Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy Puck czasu pracy w 2021 roku. Maria Rost 2021-06-09 10:37:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zatrudnionej w formie umowy- zlecenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku. Maria Rost 2021-06-09 10:33:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 10:29:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 10:24:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Puck z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 10:19:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Puck z dnia 22 kwietnia 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2021-06-09 10:00:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/21 Wójta Gminy Puck z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w miejscowości Leśniewo obręb szkoły. Maria Rost 2021-06-09 09:53:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Maria Rost 2021-06-09 09:51:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Maria Rost 2021-06-09 09:48:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zaopatrzeniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021. Maria Rost 2021-06-09 09:42:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Puck z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. Maria Rost 2021-06-09 09:33:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 09:26:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 09:23:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/21 Wójta Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Maria Rost 2021-06-09 09:18:34 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Puck za rok 2020 Maria Rost 2021-06-08 12:17:22 dodanie dokumentu
Decyzja BGG.6733.24.2021.IK z dnia 07.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działkach nr ewid. 233/23, 275 obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-06-08 09:40:44 dodanie dokumentu
INF. DODATKOWA II 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:51:13 dodanie dokumentu
INF. DODATKOWA I 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:50:32 dodanie dokumentu
ZESTAWIENIE ZMIAN FUNDUSZU ZBIORCZO 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:49:19 dodanie dokumentu
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZBIORCZO 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:48:03 dodanie dokumentu
BILANS JEDNOSTKI ZBIORCZY 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:47:04 dodanie dokumentu
BILANS Z WYKONANIA 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:46:08 dodanie dokumentu
BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 14:41:02 dodanie dokumentu
KWOTY DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETÓW JST 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 11:35:17 dodanie dokumentu
ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 2020 Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 11:33:53 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za rok 2020 - woda i ścieki PDF Halina Ellwart-Ferra 2021-06-07 09:26:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Puck za 2020 rok Halina Ellwart-Ferra 2021-06-02 12:24:31 dodanie dokumentu
Wyjaśnienie Halina Ellwart-Ferra 2021-06-02 12:22:15 dodanie dokumentu
Opinia RIO Halina Ellwart-Ferra 2021-06-02 12:20:48 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny i zgoda Kamila Dettlaff 2021-06-02 12:19:36 dodanie dokumentu
Obowiązek informacyjny i zgoda Kamila Dettlaff 2021-06-02 12:18:41 usunięcie dokumentu
Decyzja BGG.6733.22.2021.IK z dnia 02.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: modernizacja linii napowietrznej WN 110kV relacji Żarnowiec - Władysławowo poprzez podwyższenie stanowisk słupowych, na działkach nr ewid. 685/9 obręb 23 Swarzewo oraz nr ewid. 255/14 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-06-02 10:24:50 edycja dokumentu
Decyzja BGG.6733.22.2021.IK z dnia 02.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: modernizacja linii napowietrznej WN 110kV relacji Żarnowiec - Władysławowo poprzez podwyższenie stanowisk słupowych, na działkach nr ewid. 685/9 obręb 23 Swarzewo oraz nr ewid. 255/14 obręb 24 Werblinia, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-06-02 10:23:36 dodanie dokumentu
Petycja - naprawa drogi gruntowej tj. wyrównania i utwardzenia ulicy Kwiatowej w miejscowości Połczyno (bis) w gminie Puck Anna Bławat 2021-06-02 10:04:48 edycja dokumentu
Decyzja BGG.6733.23.2021.IK z dnia 01.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 712, 1/44, 1/25, 720, 719, 718, 717, 716 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-06-02 07:42:56 dodanie dokumentu
Decyzja BGG.6733.26.2021.AC z dnia 01.06.2021 r., ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 327/19, 327/20, 327/23 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-06-02 07:30:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania całości. Bernadeta Thrun 2021-05-31 15:48:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.42.2021.IK z dnia 27.05.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z inwestycją polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 255/26, 255/52, 255/54, 255/55, 255/56, 255/57, 255/58, 255/59, 255/60 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-05-31 15:08:12 dodanie dokumentu
Informacja w związku z odwołaniem od wydanej decyzji nr BGG.6733.1.2021.AC - pismo z dnia 27.05.2021 (dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-05-31 07:45:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 664 w miejscowości Mieroszyno, Gmina Puck. Bernadeta Thrun 2021-05-27 16:27:34 dodanie dokumentu