Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa przystani kajakowej końcowej na rzece Reda na terenie Moście Błota. Bernadeta Thrun 2021-03-10 10:55:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.81.2020.AC z dnia 02.03.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 67/12 i 849/9 obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-03-10 08:26:04 edycja dokumentu
Decyzja BGG.6733.80.2020.AC z dnia 03.03.2021 ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 272/5, 624, 623/9, 623/16 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-03-10 08:24:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2021-03-09 09:56:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2021-03-09 09:56:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Puck z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. Maria Rost 2021-03-09 09:55:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2021. Maria Rost 2021-03-09 09:53:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Puck z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uzgodnienia wprowadzenia szczególnego nadzoru nad terenem wokół Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Łebczu. Maria Rost 2021-03-09 09:50:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-03-09 09:41:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-03-09 09:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021 rok. Maria Rost 2021-03-09 09:37:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 roku w sprawie zmiany planu finasowego Urzędu Gminy Puck na 2021 rok. Maria Rost 2021-03-09 09:36:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Maria Rost 2021-03-09 09:34:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia docelowej organizacji ruchu w miejscowości Swarzewo ul. Polna. Maria Rost 2021-03-09 09:29:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Puck z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck na rok 2021. Maria Rost 2021-03-09 09:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Puck z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2021. Maria Rost 2021-03-09 09:24:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Maria Rost 2021-03-09 09:22:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym, kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022. Maria Rost 2021-03-09 09:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Puck dla potrzeb Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Maria Rost 2021-03-09 09:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Puck z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie powołania koordynatora ds. transportu do punktów szczepień osób mających problemy w samodzielnym dotarciu do takich punktów. Maria Rost 2021-03-09 09:12:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samorządowego Żłobka w Starzynie Maria Rost 2021-03-09 09:10:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu oceniającego Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Puck na lata 2021 - 2028, wyznaczenia jego koordynatora oraz określenie zasad działania zespołu oceniającego. Maria Rost 2021-03-09 09:08:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Bernadeta Thrun 2021-03-08 14:32:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Eksploatacja piasku i piasku ze żwirem ze złoża na części działki nr 620 obręb Mieroszyno gm. Puck. Bernadeta Thrun 2021-03-08 14:29:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki nr 713/3 obręb Mieroszyno, gmina Puck. Bernadeta Thrun 2021-03-08 14:26:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:42:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:41:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:39:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:39:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:38:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:37:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:37:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:36:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:35:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:34:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:33:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:32:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/21 Wójta Gminy Puck z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi gminnej jednostki organizacyjnej do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących oraz przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. Maria Rost 2021-03-08 13:31:34 dodanie dokumentu