument Zarządzenie Nr 225/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:22:58
dokument Zarządzenie Nr 224/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2020-02-19 12:21:04
dokument Zarządzenie Nr 223/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej praz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdyjącym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2020-02-19 12:10:55
dokument Zarządzenie Nr 222/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wskazania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck, w którym będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2020-02-19 12:07:13
dokument Zarządzenie Nr 221/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2020-02-19 12:04:16
dokument Zarządzenie Nr 220/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 12:02:53
dokument Zarządzenie Nr 219/19 Wójta Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2020-02-19 12:01:21
dokument Zarządzenie Nr 218/19 Wójta Gminy Puck z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2020-02-19 11:59:53
dokument Zarządzenie Nr 217/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2020-02-19 11:54:28
dokument Zarządzenie Nr 216/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2020-02-19 11:52:40
dokument Zarządzenie Nr 215/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2020-02-19 11:50:08
dokument BGG.6733.05.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego na działkach nr ewid. 105/32, 105/33, 105/23 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-02-19 10:35:12
dokument BGG.6733.03.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189/1, 246/1, 224, 247/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-02-19 10:34:13
dokument BGG.6733.68.2019.MK Decyzja Umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-02-19 10:32:24
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg Starzyno. 2020-02-14 13:13:54
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. Nieruchomość położona w obrębie wsi: Starzyno. 2020-02-14 09:52:09
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. Nieruchomości położone w obrębie wsi: Domatówko i Połczyno. 2020-02-14 07:54:33
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu 2020-02-13 11:32:28
dokument BGG.6733.59.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zasilania dla oświetlenia i studni głębinowej, na działkach nr ewid. 418/9 i 418/5 obręb 08 Łebcz , gmina Puck. 2020-02-12 09:57:19
dokument BGG.6733.63.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 369/16, 355/39, 355/15, 256/2, obręb 19 Smolno , gmina Puck. 2020-02-12 09:50:33
dokument BGG.6733.01.2020.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-02-11 07:59:32
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Zdrada 2020-02-11 07:50:57
dokument BGG.6733.02.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE, na działkach nr ewid. 35/4, 89, 39, 40/2, 40/1, 362/5 obręb 12 Mrzezino oraz 67/2, 68/3, 68/4, 67/6, 67/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2020-02-07 13:14:06
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg Starzyno. 2020-02-05 14:29:40
dokument Protokół z XVI sesji Rady Gminy Puck z dnia 19 grudnia 2019 r 2020-02-05 13:07:00
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gmina Puck za 2019 rok 2020-02-05 08:35:12
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Zdrada, Mechowo, Mała Piaśnica, Leśniewo, Starzyno, Domatowo, Domatówko 2020-02-04 15:09:02
dokument Proponowany porzadek obrad XVIII sesji Rady Gminy Puck z dnia 06 lutego 2020 r 2020-02-04 12:52:55
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2020r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi: Łebcz, Mała Piaśnica obręb Domatówko. 2020-01-30 15:59:19
dokument Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 2020 rok 2020-01-30 13:18:28
dokument Proponowany porządek obrad XVII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck - dnia 30 stycznia 2020 r. 2020-01-29 12:28:21
dokument BGG.6733.67.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 658, 665/16, 665/9, 665/10, 665/12, 665/13, 665/14, 665/15 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2020-01-29 12:16:12
dokument BGG.6733.66.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 278/29, 278/15, 278/17 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2020-01-29 12:14:44
dokument BGG.6733.62.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na działkach nr ewid. 233, 268, 231 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2020-01-29 12:12:10
dokument BGG.6733.01.2020.MK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa wraz z modernizacją i zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na dzienny dom pobytu dla seniorów wraz z zagospodarowaniem terenu, na działkach nr ewid. 164/5 i 164/15 położonych w miejscowości Celbowo, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2020-01-28 14:35:10
dokument Sprawozdanie z badań wody Mechowo, Darzlubie, Sławutowo, Rekowo Górne, Bładzikowo 2020-01-28 07:50:04
dokument Protokół z posiedzenia komisji konkursowej oceniającej oferty pod względem formalnym 2020-01-27 14:51:07
dokument BGG.6733.61.2019.MK Decyzja Umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2020-01-27 12:08:22
dokument BGG.6733.64.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka oraz budowa elektroenergetycznych linii kablowych oraz napowietrznych nn-0,4 kV i słupowej stacji transformatorowej SN/nn, na działkach nr ewid. 404/1, 404/8, 404/19, 407/2, 407/5, 410/4, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2020-01-27 10:56:59
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w poszczególnych sołectwach 2020-01-22 14:46:43
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości. Stan na dzień 31.12.2016 2020-01-22 14:45:56
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w poszczególnych sołectwach 2020-01-22 14:44:46
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości. Stan na dzień 31.12.2017 2020-01-22 14:43:55
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w poszczególnych sołectwach 2020-01-22 14:35:39
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców wg miejscowości. Stan na dzień 31.12.2018 2020-01-22 14:34:47
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w poszczególnych sołectwach 2020-01-22 13:23:34
dokument BGG.6733.65.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 327/12, 276, 252 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2020-01-22 08:40:36
dokument BGG.6733.68.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 270/2, 427/23, 427/21 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-01-22 08:36:03
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2020-01-21 09:14:41
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2020-01-21 09:11:39
katalog Sprawozdanie z badań wody- II półrocze 2020 2020-01-21 09:11:12
katalog Sprawozdanie z badań wody- I półrocze 2020 2020-01-21 09:11:02
katalog ROK 2020 2020-01-21 09:10:16
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2020-01-21 09:03:04
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Sławutówko 2020-01-21 08:34:16
dokument BGG.6733.45.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 147/3, 125/3 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2020-01-20 09:46:18
dokument BGG.6733.60.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 574/13, 574/17, 574/18 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2020-01-17 10:18:38
dokument BGG.6733.49.2019.IK Postanowienie o sprostowaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2020-01-14 12:17:11
dokument Wniosek o przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych / o aktualizację danych w rejestrze danych kontaktowych / o usunięcie danych z rejestru danych kontaktowych 2020-01-13 14:08:45
dokument Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągutłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie". 2020-01-10 13:20:18
dokument BGG.6733.59.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zasilania dla oświetlenia terenu i studni głębinowej, na działkach nr ewid. 418/9, 418/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2020-01-10 12:25:40
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 08 stycznia 2020r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany i dzierżawy. Nieruchomości położone w obrębie wsi: Mieroszyno, Sławutowo i Osłonino. 2020-01-09 14:53:49
dokument Obwieszczenie - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck - aktualizacja z roku 2019''. 2020-01-09 13:32:52
dokument Okresowa ocena jakości wody - wodociąg Sławutowo, Mrzezino, Sławutówko 2020-01-09 08:59:55
dokument FORMULARZE - WNIOSKI - 2020 2020-01-08 10:28:18
dokument BGG.6733.63.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 369/16, 355/39, 355/15, 256/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2020-01-08 08:42:28
dokument Wykaz ilościowy mieszkańców w/g miejscowości. Stan na dzień 31.12.2019 2020-01-06 12:39:44
dokument Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności 2020-01-02 16:33:41
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 07.11.2019 do dnia 18.12.2019 r. 2020-01-02 13:00:18
dokument BGG.6733.56.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 626/14, 626/20, 625/4, 625/3 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2019-12-31 11:42:06
dokument BGG.6733.58.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 228/26, 230, 178, 167/22, 167/21, 167/24, 167/50, 167/44, 167/54, 228/31 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-12-31 10:22:42
dokument BGG.6733.57.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 167/21, 167/14 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-12-31 09:58:26
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Domatowo, Osłonino, Sławutowo 2019-12-30 10:35:44
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.700.2019.MW SUW Sławutowo 2019-12-30 09:45:37
dokument Okresowa ocena jakości wody - wodociąg Leśniewo 2019-12-30 09:32:58
dokument Komunikat - SUW Leśniewo z dnia 20.12.2019 2019-12-30 07:35:24
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-12-30 07:31:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Eksploatacja piasku ze złoża MRZEZINO X na działkach 81/2 i 82/2 w Mrzezinie 2019-12-20 11:50:18
dokument Petycja z dnia 06.12.2019 r. - zmiana przepisów prawa miejscowego 2019-12-20 09:38:52
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-12-20 07:36:30
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 18 grudnia 2019r. o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck, w miejscowościach: Rzucewo (obręb Osłonino) oraz Strzelno. 2019-12-19 11:07:36
dokument BGG.6733.62.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na działkach nr ewid. 233, 268, 231 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2019-12-18 15:28:59
dokument BGG.6733.61.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 189/1, 246/1, 224, 247/13 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-12-18 15:27:31
dokument BGG.6733.60.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 574/13, 574/17, 574/18 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-12-18 15:25:51
dokument BGG.6733.60.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 574/13, 574/17, 574/18 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-12-18 15:25:49
dokument BGG.6733.49.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2019-12-18 13:19:52
dokument Obowiązek informacyjny- sprawy związane z dostawą wody i odbiorem ścieków. 2019-12-18 12:21:49
dokument Protokół z XV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 05 grudnia 2019 r. 2019-12-18 11:57:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.39.2019.KM z dnia 17.12.2019r. 2019-12-18 08:18:54
dokument Protokół z XIV sesji Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2019 r 2019-12-17 09:53:07
dokument Proponowany porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Puck dnia 19.12.2019 r. 2019-12-17 09:51:24
dokument Obwieszczenie GD.ZUZ.3.421.898.2018.AN/SP SUW Mrzezino 2019-12-17 08:17:55
dokument Informacja o wysokości stawek podatku rolnego i podatku leśnego na 2020 rok 2019-12-16 13:17:35
dokument Uchwała - wysokość stawek w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-12-16 13:14:22
dokument Oświadczenie w sprawie zgłoszenia - wykreślenia psa z ewidencji - Załącznik do Uchwały o wysokości opłaty z tytułu posiadania psów 2019-12-16 13:10:54
dokument Uchwała - wysokość opłaty z tytułu posiadania psów na 2020 rok 2019-12-16 13:07:57
dokument Okresowa ocena jakości wody za rok 2019- wodociąg Darzlubie 2019-12-16 12:41:17
dokument Okresowa ocena jakości wody za rok 2019- wodociąg Połczyno 2019-12-16 12:40:38
dokument Okresowa ocena jakości wody za rok 2019- wodociąg Starzyno 2019-12-16 12:40:03
dokument Okresowa ocena jakości wody za rok 2019- wodociąg Rekowo Górne 2019-12-16 12:39:25
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-12-16 11:10:19
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-12-13 14:03:58
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy. Nieruchomości położone w obrębie wsi: Rekowo Górne, Rzucewo (obręb Osłonino), Sławutowo. 2019-12-13 09:09:53
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 11 grudnia 2019 r. o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Łebcz, gmina Puck 2019-12-12 10:41:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: " Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo - Osłonino na odcinku 1,94 km." 2019-12-11 15:19:34
dokument Sprawozdanie z badań wody Leśniewo, Zdrada, Domatowo, Domatówko, Mechowo, Piaśnica, Starzyno, Połczyno, Połchowo, Darzlubie 2019-12-05 14:57:51
dokument Proponowany porządek obrad XV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck - dnia 05 grudnia 2019 r. 2019-12-04 20:45:22
dokument BGG.6733.59.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia terenu oraz zasilania studni głębinowej, na działkach nr ewid. 418/9, 418/5 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-12-04 08:49:50
dokument BGG.6733.57.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 167/21, 167/14 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-12-04 08:20:36
dokument BGG.6733.45.2019.KM Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 147/3, 125/2 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-12-03 10:01:24
dokument Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku 2019-12-03 08:24:37
dokument Wzór Oferty realizacji zadania publicznago na 2020 rok 2019-12-03 08:21:49
dokument BGG.6733.55.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/5, 30/8 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck 2019-12-02 09:20:29
dokument BGG.6733.54.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi na działkach nr ewid. 360, 224/5, 224/10, 224/11, 224/12, 224/20, 224/22, 349, obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2019-12-02 09:18:19
dokument Oświadczenie majątkowe HANNA BIELECKA - za 2019 rok 2019-11-29 12:38:03
dokument Oświadczenie majątkowe HANNA BIELECKA - za 2018 rok 2019-11-29 12:36:57
dokument Oświadczenie majątkowe KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK za 2018 rok 2019-11-29 10:21:24
dokument Oświadczenie majątkowe KRZYSZTOF MĄCZKOWIAK - upoważ. 2018 rok 2019-11-29 10:19:30
dokument Oświadczenie majątkowe HANNA MOZOLEWSKA - za 2018 rok 2019-11-29 09:51:11
dokument Oświadczenie majątkowe JUSTYNA MAZUR - za 2018 rok 2019-11-29 09:48:46
dokument Oświadczenie majątkowe DOROTA BUDNIK - za 2018 rok 2019-11-29 09:27:42
dokument Oświadczenie majątkowe LUCYNA CZAJA - za 2019 rok 2019-11-29 09:20:44
dokument Oświadczenie majątkowe LUCYNA CZAJA - za 2018 rok 2019-11-29 09:18:18
dokument Oświadczenie majątkowe MIROSŁAWA CEYNOWA - za 2018 rok 2019-11-29 09:15:29
dokument Oświadczenie majątkowe ZYGMUNT BORKOWSKI - za 2018 rok 2019-11-29 09:11:57
dokument Oświadczenie majątkowe LIDIA CEYNOWA-KRAWCZYK - za 2018 rok 2019-11-29 09:09:00
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA CYBULA - za 2018 rok 2019-11-29 09:03:14
dokument Oświadczenie majątkowe URSZULA MAZAJŁO - za 2018 rok 2019-11-29 08:59:04
dokument Oświadczenie majątkowe GRAŻYNA POKORSKA - za 2018 rok 2019-11-29 08:54:50
dokument Oświadczenie majątkowe BOŻENA KORTH - za 2018 rok 2019-11-29 08:51:30
dokument Oświadczenie majątkowe BEATA MIECZKOWSKA - za 2018 rok 2019-11-29 08:48:03
dokument Oświadczenie majątkowe BARBARA BUKOWSKA - za 2018 rok 2019-11-29 08:43:36
dokument Oświadczenie majątkowe MARIUSZ MISCHKOWSKI - za 2018 rok 2019-11-29 08:40:12
dokument Oświadczenie majątkowe SŁAWOMIR STROMSKI - za 2018 rok 2019-11-29 08:35:01
dokument Oświadczenie majątkowe ARTUR SURMAJ - za 2018 rok 2019-11-29 08:31:53
dokument Oświadczenie majątkowe JACEK STASIERSKI - za 2018 rok 2019-11-29 08:27:45
dokument Oświadczenie majątkowe JOLANTA BIESZKE - za 2018 rok 2019-11-29 08:24:41
dokument Oświadczenie majątkowe MARIA MACIEJEWSKA - za 2018 rok 2019-11-29 08:20:07
dokument Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck - projekt planu wyłożony do publicznego wglądu 2019-11-28 15:18:58
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-11-28 14:25:53
dokument Zarządzenie Nr 214/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-11-28 11:56:05
dokument Zarządzenie Nr 213/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Puck 2019-11-28 11:52:23
dokument Zarządzenie Nr 212/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2020 rok. 2019-11-28 11:50:21
dokument Zarządzenie Nr 211/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-11-28 11:47:05
dokument Zarządzenie Nr 210/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze "Główny Specjalista ds. zamówień publicznych" w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-28 11:44:26
dokument Zarządzenie Nr 209/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-11-28 11:41:50
dokument Zarządzenie Nr 208/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-11-28 11:40:15
dokument Zarządzenie Nr 207/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 listopada 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:14:24
dokument Zarządzenie Nr 206/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-11-27 12:12:25
dokument Zarządzenie Nr 205/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych oraz powołania jego składu w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:08:45
dokument Zarządzenie Nr 204/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2019 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Puck. 2019-11-27 12:04:41
dokument Zarządzenie Nr 203/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-11-27 12:00:14
dokument Zarządzenie Nr 202/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r. 2019-11-27 11:57:32
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-11-26 14:47:49
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.48.2019.MK dot. budowy gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck, na działce nr ewid. 389/2 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-11-26 12:14:41
dokument Obwieszczenie ,,Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck. 2019-11-26 10:26:50
dokument BGG.6733.47.2019.IK - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego inwestycji polegającej na: budowie gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działkach nr ewid. 129/3, 123/1, 123/2, 121 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2019-11-25 12:38:45
dokument BGG.6733.58.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 228/26, 230, 178, 167/22, 167/21, 167/24, 167/50, 167/44, 167/54, 228/31 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-11-25 12:01:19
dokument Uchwała nr XIV/145/19 Rady Gminy Puck z dnia 07 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2020 rok 2019-11-25 10:09:22
dokument Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu rocznego programu współpracy gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi 2019-11-25 10:06:27
dokument Petycja z dnia 18.11.2019 - zmiana przepisów prawa miejscowego 2019-11-25 10:05:45
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-11-22 13:56:58
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 21 listopada 2019r. o wykazie nieruchomości przeznaczonej do użyczenia dot. dz. nr ewid. 267/20 obręb Swarzewo, gmina Puck 2019-11-22 10:50:07
dokument BGG.6733.56.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 626/14, 626/20, 625/4, 625/3 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2019-11-21 12:49:27
dokument BGG.6733.46.2019.IK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV, wymiana rozdzielnicy w stacji transformatorowej T-95793, dowieszenie przewodów linii napowietrznej nN do istniejącej linii napowietrznej nN na istniejących słupach, budowa linii kablowej nN, budowa złączy pomiarowych, na działkach nr ewid. 370, 270/2, 273/40, 273/41, 273/42, 273/43, 273/44, 273/58, 273/59, 273/60, 273/61, 273/62, 273/65, 273/66, 273/67, 273/68, 273/69, 273/70, 273/71, 273/72, 273/73, 273/74 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-11-20 12:50:27
dokument BGG.6733.53.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 354, 272 obręb 05 Domatówko oraz na działce nr ewid. 174 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2019-11-19 15:17:40
dokument BGG.6733.52.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ? budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 89, 101/3, 101/6, 88/10 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-11-19 15:08:22
dokument BGG.6733.51.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 162/1, 76/6, 73/7 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2019-11-19 15:07:12
dokument BGG.6733.50.2019.MK Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 442, 441, 267, 290/7, 290/3, 252, 253, 244, 254/3, 251/1 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-11-19 15:06:00
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociąg zaopatrywany z SUW Leśniewo 2019-11-18 14:30:29
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Zdrada 2019-11-18 14:29:08
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 03.10.2019 do dnia 06.11.2019 r. 2019-11-15 10:17:55
dokument Protokół z XIII sesji Rady Gminy Puck z dnia 03 października 2019 roku 2019-11-15 10:11:00
dokument Komunikat Leśniewo 08.11.2019 2019-11-15 08:01:51
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Połczyno, Brudzewo, Starzyno, Zdrada, Leśniewo 2019-11-14 15:48:33
dokument Sprawozdanie z badań wody- wodociag Zdrada 2019-11-14 08:33:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Remont drogi powiatowej nr 1513G Rzucewo - Osłonino na odcinku 1,94 km" 2019-11-05 15:22:40
dokument Petycja z dnia 15.10.2019 r. - płatności bezgotówkowe 2019-11-04 13:47:33
dokument Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Puck - dnia 07 listopada 2019 r. 2019-11-04 11:43:26
dokument BGG.6733.49.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck na działce nr ewid. 657/2 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2019-10-31 09:33:31
dokument RB-Z 2019-10-30 13:54:17
dokument RB-N 2019-10-30 13:53:35
dokument RB-34S 2019-10-30 13:52:56
dokument RB-NDS 2019-10-30 13:52:14
dokument RB-28S 2019-10-30 13:51:26
dokument RB-27S 2019-10-30 13:49:57
dokument Zarządzenie Nr 201/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących proponowanej zmiany granic administracyjnych Gminy Puck 2019-10-29 11:08:30
dokument Zarządzenie Nr 200/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-10-29 11:05:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie" 2019-10-28 14:30:08
dokument Sprawozdanie z badań wody- Mrzezino, Darzlubie- październik 2019 2019-10-28 08:59:17
dokument Zarządzenie Nr 199/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Gminy Puck". 2019-10-28 08:28:10
dokument Zarządzenie Nr 198/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:17:12
dokument Zarządzenie Nr 197/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-10-28 08:11:08
dokument Zarządzenie Nr 196/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 08:06:46
dokument Zarządzenie Nr 195/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-10-28 08:01:46
dokument Zarządzenie Nr 194/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonwgo na: "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzewo". 2019-10-28 07:59:32
dokument Zarządzenie Nr 193/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 roku. 2019-10-28 07:56:29
dokument Zarządzenie Nr 192/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 października 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-10-28 07:54:44
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 rok Nikrant Marcin - KOREKTA 2019-10-24 08:57:14
dokument Sprawozdanie z badań wody - Rzucewo- wrzesień 2019 2019-10-23 10:29:33
dokument BGG.6733.46.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV, wymiana rozdzielnicy w stacji transformatorowej T-95793, dowieszenie przewodów linii napowietrznej nN do istniejącej linii napowietrznej nN na istniejących słupach, budowa linii kablowej nN, budowa złączy pomiarowych, na działkach nr ewid. 370, 270/2, 273/40, 273/41, 273/42, 273/43, 273/44, 273/58, 273/59, 273/60, 273/61, 273/62, 273/65, 273/66, 273/67, 273/68, 273/69, 273/70, 273/71, 273/72, 273/73, 273/74 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-10-22 13:45:05
dokument BGG.6733.55.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, na działkach nr ewid. 30/5 i 30/8 obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. 2019-10-22 12:15:37
dokument Protokół z XII sesji Rady Gminy Puck z dnia 29.08.2019 r. 2019-10-22 10:06:21
dokument BGG.6733.48.2019.KM Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym cieśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym cieśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck, na działce nr ewid. 389/2, obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-10-21 14:33:10
dokument BGG.6733.47.2019.KM Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN500 i maksymalnym cieśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym cieśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck, na działkach nr ewid. 129/3, 123/1, 123/2, 121 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2019-10-21 14:31:43
dokument BGG.6733.43.2019.KM Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN-15kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach nr ewid. 125/2, 141/11, 141/19, 144/2, 147/3 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-10-18 12:18:56
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5, 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5, 213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. 2019-10-18 12:17:30
dokument BGG.6733.53.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 354, 272 obręb 05 Domatówko oraz na działce nr ewid. 174 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2019-10-18 10:02:00
dokument Obwieszczenie informujące o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:52:44
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:51:53
dokument BGG.6733.54.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach nr ewid. 360, 224/5, 224/10, 224/11, 224/12, 224/20, 224/22, 349 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2019-10-16 15:08:59
dokument BGG.6733.44.2019.KM Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 390/21, 390/23, 407 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-10-16 14:47:58
dokument BGG.6733.52.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 89, 101/3, 101/6, 88/10 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-10-16 12:27:06
dokument BGG.6733.51.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 162/1, 76/6, 73/7 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2019-10-16 12:25:06
dokument BGG.6733.50.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa gazociągu średniego ciśnienia, na działkach nr ewid. 442, 441, 267, 290/7, 290/3, 252, 253, 244, 254/3, 251/1 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. 2019-10-16 12:22:31
dokument Zarządzenie Nr 191/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 października 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:22:32
dokument Zarządzenie Nr 190/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 2019-10-14 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 189/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-10-14 09:19:23
dokument Zarządzenie Nr 188/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-10-14 09:17:56
dokument Zarządzenie Nr 187/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Strzelno 2019-10-14 09:15:02
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 29.08.2019 do dnia 02.10.2019 r. 2019-10-10 14:19:59
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 8 pażdziernika 2019 r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck - Łebcz, Mała Piaśnica obręb Domatówko 2019-10-09 14:57:49
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 rok Selonke Marcin - KOREKTA 2019-10-09 14:24:31
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 rok Nikrant Marcin - KOREKTA 2019-10-09 14:21:56
dokument Sprawozdanie z badań wody - Rzucewo- wrzesień 2019 2019-10-09 13:14:04
dokument Sprawozdanie z badań wody - Darzlubie, Leśniewo, Sławutowo, Rzucewo- wrzesień 2019 2019-10-08 10:50:57
dokument Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - Przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego 2019-10-08 08:24:38
dokument Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - Cześć I - z zakresu praw i obowiązków oraz organizacji pracy członków obwodowych komisji wyborczych 2019-10-08 08:22:59
dokument Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - Cześć II - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania 2019-10-08 08:20:20
dokument Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych - Cześć II - przygotowanie i przeprowadzenie głosowania oraz ustalenie wyników głosowania - c.d. 2019-10-08 08:17:57
dokument BGG.6733.33.1.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 15 kV wraz ze stacją transformatorową na działkach nr ewid. 202/12, 202/14, 202/20, 202/21, 202/22, 202/8, 167/1, 176, 196/6, 197/9, 197/6, 198/12, 198/13, 191 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-10-04 09:02:15
dokument BGG.6733.41.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej 1509G wraz z budową wjazdów na posesje, na działkach nr ewid. 641/1, 362/39, 363/3, 470, 465, 464, 467, 468, 472, 483, 484, 450, 471 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2019-10-03 13:40:01
dokument BGG.6733.42.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 55/6, 55/10, 54/11 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-10-03 13:07:50
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 1 października 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy - Łebcz, Smolno 2019-10-03 09:33:15
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - Rzucewo, obręb Osłonino 2019-10-03 09:30:47
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie" 2019-09-27 12:22:11
dokument PROJEKT - Uchwała Nr ... Rady Gminy Puck z dnia ... w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-09-27 11:02:42
dokument Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy 2019-09-25 14:19:07
dokument Zarządzenie Nr 186/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 września 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-09-25 12:25:58
dokument Zarządzenie Nr 185/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:23:12
dokument Zarządzenie Nr 184/19 Wójta Gminy Puck z dnia 18 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:22:01
dokument Zarządzenie Nr 183/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. zamówień publicznych. 2019-09-25 12:20:45
dokument Zarządzenie Nr 182/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. inwestycji i dróg gminnych 2019-09-25 12:19:27
dokument Zarządzenie Nr 181/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-25 12:18:08
dokument Zarządzenie Nr 180/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-25 12:16:41
dokument Zarządzenie Nr 179/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie odbierania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywtnego w Gminie Puck. 2019-09-25 12:14:36
dokument BGG.6733.43.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej sieci kablowej i napowietrznej SN-15kV oraz elektroenergetycznej sieci kablowej nn-0,4kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach nr ewid. 125/2, 141/11, 141/19, 144/2, 147/3, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-09-24 15:05:13
dokument Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Puck - dnia 03 października 2019 r. 2019-09-23 13:12:38
dokument Sprawozdanie z badań wody - Połczyno, Sławutówko - wrzesień 2019 2019-09-20 10:01:53
dokument BGG.6733.40.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 262/3, 262/9, 261/12, 263/1, 264/3, 264/8, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-09-19 11:44:33
dokument BGG.6733.44.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 390/21, 390/23, 407 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-09-16 09:24:00
dokument OGŁOSZENIE - Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do sprzedaży i dzierżawy - Rekowo Góne, Zdrada, Łebcz, Brudzewo, 2019-09-13 08:54:33
dokument Zarządzenie Nr 178/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2019-09-13 08:36:25
dokument Zarządzenie Nr 177/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. dowodów osobistych i spraw wojskowych 2019-09-13 08:34:08
dokument Zarządzenie Nr 176/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Inspektorowi ds. ewidencji ludności 2019-09-13 08:31:42
dokument Zarządzenie Nr 175/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Celbowo, Domatówko, Domatowo, Leśniewo, Połczyno, Mrzezino, Mechowo, Mieroszyno, Smolno; 2. Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Puck 2019-09-13 08:28:31
dokument Zarządzenie Nr 174/19 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym w przypadku jego nieobecności 2019-09-13 08:21:29
dokument Zarządzenie Nr 173/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-09-11 10:30:33
dokument Zarządzenie Nr 172/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:28:23
dokument Zarządzenie Nr 171/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-11 10:27:08
dokument Zarządzenie Nr 170/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 2019-09-11 10:25:20
dokument Zarządzenie Nr 169/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:21:34
dokument Zarządzenie Nr 168/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:20:31
dokument Zarządzenie Nr 167/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:19:35
dokument Zarządzenie Nr 166/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:18:44
dokument Zarządzenie Nr 165/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-09-11 10:11:53
dokument Zarządzenie Nr 164/19 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-09-11 10:07:47
dokument Zarządzenie Nr 163/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:06:25
dokument Zarządzenie Nr 162/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-09-11 10:05:03
dokument Zarządzenie Nr 161/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2019-09-11 10:03:02
dokument Zarządzenie Nr 160/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 159/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:57:24
dokument Zarządzenie Nr 158/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:56:07
dokument Zarządzenie Nr 157/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:54:57
dokument Zarządzenie Nr 156/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:53:58
dokument Zarządzenie Nr 155/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:52:25
dokument Zarządzenie Nr 154/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-09-11 09:43:13
dokument Zarządzenie Nr 153/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-09-11 09:39:15
dokument Zarządzenie Nr 152/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-09-11 09:38:24
dokument Zarządzenie Nr 151/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-09-11 09:37:18
dokument Zarządzenie Nr 150/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-09-11 09:36:26
dokument Zarządzenie Nr 149/19 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-09-11 09:34:41
dokument Zarządzenie Nr 148/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu polegającej na wyznaczeniu przystanków autobusowych przy ul. Wrzosowej i ul. Młyńskiej w miejscowości Domatówko 2019-09-11 09:33:04
dokument Zarządzenie Nr 147/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-11 09:30:42
dokument Zarządzenie Nr 146/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-09-11 09:28:39
dokument Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-09-11 09:27:15
dokument Sprawozdanie z badań wody - Rekowo Górne - sierpień 2019 2019-09-10 10:19:12
dokument Zarządzenie Nr 252/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck. 2019-09-09 14:14:11
dokument Zarządzenie Nr 251/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie 2019-09-09 14:12:55
dokument Zarządzenie Nr 250/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-09-09 14:12:23
dokument Zarządzenie Nr 249/18 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 14:11:04
dokument Zarządzenie Nr 248/18 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-09-09 14:09:43
dokument Zarządzenie Nr 247/18 Wójta Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia rocznego "Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok". 2019-09-09 14:08:36
dokument Zarządzenie Nr 246/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Puck. 2019-09-09 14:06:20
dokument Zarządzenie Nr 245/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 oraz zapotrzebowania na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2019. 2019-09-09 14:04:15
dokument Zarządzenie Nr 244/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Gminnych Świetlic Wsparcia Dziennego w Gminie Puck. 2019-09-09 14:00:40
dokument Zarządzenie Nr 243/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:58:49
dokument Zarządzenie Nr 242/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-09-09 13:57:36
dokument Zarządzenie Nr 241/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:56:25
dokument Zarządzenie Nr 240/18 Wójta Gminy Puck z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-09-09 13:54:51
dokument Zarządzenie Nr 239/18 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:53:05
dokument Zarządzenie Nr 238/18 Wójta Gminy Puck z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2019-09-09 13:51:50
dokument Zarządzenie Nr 237/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:50:36
dokument Zarządzenie Nr 236/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok. 2019-09-09 13:49:24
dokument Zarządzenie Nr 235/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-09-09 13:47:55
dokument Zarządzenie Nr 234/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych. 2019-09-09 13:44:27
dokument Zarządzenie Nr 233/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:42:28
dokument Zarządzenie Nr 232/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-09-09 13:36:55
dokument Zarządzenie Nr 231/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-09-09 13:34:58
dokument Zarządzenie Nr 230/18 Wójta Gminy Puck z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Puck nr 99/18 z dnia 5 czerwca 2018 r. 2019-09-09 13:31:29
dokument Zarządzenie Nr 229/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Urzędu Gminy Puck oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych 2019-09-09 13:29:40
dokument Zarządzenie Nr 228/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck i projektu budżetu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-09-09 13:25:33
dokument Zarządzenie Nr 227/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Zakup i dostawę narzędzi i materiałów terapeutycznych oraz pomocy edukacyjnych, w tym narzędzi TIK dla Przedszkola w Żelistrzewie i Przedszkola w Połchowie". 2019-09-09 13:22:57
dokument Zarządzenie Nr 226/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz sprzętu zarządzania kryzysowego znajdującym się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym w m. Połczyno. 2019-09-09 13:19:48
dokument Zarządzenie Nr 225/18 Wójta Gminy Puck z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:15:55
dokument Zarządzenie Nr 224/18 Wójta Gminy Puck z dnia 09 listopada 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-09-09 13:14:47
dokument Zarządzenie Nr 223/18 Wójta Gminy Puck z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-09-09 13:12:47
dokument Zarządzenie Nr 222/18 Wójta Gminy Puck z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Roboty budowlane w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mechowo i Mrzezino, Gmina Puck". 2019-09-09 13:11:09
dokument Zarządzenie Nr 221/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018 2019-09-09 13:07:23
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 27.06.2019 do dnia 28.08.2019 r. 2019-09-09 13:00:50
dokument BGG.6733.41.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa chodnika przy ciągu drogi powiatowej 1509G wraz z budową wjazdów na posesję, na działkach nr ewid. 641/1, 362/39, 363/3, 470, 465, 464, 467, 468, 472, 483, 484, 450, 471 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2019-09-05 15:27:15
dokument BGG.6733.42.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 55/6, 55/10, 54/11 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-09-02 15:01:42
dokument BGG.6733.39.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 286/2, 285/2, 478, 407/18, 270/16 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-08-29 16:49:29
dokument BGG.6733.38.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 678, 669/3 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2019-08-29 16:48:12
dokument BGG.6733.37.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 699/16, 699/5 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2019-08-29 16:46:43
dokument Zarządzenie Nr 220/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:54:22
dokument Zarządzenie Nr 219/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 09:40:39
dokument Zarządzenie Nr 218/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "sukcesywną dostawę artykułów spożywczych". 2019-08-27 09:38:14
dokument Zarządzenie Nr 217/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:34:25
dokument Zarządzenie Nr 216/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 09:33:09
dokument Zarządzenie Nr 215/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok 2019-08-27 09:31:47
dokument Zarządzenie Nr 214/18 Wójta Gminy Puck z dnia 08 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-27 09:29:48
dokument Zarządzenie Nr 213/18 Wójta Gminy Puck z dnia 08 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:26:58
dokument Zarządzenie Nr 212/18 Wójta Gminy Puck z dnia 08 października 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 09:25:55
dokument Zarządzenie Nr 211/18 Wójta Gminy Puck z dnia 02 października 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:23:41
dokument Zarządzenie Nr 210/18 Wójta Gminy Puck z dnia 01 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji programu współpracy Gminy Puck na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2019-08-27 09:21:02
dokument Zarządzenie Nr 209/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 września 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Puck do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2019-08-27 09:16:15
dokument Zarządzenie Nr 208/18 Wójta Gminy Puck z dnia 24 września 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-27 09:13:45
dokument Zarządzenie Nr 207/18 Wójta Gminy Puck z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:12:17
dokument Zarządzenie Nr 206/18 Wójta Gminy Puck z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 09:11:15
dokument Zarządzenie Nr 205/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów i studentów oraz ustalenia jej zadań i trybu pracy w roku szkolnym 2018/2019. 2019-08-27 09:08:34
dokument Zarządzenie Nr 204/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-27 09:05:15
dokument Zarządzenie Nr 203/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 09:03:03
dokument Zarządzenie Nr 202/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 września 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-08-27 09:01:27
dokument Zarządzenie Nr 201/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci w Samorządowym Publicznym Przedszkolu w Żelistrzewie oraz w Połchowie. 2019-08-27 08:59:13
dokument Zarządzenie Nr 200/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 08:56:23
dokument Zarządzenie Nr 199/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 08:53:12
dokument Zarządzenie Nr 198/18 Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży. 2019-08-27 08:51:46
dokument Zarządzenie Nr 197/18 Wójta Gminy Puck z dnia 07 września 2018 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu budżetu gminy na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Puck. 2019-08-27 08:43:56
dokument Zarządzenie Nr 196/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2018 roku w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Gminy Puck w treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2019-08-27 08:32:56
dokument Zarządzenie Nr 195A/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Gnieżdżewo, Leśniewo, Mechowo, Mrzezino, Rekowo Górne, Smolno, Strzelno". 2019-08-27 08:30:42
dokument Zarządzenie Nr 195/18 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 08:28:06
dokument Zarządzenie Nr 194/18 Wójta Gminy Puck z dnia 03 września 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-27 08:26:55
dokument Zarządzenie Nr 193/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-27 08:24:08
dokument Zarządzenie Nr 192/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-27 08:19:38
dokument Zarządzenie Nr 191/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-08-27 08:18:16
dokument Zarządzenie Nr 190/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Utwardzenie dróg gminnych płytami YOMB" 2019-08-27 08:15:19
dokument Zarządzenie Nr 189/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-27 08:12:05
dokument Zarządzenie Nr 188/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-27 08:05:00
dokument Zarządzenie Nr 187/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 13:44:44
dokument Zarządzenie Nr 186/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 13:43:25
dokument Zarządzenie Nr 185/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 13:42:01
dokument Zarządzenie Nr 184/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 13:39:55
dokument Zarządzenie Nr 183/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 13:34:53
dokument Zarządzenie Nr 182/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 11:15:53
dokument Zarządzenie Nr 181/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-08-26 11:14:15
dokument Zarządzenie Nr 180/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 2019-08-26 11:10:44
dokument Zarządzenie Nr 179/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-08-26 11:01:24
dokument Zarządzenie Nr 178/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Łebczu 2019-08-26 10:56:59
dokument Zarządzenie Nr 177/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Połczynie 2019-08-26 10:56:01
dokument Zarządzenie Nr 176/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2019-08-26 10:54:42
dokument Zarządzenie Nr 175/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Darzlubiu 2019-08-26 10:53:37
dokument Zarządzenie Nr 174/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starzynie 2019-08-26 09:49:04
dokument Zarządzenie Nr 173/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mrzezinie. 2019-08-26 09:28:42
dokument Zarządzenie Nr 172/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie. 2019-08-26 09:27:01
dokument Zarządzenie Nr 171/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie. 2019-08-26 09:25:41
dokument Zarządzenie Nr 170/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-08-26 09:21:19
dokument Zarządzenie Nr 169/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łebczu 2019-08-26 09:20:03
dokument Zarządzenie Nr 168/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie 2019-08-26 09:18:49
dokument Zarządzenie Nr 167/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gnieżdżewie 2019-08-26 09:13:58
dokument Zarządzenie Nr 166/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Darzlubiu 2019-08-26 09:12:51
dokument Zarządzenie Nr 165/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starzynie 2019-08-26 09:11:38
dokument Zarządzenie Nr 164/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mrzezinie 2019-08-26 09:10:28
dokument Zarządzenie Nr 163/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połchowie 2019-08-26 09:07:59
dokument Zarządzenie Nr 162/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelistrzewie 2019-08-26 09:06:29
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. "Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie" 2019-08-23 11:35:42
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i użyczenia . 2019-08-23 09:45:40
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy) 2019-08-22 16:43:14
dokument Wniosek - wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2019-08-22 16:40:22
dokument Wniosek - wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i Senatu RP 2019-08-22 16:38:37
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.34.2019.KG budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi, na dz. nr ewid. 65/5, 65/6, 65/7, 74/2, 72 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2019-08-22 10:42:55
dokument Postanowienie BGG.6733.30.2019.KM z dnia 16.08.2019r. 2019-08-22 10:37:08
dokument Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy Puck - dnia 29 sierpnia 2019 r. 2019-08-20 10:06:27
dokument Zarządzenie Nr 161/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-12 11:49:24
dokument Zarządzenie Nr 160/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-12 11:47:51
dokument Zarządzenie Nr 159/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: "Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie". Zadanie dofinansowane w ramach "Realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze". 2019-08-12 11:25:01
dokument Zarządzenie Nr 158/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-12 11:19:22
dokument Zarządzenie Nr 157/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewo i Połchowo - mebli; leżaków; kącików zabaw oraz pomocy dla grupy najmłodszej. 2019-08-12 11:16:21
dokument Zarządzenie Nr 156/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-08-12 11:12:31
dokument Zarządzenie Nr 155/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie obsługi finnsowo-kszięgowej projektu pod nazwą "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - partnerstwo Gminy Puck" realizowanego w ramach Działania 8,4 Wspieranie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-08-12 11:10:06
dokument Zarządzenie Nr 154/18 Wójta Gminy Puck z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Zakup i dostawę sprzętu i wyposażenia do przedszkoli w miejscowości Żelistrzewo i Połchowo - mebli, leżaków, kącików zabaw i oraz pomocy dla grupy najmłodszej." 2019-08-12 10:50:30
dokument Zarządzenie Nr 153/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 10:46:31
dokument Zarządzenie Nr 152/18 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-12 10:44:28
dokument Zarządzenie Nr 151/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-12 10:42:58
dokument Zarządzenie Nr 150/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-12 10:41:31
dokument Zarządzenie Nr 149/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na zadanie: Budowa drogi na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo. 2019-08-12 10:39:46
dokument Zarządzenie Nr 148/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na: udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego 2019-08-12 10:37:09
dokument Zarządzenie Nr 147/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-12 10:35:16
dokument Zarządzenie Nr 146/18 Wójta Gminy Puck z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-12 10:32:36
dokument Zarządzenie Nr 145/18 Wójta Gminy Puck z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-08-12 10:31:14
dokument Zarządzenie Nr 144/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-12 10:28:38
dokument Zarządzenie Nr 143/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-12 10:23:59
dokument Zarządzenie Nr 142/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-12 10:23:18
dokument Zarządzenie Nr 141/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-12 10:22:01
dokument Zarządzenie Nr 140/18 Wójta Gminy Puck z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli obiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck. 2019-08-12 10:19:15
dokument Zarządzenie Nr 139/18 Wójta Gminy Puck z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck. 2019-08-12 10:14:59
dokument Zarządzenie Nr 138/18 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży. 2019-08-12 10:12:42
dokument Zarządzenie Nr 137/18 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 10:09:56
dokument Zarządzenie Nr 136/18 Wójta Gminy Puck z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-12 10:06:46
dokument Zarządzenie Nr 135/18 Wójta Gminy Puck z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-08-12 10:05:39
dokument Zarządzenie Nr 134/18 Wójta Gminy Puck z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci wodociągowej w Błądzikowie. 2019-08-12 10:04:16
dokument Zarządzenie Nr 133/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 lipca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok 2019-08-12 10:01:24
dokument Zarządzenie Nr 132/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Zadanie 1: "Budowa ciągu piesz - rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo"; Zadanie 2: "Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla" 2019-08-12 09:58:29
dokument Zarządzenie Nr 131/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia wewnętrznego Nr 1/07 Wójta Gminy Puck, z dnia 01 września 2007 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2019-08-12 09:54:33
dokument Zarządzenie Nr 130/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok 2019-08-12 09:49:08
dokument Zarządzenie Nr 129/18 Wójta Gminy Puck z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-08-12 09:47:43
dokument Zarządzenie Nr 128/18 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę płyt drogowych wielootworowych typu YOMB 2019-08-12 09:44:59
dokument Zarządzenie Nr 127/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur stosowanych w Jednostce Realizującej Projekt w Urzędzie Gminy Puck przy realizacji Projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo i Mrzezino" realizowanego w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 2019-08-12 09:41:27
dokument Zarządzenie Nr 126/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:35:01
dokument Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:34:13
dokument Zarządzenie Nr 124/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:33:17
dokument Zarządzenie Nr 123/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:32:00
dokument Zarządzenie Nr 122/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:31:07
dokument Zarządzenie Nr 121/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:30:07
dokument Zarządzenie Nr 120/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:29:03
dokument Zarządzenie Nr 119/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:28:03
dokument Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:27:04
dokument Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-12 09:25:28
dokument Zarządzenie Nr 116/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Puck 2019-08-12 09:23:14
dokument Zarządzenie Nr 115/18 Wójta Gminy Puck z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Puck. 2019-08-12 09:20:21
dokument Zarządzenie Nr 114/18 Wójta Gminy Puck z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok 2019-08-12 09:18:57
dokument Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Puck z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok 2019-08-12 09:16:18
dokument Zarządzenie Nr 112/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-07 13:47:48
dokument Zarządzenie Nr 111/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-07 13:45:00
dokument Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Puck z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-08-07 13:29:44
dokument Zarządzenie Nr 109/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-07 13:27:29
dokument Zarządzenie Nr 108/18 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 rok 2019-08-07 13:25:39
dokument Zarządzenie Nr 107/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na srodki finansowe na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-07 13:22:43
dokument Zarządzenie Nr 106/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Puckiego jako zajęta pod realizację inwestycji drogowej. 2019-08-07 13:20:14
dokument Zarządzenie Nr 105/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Puckiego jako zajęta pod realizację inwestycji drogowej. 2019-08-07 13:12:22
dokument Zarządzenie Nr 104/18 Wójta Gminy Puck z dnia 13 czerwca 2018 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Powiatu Puckiego jako zajęta pod realizację inwestycji drogowej. 2019-08-07 13:02:45
dokument Zarządzenie Nr 103/18 Wójta Gminy Puck z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-07 12:59:56
dokument Zarządzenie Nr 102/18 Wójta Gminy Puck z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej. 2019-08-07 12:58:32
dokument Zarządzenie Nr 101/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 12:56:52
dokument Zarządzenie Nr 100/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie zasad przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Puck 2019-08-07 12:54:19
dokument Zarządzenie Nr 99/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 2019-08-07 12:52:10
dokument Zarządzenie Nr 98/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018. 2019-08-07 12:50:29
dokument Zarządzenie Nr 97/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do spraw konkursu "Piękna Wieś 2018" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś". 2019-08-07 12:48:04
dokument Zarządzenie Nr 96/18 Wójta Gminy Puck z dnia 05 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany załącznika nr 4 do zarządzenia Nr 41/18 Wójta Gminy Puck z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzorów druków informacji niezbędnych do określenia wysokości dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Puck jest organem rejestrującym. 2019-08-07 12:45:26
dokument Zarządzenie Nr 95/18 Wójta Gminy Puck z dnia 1 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 12:42:19
dokument Zarządzenie Nr 94/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok. 2019-08-07 12:40:19
dokument Zarządzenie Nr 93/18 Wójta Gminy Puck z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-07 12:37:56
dokument Zarządzenie Nr 92/18 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-08-07 12:36:59
dokument Zarządzenie Nr 91/18 Wójta Gminy Puck z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 12:35:19
dokument Zarządzenie Nr 90/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Zadanie 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swarzewo"; Zadanie 2: "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo"; Zadanie 3: "Zagospodarowanie miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na terenie Kaczego Winkla"; Zadanie 4: Remont oznakowania pionowego Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10. 2019-08-07 12:31:32
dokument Zarządzenie Nr 89/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2018 rok 2019-08-07 12:25:41
dokument Zarządzenie Nr 88/18 Wójta Gminy Puck z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. 2019-08-07 12:24:38
dokument Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 170/17 Wójta Gminy Puck z dnia 1 września 2017 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Puck do podpisywania w formie elektronicznej i przesyłania na platformie ePuap pism kierowanych do organów egzekucyjnych 2019-08-07 12:22:28
dokument Zarządzenie Nr 86/18 Wójta Gminy Puck z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na stanowisku obsługi kasowej w Urzędzie Gminy Puck". 2019-08-07 12:19:04
dokument Zarządzenie Nr 144/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania drugiego zastępcy Wójta Gminy Puck oraz określenia liczby zastępców Wójta Gminy Puck 2019-08-07 09:52:47
dokument Zarządzenie Nr 143/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Budowę strefy rekreacyjno sportowej w Starzynie 2019-08-07 09:47:20
dokument Zarządzenie Nr 142/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:44:57
dokument Zarządzenie Nr 141/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-07 09:43:35
dokument Zarządzenie Nr 140/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:42:02
dokument Zarządzenie Nr 139/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:39:02
dokument Zarządzenie Nr 138/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. 2019-08-07 09:23:18
dokument Zarządzenie Nr 137/19 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-08-07 09:20:56
dokument Zarządzenie Nr 136/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok. 2019-08-07 09:19:54
dokument Zarządzenie Nr 135/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok. 2019-08-07 09:18:43
dokument Zarządzenie Nr 134/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 2019-08-07 09:16:16
dokument BGG.6733.36.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 569/53, 571/53, 569/34, 569/48, 569/49, 569/50, 569/52, 571/37 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-08-06 10:27:42
dokument BGG.6733.35.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 555, 564/3, 564/9, 564/10, 564/11, 564/12, 564/13, 564/14, 564/15, 564/16, 564/17, 564/18, 564/7 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-08-06 09:59:26
dokument Protokół z XI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 31 lipca 2019 roku 2019-08-05 12:57:51
dokument RB-34S 2019-08-02 10:10:22
dokument RB-Z 2019-08-02 10:09:41
dokument RB-N 2019-08-02 10:08:56
dokument RB-NDS 2019-08-02 10:08:08
dokument RB-28S 2019-08-02 10:07:19
dokument RB-27S 2019-08-02 10:06:32
dokument BGG.6733.40.2019.IK Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 262/3, 262/9, 261/12, 263/1, 264/3, 264/8, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-08-02 09:59:39
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Puck ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck 2019-08-01 10:49:47
dokument Protokół z XLV sesji Rady Gminy Puck z dnia 26 października 2017 roku 2019-07-31 11:52:16
dokument Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Puck z dnia 11 października 2017 roku 2019-07-31 11:51:04
dokument Protokół z XLIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 11 września 2017 roku 2019-07-31 11:48:56
dokument Protokół z XLII sesji Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 roku 2019-07-31 11:47:29
dokument Protokół z XLI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2017 roku 2019-07-31 11:45:48
dokument Protokół z XL (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku 2019-07-31 11:43:54
dokument BGG.6733.39.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 286/2, 285/2, 478, 407/18, 270/16 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-07-31 09:01:33
dokument BGG.6733.38.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 678, 669/3 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. 2019-07-31 09:00:15
dokument BGG.6733.37.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr ewid. 699/16, 699/5 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2019-07-31 08:58:55
dokument BGG.6733.29.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku dworca z wiatą, na fragmencie dz. nr ewid. 87/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2019-07-31 08:57:20
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociag Połczyno, RAdoszewo, Darzlubie, Domatowo 2019-07-31 08:48:36
katalog Sprawozdanie z badań wody- II półrocze 2019 2019-07-31 08:47:21
dokument Proponowany porządek obrad XI sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck 2019-07-30 10:28:38
dokument Komunikat PPIS w Pucku z dnia 25.07.2019- ostrzeżenie 2019-07-26 13:19:32
dokument Protokół z X sesji Rady Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku 2019-07-24 09:11:33
dokument Protokół z IX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 06 czerwca 2019 roku 2019-07-24 09:09:05
dokument BGG.6720.09.2019.KM Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). 2019-07-23 15:08:36
dokument BGG.6733.31.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 268 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2019-07-23 09:54:00
dokument BGG.6733.32.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, na działkach nr ewid. 563/6, 563/7, 563/5, 561/26 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-07-22 15:03:32
dokument Zarządzenie Nr 133/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Darzlubie 2019-07-18 08:02:56
dokument Zarządzenie Nr 132/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowości Radoszewo 2019-07-18 08:02:05
dokument BGG.6733.30.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 263/1, 262/3, 261/12, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-07-17 09:10:27
dokument BGG.6733.30.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 263/1, 262/3, 261/12, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-07-17 09:07:31
dokument Zarządzenie Nr 131/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego 2019-07-15 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 130/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-07-15 09:15:18
dokument BGG.6733.50.1.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/7 obręb 23 Swarzewo. 2019-07-12 10:37:39
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego sygn. akt nr BGG.6733.35.2019.KG - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 555, 564/3, 564/9, 564/10, 564/11, 564/12, 564/13, 564/14, 564/15, 564/16, 564/17, 564/18, 564/7 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-07-11 10:29:11
dokument BGG.6733.34.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi na działkach nr ewid. 65/5, 65/6, 65/7, 74/2, 72 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2019-07-11 10:28:32
dokument BGG.6733.28.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego, na działkach nr ewid. 231/23, 231/39, 358/3 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-07-11 10:25:46
dokument Zarządzenie Nr 129/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 lipca 2019 roku w sprawie powołania członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegajacych się o awns na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Puck 2019-07-10 14:06:18
dokument BGG.6733.36.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn-0,4kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 569/53, 571/53, 569/34, 569/48, 569/49, 569/50, 569/52, 571/37 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-07-10 11:06:16
dokument BGG.6733.33.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci kablowej 15kV wraz ze stacją transformatorową, na działkach nr ewid. 202/12, 202/14, 202/20, 202/21, 202/22, 202/8, 167/1, 176, 196/6, 197/9, 197/6, 198/12, 198/13, 191 obręb 18 Sławutówko, gmina Puck. 2019-07-10 10:56:06
dokument Zarządzenie Nr 128/19 Wójta Gminy Puck z dnia 08 lipca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2019-07-10 09:22:28
dokument Zarządzenie Nr 127/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-07-10 09:20:29
dokument Zarządzenie Nr 126/19 Wójta Gminy Puck z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie unieważnienia kart przydziału do formacji Obrony Cywilnej i powołania komisji do zniszczenia tych kart 2019-07-10 09:17:17
dokument Zarządzenie Nr 125/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:14:46
dokument Zarządzenie Nr 124/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 09:11:33
dokument Zarządzenie Nr 123/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu uczestnictwa w projekcie "Maluch w żłobku, mama w pracy!" - zwiększenie zatrudnienie mieszkańców Gminy Puck opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Żłobka Samorządowego w Starzynie" 2019-07-10 09:09:43
dokument Zarządzenie Nr 122/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do Żłobka Samorządowego w Starzynie 2019-07-10 09:06:28
dokument Zarządzenie Nr 121/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 09:04:33
dokument Zarządzenie Nr 120/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 6 000 000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań" 2019-07-10 09:02:07
dokument Zarządzenie Nr 119/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Remont pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na cele żłobka w budynku szkoły podstawowej w Starzynie 2019-07-10 08:57:48
dokument Zarządzenie Nr 118/19 Wójta Gminy Puck z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-07-10 08:54:46
dokument Zarządzenie Nr 117/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:52:36
dokument Zarządzenie Nr 116/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:51:18
dokument Zarządzenie Nr 115/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy - zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:49:39
dokument Zarządzenie Nr 114/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:56
dokument Zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:46:01
dokument Zarządzenie Nr 112/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:44:36
dokument Zarządzenie Nr 111/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:43:31
dokument Zarządzenie Nr 110/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:42:35
dokument Zarządzenie Nr 109/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:41:31
dokument Zarządzenie Nr 108/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:40:11
dokument Zarządzenie Nr 107/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:39:20
dokument Zarządzenie Nr 106/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:37:19
dokument Zarządzenie Nr 105/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:35:49
dokument Zarządzenie Nr 104/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:34:41
dokument Zarządzenie Nr 103/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-07-10 08:33:51
dokument Zarządzenie Nr 102/19 Wójta Gminy Puck z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie okresowego powierzenia obowiązków dyrektora szkoły 2019-07-10 08:31:59
dokument Zarządzenie Nr 101/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-07-10 08:30:46
dokument Zarządzenie Nr 100/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-07-10 08:29:22
dokument BGG.6733.18.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr ewid. 79/20, 79/13, 79/7, 161 obręb 14 Połchowo oraz na działkach nr ewid. 265, 266/1, 266/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-07-09 08:11:28
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociag Rekowo Górne, Sławutowo 2019-07-05 12:12:19
dokument wyniki badań wód Zatoki Puckiej 28.06.2019 2019-07-05 11:44:15
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Leśniewo 2019-07-05 11:06:36
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie i przebudowie zakładu produkcyjnego Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. w Łebczu, Gmina Puck na działkach nr 67/4, 407/2, 71/1, 72, 73, 74/1 obręb Łebcz" 2019-07-04 16:18:09
katalog DOFINANSOWANIE UTYLIZACJI AZBESTU 2019-07-04 15:20:25
dokument BGG.6733.27.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 64, 127/1, 126/6, 126/3, 126/4, 126/5 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-07-04 13:45:13
dokument BGG.6733.07.1.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa mostu na przepust na rzece Struga Młyńska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 na terenie działek nr ewid. 11 obręb 25 Zdrada oraz 406, 333, 332, 40/2 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-07-03 11:32:27
dokument BGG.6733.32.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN-15kV, na działkach nr ewid. 563/6, 563/7, 563/5, 561/26 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2019-07-03 11:28:46
dokument BGG.6733.29.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa budynku dworca z wiatą, na fragmencie dz. nr ewid. 87/4 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2019-07-03 11:27:26
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 25.04.2019 do dnia 26.06.2019 r. 2019-06-28 12:32:05
dokument BGG.6733.25.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 274/34, 275/43, 263/1, 234/1 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2019-06-27 09:22:37
dokument BGG.6733.19.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 691/12 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2019-06-27 09:21:35
dokument BGG.6733.17.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 388/13, 388/9, 388/10, 388/12, 390/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck 2019-06-27 09:20:36
dokument BGG.6733.16.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/12 ? obręb 13 Osłonino, gmina Puck 2019-06-27 09:19:37
dokument BGG.6733.31.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 268 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck 2019-06-27 09:18:24
dokument Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Puck za 2018 rok 2019-06-24 13:26:38
dokument BGG.6733.26.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 207/12, 48, 195/1, 37/14, 712 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:40:13
dokument BGG.6733.24.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 523/1, 523/2 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:38:58
dokument BGG.6733.23.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 275/6, 275/20, 274/4 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:37:49
dokument BGG.6733.22.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 293/2, 293/7 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:35:46
dokument BGG.6733.21.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 309/24 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:34:37
dokument BGG.6733.20.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 283/1, 282/7, 280/11, 284/4, 285/2, 285/7 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-06-21 10:33:28
dokument BGG.6733.14.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 443, 410, 412, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-06-21 10:32:10
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2018 Ellwart Jan 2019-06-21 09:52:24
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2018 Selonke Marcin 2019-06-21 09:51:30
dokument Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023 Ellwat Jan 2019-06-21 09:48:07
dokument Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023 Selonke Marcin 2019-06-21 09:46:58
katalog Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczących Rady za rok 2018 2019-06-21 09:44:27
katalog Oświadczenia majątkowe Wiceprzewodniczących Rady - początek kadencji 2018 - 2023 2019-06-21 09:40:53
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Styn Adam 2019-06-21 09:14:40
katalog Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady za rok 2018 2019-06-21 09:14:02
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Styn Adam 2019-06-21 09:10:30
dokument Proponowany porządek obrad X sesji Rady Gminy Puck 2019-06-19 09:10:56
dokument Zarządzenie Nr 99/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 116/18 Wójta Gminy Puck z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia terminów i zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Puck 2019-06-17 11:26:08
dokument Zarządzenie Nr 98/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Puck do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem 2019-06-17 11:20:02
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rekowie Górnym 2019-06-17 11:17:35
dokument Zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 11:16:15
dokument Zarządzenie Nr 95/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelnie 2019-06-17 11:15:09
dokument Zarządzenie Nr 94/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Swarzewie 2019-06-17 11:14:01
dokument Zarządzenie Nr 93/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Leśniewie 2019-06-17 11:12:41
dokument Zarządzenie Nr 92/19 Wójta Gminy Puck z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie 2019-06-17 11:10:43
dokument Zarządzenie Nr 91/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży 2019-06-17 11:08:25
dokument Zarządzenie Nr 90/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu "Piękna Wieś 2019" w kategorii "Zagroda" oraz w kategorii "Wieś" 2019-06-17 11:04:22
dokument Zarządzenie Nr 89/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przetwarzania danych osobowych w imieniu Wójta Gminy Puck przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-06-17 10:59:50
dokument Zarządzenie Nr 88/19 Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: 1. Wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych asfaltowych w Darzlubiu. 2. Budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Swarzewie. 3. Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości poniżej 750.000 Euro pod nazwą: część I - organizacji i realizacji kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG 136 (stal konstrukcyjna czarna); część II - Organizacja i realizacja kursu prawo jazdy kategorii C dla uczestników projektu: "Kształcenie ustawiczne szansą na lepszą pracę mieszkańców Gminy Puck w wieku aktywności zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 4. Usuwanie awarii zaistniałych na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-06-17 10:45:25
dokument Zarządzenie Nr 87/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-06-17 10:32:44
dokument Zarządzenie Nr 86/19 Wójta Gminy Puck z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-17 10:31:23
dokument Zarządzenie Nr 85/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu w miejscowościach Domatówko i Mrzezino 2019-06-17 10:11:43
dokument Zarządzenie Nr 84/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym 2019-06-17 10:10:07
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.5.2019.KM o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia (WERBLINIA II) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2019-06-17 09:56:18
dokument Zarządzenie Nr 83/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini 2019-06-17 09:54:13
dokument Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie 2019-06-17 09:52:34
dokument Zarządzenie Nr 81/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Bk. Konstantyna Dominika w Swarzewie 2019-06-17 09:50:09
dokument Zarządzenie Nr 80/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie 2019-06-17 09:47:06
dokument Zarządzenie Nr 79/19 Wójta Gminy Puck z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym naborze na partnera do wspólnego opracowania i realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6: Integracja, Działania 6.1: Aktywna integracja; Poddziałanie 6.1.2: Aktywizacja społeczno-zawodowa. 2019-06-17 09:39:05
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociąg Błądzikowo 2019-06-14 11:04:59
dokument BGG.6733.30.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 263/1, 262/3, 261/12, 264/9, 264/10 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2019-06-13 11:59:26
dokument BGG.6733.28.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oświetlenia ciągu komunikacyjnego, na działkach nr ewid. 231/23, 231/39, 358/3 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-06-13 11:58:00
dokument Protokół z VIII sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck z dnia 09 maja 2019 roku 2019-06-12 14:20:55
dokument Protokół z VII sesji Rady Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku 2019-06-12 14:18:30
dokument Petycja z dnia 07.06.2019 r. - Park maszynowy w Gminach 2019-06-12 10:43:55
dokument Petycja z dnia 07.06.2019 r. - Park maszynowy w Gminach 2019-06-12 10:35:20
dokument BGG.6733.13.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7, 289, 304/1, 304/3, 304/4, 304/5, 304/7, 304/10, 304/11 obręb 05 Domatówko, gmina Puck . 2019-06-07 09:59:53
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 2019-06-07 09:58:48
dokument BGG.6733.17.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 388/13, 388/9, 388/10, 388/12, 390/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-06-07 09:58:01
dokument BGG.6733.16.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 122/12, 122/17, 122/18, 122/19, 122/21, 122/22, 122/23, 122/24, 122/25, 122/26, 122/27, 122/28, 122/29, 122/30, 122/31, 122/32, 122/33, 122/34, 122/35, 122/36 obręb 13 Osłonino, gmina Puck. 2019-06-07 09:56:26
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przenaczonych do dzierżawy - pojemniki na odzież używaną 2019-06-07 09:55:36
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociag Rekowo Górne, Celbowo, Sławutówko 2019-06-06 15:57:08
dokument BGG.6733.27.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 64, 127/1, 126/6, 126/3, 126/4, 126/5 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-06-06 12:54:44
dokument Proponowany porządek obrad IX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck 2019-06-06 12:28:09
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociag Połczyno, Leśniewo, Starzyno 2019-05-31 08:48:41
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 27 maja 2019 r. o I przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck 2019-05-31 08:28:35
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018 - podatki 2019-05-30 13:55:17
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu 2019-05-30 13:52:21
dokument BGG.6733.26.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 207/12, 48, 195/1, 37/14, 712 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:43:27
dokument BGG.6733.25.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 274/34, 275/43, 263/1, 234/1 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:42:05
dokument BGG.6733.24.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 523/1, 523/1 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:40:48
dokument BGG.6733.23.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 275/6, 275/20, 274/4 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:37:56
dokument BGG.6733.22.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 293/2, 293/7 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:36:29
dokument BGG.6733.21.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 309/24 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:29:22
dokument BGG.6733.20.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 283/1, 282/7, 280/11, 284/4, 285/2, 285/7 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:25:28
dokument BGG.6733.19.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działce nr ewid. 691/15 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. 2019-05-30 13:23:36
dokument BGG.6733.18.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr ewid. 79/20, 79/13, 79/7, 161 obręb 14 Połchowo oraz na działkach nr ewid. 265, 266/1, 266/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-05-30 13:22:04
dokument BGG.6733.18.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przyłącza kablowego 0,4 kV, na działkach nr ewid. 79/20, 79/13, 79/7, 161 obręb 14 Połchowo oraz na działkach nr ewid. 265, 266/1, 266/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-05-30 13:22:01
dokument BGG.6733.12.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 107/74, 107/6, 107/69, 107/70, 107/72, 107/73 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-05-30 13:20:21
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Wegner Monika 2019-05-30 11:22:51
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Sikora Marcin 2019-05-30 11:19:48
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Selonke Marcin 2019-05-30 11:10:00
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Pliński Eugeniusz 2019-05-30 11:08:45
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Pieper Florian 2019-05-30 11:07:31
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Nikrant Marcin 2019-05-30 11:04:39
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Myślisz Wojciech 2019-05-30 11:02:39
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Musiałkowski Józef 2019-05-30 11:01:43
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Kunc Henryk 2019-05-30 11:00:40
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Korthals Łukasz 2019-05-30 10:44:33
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2018 Idkowiak Sławomir 2019-05-30 10:41:06
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2018 Hallmann Aleksandra 2019-05-30 10:40:00
dokument Oświadczenie majątkowe - za 2018 Groenwald Zbigniew 2019-05-30 10:38:45
dokument Oświadczenia majątkowe - za 2018 Grandicki Przemysław 2019-05-30 10:37:35
dokument Oświadczenia majątkowe - za rok 2018 Głowienka Jan 2019-05-30 10:36:37
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Ellwart Jan 2019-05-30 10:35:36
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Dettlaff Arkadiusz 2019-05-30 10:34:43
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 rok Burchacka-Klimczuk Katarzyna 2019-05-30 10:32:56
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Bradtke Waldemar 2019-05-30 10:31:26
dokument Oświadczenie majątkowe - za rok 2018 Białk Józef 2019-05-30 10:29:36
katalog Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 2019-05-30 10:10:22
dokument sprawozdanie z badań wody- wodociag Rekowo Górne, Celbowo, Sławutówko 2019-05-29 13:55:31
dokument RAPORT O STANIE GMINY PUCK ZA ROK 2018 2019-05-29 12:25:17
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018 - woda i ścieki PDF 2019-05-29 12:02:41
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono umorzeń w 2018 roku - opłata za wodę i ścieki PDF 2019-05-29 11:55:33
dokument KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST 2018 PDF 2019-05-29 11:53:51
dokument ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 2018 PDF 2019-05-29 11:52:23
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018 - woda i ścieki 2019-05-29 11:17:28
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłat udzielono umorzeń w 2018 roku - opłata za wodę i ścieki 2019-05-29 11:15:20
dokument Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 2019-05-23 13:54:45
dokument BGG.6733.39.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2019-05-22 10:52:11
dokument RB-Z 2019-05-22 10:33:54
dokument RB-N 2019-05-22 10:32:11
dokument RB-34S 2019-05-22 10:31:12
dokument RB-NDS 2019-05-22 10:30:06
dokument RB-28S 2019-05-22 10:29:17
dokument RB-27S 2019-05-22 10:28:06
dokument BGG.6733.14.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 443, 410, 412, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2019-05-21 14:05:11
dokument BGG.6733.11.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 176, 177/3, 197/3 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-05-21 14:03:03
dokument BGG.6733.05.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/04kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV, na działkach nr ewid. 1470/1, 1468/4, 1468/3, 1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2019-05-21 13:59:54
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości i umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2018 2019-05-21 08:49:37
dokument Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r. 2019-05-21 08:48:40
dokument BGG.6733.10.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego, na działkach nr ewid. 255/61, 255/26 i 256/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-05-17 13:17:03
dokument BGG.6733.09.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 125/2 i 128/6 obręb 05 Domatówko, gmina Puck. 2019-05-17 13:15:30
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok - korekta 2019-05-17 09:12:43
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 15:25:31
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:18:36
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:16:58
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:15:56
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:14:42
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:08:04
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:07:11
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 14:00:24
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:58:15
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:55:39
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:54:19
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:52:39
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:51:43
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:50:34
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:49:36
dokument Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 2019-05-15 13:48:17
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W CELBOWIE 2019-05-15 13:45:31
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W DARZLUBIU 2019-05-15 13:45:15
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W GNIEŻDŻEWIE 2019-05-15 13:44:59
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W LEŚNIEWIE 2019-05-15 13:44:42
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU 2019-05-15 13:44:29
katalog ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIEROSZYNIE 2019-05-15 13:44:16
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W MRZEZINIE 2019-05-15 13:44:01
katalog ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POŁCHOWIE 2019-05-15 13:43:38
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W POŁCZYNIE 2019-05-15 13:43:20
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W REKOWIE GÓRNYM 2019-05-15 13:42:57
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W STARZYNIE 2019-05-15 13:42:39
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W STRZELNIE 2019-05-15 13:42:12
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W SWARZEWIE 2019-05-15 13:41:42
katalog SZKOŁA PODSTAWOWA W WERBLINI 2019-05-15 13:41:11
katalog ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻELISTRZEWIE 2019-05-15 13:40:51
dokument Sprawozdanie z wykonania budżetu 2018 rok 2019-05-14 14:44:58
dokument BILANS ZA 2018 URZĄD GMINY PUCK 2019-05-14 13:31:54
dokument BILANS 2019-05-14 13:28:26
dokument BGG.6733.15.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele żłobka, na fragmencie działki nr ewid. 380/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2019-05-14 11:56:10
dokument BGG.6733.08.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 213 w zakresie budowy chodnika na terenie działek nr ewid. 379, 202 obręb 20 Starzyno, gmina Puck. 2019-05-14 11:51:25
dokument Protokół z VI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 28 marca 2019 roku 2019-05-14 08:26:57
dokument Protokół z V sesji Rady Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku 2019-05-14 08:26:00
dokument Protokół z IV sesji Rady Gminy Puck z dnia 31 stycznia 2019 roku 2019-05-14 08:24:52
dokument Protokół z III sesji Rady Gminy Puck z dnia 20 grudnia 2018 roku 2019-05-14 08:23:06
dokument Protokół z II (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck z dnia 28 listopada 2018 roku 2019-05-13 14:11:10
dokument Protokół z I sesji Rady Gminy Puck z dnia 22 listopada 2018 roku 2019-05-13 14:09:22
katalog ROK 2018 2019-05-13 14:04:55
katalog 2019 ROK 2019-05-13 13:52:00
katalog 2018 ROK 2019-05-13 13:51:32
dokument Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 maja 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-10 13:24:31
dokument Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Puck z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-10 13:22:57
dokument Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:19:35
dokument Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:18:01
dokument Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:15:35
dokument Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 13:13:53
dokument Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 13:11:58
dokument Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora: Szkoły Podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, ul. Mechowska 2; Szkoły Podstawowej im. Księdza Biskupa Konstantyna Dominika w Swarzewie, ul. Szkolna 36; Szkoły Podstawowej im. Alojzego Stenzla w Strzelnie, ul. Szkolna 5; Szkoły Podstawowej w Werblini, ul. Szkolna 2; Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym, ul. Czapiewskiego 1; dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck 2019-05-10 13:09:11
dokument Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Starzynie przy ul. Żarnowieckiej 22, 84 - 107 Starzyno 2019-05-10 13:00:50
dokument Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:58:04
dokument Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:56:14
dokument Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:54:18
dokument Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Puck z dnia 09 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:52:39
dokument Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Puck z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-05-10 12:50:46
dokument Zarządzenie Nr 64/19 Wójta Gminy Puck z dnia 02 kwietnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Połczynie w przypadku jego nieobecności 2019-05-10 12:45:26
dokument Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck 2019-05-10 12:43:28
dokument Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-10 12:40:01
dokument Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-10 12:37:22
dokument Proponowany porządek obrad VIII (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck 2019-05-10 09:07:30
dokument Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Puck z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 14:27:42
dokument Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Rekowie Górnym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne w dniu 31 marca 2019 r. 2019-05-07 14:24:54
dokument Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:21:38
dokument Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-05-07 14:14:08
dokument Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2019 2019-05-07 14:12:01
dokument Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Puck z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2019 2019-05-07 14:09:13
dokument Zarządzenie Nr 54/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia inkasenta do poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, opłaty od posiadania psów i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Rekowie Górnym 2019-05-07 14:06:59
dokument Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Puck 2019-05-07 14:03:14
dokument Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Puck z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2019 2019-05-07 14:00:59
dokument Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-05-07 13:57:57
dokument Zarządzenie Nr 50A/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:54:13
dokument Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy referent ds. obsługi sekretariatu" oraz powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Podinspektor ds. budownictwa" w Urzędzie Gminy Puck 2019-05-07 13:45:57
dokument Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 13:41:35
dokument Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Werblini w przypadku jego nieobecności 2019-05-07 13:38:42
dokument Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Puck z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 13:35:24
dokument Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Puck z dnia 04 marca 2019 roku w sprawie udziału wydzielonych sił i środków Gminy Puck w rejonowym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) 2019-05-07 13:25:26
dokument Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Puck 2019-05-07 13:22:05
dokument Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w Polityce Ochrony Danych 2019-05-07 13:18:53
dokument Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Puck z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku 2019-05-07 13:12:48
dokument Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: Usuwanie awarii na sieci i przyłączach wodociągowych na terenie Gminy Puck. 2019-05-07 13:08:10
dokument Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 lutego 2019 roku w sprawie powołania zespołu do oceny stanu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr ........... należącego do zasobu Gminy Puck po wygaśnięciu najmu tego lokalu. 2019-05-07 13:04:02
dokument Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-05-07 12:57:26
dokument Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Puck z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-07 12:52:57
dokument Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Puck z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Puck na lata 2019 - 2021. 2019-05-07 12:50:40
dokument Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 17 lutego 2019 r. 2019-05-07 12:46:49
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 07.03.2019 do dnia 24.04.2019 r. 2019-05-07 12:32:04
dokument BGG.6733.06.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 213 dz. nr ewid. 411 na teren drogi gminnej dz. nr ewid. 678 , obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck 2019-05-02 12:44:12
dokument BGG.6733.13.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7, 289, 304/1, 304/3, 304/4, 304/5, 304/7, 304/10, 304/11 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2019-04-30 13:08:47
dokument BGG.6733.13.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 7, 289, 304/1, 304/3, 304/4, 304/5, 304/7, 304/10, 304/11 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2019-04-30 13:07:09
dokument BGG.6733.12.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 107/74, 107/6, 107/69, 107/70, 107/72, 107/73 obręb Darzlubie, gmina Puck 2019-04-30 13:03:09
dokument BGG.6733.12.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 107/74, 107/6, 107/69, 107/70, 107/72, 107/73 obręb Darzlubie, gmina Puck 2019-04-30 13:01:36
dokument Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2018 2019-04-29 13:09:02
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na "wykonaniu urządzeń wodnych otworu stidziennego nr 1 w miejscowości Błądzikowo. 2019-04-29 12:25:26
dokument Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami za okres od dnia 01.02.2019 r. do dnia 06.03.2019 r. 2019-04-23 14:10:08
dokument Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej 2019-04-23 10:35:18
dokument Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie przedszkola publicznego 2019-04-23 10:34:23
dokument Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły 2019-04-23 10:33:06
dokument Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola 2019-04-23 10:31:48
dokument Zgłoszenie zmian w ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 2019-04-23 10:29:40
dokument Proponowany porządek obrad VII sesji Rady Gminy Puck 2019-04-23 09:49:10
dokument BGG.6733.15.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele żłobka, na fragmencie działki nr ewid. 308/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2019-04-19 10:17:34
dokument BGG.6733.15.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na cele żłobka, na fragmencie działki nr ewid. 308/5 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2019-04-19 10:16:19
dokument Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do współnego opracowania i realizacji projektu 2019-04-18 14:11:58
dokument BGG.6733.11.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid.166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 176, 177/3, 197/3 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-04-17 13:44:03
dokument BGG.6733.11.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid.166/1, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 166/8, 166/9, 166/10, 176, 177/3, 197/3 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2019-04-17 13:42:44
dokument BGG.6733.10.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 255/61, 255/26 i 256/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-04-17 13:24:48
dokument BGG.6733.10.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 255/61, 255/26 i 256/2 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-04-17 13:22:55
dokument BGG.6733.39.2018.KG Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o., na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2019-04-17 12:45:02
dokument BGG.6733.39.2018.KG Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy dot. inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o., na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck 2019-04-17 12:43:49
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia - Starzyno 2019-04-12 08:50:00
dokument BGG.6733.09.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowa sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 125/2 i 128/6 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2019-04-09 09:50:41
dokument BGG.6733.08.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -przebudowa drogi wojewódzkiej nr. 213 w zakresie budowy chodnika na terenie działek nr ewid. 379, 202 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2019-04-09 09:46:45
dokument BGG.6733.04.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid.122/7, 122/4 obręb 02 Brudzewo gmina Puck 2019-04-09 09:31:08
dokument BGG.6733.06.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr ewid. 297/26 obręb Strzelno, gmina Puck 2019-04-09 09:20:22
dokument Petycja wyrażająca sprzeciw wobec planów sprzedaży zespołu budynków dawnej szkoły podstawowej im. Józefa Dambka w Leśniewie, znajdującego się na działkach numer 689/1 i 692/3 2019-04-05 12:56:36
dokument Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta 2019-04-03 12:13:20
dokument Informacja dot. wdrożenia nowego systemu komputerowego "Hydrosoft" 2019-04-01 14:18:28
dokument BGG.6733.07.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowie mostu na przepust na Kanale Młyńskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 123 na terenie działek nr ewid.11 obręb 25 Zdrada oraz 406, 333, 332, 40/2 obreb 03 Darzlubie, gmina Puck 2019-04-01 14:06:20
dokument BGG.6733.07.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowie mostu na przepust na Kanale Młyńskim w ciągu drogi wojewódzkiej nr 123 na terenie działek nr ewid.11 obręb 25 Zdrada oraz 406, 333, 332, 40/2 obreb 03 Darzlubie, gmina Puck 2019-04-01 14:04:58
dokument Wyniki wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 roku 2019-04-01 10:47:18
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany - Leśniewo, Połczyno, Strzelno 2019-03-29 08:24:42
dokument BGG.6733.03.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 289, 295, 294, 158, 146/12, obręb 04 Domatowo gmina Puck 2019-03-28 13:31:32
dokument BGG.6733.02.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-03-28 13:30:06
dokument BGG.6733.01.2019.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 kV wraz z przyłączami, na działkacj nr ewid. 392, 393, 400/13, 400/32, 400/30, 400/33, obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2019-03-28 13:23:54
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck o II przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck - Łebcz 2019-03-28 12:53:25
dokument Obwieszczenie Wody Polskie 2019-03-27 07:45:33
dokument Informacja Wody Polskie 2019-03-27 07:43:43
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie listy kandydatów na Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne 2019-03-25 11:51:43
dokument BGG.6733.05.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV oraz słupkowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z przyłączem kablowym nn-0,4 kV, na działkach nr ewid. 1470/1, 1468/4, 1468/3, 1468/1 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck 2019-03-22 13:53:44
dokument Proponowany porządek obrad VI (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck 2019-03-22 13:07:19
dokument BGG.6733.06.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr.213 dz. nr ewid. 411 na teren drogi gminnej dz. nr ewid. 678 obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck 2019-03-22 12:11:00
dokument Sprawozdanie z badań wody - Połczyno 19.03.2019 2019-03-21 08:08:20
dokument Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Połczyno 2019-03-15 13:57:00
dokument BGG.6733.04.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz przyłączeniami na działkach nr ewid. 122/7, 122/4, 89 obręb 02 Brudzewo 2019-03-12 11:46:43
dokument BGG.6733.03.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach nr ewid. 289, 295, 294, 158, 146/12, obręb 04 Domatowo, gmina Puck 2019-03-12 11:43:19
dokument BGG.6733.02.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-03-12 11:39:29
dokument BGG.6733.01.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 392, 393, 400/13, 400/32, 400/30, 400/33 obręb 26 Żelistrzewo 2019-03-12 11:35:28
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-12 10:57:08
dokument Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Pana Adam Styn - początek kadencji 2018 - 2023 2019-03-11 19:27:56
katalog Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady - początek kadencji 2018 - 2023 2019-03-11 19:18:49
katalog Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady - początek kadencji 2018 - 2023 2019-03-11 19:14:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 11 marca 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne 2019-03-11 11:37:56
dokument Oświadczenie kandydata na Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne 2019-03-11 11:36:48
katalog WYBORY SOŁECKIE REKOWO GÓRNE - 11.03.2019 r. 2019-03-11 11:35:22
dokument Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Puck - początek kadencji 2018-2023 2019-03-08 14:12:10
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Łebcz 2019-03-08 08:16:34
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Leśniewo, Łebcz, Mała Piaśnica, obręb Domatówko 2019-03-08 08:15:29
dokument Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego/czasowego 2019-03-07 10:08:59
dokument Zgłoszenie pobytu stałego 2019-03-07 10:05:28
dokument Zgłoszenie pobytu czasowego 2019-03-07 10:04:51
dokument Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego 2019-03-07 10:04:10
dokument Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego 2019-03-07 10:03:18
dokument Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 2019-03-07 10:02:08
dokument Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy 2019-03-07 10:01:09
dokument BGG.6733.04.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz przyłączeniami na działkach nr ewid. 122/7, 122/4, 89 obręb 02 Brudzewo 2019-03-05 13:01:37
dokument BGG.6733.03.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach nr ewid. 289, 295, 294, 158, 146/12, obręb 04 Domatowo, gmina Puck 2019-03-05 12:53:05
dokument BGG.6733.02.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 143/2, 156/2 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck 2019-03-05 12:43:05
dokument BGG.6733.01.2019.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn-0,4 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 392, 393, 400/13, 400/32, 400/30, 400/33 obręb 26 Żelistrzewo 2019-03-05 12:34:21
dokument Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Gminy Puck 2019-03-02 22:33:58
dokument BGG.6733.46.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 19 Smolno, gmina Puck 2019-03-01 07:54:46
dokument Informacja Sądu Rejonowego w Wejherowie dot. spotkań informacyjnych dotyczących mediacji, które prowadzone będą przez niezależnych stałych mediatorów. 2019-02-28 09:43:33
dokument Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:59:03
dokument Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Puck z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 10:52:33
dokument Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Puck z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 10:50:53
dokument Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2019-02-25 10:47:58
dokument Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Puck z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Puck 2019-02-25 10:42:02
dokument Zarządzenie Nr 31/19 Wójta Gminy Puck z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020 2019-02-25 10:39:16
dokument Zarządzenie Nr 30/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zasad zarządzania treścią zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Puck 2019-02-25 10:34:50
dokument Zarządzenie Nr 29/19 Wójta Gminy Puck z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Procedury dotyczącej postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność Urzędu Gminy Puck przez Radnych Gminy Puck 2019-02-25 10:32:54
dokument Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2018 r. 2019-02-25 10:30:11
dokument Zarządzenie Nr 28/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie projektów budowlano wykonawczych na oświetlenie ulic w następujących miejscowościach: Zadanie 1 - Błądzikowo, Brudzewo, Celbowo, Połczyno; Zadanie 2 - Domatowo, Domatówko, Leśniewo; Zadanie 3 - Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno; Zadanie 4 - Radoszewo, Starzyno, Werblinia; Zadanie 5 - Osłonino, Smolno, Połchowo, Rekowo Górne 2019-02-25 10:15:07
dokument Zarządzenie Nr 27/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 roku 2019-02-25 10:12:33
dokument Zarządzenie Nr 26/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:09:29
dokument Zarządzenie Nr 25/19 Wójta Gminy Puck z dnia 7 stycznia 2019 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości 2019-02-25 10:07:39
dokument Zarządzenie Nr 24/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:55:05
dokument Zarządzenie Nr 23/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-25 09:53:48
dokument Zarządzenie Nr 22/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:51:31
dokument Zarządzenie Nr 21/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:50:30
dokument Zarządzenie Nr 20/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:49:38
dokument Zarządzenie Nr 19/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:48:18
dokument Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:47:23
dokument Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:46:22
dokument Zarządzenie Nr 16/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:45:25
dokument Zarządzenie Nr 15/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:42:57
dokument Zarządzenie Nr 14/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:40:52
dokument Zarządzenie Nr 13/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:57
dokument Zarządzenie Nr 12/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:39:01
dokument Zarządzenie Nr 11/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:37:49
dokument Zarządzenie Nr 10/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:36:40
dokument Zarządzenie Nr 9/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:35:47
dokument Zarządzenie Nr 8/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:34:54
dokument Zarządzenie Nr 7/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:33:50
dokument Zarządzenie Nr 6/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych 2019-02-25 09:32:44
dokument Zarządzenie Nr 5/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2019 rok 2019-02-25 09:28:50
dokument Zarządzenie Nr 4/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "Młodszy Referent ds. obsługi sekretariatu" w Urzędzie Gminy Puck 2019-02-25 09:26:27
dokument Zarządzenie Nr 3/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:14:36
dokument Zarządzenie Nr 2/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku 2019-02-25 09:12:45
dokument Zarządzenie Nr 1/19 Wójta Gminy Puck z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów w roku 2019 na terenie gminy Puck 2019-02-25 09:09:38
katalog SESJA NR LIX/18 2019-02-21 10:36:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na : "Wykonaniu urządzeń wodnych otworu studziennego nr 1, który będzie zlokalizowany na terenie działki nr 173/6 (obręb 0013-Osłonino) w miejscowości Rzucewo, gmina Puck." 2019-02-21 10:18:30
dokument BGG.6733.48.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizy sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz , gmina Puck 2019-02-19 11:51:29
dokument BGG.6733.50.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 DE90 wraz z przyłączeniami, na działkach nr ewid. 701/12, 701/10, 702/5, 703/5 704/5, 705/5, 706/5, 707/9, 707/5, 1/5, 2/5,213/2, 213/, obręb 23 Swarzewo. 2019-02-19 11:49:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid 870, 891, obręb 15 , Połczyna, gmina Puck 2019-02-19 11:46:44
dokument BGG.6733.39.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na działce nr ewid. 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. 2019-02-19 11:41:39
dokument Zestawienie wyników wyborów sołtysów Gminy Puck przeprowadzonych w dniu 17 lutego 2019 roku 2019-02-18 12:01:58
katalog ROK 2018-2019 2019-02-18 08:44:52
dokument BGG.6733.67.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 433 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. 2019-02-14 10:38:15
katalog Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018 - 2023 2019-02-10 21:48:32
katalog Sprawozdanie z badań wody - I półrocze 2019 2019-02-08 14:10:52
dokument Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania osobowych składów obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach sołtysów gminy Puck w dniu 17 lutego 2019 r. 2019-02-08 11:25:16
dokument Sprawozdanie z badań wody - Instalacja wodociągowa Widlino 30.01.2019r. 2019-02-08 11:08:39
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :" przedłużeniu istniejącej eksploatacji poprzez wydłużenie terminu obąwiązywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Mrzezino I - pole B, w granicach działek nr 78/4, 81/3, oraz części działek nr 78/5 i 82/3 obreb Mrzezino, gmina Puck. 2019-02-08 10:51:02
dokument Petycja z dnia 31.01.2019 r. dot. sprzeciwu wobec likwidacji Szkoły Podstawowej w Celbowie 2019-02-07 13:09:28
dokument Petycja z dnia 29.01.2019 r. - sprzeciw rodziców i lokalnej społeczności wobec projektu uchwał Rady Gminy Puck w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Połczynie 2019-02-07 11:56:10
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Puck ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck - Rzucewo 2019-02-07 08:32:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Rekowo Górne 2019-02-05 15:03:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie listy kandydatów na sołtysów Gminy Puck 2019-02-01 08:28:19
dokument BGG.6733.45.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:44:42
dokument BGG.6733.44.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2019-01-31 10:43:34
dokument BGG.6733.43.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2019-01-31 10:42:31
dokument BGG.6733.42.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ? obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2019-01-31 10:41:20
dokument Ogłoszenie WÓJTA GMINY PUCK z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Połchowo, Zelistzrewo, Rekowo Górne 2019-01-31 08:36:45
dokument Petycja z dnia 23.01.2019 r. dot. sprzeciwu wobec likwidacji lub reorganizacji Szkoły Podstawowej im. Wiktora Czapiewskiego w Rekowie Górnym 2019-01-30 09:12:41
dokument Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Gminy Puck 2019-01-28 11:35:23
dokument Sprawozdanie z badań wody - instalacja wodociągowa Werblinia, Leśniewo 2019-01-25 13:32:13
katalog ROK 2019 2019-01-25 13:28:57
katalog WYNIKI BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA 2019-01-25 13:28:41
dokument BGG.6720.03.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla obszarów wskazanych w obwieszczeniu. 2019-01-22 13:41:24
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem DŚ dla przedsięwzięcia pn.: przedłużenie istniejącej eksploatacji poprzez wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Mrzezino I - pole B 2019-01-22 13:38:14
dokument BGG.6733.48.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 279/12, 279/15, 279/16 obręb 08 Łebcz, gmina Puck. 2019-01-18 10:25:46
dokument BGG.6733.47.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 870, 891 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. 2019-01-18 10:21:10
dokument BGG.6733.46.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa i przebudowa drogi na działkach nr ewid. 177/17, 180/4, 182/8, 404, 182/7 obręb 12 Mrzezino oraz na działce nr ewid. 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2019-01-18 10:13:17
dokument BGG.6733.41.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck . 2019-01-18 10:11:37
dokument BGG.6733.40.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2019-01-10 12:28:52
dokument Oświadczenie kandydata na Sołtysa 2019-01-10 11:05:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Puck 2019-01-10 10:59:45
dokument Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa mostu na przepust na kanale Młyńskim usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+226 w miejscowości Zdrada na działce nr 11 - obręb Zdrada i nr 406, 303, 332, 40/2 - obręb Darzlubie. 2019-01-02 15:11:16
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gmina Puck za 2018 rok 2018-12-31 12:55:10
dokument BGG.6733.45.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 25/8, 25/40, 25/41 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:15:35
dokument BGG.6733.44.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 24/2, 25/8 obręb 04 Domatowo, gmina Puck . 2018-12-28 11:14:17
dokument BGG.6733.43.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 696, 694/2, 688/5, 695/1, 695/2, 695/3 obręb 08 Łebcz, gmina Puck . 2018-12-28 11:13:01
dokument BGG.6733.36.1.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-28 11:11:22
dokument Zawiadomienie - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. Budowy gazociągu dytrybucyjnego o średnicy DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin: Kosakowo, Władysławowo, Puck" 2018-12-21 15:31:16
dokument Petycja z dnia 20.12.2018 r. dot. zagospodarowania brzegu zatokowego 2018-12-21 13:49:05
dokument Ogłoszenie - WÓJT GMINY PUCK ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck - Mrzezino 2018-12-20 12:07:45
dokument Zawiadomienie - Przebudowa mostu na przepust na kanale Młyńskim usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+226 w miejscowości Zdrada na działcenr 11 - obręb Zdrada i nr 406, 303, 332, 40/2 - obręb Darzlubie 2018-12-19 16:12:07
dokument BGG.6733.42.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn - 0,4 kV wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/73 ... obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-12-19 08:28:49
dokument Proponowany porządek obrad III Sesji Rady Gminy Puck 2018-12-14 13:53:38
dokument BGG.6733.38.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-12-11 08:20:08
dokument BGG.6733.41.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck 2018-12-05 11:01:45
dokument BGG.6733.40.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-12-05 11:00:15
dokument BGG.6733.41.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 30/98, 30/89 obręb 05 Domatówko, gmina Puck . 2018-12-05 10:56:24
dokument BGG.6733.40.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia 10 kPa-0,5 Mpa wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 181, 183, 228/3, 212/5, 212/4, 193, 216, 192/4, 188/3, 185/6, 185/10 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-12-05 10:55:04
dokument BGG.6733.36.1.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-11-27 10:31:10
dokument Proponowany porządek obrad II sesji (nadzwyczajnej) Rady Gminy Puck 2018-11-27 09:30:48
dokument Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy - koniec kadencji 2014-2018 2018-11-26 13:52:43
dokument Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady - koniec kadencji 2014-2018 2018-11-26 13:39:07
dokument Petycja z dnia 09.11.2018 r. dot. wdrożenia procedur związanych z użytkowaniem środków komunikacji elektronicznej 2018-11-23 14:34:59
dokument BGG.6733.35.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowie nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-11-22 14:25:01
dokument BGG.6733.33.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-22 14:23:21
dokument BGG.6733.29.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ? obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-11-22 14:21:52
dokument Ogłoszenie WÓJTA GMINY PUCK z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Żelistrzewo 2018-11-22 10:35:30
dokument Proponowany porządek obrad I Sesji Rady Gminy Puck 2018-11-19 12:25:36
dokument BGG.6733.37.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda, na działkach nr ewid. 1468/3, 1468/4, 1470/1, 1469/2, 150/7, 315 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. 2018-11-16 12:05:04
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dniaq 14 listopada 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - Strzelno, Rekowo Górne, Smolno, Leśniewo. 2018-11-15 11:22:06
dokument BGG.6733.34.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-11-13 12:55:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek nr 1476/8 i 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowie w całości. 2018-11-13 08:43:38
dokument RB-Z 2018-11-08 13:38:53
dokument RB-N 2018-11-08 13:38:20
dokument RB-34S 2018-11-08 13:37:35
dokument RB-NDS 2018-11-08 13:31:52
dokument RB-28S 2018-11-08 13:31:09
dokument RB-27S 2018-11-08 13:30:21
dokument Proponowany porządek obrad LIX (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck 2018-11-07 13:30:25
dokument BGG.6733.38.2018.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 310, 124, 204 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. 2018-11-05 14:32:12
dokument Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. udzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołóstwie oraz informacji o nieudzielaniu takiej pomocy - stan wykorzystania limitu. 2018-11-05 12:28:14
dokument Uchwała Nr LVIII/134/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowowiązujących na terenie Gminy Puck 2018-11-05 10:10:36
dokument Uchwała Nr LVIII/133/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr L/45/18 Rady Gminy Puck z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej 2018-11-05 10:05:04
dokument Uchwała Nr LVIII/132/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Puck 2018-11-05 09:42:37
dokument Uchwała Nr LVIII/131/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck w 2019 roku 2018-11-05 09:38:51
dokument Uchwała Nr LVIII/130/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo 2018-11-05 09:37:12
dokument Uchwała Nr LVIII/129/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-11-05 09:35:15
dokument Uchwała Nr LVIII/128/18 Rady Gminy Puck z dnia 18 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck 2018-11-05 09:33:23
katalog SESJA NR LVIII/18 2018-11-05 09:28:41
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi powiatowej nr 1440 G, na działkach nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-31 10:18:47
dokument BGG.6733.08.2018.KM Postanowienie dot. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, zaistniałej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Wójta Gminy Puck dnia 21.05.2018r. sygn. Nr BGG.6733.08.2018.ŁG. 2018-10-31 10:11:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 25.10.2018 r. dot. odwołania od Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo 2018-10-26 14:23:11
dokument BGG.6733.31.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26 obręb 19 Smolno, gmina Puck. 2018-10-23 14:33:54
dokument BGG.6733.30.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przesunięcie istniejącej linii napowietrznej SN ? 15 kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck. 2018-10-23 14:32:24
dokument OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Puck ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Puck 2018-10-19 10:20:48
dokument Ogłoszenie WÓJTA GMINY PUCK z dnia 16 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-19 10:18:11
dokument BGG.6733.36.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 620/8, 621, 630, 626/4, 626/3, 626/5 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. 2018-10-17 09:05:46
dokument BGG.6733.35.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - likwidacja kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV poprzez demontaż linii napowietrznej SN-15kV oraz budowa nowego odcinka linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek nr ewid. 258/2, 259/1, 259/2, 259/8 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck. 2018-10-17 09:03:55
dokument BGG.6733.34.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z przyłączem na terenie działek nr ewid. 161, 137 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 09:01:30
dokument BGG.6733.33.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 134/3, 134/5, 134/6, 134/10, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. 2018-10-17 08:59:18
dokument BGG.6733.29.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia PE 125/110/90/63 wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 418 ... obręb 19 Smolno oraz 371/1 ... obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck. 2018-10-17 08:57:54
dokument Proponowany porządek obrad LVIII Sesji Rady Gminy Puck 2018-10-12 11:39:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana nr IX) . 2018-10-12 10:13:22
dokument BGG.6733.28.2018.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414, obręb 24 Werblinia, gmina Puck. 2018-10-08 14:12:21
dokument Uchwała Nr LVII/127/18 Rady Gminy Puck z dnia 2 października 2018 roku w sprawie udzielenia Miastu Puck dotacji celowej 2018-10-08 13:33:26
dokument Uchwała Nr LVII/126/18 Rady Gminy Puck z dnia 2 paździenika 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości celem powiększenia terenu boiska piłkarskiego w Połczynie 2018-10-08 13:20:26
dokument Uchwała Nr LVII/125/18 Rady Gminy Puck z dnia 2 października 2018 roku Statut Gminy Puck 2018-10-08 13:18:11
dokument Uchwała Nr LVII/124/18 Rady Gminy Puck z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok 2018-10-08 13:00:40
dokument Uchwała Nr LVII/123/18 Rady Gminy Puck z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck 2018-10-08 12:58:46
katalog SESJA NR LVII/18 2018-10-08 12:55:29
dokument OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 4 października 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, Sławutowo 2018-10-04 10:36:21
dokument Proponowany porządek obrad LVII (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Puck 2018-10-01 09:23:21
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 28 września 2018 roku o zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-01 08:49:35
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 28 września 2018 roku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października r. 2018-10-01 08:46:50
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 28 września 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku 2018-10-01 08:44:38
dokument Uchwała Nr 9/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku z dnia 28 września 2018 roku w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Puck zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 15:22:30
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Produkcyjnego ZOELLER TECH Sp. z.o.o. na działkach nr 40/109, 40/132 w miejscowości Rekowo Górne 2018-09-28 12:03:41
dokument BGG.6733.27.2018.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10 i 175/1, obręb 07 Leśniewo 2018-09-28 11:56:39
dokument BGG.6733.24.1.2018.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową nawierzchni drogowej, na działkach nr ewid. 360, 276, obręb 22 Strzelno, gmina Puck 2018-09-24 15:15:35
dokument BGG.6733.32.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na: przebudowa drogi powiatowej nr 1440G, na działakch nr ewid. 223, obręb 09 Mechowo oraz na działkach nr ewid. 176/2, 176/6, 50/1, 178/33, 178/3, 177 i 416 obręb 03 Darzlubie, gmina Puck 2018-09-24 15:11:44
dokument BGG.6733.31.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/55, 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck 2018-09-24 15:08:29
dokument BGG.6733.30.2018.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją poelgającą na przesunięciu istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na terenie działki nr ewid. 212 obręb 18 Sławutowo, gmina Puck 2018-09-24 15:05:23