Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RB-N Gmina Puck 2016-08-03 12:24:59 dodanie dokumentu
RB-34S Gmina Puck 2016-08-03 12:24:36 dodanie dokumentu
RB-28S Gmina Puck 2016-08-03 12:24:13 dodanie dokumentu
RB-27S Gmina Puck 2016-08-03 12:20:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/16 Wójta Gminy Puck z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie utworzenia Systemu Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy Puck Gmina Puck 2016-08-03 12:16:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/16 Wójta Gminy Puck z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w zapotrzebowaniu na środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016 Gmina Puck 2016-08-03 12:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 104/16 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-08-03 11:41:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/16 Wójta Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości Gmina Puck 2016-08-03 11:39:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/16 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na remont drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na terenie działki nr 380/3 w miejscowości Starzyno Gmina Puck 2016-08-03 11:37:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/16 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-08-03 11:34:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/16 Wójta Gminy Puck z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-08-03 11:33:12 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe ANITA KLOKA - ust. upoważ._2016 Gmina Puck 2016-08-03 09:13:17 dodanie dokumentu
Oświadczenie majątkowe MARIA MIŚLISZ - ust. upoważ._2016 Gmina Puck 2016-08-03 09:11:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2016-08-02 09:06:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.216.2016.MŚB.6 z dnia 18.07.2016 r. uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2016-08-02 09:02:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/70/16 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2016 Gmina Puck 2016-08-01 15:30:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/69/16 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-08-01 15:28:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/68/2016 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-08-01 15:27:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/67/16 Rady Gminy Puck z dnia 28 lipca 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/56/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie Gmina Puck 2016-08-01 15:25:39 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXIV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Maria Rost 2016-07-28 12:07:05 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XXIV (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Maria Rost 2016-07-28 12:05:58 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXI (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Maria Rost 2016-07-28 12:04:21 usunięcie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXI (nadzwyczajnej) Sesji Rady Gminy Maria Rost 2016-07-28 12:04:16 dodanie dokumentu
BGG.6733.C.48.2015.ŁG.2016.KM - Postanowienie sprostowanie oczywistej pomyłki popełnionej w decyzji BGG.6733.C.48.2015.ŁG z dnia 27.01.2016r. Katarzyna Marczyńska 2016-07-27 09:45:24 edycja dokumentu
BGG.6733.C.48.2015.ŁG.2016.KM - Postanowienie sprostowanie oczywistej pomyłki popełnionej w decyzji BGG.6733.C.48.2015.ŁG z dnia 27.01.2016r. Katarzyna Marczyńska 2016-07-27 09:42:58 dodanie dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 14:00:26 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 13:58:44 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 13:58:22 usunięcie załacznika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 13:58:16 usunięcie załacznika
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 13:57:01 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 09:39:20 edycja dokumentu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-07-26 09:38:26 usunięcie załacznika
BGG.6733.32.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez rozbudowę i przebudowę urządzeń pompowni z infrastrukturą towarzyszącą wraz z rozbiórką istniejących obiektów, na działkach nr ewid. 35/2, 35/3 i 213/3, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-25 12:15:16 dodanie dokumentu
BGG.6733.42.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 389, obręb 08 Łebcz oraz 808 i 785 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-22 15:22:06 edycja dokumentu
BGG.6733.42.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 389, obręb 08 Łebcz oraz 808 i 785 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-22 15:21:52 dodanie dokumentu
Likwidacja urządzeń wodnych do poboru wody. Halina Pietruszkiewicz 2016-07-21 14:23:11 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Puck ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Inspektor ds księgowości budżetowej - 1 etat Gmina Puck 2016-07-21 11:02:09 dodanie dokumentu
BGG.6733.47.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 60/1, 42/7 i 41/3, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-19 08:45:38 edycja dokumentu
BGG.6733.47.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinka sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 60/1, 42/7 i 41/3, obręb 01 Błądzikowo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-19 08:45:18 dodanie dokumentu
BGG.6733.46.2016.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną tłoczną wraz z zasilaniem energetycznym na działkach nr ewid. 239/1 i 275, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2016-07-19 08:43:47 edycja dokumentu