Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach do roku 2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
katalog ROK 2023 2023-01-13 13:24:30
katalog ROK 2022 2022-01-20 10:48:17
katalog ROK 2021 2021-01-04 10:26:56
dokument Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzysząca. - dokument stracił ważność 2020-11-06 10:16:24
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla planowanej inwestycji polegającej na Budowie Elektrowni Fotowoltaicznej ATL II o maksymalnej mocy przyłączeniowej 90 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej usytuowanej na działkach nr 1357/1, 1468/9, 1468/10, 1468/1, 1474/3 i 1474/2 obręb Moście Błota. - dokument stracił ważność 2020-11-04 14:16:41
dokument Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dla planowanej inwestycji polegającej na Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/12, 1476/11, 1476/9, 1476/7 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. - dokument stracił ważność 2020-11-04 14:06:43
katalog ROK 2020 2020-04-15 14:46:17
dokument Obwieszczenie o uzupełnieniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja zakładu przeróbczego odpadów i kopalin, obręb Mrzezino". - dokument stracił ważność 2020-02-12 14:19:53
katalog ROK 2019 2019-01-02 15:00:17
katalog ROK 2018 2018-01-04 09:05:24
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie działek ewidencyjnych nr 1476/8 i 1476/7 z możliwością budowy magazyny energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowie w całości 2017-12-19 12:42:26
dokument Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck 2017-12-15 09:41:12
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakładu przetwórstwa ryb na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-14 13:02:18
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w srawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck 2017-12-12 13:01:19
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-12 12:58:32
dokument Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dosyłowego i rozdzielczego średniego ciśnienia do 0,5 Mpa z rur PEHD 125, PEHD90, PEHD63, na działkach nr ewid. 221 obręb Brudzewo, 208, 214, 212/6, 212/3, 211/4, 211/2, 210, 209/5, 209/6, 209/10, 209/7, 209/2, 320/1, 19/1, 19/2, 18/8, 18/4, 18/5, 18/6, 18/1, 17, 16/2, 30/8, 26/4, 31/2, 31/3, 13/4, 13/6, 13/5, 12, 11/8, 11/4, 11/3, 10 obręb 01 Błądzikowo, 14, 15/2, 15/3, 15/4, 16/12, 16/13, 16/3, 22/1, 19, 22/3, 25/8, 26/9, 26/8, 26/7, 26/6, 26/5, 13/4, 13/7, 13/5, 138, 27, 28/4, 28/8, 28/9, 29/4, 30/3, 31, 32/4, 32/3, 32/2, 677, 34/16, 35/1, 36, 37/1, 37/2, 91/1, 92, 480, 96/3, 97/1, 96/1, 97/2, 98/1, 98/10, 98/8, 745, 100/16, 108 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 14:12:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z planowaną inwestycją polegającą na budowa oświetlenia ulicznego na działce nr ewid. 239/15 obręb 15 Połczyno, gmina Puck 2017-12-05 13:55:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku planowaną inwestycją polegającą na budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 167/5, 162/4, 167/3 obręb 20 Starzyno, gmina Puck 2017-12-05 13:51:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci kanalizacji deszczowej na działkach nr ewid. 456, 457, 356/4, 358/3, 356/3, 357, 356/1, 367/8, 368, 371/1, 497, 376/4, 373/1, 662, 743, 399, 508, 400/8, 400/11, 395/10, 395/8, 395/12, 395/13, 400/13, 393, 404/8, 404/15, 405/7, 87/1, 410/4, 407/3, 407/2, 410/8, 409/1, 418/8, 417, 436, 462 obręb 26 Żelistrzewo, gmina Puck 2017-12-05 13:41:16
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Władysławowo - zlewnia C, na działkach nr ewid. 472/5, obręb Łebcz, 702/5, 703/5, 701/10, 701/12, 819 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck 2017-12-05 13:34:07
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej na terenie działki ewidencyjnej nr 1476/8 z możliwością budowy magazynu energii w obrębie nr 0011 Moście Błota wraz z infrastrukturą towarzyszącą z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości. 2017-09-20 12:38:14
dokument ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust na Kanale Młyńskim usytuowanym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 213 w km 106+266 w miejscowości Zdrada na działkach nr 11, obręb Zdrada i nr 406, 333, 332, 40/2 obręb Darzlubie 2017-09-05 14:45:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck dot. Budowy drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-08-22 12:28:06
dokument OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postepowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-07-06 14:46:07
dokument OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Puck o wydaniu decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - Budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gmin Puck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii 2017-06-30 12:53:41
dokument ZAWIADOMIENIE - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zakładu przetwórstwa ryb, na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck" 2017-06-01 13:45:29
dokument OBWIESZCZENIE - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-30 11:24:17
dokument OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Puck zawiadamia o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4242.84.2016.MŚB.4. z dnia 10.05.2017r. (wpł. 15.05.2017r.) uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Łebcz o mocy wytwórczej do 5 MW na działce nr 48/2 w rejonie miejscowości Łebcz, gm. Puck 2017-05-22 13:44:06
dokument O B W I E S Z C Z E N I E - Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie zakładu przetwórstwa ryb na działce nr 110/14 obręb Żelistrzewo, gmina Puck. 2017-05-19 08:16:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.82.2017.MBC.IG.6 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-05-17 12:56:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo 2017-04-18 15:40:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck z dnia 31.03.2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 20 MW na terenie działki Nr 1476/6 położonej w miejscowości Moście Błota, gmina Puck 2017-04-03 12:30:47
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie naziemnej instalacji fotowoltaicznej PV o mocy 2000kW w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gmina Puck 2017-03-20 08:54:48