Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGG.6733.58.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 08 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-02-01 09:19:55 edycja dokumentu
BGG.6733.58.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb 08 Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-02-01 09:19:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/189/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem fragmentu nieruchomości - pomieszczenia znajdującego się w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Żelistrzewie oraz na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Gmina Puck 2018-01-31 14:59:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/188/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położej w obrębie geodezyjnym Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2018-01-31 14:56:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/187/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnej, położonej w obrębie geodezyjnym Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2018-01-31 14:53:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/186/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żelistrzewo Gmina Puck 2018-01-31 14:51:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/185/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łebcz Gmina Puck 2018-01-31 14:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/184/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo Gmina Puck 2018-01-31 14:46:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/183/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Smolno, gmina Puck Gmina Puck 2018-01-31 14:45:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/182/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Darzlubie Gmina Puck 2018-01-31 14:43:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/181/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłąt za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Puck publicznych przedszkolach, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych Gmina Puck 2018-01-31 14:42:03 dodanie dokumentu
BGG.6733.63.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-31 14:40:50 edycja dokumentu
BGG.6733.63.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-31 14:40:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/180/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 gurnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół, dla których Gmina Puck jest organem rejestrującym Gmina Puck 2018-01-31 14:39:20 dodanie dokumentu
BGG.6733.57.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-31 14:33:36 edycja dokumentu
BGG.6733.57.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 574/26, 574/21, 574/25 obręb 15 Połczyno, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-31 14:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/179/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2018 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Puck na rok 2018 Gmina Puck 2018-01-31 14:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/178/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/70/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej Gmina Puck 2018-01-31 14:08:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/177/17 Rady GVminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Gmina Puck 2018-01-31 14:06:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/175/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-01-31 14:04:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/176/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 gvydnia 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Gmina Puck 2018-01-31 14:04:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/175/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puck na 2018 rok Gmina Puck 2018-01-31 14:02:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/174/17 Rady Gminy Puck z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Gmina Puck 2018-01-31 13:57:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku Gmina Puck 2018-01-31 13:46:56 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku Gmina Puck 2018-01-31 13:46:20 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku Gmina Puck 2018-01-31 13:46:03 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 30 listopada 2017 roku do dnia 27 grudnia 2017 roku Gmina Puck 2018-01-31 13:45:21 dodanie dokumentu
Podanie - wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Gmina Puck 2018-01-31 10:09:06 edycja dokumentu
Podanie - wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu Gmina Puck 2018-01-31 10:08:39 usunięcie załacznika
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków GVminnej Komisji Wyborczej powoływanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puck w okręgu wyborczym Nr 20, zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Gmina Puck 2018-01-31 10:05:21 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puck w okręgu wyborczym nr 20 zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Gmina Puck 2018-01-31 10:02:38 dodanie dokumentu
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2018 roku o miejscu, dniach i godzinach zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych dla zgłaszania kandydatów na rednegvo w wyborach uzupełniających do Rady GVminy Puck w okręgu wyborczym Nr 20 zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Gmina Puck 2018-01-31 10:00:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puck w okręgu wyborczym Nr 20 w Żelistrzewie zarządzonych na dzień 15 kwietnia 2018 r. Gmina Puck 2018-01-31 09:57:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnegvo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Prowadzeniu działalności w zakresie przetwarzania odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łebczu na działce nr 472/3 Gmina Puck 2018-01-31 08:11:16 dodanie dokumentu
Kurs spawania i kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych Halina Pietruszkiewicz 2018-01-30 09:48:15 dodanie dokumentu
Wykaz zebrań wiejskich - 2018 rok Gmina Puck 2018-01-29 13:59:06 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018 rok Halina Pietruszkiewicz 2018-01-29 11:35:40 dodanie dokumentu
BGG.6733.64.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-26 10:05:09 edycja dokumentu
BGG.6733.64.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34 obręb 09 Mechowo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-01-26 10:04:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie stacji paliw wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr 93/3, 93/4 przy ulicy Puckiej w miejscowości Starzyno Gmina Puck 2018-01-26 09:06:12 dodanie dokumentu