Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie nr BGG.6733.20.2020.AC z dnia 08.02.2021 o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na: rozbiórce linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, budowie linii kablowej elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia do 1 kV, na działkach nr ewid. 187/1, 187/2 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-02-09 11:12:42 dodanie dokumentu
Petycja w interesie publicznym do rozpatrzenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Puck. Anna Bławat 2021-02-09 09:17:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa kanału zrzutowego wód opadowych i awaryjnego ścieków komunalnych w Pucku, powiat pucki, województwo pomorskie. Bernadeta Thrun 2021-02-08 14:39:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.1.2021.AC z dnia 05.02.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38, obręb 05 Domatówko, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-02-08 11:45:53 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2021-02-08 10:57:13 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Bernadeta Thrun 2021-02-05 08:45:50 dodanie dokumentu
Postanowienie BGG.6733.45.2020.KM dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach 369/13, 355/21, 355/24, 368/2 obręb Smolno Agnieszka Ciskowska 2021-02-04 16:21:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. Bernadeta Thrun 2021-02-03 14:43:31 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody za 2020 r, w miejscowościach Darzlubie, Mrzezino, Połczyno, Rekowo Górne, Sławutowo, Sławutówko, Starzyno. Bernadeta Thrun 2021-02-03 14:38:01 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2021-02-02 13:59:29 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Puck - dnia 4 lutego 2021 r. Maria Rost 2021-02-01 12:28:22 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-02-01 08:41:33 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-02-01 08:41:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-29 11:16:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III Bernadeta Thrun 2021-01-29 11:14:21 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 09:03:33 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:47:14 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:39:30 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:39:13 usunięcie załacznika
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:37:22 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:33:38 usunięcie załacznika
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:33:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie BGG.6733.73.2020.AC z dnia 26.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z związku z planowaną inwestycją o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-28 12:11:46 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-27 15:16:20 dodanie dokumentu
Spis powszechny (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 15:01:11 dodanie pozycji menu
SPIS POWSZECHNY (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 15:00:33 edycja pozycji menu
Spis powszechny (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 14:59:31 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Bernadeta Thrun 2021-01-27 13:41:02 dodanie dokumentu
Wysokość opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck w 2021r. Halina Ellwart-Ferra 2021-01-27 12:54:45 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. Anita Romanowska 2021-01-27 10:55:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 265/g261/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Puck na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 264/g261/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021-2031 Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:27:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/128/20 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2021 rok Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/127/20 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021-2031 Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:15:51 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:35:21 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:35:12 usunięcie załacznika
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:24:57 dodanie dokumentu
Aktualny rysunek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Gmina Puck Agnieszka Ciskowska 2021-01-25 12:31:10 dodanie dokumentu
WYKAZ SZKÓŁ Anna Bławat 2021-01-22 13:56:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Ciskowska 2021-01-22 12:08:26 edycja dokumentu