Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Odpowiedź na Petycję z dnia 22.08.2018 r. - wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Radoszewo Gmina Puck 2018-09-21 08:11:46 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Puck 2018-09-20 14:45:46 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Puck 2018-09-20 14:43:54 edycja dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 17 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondecyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Puck 2018-09-20 14:43:13 dodanie dokumentu
Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dużurach Gminnej Komisji Wyborczej w Pucku w wyborach do Rad Gmin, Wójtów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Gmina Puck 2018-09-20 14:27:30 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Puck z dnia 13 września 2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Leśniewo, Łebcz, Rzucewo Gmina Puck 2018-09-20 11:28:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia - Przedłużenie istniejącej eksploatacji poprzez wydłużenie terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża Mrzezino I - Pole B, w granicach działek nr 78/4, 81/3 oraz części działek nr 78/5 i 82/3 obręb Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2018-09-20 10:48:30 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad LVI Sesji Rady Gminy Puck Gmina Puck 2018-09-17 12:27:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/118/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego Gmina Puck 2018-09-17 11:15:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/117/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini Gmina Puck 2018-09-17 11:14:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/116/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie Gmina Puck 2018-09-17 11:13:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/115/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Gmina Puck 2018-09-17 11:11:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/114/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia Gmina Puck 2018-09-17 10:51:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/113/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody drzewa z gatunku lipa drobnolistna z Alei Lipowej w ciągu drogi powiatowej dz. 176/1 położona w Rzucewie w obrębie geodezyjnym Osłonino stanowiącej pomnik przyrody zarejestrowany pod numerem ewidencyjnym 75 Gmina Puck 2018-09-17 10:47:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/112/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Puck maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawaniaq napojów alkoholowych oraz ustalenia dla terenu wskazanych sołectw ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscami sprzedaży Gmina Puck 2018-09-14 12:45:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/111/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Puck - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą "Aktywny Powiat Pucki - edycja II" w ramach działania 6.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020 Gmina Puck 2018-09-14 12:41:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/110/18 Rady Gminy Puck w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2018-09-14 12:38:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/109/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położonego w obrębie geodezyjnym Osłonino Gmina Puck 2018-09-14 12:37:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/108/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie bezprzetargowej mienia gminnego położónego w obrębie geodezyjnym Leśniewo Gmina Puck 2018-09-14 12:20:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/107/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Puck darowizn nieruchomości położonych w Starzynie, zajętych pod ulice: Słoneczną i Spokojną Gmina Puck 2018-09-14 12:18:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/107/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Puck darowizn nieruchomości położonych w Starzynie, zajętych pod ulice: Słoneczną i Spokojną Gmina Puck 2018-09-14 12:17:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/106/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 roku Gmina Puck 2018-09-14 12:16:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/106/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 roku Gmina Puck 2018-09-14 12:16:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LV/105/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Gmina Puck 2018-09-14 12:13:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/105/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Gmina Puck 2018-09-14 12:13:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr LV/105/18 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck Gmina Puck 2018-09-14 12:06:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 5 lipca 2018 r. do dnia 29 sierpnia 2018 r. Gmina Puck 2018-09-14 11:23:13 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 5 lipca 2018 r. do dnia 29 sierpnia 2018 r. Gmina Puck 2018-09-14 11:22:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo Gmina Puck 2018-09-14 10:41:21 dodanie dokumentu
Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na zadanie: Budowa drogi ul. Zytniej w Mrzezinie. Halina Pietruszkiewicz 2018-09-13 12:18:49 dodanie dokumentu
PLAN DYŻURÓW Gminej Komisji Wyborczej w Pucku dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Puck oraz list kandydatów na Wójta Gminy Puck w wyborach samorządowych na dzień 21 października 2018 roku Gmina Puck 2018-09-13 10:29:22 edycja dokumentu
PLAN DYŻURÓW Gminej Komisji Wyborczej w Pucku dot. przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy Puck oraz list kandydatów na Wójta Gminy Puck w wyborach samorządowych na dzień 21 października 2018 roku Gmina Puck 2018-09-13 10:27:56 dodanie dokumentu
WYKAZ SZKÓŁ Gmina Puck 2018-09-13 10:06:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie - Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego ZOELLER TECH Sp. z.o.o na działkach nr 40/109 i 40/132 w miejscowości Rekowo Górne Gmina Puck 2018-09-12 15:26:40 edycja dokumentu
Zawiadomienie - Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego ZOELLER TECH Sp. z.o.o na działkach nr 40/109 i 40/132 w miejscowości Rekowo Górne Gmina Puck 2018-09-12 15:26:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 12 września 2018 roku w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Gmina Puck 2018-09-12 07:55:31 dodanie dokumentu
BGG.6733.28.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414 obręb 24 Werblinia, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2018-09-07 13:11:24 edycja dokumentu
BGG.6733.28.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414 obręb 24 Werblinia, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2018-09-07 13:09:37 edycja dokumentu
BGG.6733.28.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 49, 50, 46, 247, 82, 461/1, 414 obręb 24 Werblinia, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2018-09-07 13:09:24 dodanie dokumentu
BGG.6733.27.2018.KG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 128/10, 175/1, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck. Katarzyna Marczyńska 2018-09-07 12:33:53 edycja dokumentu