Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr IX/97/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-10-24 09:35:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/96/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 rok w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji EKOWIK we Władysławowie na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gmina Puck 2016-10-24 09:33:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/95/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-24 09:30:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/94/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-24 09:28:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IX/93/15 Rady Gminy Puck z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku Gmina Puck 2016-10-24 09:26:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/92/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przyjęcia zmiany programu współpracy gminy Puck na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożutku publicznego i o wolontariacie Gmina Puck 2016-10-24 09:20:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/91/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie przystąpienia Gminy Puck do realizacji stratgii wielofunduszowej na lata 2014 - 2020 w ramach Stowarzyszenia, Północnokaszubska Loklana Grupa Rybacka z/s we Władysławowie Gmina Puck 2016-10-24 09:17:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/90/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo Gmina Puck 2016-10-24 09:15:56 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/89/15 RADY GMINY PUCK z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie: nadania nazw ulicom w miejscowości BŁĄDZIKOWO Gmina Puck 2016-10-24 09:14:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/88/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości Łebcz Gmina Puck 2016-10-24 09:14:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/87/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Domatowo Gmina Puck 2016-10-24 09:12:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/86/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomośći położonej w miejscowości Łebcz Gmina Puck 2016-10-24 09:12:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/85/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Swarzewo Gmina Puck 2016-10-24 09:10:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/84/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprwie przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 304/125 położonej w obrębie geodezyjnym Swarzewo Gmina Puck 2016-10-24 09:09:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/83/15 Rady Gminy Puck ady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Gmina Puck 2016-10-24 09:07:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/82/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-24 09:05:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/81/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-24 09:03:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/80/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie Gmina Puck 2016-10-24 09:02:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VIII/79/15 Rady Gminy Puck z dnia 9 lipca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Darzlubiu Gmina Puck 2016-10-24 09:00:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/78/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpoznania skargi Stefana Gmina Puck 2016-10-24 08:52:45 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/77/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości STARZYŃSKI DWÓR Gmina Puck 2016-10-24 08:51:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VII/76/15 RADY GMINY PUCK z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości ŁEBCZ Gmina Puck 2016-10-24 08:50:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/75/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Zdrada Gmina Puck 2016-10-24 08:49:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/74/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zamiaru utworzenia Publicznego Gimnazjum w Rzucewie Gmina Puck 2016-10-24 08:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/73/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Puck udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego Gmina Puck 2016-10-24 08:46:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/72/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Puck na rok 2015 Gmina Puck 2016-10-24 08:44:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/71/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-24 08:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/70/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-24 08:40:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/69/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku Gmina Puck 2016-10-24 08:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/68/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku Gmina Puck 2016-10-24 08:33:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/67/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie Gmina Puck 2016-10-24 08:31:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/66/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy sp. z.o.o. z siedzibą w Wejherowie Gmina Puck 2016-10-24 08:30:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/65/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia Mastu Puck pomocy finansowej z przeznaznaczeniem na dofinansowanie wydarzenia kulturalno-rozrywkowego pn. "DISCOPOLOWANIE" Gmina Puck 2016-10-24 08:28:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/64/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absilutorium Wójtowi Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-24 08:26:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VII/63/15 Rady Gminy Puck z dnia 11 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok Gmina Puck 2016-10-24 08:25:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Puck z dnia 25.01.2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za sporządzenie odbitki kserograficznej wykonanej na urządzeniach Urzędu Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 15:29:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 30/13 Wójta Gminy Puck z dnia 25.01.2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za sporządzenie odbitki kserograficznej wykonanej na urządzeniach Urzędu Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 15:27:41 dodanie dokumentu
zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puck Wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko Łucja Grubba 2016-10-21 12:21:09 edycja dokumentu
zmiana Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Puck Wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko Łucja Grubba 2016-10-21 12:18:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr VI/62/15 Rady Gminy Puck z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia zminay w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Gmina Puck 2016-10-21 11:37:44 dodanie dokumentu