Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Struktura Organizacyjna Urzędu Anna Bławat 2021-08-20 13:18:10 usunięcie załacznika
Obwieszczenie nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr ewid. 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-20 11:51:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.55.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (poniżej 0,5 MPa), na działce nr ewid. 167/21, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-20 11:51:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr ewid. 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-20 09:29:52 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr ewid. 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-20 09:26:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.57.2021.IK z dnia 19.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, na działce nr ewid. 255/26, obręb 19 Smolno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-20 09:25:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-08-20 07:47:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-08-20 07:46:51 usunięcie załacznika
Sprawozdanie z badań Nr 959/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Swarzewie Bernadeta Thrun 2021-08-19 09:14:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań Nr 954/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Osłoninie Bernadeta Thrun 2021-08-19 09:13:56 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań Nr 953/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Rzucewie Bernadeta Thrun 2021-08-19 09:13:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań Nr 952/W/21 z 23.07.2021 r. próbek wody powierzchniowej w Błądzikowie Bernadeta Thrun 2021-08-19 09:12:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Elektrownia Fotowoltaiczna Połczyno I na terenie działki nr 594/3 obręb Połczyno , o mocy do 1 MW. Bernadeta Thrun 2021-08-19 08:52:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w wyniku uchylenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzji Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo. Bernadeta Thrun 2021-08-19 08:50:26 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.53.2021.IK z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 615/33,615/42,615/65,615/4,615/54 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-19 08:49:04 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.50.2021.IK z dnia 18.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 297/7, 297/21, 308/8, 438,440 obręb 22 Strzelno, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-19 08:45:21 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 10/2021 na stanowisko: Informatyk Anna Bławat 2021-08-18 14:36:44 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 9/2021 na stanowisko: Podinspektor ds. gospodarki odpadami Anna Bławat 2021-08-18 14:28:05 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 8/2021 na stanowisko: Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej Anna Bławat 2021-08-18 14:25:20 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 7/2021 na stanowisko: Główny Księgowy Anna Bławat 2021-08-18 14:21:32 dodanie dokumentu
Oferta pracy Nr 6/2021 na stanowisko: Inspektor ds. drogowych Anna Bławat 2021-08-18 14:19:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.51.2021.AC z dnia 16.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa sieci kablowej nn-0,4kV, na działkach nr ewid. 29/23, 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-08-17 14:30:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.51.2021.AC z dnia 16.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa sieci napowietrznej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa sieci kablowej nn-0,4kV, na działkach nr ewid. 29/23, 161, obręb 14 Połchowo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-08-17 14:30:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.52.2021.AC z dnia 12.08.2021 r. dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 578/3, 578/6, 578/13, obręb 06 Gnieżdżewo, gm. Puck Agnieszka Ciskowska 2021-08-12 16:20:19 dodanie dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.45.2021.IK z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 213/7, 15, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-12 15:37:10 edycja dokumentu
Decyzja nr BGG.6733.45.2021.IK z dnia 12.08.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 213/7, 15, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Ilona Kuraczyk 2021-08-12 15:35:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o pracę na stanowisko Pielęgniarka (1 etat) w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie Anna Bławat 2021-08-12 11:44:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie o pracę na stanowisko Pielęgniarka (1 etat) w Dziennym Domu Pobytu w Celbowie Anna Bławat 2021-08-12 11:44:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy  Puck z  dnia 12 sierpnia 2021 r.  w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany. Ilona Kuraczyk 2021-08-12 10:46:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu na działce o nr ewid. 400 obręb Swarzewo Bernadeta Thrun 2021-08-11 13:58:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy do 20MW, na działkach nr 550/10 i 558/2 obręb Gnieżdżewo, gmina Puck. Bernadeta Thrun 2021-08-11 13:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/21 Wójta Gminy Puck z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Gminy Puck, przeznaczonych do sprzedaży. Maria Rost 2021-08-10 12:39:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/21 Wójta Gminy Puck z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku. Maria Rost 2021-08-10 12:36:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 116/21 Wójta Gminy Puck z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Puck. Maria Rost 2021-08-10 12:34:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/21 Wójta Gminy Puck z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania osobowego składu Sołeckiej Komisji Wyborczej w Radoszewie w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających Sołtysa Sołectwa Radoszewo w dniu 8 sierpnia 2021 r. Maria Rost 2021-08-10 12:15:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie Maria Rost 2021-08-10 11:58:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 113/21 Wójta Gminy Puck z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2021-08-10 11:57:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 112/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie Maria Rost 2021-08-10 11:55:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 112/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie Maria Rost 2021-08-10 11:54:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/21 Wójta Gminy Puck z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-08-10 11:50:57 dodanie dokumentu