Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZP.RB.271.15.2020 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leśniewo i Sławutowo w podziale na 2 zadania.. Anita Romanowska 2021-02-02 13:59:29 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Puck - dnia 4 lutego 2021 r. Maria Rost 2021-02-01 12:28:22 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-02-01 08:41:33 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-02-01 08:41:22 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 29/21 Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-29 11:16:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie morskiej farmy wiatrowej pn. MFW Bałtyk III Bernadeta Thrun 2021-01-29 11:14:21 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 09:03:33 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:47:14 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:39:30 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:39:13 usunięcie załacznika
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:37:22 edycja dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:33:38 usunięcie załacznika
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-29 08:33:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie BGG.6733.73.2020.AC z dnia 26.01.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z związku z planowaną inwestycją o nazwie: przebudowa drogi gminnej na trasie Strzelno - Łebcz - Swarzewo, ETAP I: na działkach nr ewid. 315 obręb 22 Strzelno 64, 54/2, 55/1, 16/1, 16/8, 59/5, 16/6, 61/2, 13, 15, 12/8, 63/2, 62/4, 12/31, 390/2, 390/3, 395/10, 395/11, 384/15, 384/16, 396, 384/34, 385/3, 385/4, 399/4, 385/114, 645, 599, 620, 386/1, 386/3, 386/4, 386/6, 386/11, 407/3, 386/12, 390/1, 387/19, 387/20, 386/15, 386/23, 386/28, 386/54, 386/123, 386/73, 387/18, 386/14, 388/9, 388/3, 388/5, 388/15, 389/2, 410/7, 670/1, 412/9, 412/8, 389/1 obręb 08 Łebcz, ETAP II: na działkach nr ewid. 370/10, 388, 244/6, 248, 389, 251/24, 385/5, 251/30, 251/20, 260/6, 251/7, 259/5, 734, 385/4, 383/7 obręb 23 Swarzewo gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-01-28 12:11:46 dodanie dokumentu
Nabór na rachmistrzów spisowych Anna Bławat 2021-01-27 15:16:20 dodanie dokumentu
Spis powszechny (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 15:01:11 dodanie pozycji menu
SPIS POWSZECHNY (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 15:00:33 edycja pozycji menu
Spis powszechny (zakładka menu) Gmina Puck 2021-01-27 14:59:31 dodanie pozycji menu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 Bernadeta Thrun 2021-01-27 13:41:02 dodanie dokumentu
Wysokość opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Puck w 2021r. Halina Ellwart-Ferra 2021-01-27 12:54:45 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. Anita Romanowska 2021-01-27 10:55:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 265/g261/P/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Puck na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:30:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 264/g261/F/III/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021-2031 Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:27:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/128/20 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Puck na 2021 rok Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/127/20 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2021-2031 Halina Ellwart-Ferra 2021-01-26 15:15:51 dodanie dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:35:21 edycja dokumentu
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:35:12 usunięcie załacznika
Protokół z posiedzenia Komisji konkursowej z dnia 22 stycznia 2021 roku Bernadeta Thrun 2021-01-25 15:24:57 dodanie dokumentu
Aktualny rysunek Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego- Gmina Puck Agnieszka Ciskowska 2021-01-25 12:31:10 dodanie dokumentu
WYKAZ SZKÓŁ Anna Bławat 2021-01-22 13:56:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Ciskowska 2021-01-22 12:08:26 edycja dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6721.01.2021.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi OSŁONINO (część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz 166/15 i 167/9) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Agnieszka Ciskowska 2021-01-22 12:07:24 edycja dokumentu
Informacja o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych Kamila Dettlaff 2021-01-22 08:45:19 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie duplikatu Kamila Dettlaff 2021-01-22 08:44:34 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty Kamila Dettlaff 2021-01-22 08:43:55 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu Kamila Dettlaff 2021-01-22 08:40:03 dodanie dokumentu
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Kamila Dettlaff 2021-01-22 08:39:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rewitalizacji punktu zbierania odpadów na działce nr 323 zlokalizowanej przy ul. kaszubskiej 66 w miejscowości Strzelno. Bernadeta Thrun 2021-01-21 14:51:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągu tłocznego z pompowni ścieków we Władysławowie oraz z pompowni ścieków w Pucku do oczyszczalni ścieków w Swarzewie. Bernadeta Thrun 2021-01-21 14:49:17 dodanie dokumentu
ZP.RB.271.17.2020.AR Remont sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno - szatniowego w Szkole Podstawowej w Gnieżdżewie Anita Romanowska 2021-01-21 11:14:02 edycja dokumentu