Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XV/173/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-25 12:11:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/172/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-25 12:10:25 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XV/171/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-10-25 12:08:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/170/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-10-25 12:07:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/169/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały nr IV/20/98 Rady Gminy Puck z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z gminnych urządzeń użyteczności publicznej Gmina Puck 2016-10-25 11:59:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położónej w miejscowości Leśniewo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Gmina Puck 2016-10-25 11:53:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/168/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położónej w miejscowości Leśniewo oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy Gmina Puck 2016-10-25 11:52:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/167/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna w Gminie Puck Gmina Puck 2016-10-25 11:49:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Gmina Puck 2016-10-25 11:43:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/166/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Gmina Puck 2016-10-25 11:32:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/165/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Gmina Puck 2016-10-25 10:14:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/164/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzoru informacji dotyczącej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego obowiązujących na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-25 10:07:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/163/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/114/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-25 09:38:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/162/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DOMATÓWKO Gmina Puck 2016-10-25 09:36:19 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/161/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości ŻELISTRZEWO Gmina Puck 2016-10-25 09:35:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/160/15 RADY GMINY PUCK z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE Gmina Puck 2016-10-25 09:35:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/159/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Połchowo Gmina Puck 2016-10-25 09:33:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/158/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Puck, nieruchomości położonej w Połczynie Gmina Puck 2016-10-25 09:32:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/157/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną nieruchomości zamiennej Gmina Puck 2016-10-25 09:30:59 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XIV/156/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck, zrzucanych do oczyszczalni ścieków "Darzlubie", "Swarzewo" i "Dębogórze" Gmina Puck 2016-10-25 09:24:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino Gmina Puck 2016-10-25 09:18:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/154/15 RAdy Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków z miejscowości Radoszewo, Werblinia, Starzyno i Starzyński Dwór Gmina Puck 2016-10-25 09:16:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/153/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy opłaty za 1m3 wody dostarczonej odbiorcom z wodociągów wiejskich Gmina Puck 2016-10-25 09:13:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/152/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla części gminy zwiazanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną Gmina Puck 2016-10-25 09:12:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/151/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/57/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Gmina Puck 2016-10-25 08:52:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/150/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku Gmina Puck 2016-10-25 08:45:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/149/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Puck 2016-10-25 08:41:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/148/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Gmina Puck 2016-10-25 08:39:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/147/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Puck i Powiatem Puckim Gmina Puck 2016-10-25 08:37:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/146/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do Stowarzyszenia "Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot" Gmina Puck 2016-10-25 08:35:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/145/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Puck, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły Gmina Puck 2016-10-25 08:33:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/144/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania Gmina Puck 2016-10-25 08:27:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/142/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-25 08:23:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/141/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-25 08:20:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/140/15 Rady Gminy Puck z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Werblini Gmina Puck 2016-10-25 08:17:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/139/15 Rady Gminy Puck z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Puck 2016-10-25 08:14:22 dodanie dokumentu
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że ze wględu na przedłużające się prace związane z realizacją zadania, zamknięcie drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Mrzezino zostanie wydłużone do dnia 10.11.2016 r. Gmina Puck 2016-10-25 07:52:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/138/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mieroszyno Gmina Puck 2016-10-24 15:11:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/137/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 paźdzoernika 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Mechowo Gmina Puck 2016-10-24 15:08:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/136/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Domatowo Gmina Puck 2016-10-24 15:05:43 dodanie dokumentu