Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR VI/61/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Żelistrzewo Gmina Puck 2016-10-21 11:34:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/60/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCZYNO Gmina Puck 2016-10-21 11:34:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/59/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO Gmina Puck 2016-10-21 11:33:54 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/58/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 363/17 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno Gmina Puck 2016-10-21 11:33:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Gmina Puck 2016-10-21 11:32:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/56/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:31:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/55/ 15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie komunalizacji nieruchomościzajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie Gmina Puck 2016-10-21 11:31:26 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR VI/55/ 15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie komunalizacji nieruchomościzajętej pod ulicę Pszenną w Mrzezinie Gmina Puck 2016-10-21 11:29:22 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/5415 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych Mieroszyno i Żelistrzewo Gmina Puck 2016-10-21 11:28:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/53/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 54/7 położonej w obrębie geodezyjnym Rekowo Górne Gmina Puck 2016-10-21 11:27:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/52/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Domatowo Gmina Puck 2016-10-21 11:27:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr VI/51/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 456 położonej w obrębie geodezyjnym Darzlubie Gmina Puck 2016-10-21 11:26:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/50/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:26:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/49/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:25:26 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w Gminie Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:24:55 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/47/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości oraz określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:23:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/46/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-21 11:23:00 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/45/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-21 11:22:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VI/44/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 30 KWIETNIA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie Gmina Puck 2016-10-21 11:21:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/43/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck w 2015 roku Gmina Puck 2016-10-21 11:20:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/42/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku Gmina Puck 2016-10-21 11:20:12 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/41/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację zadań pn. ?Rozbudowa drogi powiatowej nr 1514G Smolno-Mrzezino-Kazimierz poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku Smolno - Mrzezino " i "Przebudowa drogi powiatowej nr 1514G w miejscowości Żelistrzewo? Gmina Puck 2016-10-21 11:19:44 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XLIX/101/14 Rady Gminy Puck z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego oraz udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na wspólną realizację projektu pn. ? Przebudowa i remont dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępności sieci drogowej w powiecie puckim - Etap II ? Gmina Puck 2016-10-21 11:18:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/39/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przystąpienia wspólnie z gminami Powiatu Puckiego do prac nad Strategią Rozwoju Ziemi Puckiej na lata 2016 - 2025 Gmina Puck 2016-10-21 11:18:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/38/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: nabycia na własność Gminy Puck działki Nr 232/9 położonej w obrębie geodezyjnym Strzelno Gmina Puck 2016-10-21 11:17:52 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr V/37/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 710/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mieroszyno Gmina Puck 2016-10-21 11:17:20 dodanie dokumentu
U C H W A Ł A Nr V / 36 / 15 R A D Y G M I N Y P U C K z dnia 5 marca 2015 r. w s p r a w i e: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Połchowo, gmina Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:16:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/35/15 RADY GMINY PUCK z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MIEROSZYNO Gmina Puck 2016-10-21 11:15:07 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/34/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-21 11:14:29 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR V/33/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 5 MARCA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-21 11:13:58 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/32/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej mienia gminnego, położonego w obrębie geodezyjnym Żelistrzewo, gmina Puck. Gmina Puck 2016-10-21 11:13:21 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/31/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: przejęcia na własność Gminy Puck działki nr 273/44 położonej w obrębie geodezyjnym Łebcz Gmina Puck 2016-10-21 11:12:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/30/15 Rady Gminy Puck z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:11:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/29/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia kryteriów oraz określenia ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Gminie Puck Gmina Puck 2016-10-21 11:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Pucka z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie: wyboru przedstawicieli do Stowarzyszenia Turystycznego ?Kaszuby Północne? Lokalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Pucku Gmina Puck 2016-10-21 11:09:46 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr IV/27/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie: wyboru przedstawiciela Gminy Puck do Zgromadzenia Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Gmina Puck 2016-10-21 11:08:41 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY PUCK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WSI REKOWO GÓRNE GMINA PUCK Gmina Puck 2016-10-21 11:06:40 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/25/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok Gmina Puck 2016-10-21 11:03:23 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/24/15 RADY GMINY PUCK Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2015-2024 Gmina Puck 2016-10-21 11:00:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr III/23/14 RADY GMINY PUCK z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Starzynie Gmina Puck 2016-10-21 10:50:48 dodanie dokumentu