Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdanie z badań wody Nr 2042/W/16 - Rzucewo Gmina Puck 2016-07-06 08:40:53 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań Nr 2043/W/16 - Swarzewo Gmina Puck 2016-07-06 08:40:01 dodanie dokumentu
Rozbudowa sieci wodociągowej w Połczynie i Strzelnie Halina Pietruszkiewicz 2016-07-05 08:54:06 dodanie dokumentu
BGG.6733.41.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 712/48 wraz z budową przyłącza do działki nr ew. 712/11, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-07-05 08:43:22 edycja dokumentu
BGG.6733.41.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej, na działce nr ewid. 712/48 wraz z budową przyłącza do działki nr ew. 712/11, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-07-05 08:41:08 dodanie dokumentu
BGG.6733.38.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 93/5, 95/11, 217, 290/21, 290/34, 303/8, 303/9, 303/27, 304/46, 304/97, 311/4, 313/2, 313/4, 313/5, 382, 383/7, 383/11, 383/12, 383/19, 383/24, 409-X1 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-07-04 15:16:03 edycja dokumentu
BGG.6733.38.2016.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 93/5, 95/11, 217, 290/21, 290/34, 303/8, 303/9, 303/27, 304/46, 304/97, 311/4, 313/2, 313/4, 313/5, 382, 383/7, 383/11, 383/12, 383/19, 383/24, 409-X1 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-07-04 15:15:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/66/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków w Żelistrzewie, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Puck oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku Gmina Puck 2016-07-04 13:06:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/65/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-07-04 13:03:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/64/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Puck nieruchomości zajętej pod drogę - ulicę Górską w Połchowie Gmina Puck 2016-07-04 13:00:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/63/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie podjęcia współdziałania z gminami tworzącymi obszar funkcjonalny Nadmorski Obszar Usługowy NORDA w dziedzinie rozwoju gospodarczego, rozwoju przestrzennego i gospodarowania gruntami oraz promocji Gmina Puck 2016-07-04 12:58:54 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXIII/62/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Żelistrzewo w Gminie Puck Gmina Puck 2016-07-04 12:55:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/61/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odrowadzanie ścieków na terenie sołectwa Mieroszyno w gminie Puck Gmina Puck 2016-07-04 12:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/60/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i gimnazjów prowadoznych przez Gminę Puck oraz granic ich obwodów Gmina Puck 2016-07-04 12:49:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/59/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-07-04 12:48:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/58/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-07-04 12:46:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/57/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Smolnie Gmina Puck 2016-07-04 12:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/56/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszynie Gmina Puck 2016-07-04 12:43:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/55/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniewie Gmina Puck 2016-07-04 12:41:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/54/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku Gmina Puck 2016-07-04 12:39:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/53/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w Pucku Gmina Puck 2016-07-04 12:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/52/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Placówki Straży Granicznej we Władysławowie Gmina Puck 2016-07-04 12:36:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/51/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starzynie Gmina Puck 2016-07-04 12:35:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/50/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieżdżewie Gmina Puck 2016-07-04 12:33:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/49/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Gmina Puck 2016-07-04 12:31:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/48/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck Gmina Puck 2016-07-04 12:29:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/47/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rokminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-07-04 12:28:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXIII/47/16 Rady Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rokminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-07-04 12:27:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 22 czerwca 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:48:17 edycja dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 roku do dnia 22 czerwca 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:46:51 dodanie dokumentu
Protokół z XXII sesji Rady Gminy Puck z dnia 2 czerwca 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:45:07 dodanie dokumentu
Protokół z XXI sesji Rady Gminy Puck z dnia 23 maja 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:44:20 dodanie dokumentu
Protokół z XX sesji Rady Gminy Puck z dnia 28 kwietnia 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:43:12 dodanie dokumentu
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Puck z dnia 13 kwietnia 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:42:17 dodanie dokumentu
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku Gmina Puck 2016-07-04 11:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/16 Wójta Gminy Puck z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Województwa Pomorskiego jako zajęta pod realizację inwestycji drogowej Gmina Puck 2016-07-04 11:38:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/16 Wójta Gminy Puck z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej przetargu na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Łebczu Gmina Puck 2016-07-04 11:33:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/16 Wójta Gminy Puck z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-07-04 11:31:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-07-04 11:30:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 90/16 Wójta Gminy Puck z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-07-04 11:29:54 edycja dokumentu