Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 49/16 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 13:49:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/16 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 201 6 roku w sprawie zmiany budżetu gminy 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 13:47:46 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 47/16 Wójta Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 13:45:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/16 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Puck na 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 13:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/16 Wójta Gminy Puck z dnia 25 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 13:42:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/16 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pełnomoctnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-04-13 13:41:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/16 Wójta Gminy Puck z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy Puck Gmina Puck 2016-04-13 12:18:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/32/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Puck nr XXIV/56/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku , nr VI/37/07 z dnia 26 kwietnia 2007 roku, XII/115/07 z dnia 27 listopada 2007 roku oraz XXXI/102/09 z dnia 21 września 2009 roku Gmina Puck 2016-04-13 12:03:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/31/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Puckim dotyczacym zadania pn. "Budowa drogi ul. Żytniej w Żelistrzewie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Pucką w Żelistrzewie Gmina Puck 2016-04-13 12:00:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/30/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rekowo Górne, zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/57/04 Rady Gminy Puck z dnia 28.04.2004 r. Gmina Puck 2016-04-13 11:56:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/29/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck Gmina Puck 2016-04-13 11:47:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/28/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku Gmina Puck 2016-04-13 11:43:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/27/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-04-13 11:35:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/26/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" Gmina Puck 2016-04-13 11:33:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/25/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy" Gmina Puck 2016-04-13 11:31:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/24/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)" Gmina Puck 2016-04-13 11:26:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/24/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa Gminy Puck w przedsięwzięciu - "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)" Gmina Puck 2016-04-13 11:25:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/23/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku Gmina Puck 2016-04-13 11:15:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/22/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłtne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości połozonej w miejscowości Werblinia Gmina Puck 2016-04-13 11:10:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/21/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Starzyno Gmina Puck 2016-04-13 11:08:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/20/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia gminnego położonego w miejscowościach Połchowo i Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2016-04-13 11:05:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/19/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez Gminę Puck nieruchomości położonej w miejscowości Osłonino Gmina Puck 2016-04-13 11:03:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/18/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XII/135/15 Rady Gminy Puck z dnia 22 października 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Werblinia Gmina Puck 2016-04-13 11:01:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/17/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Gmina Puck 2016-04-13 11:00:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/17/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia zmiany w Statucie Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej Gmina Puck 2016-04-13 10:59:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/16/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Gmina Puck 2016-04-13 10:58:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/15/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmina w budżecie gminy na 2016 rok Gmina Puck 2016-04-13 10:54:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/14/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-04-13 10:53:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/14/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2016-2024 Gmina Puck 2016-04-13 10:52:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/13/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendy Powiatowej Policji w Pucku Gmina Puck 2016-04-13 10:51:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/13/16 Rady Gminy Puck z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendy Powiatowej Policji w Pucku Gmina Puck 2016-04-13 10:50:23 dodanie dokumentu
Zmiana tras konserwatorów rozliczających pobór wody na terenie Gminy Puck Gmina Puck 2016-04-13 10:39:55 edycja dokumentu
W N I O S E K O WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW/KRZEWÓW - dotyczy osób prawnych oraz wycinki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej Gmina Puck 2016-04-12 11:47:46 dodanie dokumentu
BGG.6733.07.2016.ŁG Decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i budowa drogi dojazdowej do Kompleksu Wojskowego szerokości 6m, z utwardzonymi poboczami 1m, o długości około 300m, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr ewid. 161/18, obręb 13 Osłonino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-07 14:49:50 dodanie dokumentu
BGG.6733.22.2016.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z słupami na działkach nr ew. 202, 212, 201/3, 201/17, obręb 04 Domatowo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-07 13:59:14 dodanie dokumentu
BGG.6733.20.2016.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego wraz z słupami na działkach nr ew. 442, 327/2, obręb 12 Mrzezino, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-07 13:58:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środkowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i pompowni ścieków w miejscowości Mrzezino, gmina Puck Gmina Puck 2016-04-07 09:21:09 dodanie dokumentu
BGG.6733.31.2016.ŁG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Księży Dambków z odpływem do studzienki na długości ok. 200,0 m, na działkach nr ewid. 615/32, 615/33, 615/42, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-06 12:41:30 dodanie dokumentu
BGG.6733.30.2016.ŁG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej z odpływem do istniejącego rowu, na działkach nr ewid. 322/10, 322/8, 659/1, 648, 658/3, 651/1, 311, 316/1 obręb 08 Łebcz, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-06 12:40:34 dodanie dokumentu
BGG.6733.29.2016.ŁG Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji deszczowej, na działce nr ewid. 580/15, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Katarzyna Marczyńska 2016-04-06 12:39:32 dodanie dokumentu