Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie. Postępowanie dostępne jest na Platformie. Anita Romanowska 2021-03-26 12:00:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.8.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 56 i 57/6 obręb 02 Brudzewo, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-03-26 11:48:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie BGG.6733.7.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 357, 743, 742, 741, 740 obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-03-26 11:19:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie nr BGG.6733.12.2021.AC z dnia 24.03.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowie zjazdu z drogi powiatowej na drogę gminną, na działkach nr ewid. 180/1, 167/33, obręb 12 Mrzezino i działce nr 389 obręb 19 Smolno, gmina Puck. Agnieszka Ciskowska 2021-03-25 16:32:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Morska Farma Wiatrowa Baltic Power. Bernadeta Thrun 2021-03-25 09:29:32 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa trzech farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 354 w miejscowości Strzelno. Bernadeta Thrun 2021-03-25 09:27:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie 25 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (urządzenia i budowanymi) oraz wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 356/4 obręb Żelistrzewo Bernadeta Thrun 2021-03-22 14:04:50 dodanie dokumentu
ZP.271.2.2021.AR Remont nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Puck. Postępowanie dostępne jest na Platformie. Anita Romanowska 2021-03-22 13:46:37 dodanie dokumentu
Proponowany porządek obrad XXXI (zdalnej) sesji dnia 25.03.2021 r. Maria Rost 2021-03-22 10:29:30 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021. Anita Romanowska 2021-03-22 09:16:39 edycja dokumentu
Budowa drogi ul. Mechowskiej w Starzynie. Postępowanie dostępne jest na Platformie. Anita Romanowska 2021-03-22 08:01:48 edycja dokumentu
Petycja - naprawa drogi gruntowej tj. wyrównania i utwardzenia ulicy Kwiatowej w miejscowości Połczyno (bis) w gminie Puck Anna Bławat 2021-03-19 08:12:06 dodanie dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Gmina Puck 2021-03-18 11:07:20 edycja dokumentu
Oświata - informacje (zakładka menu) Gmina Puck 2021-03-18 11:06:12 dodanie pozycji menu
Oświata - dokumenty (zakładka menu) Gmina Puck 2021-03-18 11:04:32 edycja pozycji menu
Zwrot kosztów przyjazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka w przypadku zapewnienia dowożenia przez rodziców Weronika Budzisz 2021-03-18 10:29:06 dodanie dokumentu
Wniosek o stypendium szkolne Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:58 usunięcie dokumentu
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:39 usunięcie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:34 usunięcie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:20 usunięcie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:18 usunięcie dokumentu
Oświadczenie o otrzymaniu wielkości pomocy de minimis Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:16 usunięcie dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Weronika Budzisz 2021-03-17 15:10:14 usunięcie dokumentu
Stypendia naukowe Weronika Budzisz 2021-03-17 15:09:56 usunięcie dokumentu
Uchwała Nr LI/52/18 Rady Gminy Puck z dnia 26.04.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów i studentów Weronika Budzisz 2021-03-17 15:09:38 usunięcie dokumentu
Lista rankingowa kandydatów do stypendium Wójta Gminy Puck dla uczniów gimnazjów/szkół podstawowych/ ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych/ studentów studiów wyższych zawodowych/magisterskich Weronika Budzisz 2021-03-17 15:09:33 usunięcie dokumentu
Tabela oceny ounktowej wnioskó o stypendium Weronika Budzisz 2021-03-17 15:09:30 usunięcie dokumentu
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Puck - DLA UCZNIA Weronika Budzisz 2021-03-17 15:08:20 usunięcie dokumentu
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Puck - DLA STUDENTA Weronika Budzisz 2021-03-17 15:08:16 usunięcie dokumentu
Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Puck za wyniki w nauce uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów zamieszkałych na terenie Gminy Puck Weronika Budzisz 2021-03-17 15:08:13 usunięcie dokumentu
INFORMACJA - Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018 Weronika Budzisz 2021-03-17 14:42:36 usunięcie dokumentu
Wyprawka szkolna Weronika Budzisz 2021-03-17 14:41:20 usunięcie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników Weronika Budzisz 2021-03-17 14:41:04 usunięcie dokumentu
Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły (ośrodka) lub przedszkola w roku szkolnym 2017/2018 Weronika Budzisz 2021-03-17 14:40:54 usunięcie dokumentu
test Gmina Puck 2021-03-17 14:00:37 usunięcie dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Weronika Budzisz 2021-03-17 13:13:52 edycja dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Weronika Budzisz 2021-03-17 13:11:28 edycja dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Weronika Budzisz 2021-03-17 13:10:20 edycja dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Weronika Budzisz 2021-03-17 13:09:33 edycja dokumentu
OŚWIATA - INFORMACJE Weronika Budzisz 2021-03-17 12:54:15 edycja dokumentu